40608

Построение диаграмм состояний

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Повторить общие сведения о диаграммах состояний Построить диаграмму состояний Сформировать отчет по практической работе №8 Диаграмма состояний определяет последовательность состояний объектавызванных последовательностью событий. Порядок построения диаграммы Создайте диаграмму состояний для объектов класса Заказ. Соответствующая диаграмма состояний представлена на рисунке: Сохраните диаграмму.

Русский

2013-10-17

263.95 KB

9 чел.

ФГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»

Специальность 230103        дисциплина «Автоматизированные информационные системы»                                         3 курс

Автоматизированные информационные системы

Инструкционная карта №8

«Построение диаграмм состояний»

Ход работы

 1.  Изучить инструкционно-технологическую карту №8
 2.  Изучить основные элементы диаграммы состояний.
 3.  Повторить общие сведения о диаграммах состояний
 4.  Построить диаграмму состояний
 5.  Сформировать отчет по практической работе №8

Диаграмма состояний определяет последовательность состояний объекта,вызванных последовательностью событий.

Порядок построения диаграммы

 1.  Создайте диаграмму состояний для объектов класса «Заказ».
 2.  Из спецификации прецедентов следует, что заказ может быть в трехсостояниях:
 3.  «Новый»;
 4.  «Оплаченный»;
 5.  «Отмененный».

В состояние «Новый» заказ попадает сразу после своего создания и находится в нем до момента перевода его менеджером в состояние «Оплаченный». Событием к переходу является поступление денег в кассу. Условие перехода – оплата должна производиться не позднее 10 дней со дня оформления заказа. В случае если оплата не производится в течение отведенных 10 дней или производится позже, заказ переходит в состояние «Отмененный». Соответствующая диаграмма состояний представлена на рисунке:

 1.  Сохраните диаграмму.
 2.  Создайте диаграмму состояний для объектов класса Накладная
 3.  Рассмотрим построение диаграммы состояний для товарно-транспортной накладной. Все вновь созданные накладные попадают в состояние «Новая». После печати накладной она переходит в состояние «Выписанная». В этот момент электронная накладная становится доступной кладовщику на складе, и он начинает сборку заказа. По окончании сборки кладовщик переводит накладную в состояние «Готовая». Если по каким-то причинам на складе не оказалось нужного товара (брак в партии, просрочка поставщика и т.п.), что делает невозможным сборку заказа, накладная переходит в состояние «Приостановленная». После того как товар отгружен клиенту, накладная переходит в состояние «Отгруженная». Диаграмма состояний для накладной изображена на рисунке:

 1.  Сохраните диаграмму.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17684. Принцип Ферма. Закон заломлення 49.85 KB
  Принцип Ферма. Закон заломлення. Світло при поширенні з однієї точки в іншу вибирає шлях якому відповідає найменший час поширення. Припустимо що показник заломлення середи змінюється у просторі неперервно і достатньо повільно так що умови використання геометричної о
17685. Принципи дії поляризаторів двопроменезаломлюючі, відбиваючі, інтерференційні дихроїчні 323.4 KB
  Принципи дії поляризаторів: двопроменезаломлюючі відбиваючі інтерференційні дихроїчні. Поляризатори виділяють лінійну складову ел. маг. хвилі. Якість поляризатора визначається за степеню поляризації p=ImaxImin/ImaxImin. Двопроменезаломлюючі. Двоякопреломля...
17686. Роздільна здатність телескопу та мікроскопу 523.26 KB
  Роздільна здатність телескопу та мікроскопу. Границі роздільної здатності оптичних приладів. Роздільна здатність оптичних приладів обмежується дифракцією Фраунгофера на їх вхідній апертурі оскільки при цьому кожна точка об’єкта зображується дифракційною карти
17687. Розсіювання світла в мутних середовищах (αλ, α ~λ, αλ,) 88.38 KB
  Розсіювання світла в мутних середовищах. Мутне середовище – середовище в якому містяться завислі частинки. Розсіювання світла у мутному середовищі можна описати на основі теорії дифракції світла на діелектричних частинках. Розглянемо три випадки відн
17688. Розсіяння Мендельштама-Брілюена 25.17 KB
  Розсіяння МендельштамаБрілюена Розсіюванням Мандельштама Брілюена називають розсіювання оптичного випромінювання конденсованими середовищами твердими тілами і рідинами в результаті його взаємодії з власними пружними коливаннями цих середовищ. Воно супроводжує...
17689. Самофокусування світла 33.92 KB
  Самофокусування світла Самофокусування світла – це ефект самовпливу що виникає при розповсюдженні в нелінійному середовищі інтенсивного світлового пучка що має обмежений поперечний переріз. Розглянемо феноменологічне матеріальне рівняння де – поляризованість...
17690. Скін-ефект. Аномальний скін-ефект 18.65 KB
  Скінефект. Аномальний скінефект Проникнення єлектронномагнітної хвилі в тонкий поверхневий шар металу є частковим випадком скінефекту. Сам шар у який проникає електромагнітне поле називається скіншаром. Напруженість поля в скіншар зменшується експоненційно таки
17691. Теорія випромінювання Ейнштейна 19.17 KB
  Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і – кіль...
17692. Товсті та тонкі голограми 96.74 KB
  Товсті та тонкі голограми. Голографія набір технологій для точного запису відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання обємних зображень предметів на фотопластинці голограми за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фік