40681

Производительность труда и ее показатели

Доклад

Деньги и денежные системы

Под ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА понимается рациональная созидательная производительность людей эффективность которой определяется отношением затраченного рабочего времени и количества произведенной продукции. Производительность труда измеряется количеством продукции вырабатываемой работником в сфере материального производства за единицу рабочего времени или количеством времени которое затрачивается на производство единицы продукции. Повышение производительности труда ведет к увеличению количества продукции производимой в единицу времени...

Русский

2013-10-20

27.5 KB

1 чел.

25. Производительность труда и ее показатели.

Под ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА понимается рациональная, созидательная производительность людей, эффективность которой определяется отношением затраченного рабочего времени и количества произведенной продукции.

Производительность труда измеряется количеством продукции, вырабатываемой работником в сфере материального производства за единицу рабочего времени или количеством времени, которое затрачивается на производство единицы продукции.

Повышение производительности труда ведет к увеличению количества продукции, производимой в единицу времени, или к сокращению рабочего времени, затрачиваемого на производство единицы продукции.

На предприятии производительность труда определяется путем деления общего объема валовой продукции в сопоставимых ценах. На среднесписочную численность всего производительного персонала.

Метод определения производительности труда имеет значительные недостатки - он искажает производительность труда в связи с тем, что в состав валовой продукции предприятия входит как стоимость создаваемая трудом работника на данном предприятии, так и стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и др. ресурсов, поступивших со стороны. Поэтому, чем больше объем внешних поставок в стоимости валовой продукции, тем выше выработка продукции на данном предприятии.

При применении данного метода возникает стремление к выпуску более металлоемкой продукции, что может привести к ряду отрицательных последствий. Исчисление выработки в натуральных измерителях наиболее правильно характеризует динамику производительности труда, но этот метод можно применить для цеха или предприятия в целом, которое выпускает однородную продукцию.

Если предприятие выпускает продукцию одного наименования, на разных типоразмеров или подобных конструкций, производительность измеряется в условно натуральных единицах.

Измерение выработки в нормачасах применяется приемущественно для отдельных цехов и участков, когда они выпускают разнородную продукцию, на которую не установлены цены.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52425. Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури 72.5 KB
  Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури Мета: розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію розповісти про ліківідаторів аварії на Чорнобильській АЕС розкрити трагедію ЧАЕС через твори українських письменників; розвивати вміння школярів аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію вміння виразно декламувати артистичні здібності; виховувати співчуття до чужого болю любов до рідного краю природи; виховувати людяність доброту згуртованість. Драч Чорнобильська мадонна М. І тихо ступає життя у полин...
52427. Чорнобиль – найбільша трагедія світу 50 KB
  Досліджуючи солі урану він виявив що уран випромінює невидимі промені. фізик і хімік Петербурзької Академії наук невидимі промені назвала радіоактивними а явище випромінювання радіоактивністю. У забруднених зонах спостерігаються масові аномалії тому що радіонукліди потрапивши в організм людини випромінюють радіоактивні промені які руйнують клітини. випромінювання це потік позитивно заряджених частинок з масою атома Гелію промені це потік негативно заряджених електронів це потік електромагнітних хвиль подібних до звичайного...
52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
52432. Чотирикутники. Урок – проект 125.5 KB
  Геометрично точно естетично гарно Сторони в нього паралельні попарно Рівні завжди і кути протилежні Паралелепіпеди від нього залежні. У паралелограма протилежні сторони та кути рівні. Кути паралелограма які прилягають до однієї сторони є внутрішніми односторонніми їх сума дорівнює 180. Знайти його кути.