40681

Производительность труда и ее показатели

Доклад

Деньги и денежные системы

Под ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА понимается рациональная созидательная производительность людей эффективность которой определяется отношением затраченного рабочего времени и количества произведенной продукции. Производительность труда измеряется количеством продукции вырабатываемой работником в сфере материального производства за единицу рабочего времени или количеством времени которое затрачивается на производство единицы продукции. Повышение производительности труда ведет к увеличению количества продукции производимой в единицу времени...

Русский

2013-10-20

27.5 KB

1 чел.

25. Производительность труда и ее показатели.

Под ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА понимается рациональная, созидательная производительность людей, эффективность которой определяется отношением затраченного рабочего времени и количества произведенной продукции.

Производительность труда измеряется количеством продукции, вырабатываемой работником в сфере материального производства за единицу рабочего времени или количеством времени, которое затрачивается на производство единицы продукции.

Повышение производительности труда ведет к увеличению количества продукции, производимой в единицу времени, или к сокращению рабочего времени, затрачиваемого на производство единицы продукции.

На предприятии производительность труда определяется путем деления общего объема валовой продукции в сопоставимых ценах. На среднесписочную численность всего производительного персонала.

Метод определения производительности труда имеет значительные недостатки - он искажает производительность труда в связи с тем, что в состав валовой продукции предприятия входит как стоимость создаваемая трудом работника на данном предприятии, так и стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и др. ресурсов, поступивших со стороны. Поэтому, чем больше объем внешних поставок в стоимости валовой продукции, тем выше выработка продукции на данном предприятии.

При применении данного метода возникает стремление к выпуску более металлоемкой продукции, что может привести к ряду отрицательных последствий. Исчисление выработки в натуральных измерителях наиболее правильно характеризует динамику производительности труда, но этот метод можно применить для цеха или предприятия в целом, которое выпускает однородную продукцию.

Если предприятие выпускает продукцию одного наименования, на разных типоразмеров или подобных конструкций, производительность измеряется в условно натуральных единицах.

Измерение выработки в нормачасах применяется приемущественно для отдельных цехов и участков, когда они выпускают разнородную продукцию, на которую не установлены цены.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40899. Об’ємні резонатори 117.5 KB
  З урахуванням граничних умов на бокових стінках (стінках хвильовода): Накладемо ще дві граничні умови: звідки одержимо - неправильно. Це тому, що не врахували відбиття від торців; правильно буде записати:
40900. Відкриті резонатори 118.5 KB
  Тут не можна використовувати геометричні наближення потрібно розвязувати рівняння Максвела. Розвяжемо рівняння Максвела для сферичного діелектричного резонатора. Щоб отримати саме хвильове рівняння де була б ще й похідна необхідно зробити заміну: . Розвяжемо простіше рівняння для та методом відокремлених змінних: тоді .
40901. Метод магнітної стінки 112.5 KB
  Обернена ситуація хвиля виходить з металу або діелектрика в вакуум. Зліва стояча хвиля справа біжуча звичайна зі сталою амплітудою. вакуум метал Пряма хвиля ідбита хвиля Граничні умови:.
40902. Ортогональність власних хвиль у хвильоводі 125.5 KB
  Запишемо лему Лоренца для цього випадку. ( - стала розповсюдження.) У вигляді хвилі візьмемо властивість хвилі у хвильоводі: ; - позначення. бо розглядаємо власні хвилі і зовнішніх струмів немає.
40903. Збудження обємних резонаторів 136.5 KB
  Таким чином маємо ортонормованість власних функцій резонатора з нормою яку легко знайти. Таким чином МП псевдовектор ЕП вектор. Таким чином для гармонічних полів: . Таким чином довели строге рівняння Пуансона для електростатичної частини полів.
40904. Неоднорідності у хвильоводі 151 KB
  Таким чином ми розв’язали рівняння Максвела, не розв’язуючи їх. (Зауваження: ми не враховували електростатичних полів). Тепер зашиємо розв’язки справа та зліва, наклавши граничні умови при (всі поля повинні бути неперервні)
40905. Струми і напруги в техніці НВЧ 139 KB
  Опір хвильовода теж можна визначити порізному: . Таким чином повний опір залежить від координат. Опір в точці в точці навантаження: . Якщо тобто ми розглянули точку знаходження навантаження маємо опір .
40906. Виявлення сигналів НВЧ 107.5 KB
  Еквівалентна схема діодадетектора: Ідеальна частота оскільки лише та покращити не можна. Визначимо потужність яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора. Якість детектора .
40907. Лінійний детектор змішувач 143 KB
  Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача.