40707

Регион как территориальный социально-экономический комплекс. Основные характеристики

Доклад

Деньги и денежные системы

Она исследует экономические явления и процессы связанные с рыночным развитием хозяйства отдельных регионов и их включением в единое экономическое пространство России. Основные черты : узкая специализация регионов с доминированием какоголибо одного комплекса: рыбопромышленного мясомолочного военнопромышленного и т. Типы проблемных регионов: слаборазвитые хронически отстают от среднероссийского уровня экон.

Русский

2013-10-20

28.5 KB

16 чел.

52. Регион как территориальный социально-экономический комплекс. Основные характеристики.

Регион  - крупная индивидуальная территориальная единица (природная, экономическая, политическая и т. д. ).

Региональная экономика – отрасль экономической науки, изучающая территориальную организацию производства. Она исследует экономические явления и процессы, связанные с рыночным развитием хозяйства отдельных регионов и их включением в единое экономическое пространство России.

Основные черты :

 1.  узкая специализация регионов с доминированием  какого-либо одного комплекса: рыбопромышленного, мясомолочного, военно-промышленного и т.д. ;
 2.  дальние экономические  связи между поставщиками и потребителями;
 3.  существование «закрытых» городов и критическое состояние малых городов;
 4.  хронически низкая продуктивность сельского хозяйства.

После перехода к рынку к ним добавились:

 1.  разрыв сложившихся экономических связей между бывшими республиками;
 2.  появление на внутреннем рынке внешнего конкурента;
 3.  слабость позиций внутреннего производителя в конкурентной борьбе с иностранными;
 4.  инфляция и расстройство прежней денежно-кредитной системы;
 5.  кризис неплатежей ( в том числе заработной платы и т.д.).

Типы проблемных регионов:

 •  слаборазвитые - хронически отстают от среднероссийского уровня  экон. и соц. развития (Алтай, Сев. Кавказ, Тува и т .д.);
  •  депрессивные - обладают  достаточным экономическим потенциалом, чаще всего с высокой концентрацией ВПК, потерявшие гос. заказ (Поволжье, Центральный и Уральский регион)
  •  экологически опасные – загрязнены радиоактивными и другими техногенными отходами (Поволжье, Урал, Кузбасс).

Огромные различия => реформы. Гос-во пытается соединить интересы федерализма и регионализма. Для укрепления экономического федерализма принимаются меры по  обеспечению свободного перемещения товаров, услуг, финансовых средств и свободы экономической деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; з’ясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.
65590. Розроблення основ технологій формування карбонітридних та карбооксидних термодифузійних покриттів на титанових сплавах 4.27 MB
  Проте деякі особливості притаманні титану обмежують його застосування в якості конструкційного матеріалу. Тому експлуатація в умовах складних навантажень та впливу агресивних середовищ яка висуває підвищені вимоги до фізикохімічних властивостей робочих поверхонь вимагає додаткової обробки титану.
65591. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ОТОЧЕННІ 265.5 KB
  У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному оточенні. Щерба мовлення дітей та їх цілеспрямованого навчання у процесі розвитку мовленнєвих здібностей А. Щерба окремих сторін мовлення дитини та комплексного розвитку...
65592. ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ОСМОТИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ ДО ГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ 2.9 MB
  Актуальною проблемою кріобіології є розробка нових методів зберігання еритроцитів в умовах низьких температур а також поліпшення показників збереження клітин при використанні існуючих методик зберігання. Щоб оцінити внесок висококонцентрованих розчинів солей...
65593. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ РЕЗИСТЕНТНІЙ СКРОНЕВІЙ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЇХ ДИНАМІКА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 951.5 KB
  Високі показники захворюваності на епілепсію переважно за рахунок її симптоматичних форм етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії значна питома вага психічних розладів істотна частка резистентних форм інвалідизація і соціальна дезадаптація хворих тривала і дорога терапія...
65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...
65595. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ М’ЯКИХ ТКАНИН РІЗНИХ ДІЛЯНОК ГОЛОВИ ЛЮДИНИ 298.5 KB
  Цим важливим напрямком щелепнолицевої хірургії займається все більше лікарів але згідно зі статистичними даними кількість ускладнень та негативних результатів оперативних втручань у ділянці голови залишається досить великою Зелянин А.
65596. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України 229.5 KB
  Активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації зумовлюють появу численних дискусій як у середовищі вченихюристів так і юристівпрактиків юристівнормотворців щодо подальшого спрямування реформ визначення оптимальних векторів розвитку і становлення...