40713

Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня

Доклад

Деньги и денежные системы

Рентабельность. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ от нем. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты расход ресурсов обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости.

Русский

2013-10-20

31.5 KB

9 чел.

59. Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (от нем. rentabel — доходный) — эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости. Рентабельность производства определяется как отношение прибыли, приносимой производством, к стоимости основных средств.

Итак, рентабельность – это показатель, характеризующий уровень доходности предприятия, выраженный в процентах.

Рентабельность осуществляется как отношение прибыли к затратам, выражаемая в процентах по формуле:

Р = П .100% : Себестоимость изделия

В экономике различают следующие основные виды рентабельности:

Общая рентабельность. Расчетная рентабельность Рентабельность конкретного изделия

Рентабельность оборота Рентабельность капитала

1.Общая рентабельность. Рассчитывается как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и оборотных средств, выраженных в %, и определяется по формуле:

Робщ = (Пвал  х 100%) : (Фосн + Фобор)

Робщ – общая рентабельность, выраженная в %

Фвал – годовая балансовая прибыль предприятия в тыс.руб

Фосн.пр. – среднегодовая стоимость ОПФ предприятия

Фобрс – среднегодовая стоимость оборотных средств предприятия в тыс.руб.

2. Расчетная рентабельность определяется как отношение расчетной прибыли чистой предприятия к среднегодовой стоимости осн. производственных и оборотных средств предприятия в % и определяется по формуле:

Ррасчет = (Пчист х 100%) : (Фосн.произв.+ Фобор.ср)

Ррас – расчетная прибыль предприятия, выраженная в %

Пчист – чистая расчетная прибыль в тыс.руб.

3. Рентабельность изделия, работы или услуги определяется как отношение прибыли, полученной от реализации изделия, работы или услуги к себестоимости производства этого изделия, работы или услуги.

Риздел = (Пиз х 100%) : себестоимость изделия

Риздел – рентабельность производства изделия, работы или услуги

Пиз – прибыль, полученная предприятием от реализации продукции, работы или услуги.

Прибыльность зарубежный компаний оценивается с помощью других показателей рентабельности, таких как: рентабельность вложенного капитала, рентабельность оборота.

Рентабельность капитала равна отношению прибыли, полученной компанией за год к величине вложенного капитала и выражается в процентах.

Рк =( П х 100% ) : Кв

П – годовая прибыль фирмы в тыс. руб.

Кв – величина вложенного капитала за год в данное предприятие.

Рентабельность оборота определятся как отношение годовой прибыли, получаемой предприятием к выручке от продажи продукции.

Робор = (Пгод х  100%) :ВQгод

Пгод – размер годовой прибыли, полученной предприятием от реализации продукции.

ВQгод – годовая выручка, получаемая предприятием от продажи Q единиц товара (тыс.руб)

Под вложенным капиталом в экономике понимается общая стоимость имущества по розничной цене за вычетом краткосрочных обязательств по кредитам. Кроме того, в зарубежной практике также определяется уровень общей рентабельности работы предприятия, который определяется как отношение годовой прибыли к активам прибыли.

Уровень общей рентабельности характеризует способность данного предприятия к приращению вложенного в него капитала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57572. Задачі на відсотки. Дихання – найважливіша функція людського організму 43.5 KB
  Мета: Формувати вміння та навички учнів працювати з відсотками, розв’язувати задачі на відсотки: знаходження відсотків від числа та числа за його відсотком; розвивати навички усних обчислень...
57573. Мандрівка океаном Всесвіту 55.5 KB
  Організаційний момент Вступ Учитель Оріон син грецького бога морів Посейдона був хоробрим і вправним мисливцем. Інструктаж з техніки безпеки Учитель Перед початком подорожі нам обовязково треба повторити правила роботи з основними пристроями.
57574. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n – го члена 56 KB
  Мета уроку: Ввести поняття арифметичної прогресії розглянути її властивості; вивести формулу n-го члена та навчити учнів застосовувати її до розвязування задач.
57575. Відсотки в задачах бізнесово-фінансового змісту 119.5 KB
  Мета: навчити учнів практичному застосуванню вивчених алгоритмів з теми “Відсотки” для розвязання задач бізнесового та фінансового змісту; знати, що в відсотках обчислюються кількісні та якісні показники роботи, економія матеріалів...
57576. Біогаз із сміттєзвалищ 343 KB
  Окиснення (аеробний процес) спостерігається тільки у верхніх шарах сміттєзвалища. У нижні шари комунальних відходів кисень не потрапляє. Від моменту перекривання доступу кисню, кисневі процеси відбуваються доволі швидко (кілька, або кільканадцять днів).
57577. Презентація проекту «Роде мій, красний» 41.5 KB
  Повторити значення слів рід родина рідня; дати поняття про щасливу сімю; навчити учнів складати родовідне дерево; виховувати повагу до членів сімї історії традицій своєї сімї.
57578. Свята та розваги в дошкільному навчальному закладі 67 KB
  Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладу. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Отже розглядаючи нормативноправові документи з дошкільної освіти можна стверджувати...
57579. Вертолет Ми-8 1.42 MB
  В данной дипломной работе мне предстоит разобрать силовую установку, ознакомиться с ее особенностями. Описать отказ (выключение) одного двигателя в полете, особенности летной и технической эксплуатации, технологию работы членов экипажа в особых случаях полета.
57580. Сучасний урок – цікавий урок 75 KB
  Метою сучасного заняття стає вже не нагромадження знань а пошукова діяльність спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.