40731

Критерии выделения малого бизнеса в России

Доклад

Деньги и денежные системы

В реальный сектор экономики входят как отрасли материального производства так и сфера производства нематериальных форм богатства и услуг. В результате научнотехнической революции и роста производительности труда резко изменилось соотношение в нем между отраслями материального производства и сферой услуг. В индустриально развитых странах доля занятых в сфере услуг почти в два раза превышает эту долю в отраслях материального производства составляя более двух третей общей численности занятых. Информатизация экономики порождая дальнейшие...

Русский

2013-10-20

28.5 KB

2 чел.

Критерии выделения малого бизнеса в России

Российское законодательство выделяет следующие критерии определения малых предприятий:

Численность работающего персонала ( до 1995 года верхняя граница было 200 человек, сейчас 100 )

Участие в капитале предприятия иных фирм и организаций. (Согласно закону "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале доля РФ, субъектов РФ и других фондов не превышает 25%, доля юридических лиц не являющихся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%, и в которых численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней: в промышленности, строительстве и а транспорте - 100, в оптовой торговле 50, в розничной торговле и бытовом обслуживании -30, в остальных отраслях и при других видах деятельности - 50 человек.).

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - понятие, используемое в отечественной экономической литературе, публицистике, средствах массовой информации для противопоставления процессов структурной перестройки и экономического роста движению спекулятивных капиталов.

В реальный сектор экономики входят как отрасли материального производства, так и сфера производства нематериальных форм богатства и услуг. Во второй половине и в особенности в последние десятилетия XX в. произошли кардинальные изменения в структуре реального сектора. В результате научно-технической революции и роста производительности труда резко изменилось соотношение в нем между отраслями материального производства и сферой услуг. В индустриально развитых странах доля занятых в сфере услуг почти в два раза превышает эту долю в отраслях материального производства, составляя более двух третей общей численности занятых. Абсолютно и относительно уменьшается масса общественного труда, занятого в сельском хозяйстве, добывающей промышленности. Падает доля занятых в обрабатывающей промышленности.

Информатизация экономики, порождая дальнейшие структурные сдвиги в реальном секторе, ведет к появлению новых отраслей производства, в т. ч. производства программного обеспечения для компьютеров. Она меняет само представление о реальном секторе экономики, включающем в себя виртуальную реальность в сетях телекоммуникаций, и в частности Интернет.

Мотором развития реального сектора являются прямые капиталовложения, идущие на техническое перевооружение и другие инновации, стимулирующие экономический рост.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59022. Композиція музичного твору 46.5 KB
  Глинки виходить перша група учнів яка готувала матеріал про композиторів твори яких написані у сонатній формі 1й учень. 2й учень. Глінки 3й учень. Учень зачитує підготовлене цікаве повідомлення про творчий і життєвий шлях композитора 12 хв.
59023. Комунікація. Дискусія та правила її ведення 40.5 KB
  Протягом заняття ми мультимедійна проекція слайдів: визначимо місце дискусії у процесі вербальної комунікації; ознайомимося з правилами її ведення; навчимось практично їх використовувати. І тоді людина вдається до дискусії.
59024. Краса, велич і трагедія в образах шевченкового Кобзаря 49 KB
  Природно шевченкові пейзажі є саме такими. Де й навіщо використовує Шевченко пейзаж На початку іноді в середині великого поетичного твору. Яка назва цієї пісні Що ви знаєте про історію її написання Яким у ній зображено Дніпро В іншій поезії Шевченко зазначає...
59025. Краса осені (прикмети та ознаки) 41 KB
  Осінь наче художник велетенським пензлем розфарбовує у яскраві кольори плоди та листя. Ось так починається осінь. Осінь Які слова допомогли вам відгадати загадки Підкреслимо їх. розфарбувала жовті шати одягає жде білу сестрицю...
59026. Критичне мислення на уроках зарубіжної літератури 99.5 KB
  Теорія та практика Критичне мислення на уроках зарубіжної літератури I. Саме тому основною проблемною темою в контексті викладання зарубіжної літератури в 811 класах є: Використання технологій критичного мислення як засобу створення творчого мікроклімату на уроці зарубіжної літератури...
59027. Література ХХ століття. Р. Кіплінг 48 KB
  Мета практична: повторити біографію Р. Кіплінга; ознайомити учнів з особливостями індуїзму, проаналізувати вплив вірувань індійців на творчість Р. Кіплінга, спонукати учнів до нового осмислення Мауглі...
59029. Листок - орган фотосинтезу 51 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про фотосинтез; зясувати особливості будови листка в звязку з його функціями; формувати вміння встановлювати взаємозвязок між будовою листка і його функціями; вміння працювати з мікроскопом; розкрити значення фотосинтезу в природі і житті людини...
59030. Лицар в іржавих обладунках. Роман Сервантеса Премудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі 78 KB
  Можна спитати в учнів які лицарські романи знаходились в бібліотеці Дон Кіхота про це вони повинні були прочитати вдома у розділі VI першої частини. Назва роману Сервантеса та імя головного героя Коли взимку 1605 року у книжкових лавках Мадрида...