41055

Організація та завдання речової служби військової частини

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Речова служба має велику роль у справі укріплення внутрішнього порядку у частинах, підрозділах. Підтримання статутного внутрішнього порядку – службовий обов’язок всіх категорій посадових осіб, утому числі спеціалістів тилу.

Украинкский

2013-10-22

111 KB

42 чел.

18

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 2:

“Організація речової служби військової частини у мирний час. Облік речового майна у військовій частині”

Заняття № 1:

“Організація та завдання речової служби військової частини”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

 1.  Ознайомити студентів з організацією та завданнями речової служби військової частини.

2. Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань речового забезпечення.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

  ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

1.Організація та завдання речової служби військової частини.

2.Обов’язки посадових осіб речової служби.

3.Роль молодих фахівців речової служби в організації речового забезпечення.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 7.   Руководство по експлуатации и хранению палаток в воинских частях и учреждениях. - М.: Воениздат, 1973.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття .

вступ

Для підтримання високого рівня бойової і мобілізаційної готовності, створення нормальних умов життя і побуту особового складу військ, Збройні Сили України отримують від галузей економіки України озброєння, техніку та інші види матеріальних засобів. Для зручності виробництва, поставки і використання вони розподіляються за видами. Одним із основних видів матеріальних засобів є речове майно, а забезпечення військ ним покладено  на речову службу.

Отже, речове забезпечення є одним з основних видів тилового забезпечення і у цілому полягає у своєчасному і повному забезпеченні речовим майном за встановленою номенклатурою і нормами, а також організації лазнево-прального обслуговування військ з метою підтримання постійної бойової готовності військових частин, створення нормальних побутових умов для особового складу і збереження його здоров’я.

Таким чином, речове забезпечення – це більш широке поняття, ніж забезпечення речовим майном, так як воно включає цілий комплекс заходів щодо лазнево-прального обслуговування особового  складу і створенню для нього нормальних побутових умов, ремонту речового майна, фінансового планування по службі тощо.

Значення речового забезпечення для Збройних Сил України досить велике. Воно полягає у підтриманні високої бойової готовності військ, збереження здоров’я військовослужбовців, підтриманні їх зразкового зовнішнього вигляду та нормальних побутових умов для особового складу.

перше навчальне питання

“Організація та завдання речової  служби військової частини”

Речова служба військової частини виконує важливі завдання і від виконання їх залежить боєздатність особового складу і бойова готовність військової частини у цілому.

Основними завданнями речової служби військової частини є:

 •  своєчасне, безперебійне і повне забезпечення особового складу і підрозділів належним майном за встановленою номенклатурою і нормами;
 •  організація правильної експлуатації, зберігання і ремонту речового майна;
 •  організація банно-прального обслуговування особового складу; проведення заходів по підтримці на належному рівні бойової та мобілізаційної готовності служби.

Речовою службою військової частини здійснюється безпосереднє витрачання речового майна, створюються необхідні побутові умови для особового складу.

Військова частина може успішно виконувати поставлені перед нею завдання за умови належної організації речового забезпечення.

Забезпечення військової частини речовим майном здійснюється за відповідною номенклатурою і нормами забезпечення з урахуванням завдань, які доведеться вирішувати, можливостями заготівлі і строків постачання майна.

Важливе значення має правильна експлуатація, зберігання, своєчасний та якісний ремонт майна. відомо, що предмети речового майна видаються на певний строк носіння. Речова служба зобов’язана так організувати використання майна, щоб воно знаходилося в експлуатації у справному стані не тільки на протязі усього строку носіння, але і значно довше, тобто після закінчення встановлених строків носіння (особливо інвентарні речі, обмундирування, білизна, взуття та інші предмети).

 Збільшення пе6ріоду експлуатації предметів дає можливості постійно поліпшувати забезпечення особового складу військової частини речовим майном (утримання обмундирування та взуття підмінного фонду, накопичення до норм утримання постільної, натільної і теплої білизни та рушників).

Правильна організація зберігання речового майна є одним із важливих умов його збереження. Зберігання речового майна у військовій частині повинно бути організовано так, щоб виключалась усяка можливість його втрати і псування. Для того щоб правильно організувати зберігання речового майна, необхідно знати причини, які можуть спричиняти його псування у процесі зберігання, і заходи щодо їх попередження.

Своєчасний і якісний ремонт дозволяє відновити втрачені експлуатаційні властивості предметів, попереджує їх  передчасне зношення і дає можливість продовжити час їх експлуатації понад встановлених строків носіння і, в остаточному підсумку, сприяє економії матеріальних і грошових засобів. Крім того, ремонт обмундирування і взуття проводиться з метою забезпечення належного зовнішнього вигляду військовослужбовців.

Правильна організація лазнево-прального обслуговування має велике значення для збереження здоров’я військовослужбовців. Своєчасна помивка у лазні, прання білизни і обмундирування попереджують виникання і розповсюдження епідемічних захворювань, а також усувають передчасне стомлення, яке виникає у результаті забруднення тіла та одягу.

Крім того, прання білизни і обмундирування усуває існуючу дію забруднень на тканину і зберігає білизну та обмундирування від передчасного зношення.

У мирний час Збройні Сили знаходяться у скороченому складі по відношенню щодо чисельності за штатами воєнного часу.

При оголошенні мобілізації доукомплектування військових частин здійснюється, в основному, за рахунок військовозобов’язаних запасу. тому у військах завчасно, ще у мирний час, створюються запаси речового майна НЗ, які призначаються для мобілізаційного розгортання військ і поповнення усіх видів втрат у ході бойових дій.

Необхідно також відмітити, що поява нових видів техніки і зброї вимагає від речової служби створення і поставки військам різних видів спеціального одягу, який призначений для захисту особливого складу від зброї масового ураження, шкідливого впливу озброєння, техніки, ракетного і звичайного пального, а також довколишнього середовища. У сучасних умовах спеціальним одягом забезпечуються до 30% і більше особового складу військових частин.

Речова служба має велику роль у справі укріплення внутрішнього порядку у частинах, підрозділах. Підтримання статутного внутрішнього порядку – службовий обов’язок всіх категорій посадових осіб, утому числі спеціалістів тилу. Посадові особи речової служби признані поряд з питаннями забезпечення особового складу  речовим майном займатися налагодженням побуту як у пунктах постійної дислокації, так і в полових умовах, боротися за зразковий зовнішній вигляд військовослужбовців, добиватися строго виконання ними правил носіння військової форми одягу. Все це важливі складові частини внутрішнього порядку у будь-якому військовому колективі.

НЗ безпосередньо підпорядкований командиру військової частини та начальнику служби.

Речова ремонтна майстерня призначена для здійснення середнього ремонту речового майна, а також для припасування обмундирування військовослужбовцям строкової служби. Крім того, у майстерні проводиться пришивання нарукавних знаків на предметах обмундирування військовослужбовців строкової служби, пошив приліжкових Типовою організаційною структурною речової служби військової частини є служба механізованої бригади. Для військових частин інших військ у її організаційній структурі можуть мати місце деякі особливості, які визначаються штатом.

 

Питаннями речового забезпечення у полку займається начальник речової служби, який підпорядкований заступнику  командира полку по тилу.

Щодо спеціальних питань (витребування, отримання, зберігання, видача, ремонт, лазнево-пральне обслуговування, облік речового майна) він керується, крім того, вказівками начальника речової служби забезпечуючого органу (бригади, армійського корпусу, оперативного командування).

Посадові особи, підпорядковані начальнику речової служби, організаційно входять до складу господарського взводу. Командир господарського взводу для них є безпосереднім начальником.

У військових частинах, де є своя військова лазня і пральня, начальник лазні і пральні безпосередньо підпорядкований начальнику речової служби.

Основними (штатними) підрозділами речової служби військової частини є речовий склад, речова ремонтна майстерня і польова лазня.

Речовий склад призначений для прийому зберігання і видачі речового майна підрозділам та особовому складу військової частини, а також прийому і відправки на склад  забезпечуючого органу усього непотрібного, надлишкового та яке потребує капітального ремонту і хімічної чистки речового майна.

На речовому складі проводиться вибракування і розпорювання майна, що вислужило встановлені строки носіння та стало непридатним.

Крім складу поточного забезпечення у військовій частині організується склад (сховище) з майном непорушених запасів. начальник складу (сховища) килимків, простилок під матраці, підрублення нових рушників. Особовий склад майстерні періодично залучається до розпорювання вибракуваного речового майна.

До складу речової служби ремонтної майстерні бригади можуть входити два спеціалісти по ремонту взуття (начальник майстерні – старший швець і швець) та два-три спеціалісти по ремонту обмундирування (старший кравець і один-два кравці).

Індивідуальний пошив (ремонт) обмундирування і взуття офіцерам та прапорщикам проводиться, як правило, в ательє і майстернях військової торгівлі.

В окремих випадках, при відсутності у гарнізоні підприємств побутового обслуговування органів військової торгівлі або місцевих Рад, військової частини з дозволу оперативного командування організують свої майстерні по обслуговуванню прапорщиків, військовослужбовців, офіцерів надстрокової служби та членів їх сімей. Ці майстерні комплектуються цивільними особами і утримуються за рахунок засобів, які поступають від замовників за виконані роботи або надані послуги.

Польова лазня призначена для гігієнічної помивки особового складу та дезинфекції білизни і обмундирування в польових умовах. До складу польової лазні входять один комплект ДДА – 66, вантажний автомобіль ЗІЛ – 131 і причіп 1-АП-1,5 під цистерну для води, один намет УСБ - 56 та два намети   УСТ - 56.

Обслуговуючий особовий склад лазні: начальник лазні – санінструктор, старший дезінфектор, водій – паропровідник і водій.

Військові лазні і пральні створюються у тих випадках, коли у районі розквартирування військової частини відсутні місцеві комунальні чи гарнізонні лазнево-пральні підприємства або ж при недостатній виробничій (пропускній) можливості цих підприємств. дозвіл на утримання військової лазні і пральні дає начальник речової служби оперативного командування на основі рішення начальника Тилу Збройних Сил України. Ці установи комплектуються цивільними спеціалістами і утримуються, як правило, на самоокупаємості згідно затвердженого штатного розкладу.

Більша частина речового майна знаходиться у використанні особового складу або тримається в коморах підрозділів. Тому від організації і правильного ведення ротного господарства у більшості залежить загальний стан речової служби військової частини.

У військових частинах можуть створюватися також солдатські комбінати побутового обслуговування. Вони організуються, як правило, за рахунок внутрішніх ресурсів військових частин і з’єднань з використанням штатних сил і засобів.

Оснащення комбінатів побутового обслуговування військових частин проводиться:

швацько-взуттєвим обладнанням – за рахунок речових ремонтних майстерень;

пральним обладнанням – за рахунок військових пралень.

Предмети господарського вжитку (праски, щітки для одягу та взуття, машинки для підстригання волосся та інші) та інше обладнання наготовляються за рахунок засобів, що передбачаються на господарські витрати.

До складу комбінату входять: цех по ремонту обмундирування; цех по ремонту взуття; цех прання і гладінню солдатських сорочок; цех хімчистки обмундирування і спецодягу. Крім того, окремі приміщення виділяється для розміщення перукарні і комор для прийому і зберігання брудного і чистого одягу та білизни.

Загальне керівництво роботою комбінату покладається на начальника речової ремонтної майстерні. Будівництво солдатських комбінатів побутового обслуговування здійснюється за типовими проектами. В окремих випадках вони можуть розміщуватися у пристосованих приміщеннях.

Висновок:

Від своєчасного  і якісного здійснення завдань по забезпеченню потреб військової частин у різних матеріальних засобах, у тому числі і речовим майном, залежить виконання планів бойової та гуманітарної підготовки, бойова готовність і боєздатність військової частини. Тому військовій ланці системи речового забезпечення, її укріпленню і правильній організації роботи повинна постійно приділятися велика увага.

друге навчальне питання

“Обов’язки посадових осіб речової служби”

Обов’язки посадових осіб випливають із задач речової служби військової частини і повинні бути спрямовані на вчасне і повне доведення до військовослужбовців матеріальних засобів, що їм належать, організацію зберігання законних і раціональних витрат.

Обов’язки посадових осіб викладені в статутах, настановах, керівництвах і відповідних інструкціях, що будуть вивчатися в процесі навчання.

На начальника речової служби частини по роду його службової діяльності покладається відповідальність і обов’язки, викладені в Статуті Збройних Сил України Наказі МОУ № 300, 1997р.

Начальник речової служби в/ч у мирний  і воєнний час відповідає:

 •  за забезпечення в/ч речовим і господарським майном по нормам постачання, за утримання і збереження його в порядку і справності;
 •  за лазневе-пральне обслуговування й індивідуальну підгонку обмундирування і взуття особовому складу;
 •  за бойову і мобілізаційну готовність речової служби;
 •  за бойову і спеціальну підготовку, підпорядкованого йому особового складу, його виховання, військову дисципліну.

Він підпорядкований заступнику командира в/ч по тилу і є прямим начальником особового складу речової служби в/ч.

Начальник речової служби військової частини зобов’язаний:

а) знати:

 •  вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій і інші керівні документи по організації і веденню військового господарства і керуватися ними за родом своєї діяльності;
 •  ділові та моральні якості особового складу служби;
 •  забезпеченість підрозділів речовим майном;
 •  облік і звітність по речовій службі і вести їхній контроль.

б) контролювати:

 •  забезпеченість о/с належним речовим майном, правильність його підгонки і періодично брати участь у проведенні ранкових оглядів;
 •  правильність й ощадливість та доцільність витрати матеріальних засобів, приймати необхідні засоби боротьби з нераціональною витратою, утратами, недостачами, псуванням і розкраданням речового майна;
 •  здавання на склад частини майна після сезонної зміни, в хімчистку, ремонт і підфарбування;
 •  роботу майстерні по ремонту речового майна і речового складу, своєчасне виконання поточного ремонту речового майна;
 •  роботу лазні, пральні, лазневе-пральне обслуговування о/с і якість прання білизни;
 •  не рідше одного разу в два місяці контролювати і перевіряти наявність, цілісність і зберігання речового майна.

в) організовувати:

 •  проведення заходів щодо подальшого підвищення бойової і мобілізаційної готовності речової служби;
 •  своєчасне витребування, отримання, збереження, видачу, правильне використання, заощадження речового майна в підрозділах і на складі;
 •  індивідуальну підгонку обмундирування і взуття, таврування майна при видачі його в підрозділи, правильну експлуатацію і ремонт технічних засобів служби, речового і господарського майна;
 •   проведення заходів щодо прийому молодого поповнення;
 •  економічну роботу, розробляти заходи в річному господарському плані і забезпечити їхнє виконання;
 •  роботу по накопиченню до норм утримання постільної і натільної білизни, робочого одягу;
 •  своєчасне вилучення з підрозділів непридатного майна, його вибракування і списання.

г) забезпечувати:

 •  кімнати побутового обслуговування підрозділів необхідним інвентарем, ремонтними матеріалами;
 •  індивідуальне пошиття обмундирування офіцерам, контроль за якістю пошиття;
 •  дотримання засобів безпеки при експлуатації технічних засобів реч. служби, проведення протипожежних заходів і виконання санітарних вимог на об’єктах речової служби.

д) розробляти:

 •  розрахунки на потрібну кількість коштів по службі і коректувати їх із затвердженими призначеннями;
 •  заходи по службі для включення в річний господарчий план місячних і часткових планів робіт і контролювати їхнє виконання.

е) проводить:

 •  заняття по бойовій і спеціальній підготовці з підлеглими;
 •  заняття зі старшинами підрозділів і ротних писарів по збереженню, заощадженню й обліку майна.

Начальник речової служби є організатором і керівником усіх господарських процесів по службі. Тому, щоб стати дійсним офіцером-керівником підлеглих у виконанні поставлених задач, начальник речової служби не тільки повинний твердо знати свої обов’язки і керівні документи, але і виявляти розумну ініціативу і самостійність.

У сучасних умовах ведення бойових дій значення зазначених якостей значно зростають.  У складних і напружених ситуаціях, в умовах несподіваних і різких змін обстановки, виходячи з загального плану тилового забезпечення, начальник речової служби буде приймати рішення, твердо і рішуче проводити їх у життя. Ініціативний офіцер буде шукати і використовувати всі сили і можливості, нові прийоми і засоби, що забезпечують виконання поставленої задачі.

Чим глибше начальник речової служби знає статути, настанови, керівництва і законоположення, природу сучасного бою й озброєння, яким забезпечені його підлеглі, тим сміливіше, впевненіше і ініціативніше він діє в будь-якій обстановці. І, навпаки, вади в професійній підготовці неминуче породжують шаблон, сковують думку, позбавляють творчості рішення питань по службі.

Саме життя, розвиток військової справи вимагає всебічно удосконалювати ініціативу і самостійність кожного офіцера. У військах це досягається як саме вихованням, так і відповідним керівництвом, допомогою з боку старших начальників, що передають підлеглим накопичені досвід і знання.

Багато задач по службі безпосередньо виконуються особовим складом служби (молодшими спеціалістами). Начальнику речової служби, щоб правильно керувати підлеглими необхідно знати їхні функціональні обов’язки. Ці обов’язки викладені в “Положенні про військове господарство”, у посібнику з обліку матеріальних засобів, в “інструкції зі збереження”, “інструкції з ремонту”, загальні обов’язки в Статуті внутрішньої служби.

Розглянемо ці обов’язки.

Начальник речового складу відповідає: за прийом  і видачу, правильне збереження, якісний стан, повну наявність і своєчасний облік майна, за підтримку внутрішнього порядку, санітарний і протипожежний стан складу. Він підпорядкований начальнику речової служби, а по питанням бойової підготовки, виконання розпорядку дня і внутрішнього порядку – командиру господарського взводу.

начальник речового складу зобов’язаний:

 •  знати номенклатуру, комплектність, наявність і якісний стан майна, що зберігається на складі;
 •  суворо виконувати правила прийому, збереження видачі і здачі  майна, не допускаючи випадків псування і недостач;
 •   приймати і видавати майно по документах, підписаним начальником речової служби;
 •  повсякденно вести кількісний і якісний облік майна;
 •   щодня представляти в діловодство частини прибутково-видаткові документи за минулий день;
 •  зберігати майно у відповідність із вимогами інструкції;
 •  вчасно вживати заходів по охороні майна від псування шкідниками;
 •  здійснювати на складі вантажно-розвантажувальні роботи і керувати ними, суворо дотримувати правила техніки безпеки при навантаженні (розвантаженню) вантажів, знати табельні вантажно-розвантажувальні засоби і вміти працювати на них;
 •   вчасно здавати склад під охорону, при  розкритті складу ретельно перевіряти всі двері, вікна тощо;
 •  підтримувати склад у постійній готовності до роботи в польових умовах;
 •  чітко виконувати встановлені правила протипожежної безпеки, тримати в постійній готовності засоби пожежегасіння;
 •  робити постійно наприкінці робочого дня прибирання складу, не допускати випадків забруднення навколишнього середовища.

Комірник виконує роботи за вказівкою начальника речового складу. Він зобов’язаний знати правила прийому, збереження, видачу, укладки майна.

Начальник майстерні по ремонту речового майна відповідає за своєчасний і якісний ремонт, за правильну організацію робіт, за цілісність устаткування, інструментів, ремонтних матеріалів і предметів, що надійшли в ремонт, а також за бойову спеціальну підготовку, виховання особового складу майстерні.

Він підпорядкований начальнику речової служби, а по спеціальних питаннях командиру господарського взводу.

Начальник майстерні по ремонту речового майна зобов’язаний:

 •  знати організацію ремонту речового майна і вміти особисто виконувати його на штатному устаткування майстерні;
 •  забезпечити план виконання ремонту;
 •  стежити за виконанням о/с майстерні правил по техніці безпеки і пожежної безпеки;
 •  вести облік усього майна майстерні і майна прийнятого в ремонт;
 •  особисто перевіряти якість виконаного ремонту;
 •  складати і вчасно представлять звітні документи;
 •  проводити заняття по спеціальній підготовці з підлеглими.

Діловод (старший писар, писар) відповідає:

 •  за стан обліку матеріальних засобів по службі;
 •  за цілісність документів і бланків суворого обліку;
 •  за правильність виписки матеріальних засобів із складу;
 •  за своєчасність оприбуткування матеріальних засобів, що надійшли.

Він підпорядкований начальнику речової служби частини і зобов’язаний:

 •  вести облік матеріальних засобів по службі частини;
 •  вести облік особового складу, що знаходиться на постачанні;
 •  регулярно проводити звірки обліку діловодства з підрозділами;
 •  вести облік бланків суворого обліку;
 •  готувати дані для звітності по службі до встановлених термінів;
 •  виписувати прибутково-видаткові документи відповідно до вказівок начальника речової служби.

Своєчасно і повне, безперебійне забезпечення особистого складу військової частини речовим майном багато в чому залежить від молодших фахівців служби.

Висновок:

Обов’язки посадових осіб речової служби викладені у Статуті внутрішньої служби і наказі МОУ № 300, 1997 р.

Начальник речової служби повинний твердо знати функціональні обов’язки, як свої так і своїх підлеглих, повинний виконувати їх у повному об’ємі і вимагати цього від підлеглих у їхній практичній діяльності.

третє навчальне питання

“Роль молодших фахівців речової служби в організації речового забезпечення”

Молодші спеціалісти речової служби військової частини (перерахувати) грають виняткову роль у справі своєчасного забезпечення речовим майном, правильного утримання, збереження й обліку майна, підтримці його в справному стані.

Всі роботи виконувані молодшими спеціалістами служби здійснюються по планах і розпорядженням начальника речової служби який організує роботу молодших фахівців, здійснює керівництво і постійний контроль.

Успіх роботи служби по виконанню покладених на неї задач багато в чому залежить від підготовленості молодших фахівців їхньої дисциплінованості і ретельності, знання ними керівних документів по службі, прояви розумної ініціативи, наполегливості і самостійності, практичних навиків у роботі.

З метою підвищення знань і прищеплювання практичних навиків у військових частинах із молодшими фахівцями речової служби регулярно проводяться заняття по бойовій підготовці.

Систематична робота начальника служби по підвищенню знань і прищеплюванню необхідних навиків молодшим фахівцям є одним із важливих питань по своєчасному забезпеченню бойової готовності.

Висновок:

Начальник речової служби зобов’язаний постійно навчати, виховувати своїх підлеглих, піклуватися про них, вникати в їхній побут і потреби, здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків.

завершальна частина

У даній лекції ми розглянули вузлові питання, що стосуються начальника речової служби військової частини. Це – організаційно-штатна структура служби і функціональні обов’язки особового складу служби.

Не знаючи даного питання, начальник служби не зможе сконцентрувати свою увагу на рішенні основних задач по забезпеченню особового складу речовим майном, здійснювати контроль за його експлуатацією, збереженням і заощадженням.

Практично неможливо організовувати роботу підлеглих, не знаючи їхніх функціональних обов’язків і рівня професійного підготування, і навпаки, тверді знання даних питань будуть сприяти упевненому і правильному керуванню речовою службою військової частини.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                                    М.М. Покрасьон


Заступник командира бригади по тилу

іловодство служби тилу

Начальник речового складу “НЗ”

Начальник речового складу “ПЗ”

Начальник речової служби бригади

Начальник речової ремонтної майстерні

Начальник військової лазні і пральні

Начальник польової лазні

Речовий склад “ПЗ”

Склад непорушних запасів

Речова ремонтна майстерня

Військова лазня і пральня

Польова лазня

Комбінат побутового обслуговування


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38885. Розробка програмного забезпечення для підтримки сайту виробничо-торгівельного підприємства 416.5 KB
  Сайт – це сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які обєднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, компютер, за яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який обєкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо).
38886. Человек, его права и свободы - высшая ценность 210.5 KB
  Общая характеристика прав человека и гражданина и становления конституционноправового института прав человека и гражданина 1. История развития прав человека и гражданина 1. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Проблемы защиты и реализации основных прав и свобод человека и гражданина 3.
38887. Современное состояние и перспективы развития Пенсионного фонда РФ 51 KB
  1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО ПАРАГРАФА Далее идет основной текст с абзацного отступа. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.2 НАЗВАНИЕ ВТОРОГО ПАРАГРАФА Далее идет основной текст с абзацного отступа. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
38888. Средства моделирования беспроводных сенсорных сетей на базе протокола ZigBee с выбором наилучшего 3.33 MB
  Моделирование сети проводилось в программном пакете OMNET с использованием симулятора Cstli. В разделе Технологическая часть изложена полная установка и настройка программного пакета OMNET и симулятора Cstli на операционной системе Ubuntu 10.5 Структура каталогов OMNET и Cstli 60 2.1 построен симулятор различных протоколов беспроводных сенсорных сетей Cstli текущая версия 3.
38890. Створення презентації в програмі PowerPoint 2003 1.58 MB
  Можна вставити до презентації: малюнки графіку різне написання тексту надати колір тексту змінити фон презентації надати вашій презентації різних ефектних анімацій та інше.2 Основні елементи програми PowerPoint Після загрузки PowerPoint на екрані монітору відобразиться вікно Microsoft PowerPoint мал.3 Створення нової презентації PowerPoint В підрозділі Создание розділ вікна задач Создание презентации перераховані способи створення презентації мал. Клацнувши по пункті Из шаблона оформления відкриється вікно Дизайн слайда із колекції...
38893. Система вознаграждения за труд, применяемая на предприятии 129.5 KB
  Тарифная система оплаты труда: сущность элементы область применения. Место оплаты труда в системе вознаграждения денежная форма вознаграждения персонала связь вознаграждения и мотивации. Через оплату труда осуществляется контроль за мерой труда и потребления. Правильная организация труда и его оплаты составляет важное условие повышения эффективности труда трудовой дисциплины и точного определения заработка работника.