41057

Порядок зарахування військової частини на речове забезпечення.Витребування речового майна

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Речове забезпечення військової частини у мирний час Витребування і отримання речового майна військовою частиною†Для студентів спеціальності “Організація обєднаного забезпечення в наземних військах та авіаціїâ€ Навчальна та виховна мета: Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань зарахування військової частини на речове забезпечення витребування речового майна та отримання його зі складу оперативного...

Украинкский

2013-10-22

104 KB

4 чел.

19

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 3:

„Речове забезпечення військової частини у мирний час”

Заняття № 1:

 Витребування і отримання речового майна військовою частиною”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо  речового забезпечення військової частини у мирний час.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань зарахування військової частини на речове забезпечення, витребування речового майна та отримання його зі складу оперативного командування , документального оформлення приймання речового майна.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя.

                                             Обговорено та схвалено на засіданні

                                      ПМК№3  ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Порядок зарахування військової частини на речове забезпечення. Витребування речового майна.
 2.  Порядок отримання речового майна зі складу оперативного командування.
 3.  Обов’язки отримувача майна, документальне оформлення приймання майна.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 7.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття .

ВСТУП

Від своєчасного та повного забезпечення особового складу речовим майном багато в чому залежить забезпечення здоров’я та сил військовослужбовців та підтримання їх боєздатності. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей. Воєнна історія показує нам багато прикладів впливу незадовільного забезпечення речовим майном на хід бойових дій. Непродумана конструкція, погана якість та демаскуючий колір обмундирування неодноразово ставали причинами значних бойових втрат особового складу.

Існуюча в минулому столітті форма військовослужбовців була призначена в першу чергу для парадів і абсолютно непридатна до ведення бойових дій. Розрахунки фашистів на блискавичну війну та непродуманість питань забезпечення військ теплими речами були  причиною загибелі 300.000 військовослужбовців зимою 1941-1942 р.р. на радянсько-германському фронті.

Американське командування в часи 2 світової війни теж через незадовільне забезпечення військ теплими речами втратило замерзлими близько 60000 чоловік. Крім цих, у історії війн є ще немало фактів впливу незадовільного та несвоєчасного вирішення питань речового забезпечення на хід бойових дій, з яких ми бачимо наскільки важливі ці питання в процесі матеріального забезпечення військ.

На цьому занятті ми розглянемо питання витребування та отримання речового майна військовою частиною

 

Перше навчальне питання: “Порядок зарахування військової

                                                 частини на речове забезпечення.

                                                 Витребування речового майна”.

 З метою своєчасного та повного забезпечення особового складу речовим майном усі військові частини зараховуються для забезпечення до постачального органу.

Зарахування військових частин на речове забезпечення здійснюється у двох основних випадках:

 •  при формуванні військової частини;
 •  при передислокації військової частини з одного оперативного командування в інше або при переведенні військової частини з одного з’єднання у інше.

Формування військової частини проводиться на підставі директиви Начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

В цьому випадку, військовій частині, яка проводить формування, відпускаються речове майно на списочну чисельність особового складу за нормами забезпечення та нормою утримання.

На самостійне речове забезпечення заново зформована військова частина переходить після закінчення формування.

Підставою для зарахування військової частини на самостійне забезпечення е:

1. Наказ командуючого військами оперативного командування про формування військової частини.

2. Атестат ф. 20 на речове майно, яке отримано  при формуванні.

Атестат для знову зформованої частини видає військова частина, яка проводила формування (у трьох примірниках):

 •  перший примірник залишається у справах знову зформованої частини;
 •  другий примірник атестату ф. 20 надсилається у постачальний орган (речову службу О.К.);
 •  третій примірник атестату ф. 20 залишається у справах військової частині, яка здійснила формування.

При передислокації військової частини з одного оперативного командування  (з’єднання) в інше підставою для зарахування військової частини на речове забезпечення є:

 •  наказ (директива) командування про передислокацію;
 •  атестат ф. 20;
 •  копії останніх звіт-заявок, завірених вищим постачальним органом за старим місцем дислокації.

В атестатах на речове майно, що вибуває з військовою частиною, записується кількість майна, яке наявне на день вибуття та терміни його експлуатації.

Атестати видаються:

 •  військовим частинам, які входять у склад оперативного командування – начальником речової служби оперативного командування;
 •  військовим частинам, які входять у склад з’єднання – начальником речової служби з’єднання;
 •  військовим частинам при знятті з забезпечення територіального відділу забезпечення оперативного командування – начальником територіального відділу забезпечення військ.

Військові частини (підрозділи), підпорядковані оперативним  командуванням за розпорядженням речової служби оперативного командування можуть прикріплятися на забезпечення до найближчої військової частини, яка веде самостійно військове господарство. У цьому випадку речова служба оперативного командування повинна визначати потребу в матеріальних засобах і здійснювати їх видачу військовим частинам, враховуючи потреби прикріплених до неї частин (підрозділів).

Військові частини, окремі батальйони, які входять у склад з’єднань, наказом командира з’єднання можуть прикріплятись на всі види забезпечення до найближчої частини з’єднання, яка веде самостійно військове господарство.

У цих випадках господарчий апарат  прикріплених на забезпечення частин використовується на роботі у частинах, до яких вони прикріплені.

Право зарахування на забезпечення підрозділів, окремих команд і військовослужбовців, що прибувають у гарнізон, в одну із військових частин, надається начальнику тилу гарнізону.

Перед вибуттям військової частини, вона дозабезпечується усім належним речовим майном до кінця того півріччя, в якому вона вибуває.

З метою своєчасного забезпечення речовим майном особового складу речова служба військової частини здійснює його витребування. Витребування речового майна військовою частиною проводяться методом пред’явлення постачальному органу звіт-заявок. Звіт-заявки представляються у термін та за формами, встановленими згідно до табеля термінових донесень № 12. Порядок складання звіт-заявок будемо вивчати пізніше.

Потреба у речовому майні нараховується на списочну чисельність особового складу згідно норм забезпечення, а при формуванні військової частини – згідно норм утримання.

Висновок: Підставою для зарахування військової частини на речове забезпечення е атестат ф. 20. Крім атестату у постачальний орган представляються копії останніх звіт-заявок.

Друге навчальне питання: Порядок отримання речового майна зі

                                                складу оперативного командування,

                                               складу з’єднання та інших військових

                                              частин

Отримання речового майна зі складу оперативного командування.

Забезпечення речовим майном військових частин та з’єднань, які входять до складу оперативного командування здійснюється за планом забезпечення, який розробляється речовою службою оперативного командування на підставі звіт-заявок, які надходять від військових частин та з’єднань.

На підставі затвердженого плану забезпечення речова служба оперативного командування виписує військовим частинам та з’єднанням, які перебувають на речовому забезпеченні безпосередньо у речовій службі оперативного командування, наряди на отримання майна.

Наряди виписуються у п’яти примірниках та окремо  по кожному відділу зберігання у відповідності з групами зберігаємого майна на складі оперативного командування.

У кожному наряді вказується номер складу, сховище або відділ зберігання, отримувач та його адреса, порядок відправки. В змістовній частині вказується найменування майна, категорія, розміри та рости предметів та їх кількість.

Наряди підписуються:

 •  перший примірник – начальником речової служби оперативного командування та старшим офіцером служби;
 •  інші примірники наряду – тільки старшим офіцером речової служби оперативного командування.

На першому примірнику наряду ставиться гербова печатка речової служби оперативного командування.

Перші три примірника наряду надсилаються на речовий склад оперативного командування.

Четвертий примірник наряду надсилається у військову частину, який е повідомленням про призначення майна для військової частини.

П’ятий примірник наряду залишається у речовій службі оперативного командування, який е контрольним примірником.

Начальник речової служби військової частини, отримавши повідомлення (четвертий примірник наряду) від  постачального органу, доповідає заступнику командира військової частини по тилу, визначає потребу в автотранспорті та особовому складі і організує отримання речового майна.

З цією метою призначається отримувач від військової частини, який інструктується начальником речової служби частини, його обов’язки розглянемо у наступному навчальному питанні.

По прибутті на склад оперативного командування отримувач доповідає начальнику складу, або його заступнику про ціль прибуття, пред’являє посвідчення особи, (паспорт), довіренность та наряд на отримання майна (четвертий примірник наряду).

Після перевірки документів, які засвідчують особу, йому видається в обліково-операційному відділу перший та другий примірник нарядів. На нарядах ставиться штамп складу. Оформляється перепустка на право в’їзду на територію складу.

У перепустці вказується прізвище отримувача та кількість особового складу, номери автомобілів, а також предмети та кількість речового майна, яке знаходиться у кузовах автомашин.

Доверенність залишається в обліково-операційному відділу складу. При в’їзді на територію складу на КПП отримувач та особовий склад здає запалювальні приладдя.

Прибувши на територію складу отримувач направляється до сховища, яке вказано в наряді, пред’являє наряди та отримує речове майно. Порядок прийому майна на складі вивчимо у третьому питанні.

Отримавши майно, отримувач розписується у першому і другому примірниках наряду за його прийом, а завідуючий сховища – за видачу майна.

Перший примірник наряду залишається у зав. сховищем, він е підставою для списання майна з обліку сховища. Наприкінці робочого дня наряд передається в бухгалтерію обліково-операційного відділу складу.

Другий примірник наряду передається отримувачу від військової частини.

Отримувач прямує в обліково-операційний відділ складу, пред’являє другий примірник наряду, на підставі якого заповнюється третій примірник наряду. Третій примірник наряду з відміткою складу надсилається в речову службу оперативного командування для підтвердження про видачу майна військовій частині.

На другому примірнику наряду ставиться штамп про видачу майна і він передається отримувачу. Крім того, отримувачу видається перепустка на право вивозу майна з території складу, яка здається на КПП при виїзді. Потім отримувач убуває у військову частину. Відповідальність за збереження майна покладається на отримувача військової частини.

Якщо майно перевозиться на двох і більш автомобілях, отримувач видає водію другого автомобіля супроводжуючий лист ф. 62, в якому вказується все майно, яке знаходиться в кузові автомобіля, супроводжуючий лист ф. 62 складається у двох примірниках. Перший примірник під розпис видається водію. Другий примірник залишається у отримувача для контролю. Водій під час перевезення майна відповідає за його збереження.

Прибувши у військову частину отримувач доповідає начальнику речової служби про виконання завдання та здає майно на речовий склад. начальник речового складу розписується в наряді за прийом майна, оприбутковує його по книзі обліку ф. 26 та карткам обліку ф. 43, 44.

Начальник речового складу здає другий та четвертий примірник наряду, а також супроводжуючі листи у діловодство речової служби. в четвертому примірнику наряду здійснюється відмітка про кількість майна, яке отримано і він надсилається у речову службу оперативного командування.

На підставі другого примірника наряду писар речової служби оприбутковує майно по книгам обліку діловодства служби.

В журналі реєстрації довіренностей ф. М – 3 писарем служби проводиться відмітка про використання довіренності, вказується номер, дата наряду та перелік майна, отриманого по ній.

Отримання майна зі складу з’єднання

На підставі звіт-заявок військових частин, які входять до складу з’єднання, начальник речової служби з’єднання визначає кількість майна, яке належить для забезпечення частин у поточному році та складає план забезпечення.

На підставі плану забезпечення у діловодстві речової служби з’єднання для кожної військової частини виписуються накладні ф. 2 у двох примірниках.

В накладній вказується:

у заголовочній частині:

 •  строк дійсності;
 •  її номер;
 •  номер і дата документу;
 •  дата операції;
 •  найменування служби;
 •  вантажовідправник та вантажоотримувач;
 •  відповідальний отримувач.

у змістовній частині вказується:

 •  найменування предметів речового майна;
 •  одиниця виміру (обліку);
 •  категорія;
 •  кількість майна, яке підлягає до видачі.

Вільні рядки перекреслюються, вказується загальна кількість найменувань предметів речового майна, які підлягають до видачі прописом.

Перший та другий примірник накладної ф. 2 підписується начальником речової служби і писарем служби та ставиться печатка для “Внутрішньо-господарчих документів” військової частини.

Начальник речової служби військової частини, отримавши повідомлення про видачу речового майна, доповідає заступнику командира військової частини по тилу та організує отримання майна. Призначається отримувач від військової частини, виділяється автотранспорт та команда для завантаження (розвантаження), супроводження та охорони майна при перевезенні.

Приймач, прибуває у речову службу з’єднання, отримує накладну ф. 2 у двох примірниках та прямує на речовий склад з’єднання, де пред’являє начальнику складу посвідчення особи (паспорт), довіренність ф. М – 2 та два примірники накладної ф. 2.

Отримавши майно, приймач розписується в обох примірниках накладної за прийом майна, начальник речового складу з’єднання за видачу майна.

Перший примірник накладної та доверенність залишається на складі з’єднання, другий примірник накладної видається отримувачу.

Прибув у військову частину приймач доповідає начальнику речової служби про отримання майна, потім здає майно начальнику речового складу військової частини під розпис.

Начальник речового складу оприбутковує майно згідно накладної по карткам обліку ф. 43, 444 та наприкінці робочого дня передає накладні у діловодство речової служби частини під розпис писарю служби.

В журналі реєстрації довіренностей писар служби проводить відмітку про використання довіренності, вказує номер і дату накладної ф. 2.  

Отримання майна від інших військових частин

а) отримання майна військовою частиною із військової частини, яка підпорядковані оперативному командуванню, або із військової частини іншого з’єднання здійснюється за розпорядженням начальника речової служби оперативного командування.

На отримання речового майна речова служба оперативного командування виписує наряд у трьох примірниках та надсилає військовій часині – отримувачу.

Військова частина призначає свого отримувача, якому видає довіренність ф. М. – 2, наряд у трьох примірниках, виділяє автотранспорт та команду для завантаження майна.

Отримавши майно, отримувач розписується у трьох примірниках наряду, начальник складу – за видачу майна.

Перший та третій примірник і довіреність залишається на речовому складі частини.

Після списання майна по картам обліку ф.43, 44 начальник складу перший та третій примірники передає у діловодство речової служби. На підставі першого примірника наряду писар здійснює списання майна по книзі обліку ф. 27.Третій примірник наряду надсилається у постачальний орган.

Другий примірник наряду видається  отримувачу, він доставляє майно у військову частину та здає його звичайним порядком.

Майно оприбутковуються по карткам обліку ф. 43, 44 на підставі другого примірника наряду. Наряд передається у діловодство речової служби, де писар оприбутковує майно по книзі обліку  ф. 27. Писар проводить відмітку в журналі реєстрації довіреностей ф. м-3 про виконання довіреності.

В окремих випадках постачальний орган має право направляти розпорядження в формі листа або телеграми про передачу майна. Під час отримання розпорядження військова частина – отримувач направляє свого приймача, якому видається довіреність та розпорядження.

Військова частина з здавальник на підставі розпорядження виписує накладну ф. 2 у трьох  примірниках. Накладна підписується заступником командира військової частини по тилу та начальником речової служби, завіряється гербовою печаткою і видається отримувачу. Приймач коли отримав майно розписується в трьох примірниках накладної ф. 2, начальник складу – за видачу майна.

Другий примірник накладної передається отримувачу, а перший примірник накладної ф. 2, довіреність та розпорядження залишається у військовій частині, яка проводила видачу майна. Третій примірник накладної відправляється у постачальний орган.

Постачальний орган зобов’язаний надіслати наряд у військову частину, яка здійснила видачу майна, якій служить підтвердженням розпорядження речової служби.

  б) Отримання майна військовою частиною з іншої військової частини, коли обидві військові частини входять до складу з’єднання здійснюється за розпорядженням заступника командира з’єднання по тилу.

На отримання майна військовою частиною від іншої, у діловодстві речової служби з’єднання виписується накладна ф. 2 у трьох примірниках. Накладна ф.2 підписується начальником речової служби з’єднання та писарем служби, підпис начальника речової служби завіряється печаткою для “Внутрішно-господарчих документів з’єднання”.

Отримувач коли отримав майно розписується у трьох примірниках накладної ф. 2, начальник речового складу військової частини, яка здійснила передачу – за його видачу.

Перший та третій примірники накладної ф.2 і довіреність начальник складу передає у діловодство речової служби частини.

Перший примірник накладної ф. 2 та довіреність залишається у військовій частині.

Третій примірник накладної ф. 2 надсилається у речову службу з’єднання.

Другий примірник накладної ф. 2 видається отримувачу від військової частини.

Облікове оформлення здійснюється аналогічно обліковому оформленню отримання речового майна зі складу з’єднання.

У випадку коли при здачі мана отримувачем, начальником речового складу виявляється нестача, його прийом призупиняється. Наказом командира військової частини призначається комісія, яка складає акт приймання ф. 4. Акт складається за участю отримувача військової частини.

У випадку відмови отримувача від участі в складанні або підписанні акту прийому ф. 4 в ньому проводиться відповідний запис з вказівкою військового звання, прізвища, ім’я по батькові отримувача та причини відмови.

Прийом майна здійснюється комісією у присутності начальника речового складу. Начальник речового складу приймає речове майно під розпис в акт прийому ф. 4.

Речове майно на складі оприбутковується по картам обліку ф. 43, 44 на підставі акту прийому ф.4.

У діловодстві речового служби майно оприбутковується на підставі накладної (наряду).

 По факту нестачі командир військової частини призначає адміністративне розслідування та видає наказ про списання майна та притягнення винних до матеріальної відповідальності.

Нестачі, які виявлено під час прийому, записуються у книгу обліку нестачі на підставі наказу командира військової частини.

Висновок: Для отримання речового майна зі складу постачального органу, а також від інших військових частин призначається отримувач, який повинен знати порядок отримання майна та його документальне оформлення.

Обов’язки отримувача майна вивчимо у третьому навчальному питанні.

Третє навчальне питання:  Обов’язки отримувача майна,

                                                         документальне оформлення прийому

                                                         майна

Для отримання майна зі складу постачального органу військовою частиною  призначається отримувач.

Отримувачами можуть призначатися штатні – матеріально-відповідальні особи або за розпорядженням командира військової частини офіцери, прапорщики і військовослужбовці, прийняті на службу за контрактом, які здатні забезпечити правильний прийом та перевезення майна у військову частину.

Як правило, постійним отримувачем військової частини є начальник речового складу.

Отримувач перед відправленням повинен бути проінструктований начальником речової служби військової частини про порядок приймання та передачі речового майна.

В інструктажі отримувачу вказується:

 1.  Місце знаходження складу і маршрут до нього.
 2.  Обсяг роботи по прийому майна на складі.
 3.  Що необхідно взяти для укриття та кріплення вантажу.
 4.  Порядок прийому майна (особливості прийому окремих предметів), упаковки, укладання на транспорт.
 5.  Правила оформлення документів по прийому майна.
 6.  Заходи по охороні та збереженню майна при перевезенні.
 7.  Порядок здачі майна на склад частини.

При отправленні отримувача за отриманням майна йому необхідно видати наступні документи:

 1.  Довіреність ф. м-2.
 2.  Припис для відрядження (при необхідності).
 3.  Супровідні листи ф. 62.
 4.  Повідомлення (четвертий примірник наряду).

Крім того, отримувач повинен мати паспорт або посвідчення офіцера (прапорщика).

Під час отримання майна отримувач військової частини зобов’язаний особисто перевірити кількість та якість майна. Майно приймається методом перерахування, мірні матеріали перемірюються, вагові – зважуються. Особлива увага звертається на відповідність ростовки предметів обмундирування, взуття та спорядження, яка вказується в нарядах.

Предмети обмундирування, взуття та спорядження можуть прийматися в фабричній упаковці, якщо вона не зіпсована.

В цьому випадку прийом майна за кількістю та розмірами проводиться на підставі фабричної маркіровки, яка є на тарі.

Якщо упаковка зіпсована, необхідно перерахувати майно, яке знаходиться в цих упаковках.

Прийом майна за фабричною упаковкою здійснюється з обов’язковим вскриттям не менш 15 % від загальної кількості фабричної тари з майном.

Під час прийому мірних матеріалів у першу чергу перевіряється відповідальність артикулу тканини, ІІ маркіровка І довжина шматків. Шматки шерстяних тканин можуть складатися від одного до трьох відрізків, кожний повинен бути не менш 1 метра, шматки суконних тканин не менше 3 метрів. На обох кінцях кожного відрізку тканини з внутрішньої сторони наноситься тавро фабрики з вказівкою назви фабрики, номера бракувальника та довжина шматка.  

Все комплексне майно (технічні засоби), інструмент, господарче та інше майно приймається згідно опису комплектів.

Отримувач повинен перевірити правильність складання речового майна та його кріплення при завантаженні в автотранспорт та передати водіям автомобілів кількість місць за супровідними листами ф. 62.

Після доставки речового майна у військову частину повинен здавати його начальнику речового складу частини під розписку в нарядах (накладних ф. 2).

Висновок:  З метою правильного отримання речового майна отримувач повинен знати правила його отримання, правильність укладання і порядок перевезення автотранспортом. Отримувач відповідає за збереження майна з моменту його отримання до моменту здачі його  на складі військової частини.

завершальна частина

 Військові частини зараховується на самосійне забезпечення на підставі наказу (директиви) старшого начальника,атестату та копій останніх звіт-заявочних документів, які представляються у постачальний орган.

Видача речового майна для забезпечення потреби військової частини здійснюється за планом забезпечення постачального органу два рази на рік.

Видача речового майна зі складу постачального органу проводиться на підставі первинних документів:

 •  зі складу оперативного командування за нарядом, який виписується речовою службою оперативного командування у п’яти примірниках;
 •  зі складу з’єднання – по накладній ф. 2, яка виписується речовою службою з’єднання у двох примірниках.

Для отримання речового майна призначається отримувач. Як правило, отримувачем призначається начальник речового складу військової частини, який повинен знати порядок отримання майна, його документальне оформлення та суворо дотримуватись його.

На наступному занятті ми продовжимо вивчення цієї теми, ми будемо практично оформляти отримання майна від довольчого органу та від інших частин.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                          М.М. Покрасьон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32619. Дати докладну характеристику розв’язок перехрещень в вузлах 900 KB
  Основное требование ко всем пересечениям маршрутов в одном уровне заключается в том что эти пересечения не должны снижать пропускную способность ниже необходимой в период интенсивного движения и создавать угрозу безопасности движения. Пересечения в одном уровне устраиваются при благоприятных топографических условиях относительно небольших размерах движения. Безопасность движения поездов обеспечивается с помощью устройств автоматики и сигнализации предохранительных тупиков. Развязки в одном уровне осуществляются чаще всего с...
32620. Розрахунок конструктивної висоти сортувальної гірки на сортувальній станції 571.5 KB
  Профільна висота головної дільниці h1 встановлюється з урахуванням найбільшого використання допустимої швидкості входу Vвх розрахункового бігуна вагою 85 т ωо=05 Н кн. в уповільнювачах 1 ГП при сприятливих умовах скочування: де Vo найбільша швидкість розпуску приймається 25 м с; g′ох розрахунковий параметр для ОХ бігуна м с2; де g прискорення вільного падіння 981 м с2; n кількість осей бігуна ОХ 4; q вага бігуна ОХ 85 т; hωо1 hск1 питома робота сил опору основного і від стрілок та кривих в межах головного дільниці l1...
32621. Докладно описати питання щодо пасажирської технічної станції (ПТС): 1) призначення і класифікація; 2) основні пристрої; 3) основні операції, що виконують на станції; 4) умови застосування; 5) переваги та недоліки окремих ПТС 116.5 KB
  1 ПТС призначаються для переформування ремонту очищення і екіпірування пасажирських составів. Станції бувають крупні 1520 составів за добу і середні 815.20 составів. На технічних парках менше ніж 68 составів.
32622. Аналіз схем двосторонніх станцій с послідовним розташуванням основних парків. Описати системи гіркової автоматики 216.5 KB
  Для комплексної механізації і автоматизації процесу сортування вагонів сортувальні гірки обладнуються локальними системами автоматики ГАЦ ГПЗУ АРС АЗСР ТГЛ пристроями звязку телебачення сигналізації. Під час роботи в маршрутному режимі оператор натисканням кнопки яка відповідає номеру підгіркової колії встановлює маршрут для кожного відчепу перед розпуском його з гірки. Система АСУ РСГ дозволяє регулювати швидкість насуву і розпуску составів швидкість руху відчепів з гірки керувати маршрутами руху відчепів з контролем...
32623. Докладно описати такі питання: визначення спеціальної вантажної станції, спеціалізація спеціальних вантажних станцій,основні операції,які виконують на спеціалізованих вантажних станціях 677.5 KB
  Докладно описати такі питання: визначення спеціальної вантажної станції спеціалізація спеціальних вантажних станційосновні операціїякі виконують на спеціалізованих вантажних станціях. Спеціалізовані вантажні станції це вантажні станції що будуються в пунктах масової переробки однорідних вантажів і забезпечують ритмічність і потоковість обробки масових вантажів і прискорену обробку рухомого складу на станції ефективне використання вантажнорозвантажувальних механізмів і скорочення обсягу роботи сортувальних станцій за рахунок формування...
32624. Дати технічну характеристику колієпроводів 992.5 KB
  Минимальная длина путепроводной развязки в плане определяется в зависимости от радиуса кривой и угла пересечения. Рис 1 К расчету путепроводной развязки в плане. Длина путепроводной развязки в плане должна быть не менее длины развязки в профиле Lnл Lпp Длина путепроводной развязки в профиле зависит от характера подходов. Минимальная длина развязки в профиле: Lпр=lпод0.
32625. Особливості проектування вузлових дільничних станцій (ВДС). Принципи розташування основних пристроїв на дільничних станціях 98 KB
  Докладно описати такі питання: особливості проектування вузлових дільничних станцій ВДС; принципи розташування основних пристроїв на дільничних станціях; розрахунок числа приймальновідправних колій на ВДС При проектировании УУС следует выполнять такие требования: 1 на подходах к станции должны предусматриваться развязки маршрутов в одном или в разных уровнях; 2 расположение главных путей на подходах к станции конструкции горловин должны обеспечивать одновременный прием и отправление поездов со...
32626. Описати принципи і особливості проектування залізничних вузлів великих і столичних міст 559.5 KB
  В генеральной схеме развития узла особенно тщательно должна быть проработана охрана окружающей среды бережного отношения к природным ресурсам минимального использования земель и угодий ценных для других отраслей хозяйства отдыха населения и дальнейшего развития жилищного строительства. При проектировании железнодорожных узлов необходимо руководствоваться следующими принципами: общая эффективность комплексная оптимизация концентрация децентрализация специализация сохранение равновесия и пропорциональности развития отдельных...
32627. Описати принцип роботи системи КГМ-РИЗТ, а також основні системні задачі комплексу, основні достоїнства та недоліки 2.91 MB
  ВАГОННЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ КЛЕЩЕВИДНОНАЖИМНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ КНП5 Клещевиднонажимной подъемный двухрельсовый пневматический вагонный замедлитель используется преимущественно на спускной части сортировочных горок при новом строительстве и модернизации. Вагонный замедлитель КНП5 изготавливается пятизвенным шестисекционным. Вагонный замедлитель может имев следующие положения: отторможенное тормозная система занимает нижнее положение. Через вагонный замедлитель может пропускаться ся весь габаритный подвижной состав вагонного и локомотивного...