41058

Вимоги щодо зберігання речового майна

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Організація зберігання речового майна у військовій частині. Організація зберігання речового майна у військовій частині. Для студентів спеціальності âОрганізація обєднаного забезпечення в наземних військах та авіаціїâ Навчальна та виховна мета:Ознайомити студентів з загальними вимогами щодо зберігання речового майна у військовій частині.

Украинкский

2013-10-22

131 KB

29 чел.

20

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 4:

„ Організація зберігання речового майна у військовій частині”.

Заняття № 1:

  Організація зберігання речового майна у військовій

частині”.

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1 Ознайомити студентів з загальними вимогами щодо зберігання речового майна у військовій частині.

2. Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації обладнання, охорони та протипожежних заходів на складі.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

         Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

          ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Вимоги щодо зберігання речового майна.

Приміщення складу обладнання, охорона та протипожежні заходи на складі.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 7.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного  заняття.

ВСТУП

В даний час кожен вид Збройних Сил і кожен рід військ, будь-який фахівець, зв'язаний з обслуговуванням бойової техніки, мають свій специфічний одяг. Таким чином, поява нових зразків зброї, створення нових видів Збройних Сил, їхній подальший розвиток і удосконалення не тільки збільшують обсяг постачання, але і  викликають значну якісну зміну потреб Збройних Сил у речовому майні. Усе це підвищує значення речового забезпечення військ, багато в чому ускладнює роботу речової служби в мирний час і пред'являє до неї нові, підвищені вимоги, а  основною задачею речового забезпечення є сучасне, безперебійне і повне забезпечення військ речовим майном по встановлених нормах.

Виконання цієї задачі досягається визначенням потреби в речовому майні, розробкою раціональних норм постачання, правильним витребуванням, сучасною заготівлею речового майна, організацією його зберігання та збереження, плануванням постачання на науковій основі і проведенні інших заходів.

 Однією з важливих умов збереження речового майна є правильна організація його зберігання. Речове майно є народним здобутком і вимагає до себе дбайливого відношення. З цією метою начальник речової служби військової частини повинен правильно організовувати і постійно контролювати правильність і надійність збереження майна.

Від своєчасного та повного забезпечення особового складу речовим майном багато в чому залежить забезпечення здоров’я та сил військовослужбовців та підтримання їх боєздатності. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей. Воєнна історія показує нам багато прикладів впливу незадовільного забезпечення речовим майном на хід бойових дій. Непродумана організація зберігання майна  неодноразово ставала причинами значних втрат його, що в результаті ставало причиною підриву боєготовності та боєздатності  військ.

Для вивчення даної теми в лекції розглянемо наступні питання:

 1.  Вимоги щодо зберігання речового майна.
 2.  Приміщення складу обладнання, охорона та протипожежні заходи на складі.

Перше навчальне питання

 Вимоги щодо зберігання речового майна

Під збереженням розуміється комплекс організаційно-технічних заходів по утриманню на складах і в підрозділах майна в стані, що забезпечує його повну схоронність і постійну готовність до видачі, відправленню або використанню по призначенню.

До збереження пред'являються наступні вимоги:

1. Військово-спеціальні:

 •  надійність захисту і розосередження;
 •  забезпечення мобільності складів, постійна висока готовність до видачі майна;
 •  відповідність організації збереження призначенню майна.

 2. Техніко-економічні вимоги:

 •  рентабельність збереження майна;
 •  заощадження майна від псування й ушкодження;
 •  безперервність контролю по наявності і якісному стані майна.

Основними заходами, що забезпечують виконання вимог, пропонованих до організації збереження і заощадження майна є:

 •  правильне розміщення, обладнання, устаткування, зміст і розподіл складських приміщень по роду зберігаємого майна;
 •  раціональне планування й обладнання території складу, а також постійна підтримка в чистоті і порядку, справність огороджень і надійна охорона складу;
 •  ретельна перевірка кількості і якості прийнятого на збереження майна;
 •  точний облік збереженого майна відповідно до вимог керівних документів;
 •   правильне розміщення й укладання майна при прийомі, збереженні і перевезенні;
 •  широке впровадження в практику збереження і утримання майна в контейнерах, на піддонах і в пакетах;
 •  створення необхідних умов збереження для кожного виду майна; температура навколишнього повітря, відносна вологість, вентиляція і освітлення приміщень і дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
 •  постійне спостереження за якісним станом зберігаємого майна і своєчасне проведення заходів, що забезпечують його схоронність; перекладка, очищення, просушка, технічне обслуговування, переконсервація і випробування технічних засобів, боротьба зі шкідниками речового майна й ін.;
 •  правильна організація відпустки майна і своєчасне освіження запасів;
 •  належна організація загальної і протипожежної охорони, суворе дотримання правил пожежної безпеки;
 •  забезпечення ефективної й економічно обґрунтованої механізації вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт;
 •    правильний підбор, розміщення, навчання і виховання кадрів.

Організація розміщення і збереження речового майна, крім перерахованих вимог, на всіх складах повинна забезпечувати бойову готовність і здатність складів у найкоротший термін з найменшими витратами сил і засобів робити масове відвантаження і видачу майна військам.

Збереження речового майна здійснюється в критих сховищах. Збереження нового і бувшого у вживанні майна разом в одних приміщеннях не допускається. Під навісами і на відкритих площадках допускається збереження автопричепів, вантажних автомобілів, вантажопідйомних і підйомно - транспортних засобів і рухливих  ремонтних майстернях зі спеціальними кузовами.

При  повній відсутності складських приміщень може бути допущене тимчасове збереження майна на відкритих площадках, але щораз з письмового дозволу начальника речової служби оперативного командування або начальника Головного речового управління Штабу тилу МО України.

Майно непорушного запасу, шкіряні матеріали і гумові вироби зберігати на відкритому повітрі навіть тимчасово забороняється.

За утримання і збереження речового майна військової частини в порядку і справності відповідає начальник речової служби.

 Він зобов'язаний:

- організувати збереження і видачу речового, господарського і іншого майна;

- стежити за правильним використанням, експлуатацією, збереженням і обліком майна на складі частини;

- керувати роботою речового складу;

- не рідше одного разу в два місяці перевіряти, згідно з обліковими даними частини, наявність, стан, категорію і комплектність майна на складі, а також умови його збереження;

- забезпечити проведення протипожежних заходів і виконання санітарних вимог.

Безпосередня відповідальність за правильне збереження, наявність майна, підтримка внутрішнього порядку, санітарний і протипожежний стан на складі покладена на начальника речового складу.

Він зобов'язаний знати і точно виконувати вимоги посібника зі збереження майна, постійно знати його наявність і якість, стежити за протипожежною охороною складу і справністю пожежного інвентарю.

На посаду начальника складу підбираються і призначаються, як правило, прапорщики (мічмани) або військовослужбовці надстрокової служби, добре перевірені в діловому відношенні, чесні і працьовиті військовослужбовці.

 Висновок: Тверде і суворе дотримання правил збереження обов'язкові для усіх військовослужбовців, робітників та службовців, що безпосередньо відають збереженням речового майна.

 

Друге навчальне питання: Приміщення складу обладнання, охорона

                                                та   протипожежні заходи на складі.

Речовий склад призначений для прийому, збереження, видачі майна, прийому від підрозділів надлишків, непотрібного і потребуючого ремонту (хімчистки) майна.

Речовий склад військової частини повинний бути улаштований так, щоб забезпечувалося збереження готових предметів офіцерського обмундирування на вішалках-плічках, роздільне збереження нового майна і майна, що було у вживанні, окреме збереження брудної білизни, дрантя, мила, соди, змащення, лижного і спортивного майна, а також майна фонду зборів і власних речей військовозобов'язаних  призваних на навчальні збори.

Для цієї мети на складі повинні бути передбачені наступні приміщення:

- видаткова комора для нового обмундирування і взуття;

- комора для майна, що було у вживанні і фонду зборів;

- комора для збереження брудної білизни;

- комора для збереження мила, соди, змащення, ремонтних матеріалів і ін.;

- комора для збереження лиж і спортивного інвентарю;

- комора для збереження дрантя і бракованого майна;

- приміщення для розпакування майна.

 Складські приміщення (комори) розміщаються й обладнаються з таким розрахунком, щоб забезпечити:

- зручне розміщення майна;

- вільний доступ до нього для огляду;

- зручність проведення робіт із прийому і видачі майна;

- підтримка оптимальних умов і режиму збереження;

- захист від проникнення в склад ґрунтових вод;

- пожежну безпеку.

Склад військової частини будується від житлових приміщень на відстані не менш 50 км, комори складу повинні бути сухі і світлі. Склади можуть бути залізобетонні бетонні, цегельні, дерев'яні й інші.

Дахи, стіни, люки, вікна і двері складу повинні бути щільними, без щілин і зазорів, щоб усередину приміщень не проникнули атмосферні опади, пил і гризуни.

Двері знизу на висоту 60-70 див оббиваються листовою сталлю. Вікна складу з зовнішньої сторони обладнаються залізними ґратами, а з внутрішньої – оббиваються металевою сіткою і захищаються від проникнення прямих сонячних променів.

Для провітрювання склад обладнається другими ґратчастими дверима, оббитими металевою сіткою. Для кращої вентиляції в стінах складу влаштовуються спеціальні отвори, що із внутрішньої сторони закриваються дерев'яними ставнями. Складу надається порядковий номер, що позначається, як правило, на торцевих стінах складу.

Підлога складських приміщень повинна бути асфальтована, бетонна. Для забезпечення роботи засобів механізації асфальтові і бетонні підлоги повинні витримувати навантаження 1 т/м2 площі.

Для відводу дощової води з зовнішньої сторони навколо складських приміщень, навісів і площадок установлюються вимощення з канавами.

Усі комори повинні бути обладнані відповідними стелажами, відділених один від одного перегородками з таким розрахунком, щоб виключалася можливість змішування майна нового з бувшим у вживанні або брудній білизні. (Привести приклад як у військах).

Майно фонду зборів зберігається окремо від майна, що було у вживанні. У видатковій коморі для нового майна обладнаються прилавок і примірювальна, а також виділяється місце для прийому і розпакування майна.

Прилавок повинний мати зверху гладку поверхню, а з внутрішньої сторони – шухляди, що висуваються, для збереження фурнітури.

Примірювальна повинна мати: трюмо, стіл, стілець, ростомір, стопоміри, щітки, вішалки, плакати по розміщенню орденів і медалів та припасуванню одягу і взуття.

У польових умовах, коли відсутні приміщення, пристосовані під склади, допускається тимчасове збереження майна під навісом, на площадках, на автомобілях і автопричепах. Для створення нормальних умов, що забезпечують схоронність речового майна, складські приміщення обладнаються усередині спеціальними стелажами, підставками, настилами, піддонами, шафами і вішалками.

Стелажі поділяються по своїй конструкції на каркасні, полочні, напольні, кліткові і спеціальні, одне-двох і триярусні, а  за матеріалами, з яких вони виготовлені, на металеві, дерев'яні і комбіновані.

Стелажне устаткування, встановлюване в коморах, повинне відповідати наступним вимогам:

 •  відповідати розмірам і виду зберігаємого майна;
 •  витримувати повне розрахункове навантаження, не даючи перекосів, осідань і значного прогину;
 •  бути зручним для широкого застосування механізмів при переміщенні й обробці майна: прийомі, видачі, перекладці і перевірці;
 •  відрізнятися простотою конструкції, що забезпечує можливість легкої зборки, розбирання і зміни розмірів стелажів;
 •  мати невелику масу і бути компактними при можливо більшій місткості;
 •  виготовлятися з вогнестійких матеріалів;
 •  дерев'яні конструкції стелажного устаткування повинні виготовлятися із сухого лісоматеріалу з вологістю не більш 20%, поверхня деталей повинна бути ретельно обстругана, а дошки для полиць пронумеровані.

Стелажне устаткування усередині складу встановлюється з розрахунком найкращого використання площі складу, природного освітлення, зручності використання засобів механізації і для проведення операцій по прийому, видачі й обліку майна, а також спостереження за його схоронністю.

Стелажі, як правило, встановлюються в подовжньому напрямку і віддаляються від зовнішніх стін не менш чим на 0,75м, від покрівлі – 1м, нижня полиця від підлоги сховища – не менш 0,2м і з проходами між стелажами – не менш 1м, а центральний прохід – 3,5 м, поперечні проходи оставляются по ширині коробки воріт.

Стелажі встановлюються по одній лінії, без виступів. Стелажі в кожній коморі складу частини нумеруються по одному, починаючи з першого номера.

Стелажі каркасні (металеві і комбіновані) шахтного типу є найбільш зручними для збереження всіх предметів речового майна в упакованому виді на піддонах у пакетах, що дозволяє застосовувати вантажно-розвантажувальні механізми майже на всіх операціях вивантаження, укладання, зняття і відвантаження (видачі) майна. Такі стелажі можуть бути двох'ярусні і триярусні.

При відсутності (тимчасовому) вантажно-розвантажувальних механізмів робота з майном у каркасному стелажі може проводитись так само, як у стелажі з полками, тільки полками будуть служити піддони. Каркасні стелажі можуть застосовуватися на всіх стелажах, включаючи і військові, де є засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

Стелажі двох'ярусні подовжнього розміщення зручні для збереження майна в упакованому виді. Відстань між полками по висоті (2м) дозволяє працювати в стелажі в повний ріст. Ширина проходів дає можливість застосовувати усі види вантажно-розвантажувальних засобів (электрокаром можна підвозити майно безпосередньо до полиці, де воно буде зберігатися, і электропогрузчиком подавати на полицю).

Такі стелажі найбільш прийнятні на центральних, окружних (флотських) складах.

Стелажі двох'ярусні і триярусні застосовуються в основному на військових складах.

Такі стелажі призначені для збереження майна в розпакованому виді або в споживчій тарі: коробках, бандеролях, в’язках, пачках і т.п.  Установлюються вони, як правило, у поперечному напрямку щодо подовжньої осьової лінії сховища.

Стелажі поличні полегшеної конструкції бувають дерев'яні і металеві розбірні.

Такі стелажі призначені для збереження майна в розпакованому виді або в споживчій тарі на військових складах. Габаритні розміри і конструкції стелажів (по числу полиць, відстані між ними) залежать від розмірів приміщення і виду збереженого на цих стелажах майна.

Клітковий стелаж відрізняється від стелажа поличного полегшеною конструкцією і тим, що за рахунок додаткових перегородок утворилися окремі гнізда (клітки).

Ці стелажі призначені для збереження кашкетів, шапок і дрібних предметів – ґудзиків, погон, зірочок.

Стелаж шафового типу виготовляється з дерев'яних брусків (каркас) і обшивається фанерою. Розміри стелажів залежать від габаритів приміщення, де вони встановлюються. Такі стелажі призначені для збереження на плічках предметів верхнього офіцерського обмундирування:  кітелів зі штанами, шинелей, пальто і використовуються на окружних і військових складах, де майно, в основному,  зберігається в розпакованому виді.

Найбільш зручними є розбірні стелажі, що допускають зміну розмірів окремих кліток і швидкий перенос стелажів з одного сховища в інше.

Для збереження окремих предметів майна, а також для збереження майна в пакетах у піддонах, виготовляються дерев'яні стелажі зі струганих дощок на стійках висотою 20-30 см від підлоги. Розмір: 200х600 см; складається з чотирьох секцій розміром 100х300 см кожна.

Звичайні стелажі відрізняються від поличних і клітинних простотою конструкції, що забезпечує можливість легкої зборки, розбирання і зміни їхніх розмірів.

Крім стелажного устаткування в кожнім складі повинні бути шафа або щит для господарського інвентарю й інструмента, ваги товарні, а там, де видається фурнітура – ваги магазинні, візки для переміщення майна і переносні сходи -драбини.

В кожому повинні бути:

 •  комплект інструмента для робіт з розкриття й упакування тари;
 •  вимірювальні прилади: ваги з гирями, лінійки і метри, мірні столи і інші;
 •  інвентар для підтримування чистоти (мітли, віники, щітки й ін.);
 •  вогнегасники по 1 шт. на 3002 площі;
 •  пожежний інвентар на щитах, установлюваних поза сховищами;
 •  термометр і психрометр для виміру відповідно температури і відносної вологості повітря;
 •  дошки документації.

На дошці документації розміщується:

 •  план складу зі схемою розміщення в складі стелажного устаткування і розміщення майна, що зберігається на ньому;
 •  таблиця з указівкою розмірів площі складу, загальної кубатури і місткості вагонів, граничного навантаження на 1 м2  площі складу (у тоннах) місткості складу по роду зберігаємого в ньому майна;
 •  графік виміру температури і вологості;
 •  опис предметів, що зберігаються, настанови, інструкції, відомості комплектності технічного майна, ростовки на предмети обмундирування, взуття і спорядження;
 •  інструкція особовому складу про міри пожежної безпеки, діях при виникненні пожежі, про порядок видачі майна в складі, про правила збереження майна в даному сховищі і про режим зберегання;
 •  інструкція з техніки безпеки;
 •  норми навантаження речового майна на транспорт (по роду збереженого майна);
 •  середні норми витрати тканин на пошиття обмундирування;
 •  контрольний зошит для запису зауважень осіб, що перевіряють склад;
 •  терміни збереження майна.

У складі забороняється:

 •  зберігати (навіть тимчасово) майно, що не значиться на обліку або в описі інвентарю складу;
 •  завантажувати майном склад понад установлені норми;
 •  прийом їжі і збереження продуктів харчування.

У складі ставиться робочий стіл з письмовими приладдями для записів начальником складу вироблених операцій по прийому, видачі й обліку майна. На робочому столі міститься картотека з картками обліку майна, що зберігається в складі. Картотека обов'язково защіпається, ключ зберігається в начальника складу. До огляду і перевірки облікових карток допускаються особи, що мають право перевірки стану майна і його обліку. Допуск до картотеки сторонніх осіб, а також повідомлення їм зведень про наявність майна, категорично забороняється.

Найважливішою умовою схоронності майна є утримання складських приміщень і території складу в чистоті і зразковому порядку щодня по закінченні робіт у приміщеннях складу ретельно збирається сміття і підмітаються підлоги. Періодично, не менш двох разів на місяць, робиться ретельне прибирання всіх приміщень. Територію навколо складу необхідно завжди утримувати в чистоті.

            Речовий склад (сховище) військової частини забезпечується господарським інвентарем згідно з комплектом №8.

Перелік інвентарю речового складу (сховища)
               комплект №8

Найменування предметів

Кількість, шт.

Ваги настільні 10 кг, з комплектом гир

1

Брезенти для підстилки 53 м

2

М’які контейнери

30

Дзеркало

1

Стіл складний

1

Стілець складний

1

Ящик для інструментів

1

Замок висячий

2

Ліхтар акумуляторний чи “Летюча миша

1

Каністра для гасу, 20 л

1

Метр дерев’яний чи металевий

1

Пломбір з плашками

1

Пломби та дріт

за потребою

Голки пакувальні

10

Молоток слюсарний

1

Обценьки господарські

1

Ніж

1

Ножиці

1

Пилка

1

Розводка для пилки

1

Напилок тригранний

1

Брусок точильний

1

Лом

1

Лопата залізна господарська

1

Відро оцинковане

1

Ростомір

1

Стрічка вимірювальна

1

Умивальник з підставкою

1

Бак для питної води

1


Охорона складу

Схоронність речового майна забезпечується надійною охороною складу. Охорона речового складу здійснюється  внутрішньою вартою частини відповідно до вимог Статуту гарнізонної і вартової служби. Начальник складу перед початком роботи приймає від варти і здає під охорону щодня по закінченні роботи. Перед здачею складу під охорону начальник складу робить прибирання приміщення, виключає світло, закриває ставні вікон, закриває двері на один або кілька замків і опечатує її. Ключі від складу начальник складу здає на зберігання черговому по частині в опечатаному мішечку, а печатку зберігає при собі. Про прийом складу від варти і здачі під охорону начальник складу і начальник варти розписуються в постовій відомості варти.

Протипожежні заходи на речовому складі

Однією з основних умов, що забезпечують схоронність майна, є суворе дотримання і виконання правил і мір пожежної безпеки на складах.

Пожежна охорона на складах  організується в точній відповідності з вимогами настанови по протипожежній охороні у військових частинах, установах, підприємствах і організаціях МО України й Інструкції зі збереження речового майна.

Основним документом, що визначає міри пожежної безпеки, а також порядок використання сил і засобів частини і залучення найближчих гарнізонних або відомчих пожежних команд для гасіння пожежі, є план пожежної охорони військової частини, на додаток до якого розробляється і додається Інструкція про міри пожежної безпеки складу.

Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки в складі і на прилягаючій території покладається на начальника складу.

Складські приміщення по своїй конструкції і вогнестійкості повинні суворо відповідати вимогам пожежної безпеки зберігаємого майна, його цінності і значимості.

Покрівля складів у всіх випадках повинна бути з вогнестійких матеріалів. Для захисту від грозових розрядів усі склади обладнаються грозозахисним пристроєм. Територія складу повинна щодня очищатися від сміття.

Курити і користуватися відкритим вогнем на території складу забороняється. Місця для паління виділяються й обладнуються  поза територією складу.

Склади повинні мати необхідні засоби пожежегасіння відповідно до існуючих норм, нормативні запаси води для гасіння пожежі, а також зручні проїзди і під'їзди до будинків, пожежних водойм і гідрантів.

Освітлення в складах допускається тільки електричне, стаціонарне або за допомогою акумуляторних ліхтарів. Світильники в приміщеннях складу повинні бути закритого типу (зі скляними ковпаками). Освітлювальні лінії повинні прокладатися уздовж оглядових і транспортних проходів на відстані не ближче 50 см від стелажів з майном. Установка электророзеток у складах не допускається.

Для зняття напруги у внутрішніх електричних мережах на вводах проводів і кабелів повинні бути загальні вимикачі, установлені на зовнішніх вогнестійких стінах будинків або окремо на опорах. Вимикачі повинні знаходиться в щільно закритих металевих ящиках із пристосуванням для пломбування. Кожен склад повинний бути обладнаний автоматичною або електричною пожежною сигналізацією.

З метою пожежної безпеки в складі забороняється:

 •  курити і користуватися відкритим вогнем;
 •  застосовувати побутові електронагрівальні прилади усіх видів;
 •  захаращувати проходи, а також виходи зсередини і зовні майном або якими-небудь предметами;
 •  зберігати майно навалом і укладати його впритул до стін, а також до електропроводів і ламп;
 •  улаштовувати тимчасову електропроводку і користуватися переносними лампами, включеними безпосередньо в освітлювальну мережу;
 •  залишати електромережу під напругою  після закриття складу;
 •  застосовувати для освітлення складу гасові лампи, свічі;
 •  установлювати прожектори зовнішнього освітлення на дахах складських приміщень;
 •  зберігати промаслене майно, дрантя і клоччя на стелажах у шафах, шухлядах через їхню здатність самозаймання;
 •  зберігати запальні прилади, пально-мастильні матеріали, лакофарбові матеріали і розчинники;
 •  обгортати електролампи папером, матерією, оббивати стіни, двері, стелажі, а також затемнювати вікна папером або картоном;
 •  улаштовувати легкозаймисті перегородки для поділу складів на відсіки.

Висновок: Розміри складських приміщень визначаються з розрахунком забезпечення вільного розміщення  майна, легкого доступу до нього для огляду і швидкого переміщення при провадженні робіт. Правильна організація охорони   складу і дотримання всіх мір пожежної безпеки є найважливішими умовами збереження майна від можливого розкрадання і пожежі.

завершальна частина

У сучасних умовах до зберігання військового і спеціального одягу пред'являються принципово нові тактико-технічні вимоги. Якщо в порівняно недавньому минулому основна увага зверталася на захист майна від несприятливих кліматичних умов, то тепер при організації зберігання майна ставиться задача захисту його не тільки від несприятливих кліматичних умов, а і від  від комплексу вражаючих факторів сучасної зброї. Створення нових зразків зброї, бойової техніки й оснащення ними Збройних Сил зажадали розробки і запровадження в життя нових приципів зберігання речового майна та  ряду нових предметів спеціального і захисного одягу. 

        Речове майно є народним надбанням і, як соціалістична власність, зобов'язує усіх військовослужбовців дбайливо зберігати його від передчасного псування і погіршення якісного стану.

Відповідальність за заощадження речового майна на складі військової частини лежить на посадових особах речової служби, що зобов'язані твердо знати і суворо виконувати правила його збереження і накопичення.

Завдання на самопідготовку: вивчити наказ МО України 1997 р. № 300 стор. 142-144. Інструкцію зі збереження речового майна стор. 3-40.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                                     М.М.Покрасьон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72440. СТАНДАРТЫ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАТАСТРОФАХ 253 KB
  В медицине катастроф необходима стандартизация действий врача, учитывая экстремальность ситуаций, массовый характер и однотипность поражений. Врач скорой помощи, первым прибывший на место катастрофы принимает руководство на себя. Основоположник сортировки Н.Н. Пирогов говорил, что при наличии большого количества...
72441. Лекции по деталям машин 63 KB
  Чтобы не потеряться в океане учебной и научной информации студенту необходим хотя бы простенький компас, которым, надеюсь, послужит предлагаемый конспект лекций. Именно для этого он и создавался. Учитывая же скромный объём, конспект является, образно говоря, путеводителем по незнакомой стране, и не может заменить само путешествие.
72442. История Курского края 1.11 MB
  Краеведение принадлежит к комплексным наукам. В самом термине «краеведение» заключено его определение. Оно изучает природу, историю, хозяйство, население края, его культуру, быт, то есть данная наука близка истории и географии, археологии и искусствоведению, этнографии и другим наукам.
72443. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ: ИСТОРИЯ 1.76 MB
  История в том числе история Отечества история России ставит своей целью показать место и роль её народов в мировом развитии помогает нам постигнуть свое особое место в длинной череде исторических поколений. К работе над курсом было привлечено еще одно дополнительное пособие для старшеклассников...
72445. История менеджмента 602.5 KB
  Управление — понятие широкое. Известно управление машинами, химическими или другими процессами. Оно основано на знании законов механики, физики, химии. Но в обществе происходит управление не только вещами, но и людьми, коллективами людей в процессе производства ими материальных благ.
72446. Общая теория статистики 2.05 MB
  Все показатели социально-экономической статистики и методология их исчисления рассматриваются в свете теории и практики применения системы национальных счетов в условиях рыночной экономики. В результате изучения общей теории статистики социально-экономической статистики и статистики финансов...
72447. Правление Ивана I Калиты. Именно при нём начинается возвышение Москвы 28.5 KB
  Тверской князь поддержал это восстание. Этим тут же воспользовался Иван Калита, поехал в Золотую Орду, нажаловался на Тверского князя. Его поставили во главе монгольского отряда для подавления восcтания. Тверь была захвачена и полностью разграблена.
72448. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТРАСЛЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 928 KB
  В настоящем пособии на основе ведущих концептуальных подходов к осмыслению историко-педагогического процесса предлагается целостное изложение основных явлений теории и практики образования начиная с рассмотрения предмета истории педагогики и образования и заканчивая...