41059

Право та порядок зарахування військовослужбовців на речове забезпечення

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Забезпечення речовим майном особового складу військової частини Забезпечення речовим майном військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців які проходять службу за контрактом†Для студентів спеціальності €œОрганізація об’єднаного забезпечення в наземних військах та...

Украинкский

2013-10-22

93.5 KB

10 чел.

16

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 5:

“ Забезпечення речовим майном особового складу військової частини”

Заняття № 1:

 Забезпечення речовим майном військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо  речового забезпечення різних категорій військовослужбовців Збройних Сил України.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації забезпечення особового складу військової частини та підрозділів інвентарними речами, бланками та книгами обліку.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

         Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

          ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Право та порядок зарахування військовослужбовців на речове забезпечення.
 2.  Забезпечення речовим майном солдат та сержантів строкової служби та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.
 3.  Забезпечення особового складу та підрозділів інвентарними речами, бланками та книгами обліку.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 7.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття.

ВСТУП

Держава і уряд проявляють велику турботу про Збройних Сил України. Тільки за останній час проведено багато заходів по покращенню речового забезпечення особового складу. Ці заходи проводились по лінії покращення норм забезпечення, конструкції одягу, якості матеріалів, створення і прийняттю на забезпечення нових видів спеціального, захисного одягу і деяких предметів військової форми.

Ведення нової форми одягу дозволило суттєво покращити зовнішній вигляд і якість обмундирування для всіх категорій військовослужбовців ЗС України. Важливе місце у покращенні побуту військовослужбовців відводиться речовій службі. Своєчасне, повне і якісне забезпечення особового складу речовим майном – одна з основних задач начальника речової служби частини. Її виконання оказує певний вплив на боєздатність частини. Для успішного виконання цієї задачі начальник речової служби повинен добре знати, як правильно організувати забезпечення речовим майном особового складу частини.

На цьому занятті ми розглянемо порядок забезпечення речовим майном тільки військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців за контрактом, а слідуючі лекції будуть присвячені розгляду питань забезпечення речовим майном решти категорій військовослужбовців ЗС України.

 1.  Перше навчальне питання :” Право та порядок зарахування військовослужбовців на речове забезпечення”.

Усі військовослужбовці ЗС України, що знаходяться на дійсній військовій службі, мають право носіння військового одягу. Цим правом користуються: генерали, адмірали, офіцери, прапорщики і мічмани, що знаходяться в запасі чи відставці з правом носіння військової форми одягу, а також військовослужбовці строкової служби і військовослужбовці, що проходять службу за контрактом. Військова форма одягу носиться відповідно до Правил носіння військової форми одягу.

Відповідно до Положення про речове забезпечення, оголошеним наказом Міністра оборони № 350, 1998 року, правом на забезпечення речовим майном за рахунок Міністерства оборони користуються:

 •  військовослужбовці – із дня зарахування в списки військових частин;
 •  ліцеїсти – із дня зарахування в списки училища;
 •  військовозобов'язані і студенти цивільних Вузів – на час проходження навчальних зборів у військових частинах;
 •  особовий склад сторожової охорони, а також робітники та службовці пожежної охорони, що містяться по типових штатах, затвердженим Головним Штабом – із дня зарахування на посаду;
 •  особовий склад воєнізованої охорони – із дня зарахування на посаду.

Особовий склад військово-будівельних загонів забезпечується речовим майном за рахунок засобів цих загонів.

Особовий склад спеціальних і будівельних частин і установ Міністерств і відомств, постачання яких Радою Міністрів покладено на Міністерство оборони, забезпечується речовим майном за рахунок відповідних Міністерств і відомств.

Робітники та службовці допоміжного флоту Військово-Морських Сил форменим одягом забезпечуються за плату зі знижкою з вартості.

У тих випадках, коли військовослужбовці забезпечуються одноіменними предметами речового майна по двох нормах: основні і нормі інвентарних речей, то вони одержують речове майно по обох нормах, якщо за умовами служби необхідно мати всі однойменні предмети, зазначені в нормі. У тих випадках, коли військовослужбовцю немає необхідності одержувати по обох нормах однойменні предмети, у цьому випадку він одержує по одній нормі  і термін носки речей установлюється найменший, передбачений по одній з цих норм.

  Погони, знаки розрізнення на погони, емблеми, зірки, нарукавні знаки видаються військовослужбовцям одночасно з видачею обмундирування.

Згідно Положення про речове забезпечення існує наступний порядок зарахування на речове постачання:

Військовослужбовців, призваних на дійсну військову службу - згідно наказу командира частини про зарахування в списки частини і на усі види постачання.

Усім військовослужбовцям при переведенні з однієї частини в іншу єдиним документом, що дає право зарахування на речове забезпечення по новому місцю служби, є речовий атестат (ф.№ 21).

Крім того, віддається наказ по частині.

Інші контингенти, що користуються правом на речове постачання безкоштовно чи за плату – на підставі наказу командира (начальника) про зарахування їх у списки військових частин (установ).

Висновок:  У Збройних Силах України установлені військові форми одягу. Згідно наказу МО № 350 1998 року, правом на безкоштовне постачання речовим майном користуються усі військовослужбовці, що знаходяться на дійсній службі, ліцеїсти, військовозобов'язані і студенти цивільних Вузів при проходженні навчальних зборів у військових частинах, а також деякі категорії особового складу, що забезпечуються речовим майном за рахунок Міністерства Оборони.

 

Друге навчальне питання : “Забезпечення речовим майном військовослужбовців строкової служби і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.”

Збройні Сили України будуються і здійснюють свою діяльність на основі:

 •  загального військового обов'язку громадян України;
 •  добровільності надходження на кадрову військову службу;
 •  дотримання військової дисципліни.

Збройні Сили України складаються з наступних видів:

 •  Сухопутні війська (війська наземної оборони);
 •  Повітряні Сили;
 •  Військово-морські Сили.

Збройні Сили України комплектуються військовослужбовцями відповідно до закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу.

Захист Батьківщини є Конституційним обов’язком громадян України.

Держава гарантує військовослужбовцям матеріальне й інше забезпечення в необхідних розмірах.

Військовослужбовці одержують за рахунок держави грошове забезпечення, а також речове майно.

Порядок і розміри грошового і матеріального забезпечення  військовослужбовців і компенсацій замість речового майна встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням індексації грошових доходів.

Військова служба є почесним обов'язком кожного громадянина України, особливим видом державної служби, зв'язаної з виконанням громадянином України загального військового обов'язку і служби на конкурентно-контрактній основі у ЗС України й інших військ, створених відповідно до законодавства України.

Установлюються наступні види військової служби:

 •  строкова військова служба;
 •  військова служба за контрактом на посадах солдатів, сержантів, матросів;
 •  військова служба за контрактом жінок;
 •  військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;
 •  військова служба за контрактом курсантів, студентів Вузів (військових кафедр);
 •  військова служба за контрактом офіцерського складу.

Громадяни України, призвані на військову службу мають право на речове забезпечення.

Військовослужбовці, а також військовозобов'язані під час зборів носять військову форму одягу зі знаками розрізнення відповідно до військових звань і роду військ (служби).

Військова форма одягу і знаки розрізнення військовослужбовців, установлюються Президентом України. Правила носіння затверджуються Міністром оборони України, для інших військових формувань – їхніми начальниками.

Забороняється вводити для робітників та службовців, незалежно від відомств, у яких вони працюють, форму одягу і знаки розрізнення подібні до форми одягу і знакам розрізнення військовослужбовців.

Носіння військової форми громадянами, що не мають на те права, а також зміни військової форми і знаків розрізнення військовослужбовців чи знущання над ними, переслідується відповідно до чинного законодавства.

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які зараховані на військову службу за контрактом, забезпечуються речовим майном за нормами N 3,13 (Слайд) Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних сил у мирний час (далі –– Положення), починаючи з дня призначення їх на посаду наказом командира військової частини. Речі особистого користування, вказані в Переліку предметів речового майна, якими забезпечуються військовослужбовці строкової служби під час їх звільнення у запас або відставку (додаток 5), переходять у їх власність і в забезпечення не зараховуються.

Речове майно особистого користування видається військовослужбовцям строкової служби в готовому вигляді. В окремих випадках, за рішенням командира військової частини, обмундирування дозволяється шити в ательє військової торгівлі  за ордерами, а за відсутності в місцях дислокації військової частини ательє - видавати тканину.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, після перших трьох років служби за умови подальшого продовження строку контракту забезпечуються речовим майном за нормами N 2, 12, (Слайд) Положення за порядком, визначеним у розділі 3.2.

Військовослужбовці строкової служби речовим майном забезпечуються за нормами N 8,18,19, (Слайд) Положення. Видача речового майна проводиться після прибуття їх до місця служби і зарахування до списків військової частини. Подальша видача речового майна проводиться: предметів особистого користування - по закінченні строків носіння раніше виданих; інвентарного майна - у міру його зношення, але не раніше закінчення встановлених для них строків носіння.

Речі, які видаються військовослужбовцям строкової служби, підлягають обов'язковому припасуванню, яке, в разі потреби, здійснюється кравцями під керівництвом начальника речової служби військової частини.

.Одночасно з видачею нового обмундирування військовослужбовцям строкової служби видаються, при потребі, предмети робочого одягу та взуття, які накопичуються у військових частинах за рахунок предметів верхнього одягу та взуття, що вислужили встановлені строки носіння і придатні для подальшого використання без ремонту або після ремонту:

у військових частинах (крім ВМС) - кашкет бавовняний, куртка бавовняна утеплена, костюм (куртка та брюки) бавовняний, взуття;

у ВМС - кашкет-безкозирка шерстяний,  бушлат, плаття робоче, взуття.

Робочий одяг утримується у військових частинах в межах реальної потреби та використовується при виконанні господарських і будівельних робіт, а також при обслуговуванні військової техніки та озброєння.

Військовослужбовці строкової служби, а також військовослужбовці, які проходять службу за контрактом і проживають у казармі, забезпечуються рушниками для витирання ніг і приліжковими килимками. Рушники для витирання ніг видаються із рушників, які вислужили встановлені строки носіння, але придатні для подальшого використання, а приліжкові килимки виготовляються зі списаних ковдр або інших матеріалів.

Після чергової видачі речового майна військовослужбовцям строкової служби речі попередньої видачі, що вислужили встановлені строки носіння, здаються на речовий склад військової частини і використовуються як робочий одяг або за вказівкою довольчого органу.

Власний одяг військовослужбовців строкової служби, після видачі їм форменого військового обмундирування, відправляється безкоштовними поштовими посилками за адресами, вказаними призваними військовослужбовцями, з врученням їм квитанцій про відправлення. Відправлення власних речей організовують командири підрозділів за рахунок коштів, призначених на господарські витрати.

Військовослужбовці строкової служби, що переводяться з однієї військової частини до іншої, забезпечуються на день переведення усіма належними за нормами забезпечення предметами речового майна особистого користування, а також речовим мішком. Інвентарне майно здається на речовий склад військової частини.

Військовослужбовці строкової служби, які направляються до військових навчальних закладів для здачі вступних іспитів, забезпечуються речовим майном згідно з Переліком (додаток 5). Усі інші предмети, що перебували в їхньому користуванні, залишаються у військовій частині і при поверненні військовослужбовців, які не здали вступних іспитів, знову видаються їм у користування. На речове майно, що перебуває у військовослужбовців,  які вибувають, видається  атестат, про що ставиться відмітка в посвідченні про відрядження. Старшини, сержанти, солдати і матроси, які проходять службу за контрактом, направляються до військових навчальних закладів з речовим майном особистого користування.

Військовослужбовцям строкової служби, які прибули до військової частини, де встановлена інша форма одягу, заміна окремих предметів обмундирування  та знаків розрізнення проводиться військовою частиною, куди переведені ці військовослужбовці, за рахунок нового або уживаного речового майна поточного забезпечення, але придатного для подальшого використання. Замінені предмети речового майна здаються на речовий склад військової частини і використовуються за вказівкою постачального органу.

Військовослужбовці строкової служби  звільняються в запас або відставку в тій формі одягу, що перебувала в їхньому особистому користуванні,  згідно з Переліком (додаток 5). За бажанням, вони можуть звільнятися в запас або відставку у власному цивільному одязі, а речове майно здається на речовий склад військової частини. Предмети парадно-вихідної форми одягу (військовослужбовців Збройних сил України, крім ВМС, - куртка зимова, куртка і брюки шерстяні, сорочка, галстук, черевики хромові; форма одягу військовослужбовців берегових військ і морської піхоти ВМС - куртка зимова, кітель і брюки шерстяні, галстук шерстяний) здаються на речовий склад військової частини, підлягають хімічному чищенню і надалі використовуються за вказівкою довольчого органу.

Перед звільненням у запас або відставку  військовослужбовців строкової служби проводиться досконалий огляд обмундирування та взуття, що перебувало в їх особистому  користуванні. Усі речі лагодяться, перуться, чистяться та ремонтуються.

Самовільний обмін предметами речового майна між військовослужбовцями забороняється.

Третє навчальне питання : “Забезпечення особового складу та підрозділів інвентарними речами, бланками та книгами обліку”

Забезпечення інвентарним майном

Інвентарне майно є державною власністю і видається тільки в тимчасове користування (експлуатацію).

До інвентарного майна належать: теплі та постільні речі; спорядження; табірні та спеціальні намети; спеціальне і льотно-технічнічне обмундирування; санітарно-господарське, спортивне та обозне майно; духові й ударні музичні інструменти.

Інвентарне майно експлуатується  як майно другої категорії і використовується до повного зношення. Не придатне до використання за прямим призначенням інвентарне майно переводиться до третьої категорії, але не раніше закінчення строків носіння (експлуатації).

Теплі речі за військовослужбовцями строкової служби, як правило, не закріплюються. Порядок їх використання встановлюється командиром військової частини. Після закінчення зимової пори року теплі речі вилучаються з підрозділів, підлягають хімічному чищенню та здаються для зберігання на речовий склад військової частини.

Постільними речами і спорядженням, що належать до інвентарного  майна, військовослужбовці забезпечуються за нормою N 23 Положення.

Готелям і гуртожиткам військових частин постільні речі видаються за плату. Забороняється використовувати в готелях і гуртожитках постільні речі, що призначені для планового забезпечення військовослужбовців за встановленими нормами забезпечення.

Військовим навчальним закладам на період вступних іспитів,  при потребі, відпускаються постільні речі для забезпечення осіб, які прибувають як кандидати на навчання, в першу чергу  за рахунок перерозподілу між військовими частинами предметів, які були в користуванні і придатні до подальшого використання.

Дитячі оздоровлювальні табори забезпечуються постільними речами тими військовими частинами, при яких вони організовуються. Постільні речі видаються у тимчасове використання безкоштовно на затверджену чисельність дітей і обслуговуючого персоналу.

Табірні намети видаються військовим частинам для розміщення особового складу військових частин у польових умовах. Потребу в наметах обчислюють згідно з додатком N 17 до статті 317 Тимчасового статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Спеціальні намети: уніфіковані санітарно-барачні (УСБ), уніфіковані санітарно-технічні (УСТ), уніфіковані зимові (УЗ), уніфіковані літні (УЛ), медичні каркасні (НКМ) і палатки підсобного призначення для розгортання у польових умовах - відпускаються тільки тим військовим частинам, до штатів яких вони передбачені табелями. Використання цих наметів з іншою метою забороняється.

По закінченні табірного періоду намети лагодять, ремонтують і здають на речові склади військових частин. У період експлуатації намети обробляють спеціальним розчином.

Строки експлуатації наметів, обозного майна, швейно-взуттєвого обладнання та інструменту визначені в додатку 6.

Спеціальний одяг, призначений для захисту військовослужбовців від шкідливого впливу навколишнього середовища і забезпечення безпеки  робіт, відпускається  за нормами забезпечення N 24-40, 47-50, 52-57 Положення і видається для користування тільки тим військовослужбовцям, робота яких пов'язана з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом озброєння та військової техніки. Носіння спеціального одягу як повсякденного обмундирування забороняється. Військовослужбовці, які виконують спеціальні роботи, не визначені  вищепереліченими нормами, забезпечуються спеціальним одягом за  нормами безкоштовної видачі спецодягу працівникам Збройних сил України,  затвердженими наказом Міністра оборони СРСР від 31.08.85 N 190.

Спеціальний одяг для військовослужбовців та працівників Збройних сил України видається військовим частинам тільки в готовому вигляді. Видача замість спеціального одягу  тканини, а також виплата грошової компенсації не дозволяється.

Льотно-технічне обмундирування видається військовослужбовцям для індивідуального користування та використовується ними до повного зносу. Час і порядок носіння цього обмундирування встановлюється командиром військової частини.

Використання льотно-технічного обмундирування дозволяється тільки при виконанні робіт, пов'язаних з польотами й обслуговуванням авіаційної та спеціальної техніки. Носіння його як повсякденного одягу та у вільний від виконання робіт час забороняється.

Якщо військовослужбовець, якому видане льотно-технічне обмундирування, вибуває з військової частини та переміщується на посаду, на якій він повинен забезпечуватись цим майном, то воно за попереднім місцем служби на речовий склад не здається; на це майно виписується окремий атестат, номер і дата якого заносяться в атестат на речове майно.

Спортивним майном та інвентарем військові частини забезпечуються за порядком і нормами, встановленими наказом Міністра оборони СРСР від 12.12.90 N 485.

Офіцери, прапорщики, мічмани і військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, працівники Збройних сил України спортивне майно та інвентар індивідуального користування для занять фізичною підготовкою купують за власні кошти.

Витребування духових і ударних музичних інструментів для штатних військових оркестрів проводиться один раз на рік після надання звіту-заявки про речове майно на 1 січня наступного року. Найменування та кількість духових і ударних музичних інструментів визначається Положенням про військово-оркестрову службу Міністерства оборони, введеного в дію наказом Міністра оборони СРСР від 10.06.88 N 222.

Утримання та ремонт духових і ударних музичних інструментів проводиться за рахунок коштів, які виділяються для цього за відповідними статтями кошторису (кодами економічної класифікації) Міністерства оборони України, а також коштів, що надходять від оркестрової діяльності військових оркестрів.

При розформуванні військової частини або виключенні оркестру зі штату військової частини духові й ударні музичні інструменти за вказівкою довольчого органу передаються іншій військовій частині або здаються на речові бази (склади) ОК (ВМС).

Книги обліку і бланки, забезпечення якими відповідним наказом Міністра оборони України покладається на речову службу, заготовляються Головним речовим управлінням Тилу Міністерства оборони України з виділенням з цією метою паперу і коштів. Такі книги обліку і бланки відпускаються військовим частинам за річним планом забезпечення у порядку,  встановленому для речового майна. Книги і бланки обліку по інших службах заготовляються відповідними управліннями центрального апарату Міністерства оборони України самостійно.

Висновок: Інвентарне майно є державною власністю і видається військовослужбовцям у тимчасове користування. Інвентарне майно експлуатується до повного зношення і не закріплюється за конкретними військовослужбовцями, а являється інвентарем частини чи підрозділу. Порядок видачі майна визначається наказом МО України № 350, 1998 року.

завершальна частина

         На цьому занятті Ви ознайомились з порядком забезпечення речовим майном військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

З матеріалу лекції Ви зрозуміли, що процес забезпечення військовослужбовців речовим майном є клопітка і відповідальна справа, без якої не може існувати взагалі увесь процес забезпечення військ, тому на Вас, як майбутніх керівників служби, буде покладена досить відповідальна справа – забезпечення військовослужбовців речовим майном, до якої треба готуватись уже зараз, під час навчання.

Наступне заняття буде лекція по речовому забезпеченню офіцерів та прапорщиків після якої буде семінарське заняття по матеріалам обох лекцій, на якому підведемо підсумки по цим заняттям.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                            Покрасьон М.М.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53729. Открытка к празднику 8 марта 344.5 KB
  Ребята приближается первый весенний праздник – женский день 8 марта. Слайд 2 Какое слово здесь зашифровано подарок Конечно какой же праздник без подарка Вот мы сегодня и изготовим подарок своими руками. Слайд 3 Такой подарок дорогого стоит Какой вниманием будет удостоен И трудно сказать что приятнее – получать подарки или дарить их. Слайд 4 Чтобы сделать такую открытку нам понадобятся материалы: цветная бумага альбомный лист старые открытки; а также ножницы циркуль линейка...
53730. Art Exhibition 76.5 KB
  A rich American went to Paris and (buy-1) a picture by a modern artist. He( pay-2) a lot of money for the picture, so he thought the picture was very good. He came to the hotel where he (stay-3) and wanted to hang the picture. To his surprise he (cannot tell-4) what was the top and what was the bottom. So he (think-5) of a plan and invited the artist to dinner. The artist looked at the picture many times.
53731. Технология приготовления блинов, оладьев, блинчиков. Выпечка блинов 855 KB
  Такие блины как губка впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными. Блины различают и называют по тому виду муки или крупы, которые идут на их изготовление: ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные, пшеничные, пшенные, манные. Таким образом, разнообразной может быть сама основа блинов. Но этого мало. Отличны по технологии, например, заварные блины. Кроме того, разнообразие в ассортимент блинов вносят и различные способы употребления их.
53732. Оригами с аппликацией 285 KB
  Цели занятия: выполнить поделку кленовый лист с аппликацией в технике оригами Задачи: Обучить: выполнять поделки в стиле оригами видами оригами приёмам складывания фактуре бумаги технике безопасности при использовании ножниц клее. Для учителя: ПТК поделки оригами с аппликацией фотографии оригами шаблоны конспект урока презентация Для учеников : ножницы цветная бумага картон клей.
53733. РАКЕТА. День космонавтики-52 года 42.5 KB
  ЦЕЛИ УРОКА: Предметные: Отрабатывать умения детей выполнять макет ракеты по заданному образцу; Формировать представления об окружающем мире; закрепить знания о том что первым космонавтом был Ю. гудок ракеты Физкультминутка : Космонавты сильные смелые здоровые. Хотите быть такими же Выполняем зарядку для глаз: берём в руки маленький макет ракеты и по команде учителя выполняем несколько упражнений для глаз. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ...
53734. Расы человека 79.5 KB
  Цель: создать условия для осознания и осмысления блока информации о расах и причинах их появления. Задачи: помочь в раскрытии понятия «раса» и основных характеристик существующих рас; научить обосновывать единство и полноценность человеческих рас; создать условия для развития у детей умения самостоятельно добывать знания, критически, творчески и продуктивно оценивать информацию; учить объяснять, аргументировать;
53735. Религия древних греков 167 KB
  Оргмомент Учитель: Здравствуйте ребята садитесь. Учитель проверяет готовность к уроку. Переход к изучению новой темы Учитель: Сегодняшний урок мне хотелось бы начать с крылатых выражений которые возникли из древнегреческой мифологии. В: Кто помогает либо наоборот мешает героям в поэмах О: Боги В: Какие боги встречались в тексте поэм О: Фетида Гефест Посейдон Афина Учитель: Хорошо.
53736. Сжатое изложение 36 KB
  Слайд 2 Попробуйте догадаться о ком идёт речь. Слайд 3 Слайд 4 Рыжик Однажды лесник подобрал в лесу оленёнка. Слайд 5 Кого однажды подобрал лесник в лесу Какая беда случилась у оленёнка Кому лесник отдал малыша Что сделали ребята Чем закончилась история с оленёнком Слайд 6 Лексикостилистическая работа. Слайд 7 Однажды лесник подобрал в лесу оленёнка.
53737. Правописание местоимений с предлогами 48.5 KB
  Задачи: 1 формировать умение правильно употреблять и писать местоимения 1 2 3 лица навык раздельного написания местоимений с предлогами; 2 отработать навык определения падежа личных местоимений единственного и множественного числа; воспитывать интерес к изучению русского языка. 3 вопроса Перечисли все падежи русского языка Перечисли личные местоимения множественного числа Мы вы они Вместо какой части речи употребляются имена существительные. Итак ребята тема нашего сегодняшнего урока: Личные местоимения с предлогами. Знаете ли...