41061

Організація правильної експлуатації, збереження і своєчасного ремонту речового майна

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Експлуатація та ремонт речового майна Організація експлуатації та збереження речового майнаâ.Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо організації правильної експлуатації збереження та своєчасного ремонту речового майна.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації та порядку переведення речового майна із однієї категорії в іншу та порядку списання речового майна.

Украинкский

2013-10-22

93.5 KB

26 чел.

16

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 6:

“ Експлуатація та ремонт речового майна”.

Заняття № 1:

“Організація експлуатації та збереження речового майна”.

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо  організації правильної експлуатації, збереження та своєчасного ремонту речового майна.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації та порядку переведення  речового майна із однієї категорії в іншу та порядку списання речового майна.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя.

         Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

          ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Організація правильної експлуатації, збереження та своєчасного ремонту речового мана.

 1.  Порядок переведення  речового майна із однієї категорії в іншу.

 1.  Списання речового майна.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 7.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття.

Вступ

На забезпечення військ поступає велика кількість різних предметів речового мана.

Військовослужбовці повинні берегти військове майно. У зв’язку з цим усі посадові особи, у тому числі й фахівці тилу, повинні постійно проводити виховну роботу серед особового складу по бережливому відношенні до військового майна, роз’яснювати воїнам вимоги наказів, уставів та інших керівних документів по збереженню державного майна, як державної власності, вести ретельну боротьбу безхозністю. Вимагати від підлеглих збереження обмундирування, взуття та спорядження у зразковому стані.

Організація експлуатації та збереження речового майна у військовій частині є актуальним питанням господарчої діяльності речової служби. Актуальність правильної організації експлуатації та збереження речового майна у військовій частині замикається у тому, що за рахунок правильної організації у військовій частині може бути забезпечена значна економія матеріальних засобів і покращання зовнішнього виду військовослужбовців.

На лекції вивчимо питання експлуатації та збереження речового майна у військовій частині, порядок відрахування та списання військового мана, яке вислужило встановлені строки носіння.

І. Учбове питання.

“Організація правильної експлуатації, збереження і своєчасного ремонту речового майна”

 Під експлуатацією речового майна розуміється комплекс заходів, які направлені на використання його по прямому призначенню, утриманню його у справному стані та його збереження.

Експлуатація речового майна організується з метою задоволення повсякденної потреби особового складу у обмундируванні та взутті, додержання доброго зовнішнього вигляду, утримання предметів речового майна у постійній готовності до використання.

Правильна експлуатація військового майна, у тому числі і речового, достигається систематичним проведенням цілого ряду заходів організаційного та виховного характеру.

До заходів, які забезпечують правильну експлуатацію речового майна, відносяться:

 1.  Підготовка (припрасування) предметів речового майна по тілоскладанню військовослужбовців
 2.  таврування речового майна
 3.  Своєчасний і якісний ремонт, прання та хімічне чищення
 4.  Догляд за майном у підрозділах та його збереження
 5.  Використання майна тільки за призначенням
 6.  Систематичний контроль за експлуатацією майна
 7.  Підготовка та вибір кадрів, особливо молодих фахівців речової служби
 8.  Організація збереження майна у всіх ланках
 9.  Виховання особового складу у дусі бережливого відношення до військового майна

Для забезпечення військовослужбовців військовим одягом, взуттям та спорядженням, а також з метою правильного використання встановлених зростівок майна у військових частинах провадиться підготовка видаваємого майна, перед якою робиться обмірювання військовослужбовців. Метою підготовки є підбирання військового одягу, головних уборів, взуття та спорядження кожному військовослужбовцю відповідно з розмірами, які відповідають його тілу, та визначення розмірно-зростовочного асортименту майна, яке потрібно для забезпечення особового складу частини.

Правильно зроблена підготовка забезпечує військовослужбовцям необхідну свободу руху, що підвищує його боєздатність, поліпшує зовнішній вигляд і зберігає якість носимих предметів.

Відповідно з “Положенням про речове забезпечення на мирний час” у кожні військові частині для підготовки та вирівняння ростівки повинен утримуватися незмінний запас готових предметів обмундирування та взуття у розмірі 10% від разової видачі їх особовому складу.

Підготовку організовує начальник речової служби військової частини, а виконують її безпосередньо старшини підрозділів під його керівництвом.

Військовослужбовцям, яким у процесі підготовки не вдалося підібрати окремі предмети, призводиться їх припасування.

Припасуванням називається переробка предметів обмундирування, яка направлена на забезпечення правильної посадки на фігурі і приданню військовослужбовцю відповідного зовнішнього вигляду.

Більш складну переробку предметів військового одягу виконують кравці у майстерні по ремонту речового майна військової частини під керівництвом начальника речової служби.

Усі предмети речового майна, які видаються солдатам та сержантам строкової служби у користування, підлягають обов’язковому тавруванню, порядок якого визначається “Інструкцією по тавруванню предметів речового майна”.

Таврування предметів речового майна проводиться з метою:

 •  закріплення речей за військовою частиною та особовим складом
 •  відхилення без особистості у користуванні майном;
 •  визначення часу находження речей у носінні.

Відповідальність за правильність, повноту та своєчасність таврування речового майна несе начальник речової служби військової частини.

Своєчасний та якісний ремонт обмундирування та взуття є важливішою умовою зберігання їх від по передчасного  зношування.

Ремонт речового майна здійснюється у підрозділах та у майстерні по ремонту речового майна військової частини.

Відповідно характеру робіт ремонт речового майна розподіляється на поточний, середній і капітальний.

Поточний ремонт обмундирування спецодягу виконується силами військовослужбовців строкової служби, у користуванні яких це майно знаходиться. Поточний ремонт взуття, як правило, здійснюється нештатними шевцями підрозділів. Матеріали та інструменти, необхідні для цих робіт утримуються у кімнатах побутового обслуговування.

Середні ремонт обмундирування, спецодягу та взуття здійснюється у майстерні військової частини. Ремонт натільної та постільної білизни здійснюється у пральні.

Капітальний ремонт речового майна здійснюється у комбінатах по ремонту речового майна.

За організацію ремонту майна у підрозділах відповідає командир підрозділу, який  організовує його через командирів взводів та старшину роти.

Начальник речової служби повинен постійно здійснювати контроль за виконанням якісного ремонту речового майна, забезпечувати необхідними ремонтними матеріалами, інструментом та обладнанням підрозділів, керувати роботою майстерні по ремонту речового майна військової частини.

Забруднене бавовняне обмундирування підлягає пранню, а бавовняні, ватні та хутряні вироби та предмети спецодягу – хімічному чищенню. несвоєчасне очищення обмундирування та взуття від пилу та бруду зменшує їх теплозахисні якості, гідроскопічність, повітряпроникаємість, придає їм твердість, знищує намокаємість, що приводить до передчасного зносу.

Різні види забруднення, які накопичуються на одязі, можуть служити також сприятливим середовищем для хвороботворних мікробів і сприяти розповсюдженню інфекційних захворювань. Тому начальник речової служби повинен уділяти цьому питанню постійну увагу, вирішенню своєчасного прання і хімічного чищення обмундирування, забезпечення здоров’я військовослужбовців, поліпшенню їх зовнішнього вигляду.

Догляд за майном у підрозділі та його збереження здійснюється шляхом бережливої експлуатації, систематичним чищенням, змащуванням сушкою, додержанням встановлених правил зберігання, своєчасним та якісним ремонтом. Це питання більш широко ми з вами розглянемо у лекції по темі “Ротне господарство”.

Актуальне значення має використання речового майна за прямим призначенням. Звісно, що використання майна не за призначенням наносить велику матеріальну шкоду державі “приклад з постільними речами, плащ-наметами, казанками та іншими предметами речового майна”. Тому начальник речової служби військової частини повинен постійно слідкувати за правильним використанням і зберіганням майна, у підрозділах та на речовому складі військової частини.

Важливе значення у експлуатації речового майна грає систематичний контроль за правильною експлуатацією та збереженням речового майна. Посадові особи підрозділів та військової частини повинні оглядати, перевіряти наявність та якісний стан його у строки, які встановлені Тимчасовим Статутом внутрішньої служби ЗС та Наказом МО:

Речове майно перевіряють

 •  командир відділення – щоденно;
 •  командир взводу - не менш як один раз в два тижні;
 •  начальник речової служби в/частини – не менше як один раз у два місяці;
 •  командир батальйону та замісник командира частини по тилу – не менш як один раз у три місяці; комісію – два рази у рік по стану на 1 липня та на 1 січня.

Крім того, контроль за експлуатацію речового майна здійснюється на ранкових оглядах, стройових оглядах особового складу підрозділів та частини, при перевірці господарчої діяльності та проведенні документальних ревізій речової служби військової частини.

Дотримання правил експлуатації обмундирування не розривно зв’язане з загальним культурним рівнем особового складу та статутній вимогливості командирів. Правовою підставою у виховній роботі по питанням бережливого відношення до військового майна є положення Тимчасового Статуту внутрішньої служби ЗС України, наказів МО.

Велика рольв організації правильної ксплуатації речового майцна належить заходам по розробці інструкцій, керівництв, методичних посібників, у яких викладаються правила догляду та зберігання військового одягу, взуття та спорядження, використання позитивного досвіду військ щодо цього питання.

При проведенні виховної роботи правилам експлуатації майна серед військовослужбовців важливе місце займають наочні посібники – плакати.

Вони прості, наочні та доступні для солдат та сержантів і не потребують великої праці для запам’ятання. Ці наочні посібники для особового складу підрозділів повинні вивішуватись у кімнаті побутового обслуговування – по нормам забезпечення, виконання ремонту, підготовці та зберіганню обмундирування, проведення утрішнього огляду; в кладовій для зберігання майна роти та особистих речей військовослужбовців – правила зберігання майна та догляду за ним.

Висновок. Знання правил експлуатації, зберігання,  систематичний догляд за речовим майном з боку кожного солдата та сержанта, при суворому контролі і вимогливості командирів і начальників забезпечує зразковий зовнішній вигляд військовослужбовців і у значній мірі сприяє подовженню строків носіння військового одягу.

ІІ УЧБОВЕ ПИТАННЯ.

Порядок переведення речового майна із однієї категорії в іншу.

Речове майно у процесі носіння втрачає свої первинні якості. Ці зміни повинні знаходити відображення у документах обліку шляхом своєчасного перерахування майна із однієї якісної категорії в іншу. Все речове майно поділяється на три категорії.

Як звісно, до майна першої категорії відноситься тільки нове майно, яке знаходиться на складі в/ частини. З моменту його видачі зі складу у носіння воно відразу перераховується у другу категорію на підставі первинних розхідних документів – накладної ф.2 та роздавальних відомостей ф.8.

Більшість предметів речового майна, у тому числі усі інвентарні речі, враховуються у другій категорії до їх повного зносу, а коли приходять у непридатний стан – перераховуються у третю категорію.

Виключення складають тільки предмети обмундирування та взуття, які по закінченні встановлених строків носіння дозволяється використовувати у якості робочого одягу, якщо вони придатні до такого використання після ремонту або без нього. Перерахування предметів речового майна із другої категорії в третю здійснюється на підставі акта зміни якісного стану ф.13, який складається комісією по вибракуванню, котра призначається наказом командира частини.

Акт з заключенням заступника командира частини по тилу представляється на затвердження командиру військової частини і є підставою для переведення майна у третю категорію.

ВИСНОВОК: Таким чином, переведення майна із першої категорії у другу здійснюється на підставі первинних документів – накладної ф.2 та роздавальних відомостей ф.8, а переведення майна із другої категорії у третю – на підставі акту зміни якісного стану ф.13.

ІІІ. УЧОВЕ ПИТАННЯ.

Списання речового майна, яке вислужило строки носіння.

Вибракування речового майна здійснюється з метою списання з обліку речей, які вислужили встановлені строки носки і прийшли у непридатний стан.

Непридатне для носіння речове майно зосереджується на складі військової частини.

Начальник речового складу, отримуючи від підрозділів непридатне майно, повинен переконатись у закінченні строків носіння цих предметів. Час фактичного носіння предметів можливо визначити по клейму дати видачі майна у носіння. Якщо строки носіння предметів закінчились, начальник речового складу відкладає непридатні речі окремо по мірі накопичення, доповідає начальнику речової служби про необхідність вибракування цього майна. Вибракування здійснюється по мірі необхідності, але не частіше як два рази на рік.

Відібране для списання речове майно з початку перевіряється начальником речової служби військової частини. Для розсортирування цього майна начальник речової служби звичайно залучає крім начальника речового складу, кравців та шевців. У процесі розсортирування відбираються ті предмети, які ще можуть використовуватись після відповідного ремонту. Майно, яке потребує поточного ремонту (середнього), за розпорядженням начальника речової служби військової частини передається у речову ремонтну майстерню частини. Майно, яке потребує капітального ремонту здається військовою частиною на комбінат по ремонту речового майна ( у цьому випадку майно списується з обліку частини на підставі приймальних актів ОК).

Майно, яке підлягає вибракуванню (переводу у третю категорію), передається для огляду комісії з вибракування, що призначається командиром військової частини, у склад якої призначаються компетентні офіцери та прапорщики, які матеріально у цьому не зацікавлені. Розпорювання (розбирання) речей до огляду комісією категорично забороняється.

Вибракування спортивного мйана проводиться із залученням начальника фізичної підготовки і спорту військової частини.

Комісія з вибракування після всебічного огляду майна складає акт зміни якісного стану, в якому вказується:

-найменування і кількість майна, що підлягає переведенню у третю категорію;

- час перебування цього майна в носінні (експлуатації) за нормою і фактичний;

 •  висновок про подальше використання цього майна.

Акт з висновками комісії та заступника командира частини по тилу подається на затвердження командиру військової  частини і є підставою для переведення майна у третю категорію.

Закінчення встановлених строків носіння (експлуатації) речового майна не може бути підставою для його списання з обліку частини, якщо воно за своїми якісними показниками без ремонту або після нього придатне для подальшого використання за призначенням.

Вибракуване майно повинно зберігатись в окремому приміщенні речового складу, яке опечатується головою комісії з вибракування або уповноваженою особою комісії.

Усі предмети речового майна, які вибракувані у військовій частині для списання належать розпорюванню (розбиранню) у присутності членів комісії, яка проводила вибракування цього майна, не пізніше 10 діб після затвердження акту зміни якісного стану. Використання вибракованного речового майна без його розпорювання (розбирання) забороняється.

Розпорювання (розбирання) речового майна оформлюється актом, у якому посилаються на акт зміни якісного стану і вказуються:

 •  найменування і кількість розпорених (розібраних) предметів;
 •  кількість отриманого ганчір’я, фурнітури, дрантя, брухту (кг.,шт.).

Акт затверджується заступником командира військової частини по тилу.

Розпорювання (розбирання) окремих предметів постільних речей (ковдр, подушок, матраців) і теплого інвентарного майна проводиться з письмового дозволу начальника речової служби ОК.

У відповідності з актом розпорювання (розбирання) майно списується з основного обліку й обліковується в книгах (картках) обліку як ремонтний матеріал, ганчір’я та утіль за вагою.

Залишки від розпорювання непридатного майна (крім вовняного) використовуються військовою частиною як ганчір’я для різноманітних потреб у межах ліміту, який встановлюється довольчим органом.

Вовняне ганчір’я, за винятком того, що використовується як ремонтний матеріал, бавовняне ганчір’я та утіль, а також кольоровий метал, який не використовується військовою частиною, реалізується тільки за нарядами ГРУ Тилу МО України або за нарядами ОК за встановленими цінами.

Окремі предмети речового майна (намети всіх видів, хутряні вироби, куртки та брюки утеплені, постільні речі тощо), які стали непридатними для подальшого використання, за вказівкою начальника речової служби ОК можуть відправлятись у нерозпореному вигляді на речові бази та склади ОК для подальшого їх використання як ремонтного матеріалу.

Правильність виконання у військової частині вибракування речового майна щорічно перевіряється начальником речової служби вищого довольчого органу.

Речове майно особистого користування, яке є в офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, списується з обліку військової частини прямою витратою з відповідною відміткою в картках обліку. Списання у військових частинах технічних засобів речової служби, швейно-взуттевого та лазнево-прального обладнання, предметів обозного майна, спортивного інвентаря, наметів та брезентів, а також втраченого майна, яке передчасно застаріло, проводиться згідно з керівництвом зі списання з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах України, введених в дію наказом МОУ №165 – 94р.

Розпорювання майна у військовій частині проводиться з участю кравців та шевців, а при необхідності для цієї роботи можуть виділятись військовослужбовці з підрозділів.

Розпорювання повинно проводитись таким чином, щоб було отримано максимальну кількість лоскутів, придатних деталей і фурнітури для послідуючого їх використання для ремонту речового майна. Розпорювання повинно проводитись порядком зворотнім їх пошиттю.

ВИСНОВОК:

Таким чином, вибракування речового майна здійснюється комісією, призначеною командиром військової частини. голова комісії та її члени повинні добре знати положення по речовому забезпеченню, списанню речового майна, яке вислужило встановлені строки носіння. Результати вибракування оформлюються актом зміни якісного стану ф.13, який після затвердження командиром частини є підставою для переведення майна у третю категорію. Вибраковане  майно обов’язково підлягає розпорюванню. Результати розпорювання оформлюються актом ф.13, який після затвердження заступником командира частини по тилу є підставою для списання майна з обліку військової частини та оприбуткування отриманих від розпорювання матеріалів.

завершальна частина

        На цьому занятті Ви ознайомились з загальними положеннями щодо  організації правильної експлуатації, збереження та своєчасного ремонту речового майна, порядку переведення  речового майна із однієї категорії в іншу та порядку списання речового майна.

Завдяки правильній експлуатації та бережливому відношенню до обмундирування, взуття та спорядження досягається подовження строків носіння та експлуатації речового майна. Цьому сприяють правильна експлуатація, своєчасне вибракування речового майна, яке вислужило встановлені строки носіння, ремонт речового майна та використання комплектів робочого одягу при виконанні особовим складом господарських робіт.

Усі ці заходи дозволяють значно покращувати зовнішній вигляд віськовослужбовців, правильно використовувати речове майно та економити державні кошти.

З матеріалу лекції Ви зрозуміли, що процес забезпечення військовослужбовців речовим майном є клопітка і відповідальна справа, без якої не може існувати взагалі увесь процес забезпечення військ, тому на Вас, як майбутніх керівників служби, буде покладена досить відповідальна справа – забезпечення військовослужбовців речовим майном, до якої треба готуватись уже зараз, під час навчання.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                            Покрасьон М.М.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1169. Анализ безопасности жизнедеятельности 77 KB
  Метеорологические условия и освещенность на рабочих местах. Характеристика воздушной среды по запыленности и загазованности. Наличие потенциально опасных мест для работающих. Характеристика вибрации и шумовых установок. Возможность поражения рабочих электрическим током.
1170. Построение эпюр напряжения на элементах RC-цепи 71.5 KB
  Построить эпюры напряжения на элементах RC-цепи во время переходного процесса с применением системы моделирования EWB.Затем с помощью системы MATHCAD получить те же эпюры с помощью математических формул.
1171. Система ДАУ фирмы Камева 59.5 KB
  Электронная система ДАУ фирмы Камева (Швеция). Связанное управление частотой вращения ГД и разворотом лопастей ВРШ из РР. Раздельное управление частотой вращения ГД. Распределение нагрузки между параллельно работающими ГД корректировкой сигнала задания на регуляторы частоты вращения.
1172. Організаційно–економічне обгрунтування захисних заходів в АОЗТ Агро-союз Дніпропетровської області в 2011 році 52.5 KB
  Економічна ефективність галузі рослинництва. Економічна ефективність захисту рослин від шкідливих організмів. Експлуатаційні витрати. Витрати на амортизацію агрегату. Витрати на поточні ремонти та технічний догляд агрегату.
1173. Роль и значение полиграфии в системе рыночной экономии 29.5 KB
  Промышленность является фундаментом для общественного производства продукции и основой для развития экономических субъектов рыночной экономики. Промышленность характеризуется отраслевой структурой, на которую оказывают влияние следующие факторы: развитие научно-технического прогресса.
1174. Предприятие – основное звено экономики 27.5 KB
  Коммерческие и некоммерческие предприятия. Полная совместная субсидиарная имущественная ответственность всех участников предприятия.
1175. Характеристика основного капитала 90.5 KB
  Отличительной особенностью основных фондов является их многократное использование в производственном процессе, где они подолгу не изменяют своего внешнего вида.
1176. Характеристика оборотного капитала 53.5 KB
  Оборотные производственные фонды, состоящие из производственных запасов (материалы, комплектующие, тара, запчасти), незавершенного производства, расходов будущих периодов и готовой продукции. Оборотные фонды, участвующие в сфере обращения. Они называются фондами обращения (денежные средства).
1177. Организация фонда оплаты труда на предприятии 33.5 KB
  Тарифная система, которая помогает качественно измерить труд работника различной квалификации и соответственно регулировать его зарплату. Нормирование труда, которое позволяет определить норму времени на выполнение определенной работы в конкретных организационно-технических условиях. Формы и системы оплаты труда, позволяющие рассчитать з/п работников предприятия.