41065

Загальні положення по речовому забезпеченню у воєнний час

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Від своєчасного та повного забезпечення особового складу речовим майном багато в чому залежить збереження здоров’я та сил військовослужбовців та підтримання їх боєздатності. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей.

Украинкский

2013-10-22

111.5 KB

4 чел.

9

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 9:

“Речове забезпечення військової частини у воєнний час”

Заняття № 1:

“Організація та порядок забезпечення речовим майном у воєнний час”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями з речового забезпечення військ Збройних Сил України, схемою  та порядком забезпечення військ речовим майном у особливий період.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації речового забезпечення особового складу під час бойових дій.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

         Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

          ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Загальні положення по речовому забезпеченню у воєнний час
 2.  Схема та органи речового забезпечення їх завдання та функції
 3.  Норми забезпечення, запаси та обмінні фонди речового майна

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 7.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття .

ВСТУП

Від своєчасного та повного забезпечення особового складу речовим майном багато в чому залежить збереження здоров’я та сил військовослужбовців та підтримання їх боєздатності. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей. Воєнна історія показує нам багато прикладів впливу незадовільного забезпечення речовим майном на хід бойових дій. Непродумана конструкція, погана якість та демаскуючий колір обмундирування неодноразово ставали причинами значних бойових втрат особового складу.

Існуюча в минулому столітті форма військовослужбовців була призначена в першу чергу для парадів і абсолютно непридатна до ведення бойових дій. Розрахунки фашистів на блискавичну війну та непродуманість питань забезпечення військ теплими речами були  причиною загибелі 300.000 військовослужбовців зимою 1941-1942 р.р. на радянсько-германському фронті.

Американське командування в часи 2 світової війни теж через незадовільне забезпечення військ теплими речами втратило замерзлими близько 60000 чоловік. Крім цих, у історії війн є ще немало фактів впливу незадовільного та несвоєчасного вирішення питань речового забезпечення на хід бойових дій, з яких ми бачимо наскільки важливі ці питання в процесі матеріального забезпечення військ.

На цьому занятті ми розглянемо наступні питання:

 1.  Загальні положення по речовому забезпеченню у воєнний час
 2.  Схема та органи речового забезпечення їх завдання та функції
 3.  Норми забезпечення, запаси та обмінні фонди речового майна

перше навчальнепитання

Загальні положення по речовому забезпеченню у воєнний час

Речове забезпечення військової частини у воєнний час, особливо при участі в бойових діях, багато в чому залежить від факторів, що обумовлюють роботу речової служби. До таких факторів, насамперед, варто віднести: бойовий і чисельний склад частини, її роль і місце в бойовому порядку з'єднання; ймовірні масштаби застосування противником засобів масової поразки; економічний стан району майбутніх бойових дій; кліматичні умови й інші.

Велике значення для рішення задач речової служби частини буде мати стан її підрозділів, укомплектованість особовим складом, технічними засобами табельним майном, запасами речового майна та іншим необхідним майном.

Складні умови бойової обстановки, можливості застосування противником зброї масової поразки пред'являють до речової служби військової частини підвищені вимоги по своєчасному забезпеченню особового складу  речовим майном.

Основними задачами речової служби військової частини є:

 1.  Своєчасне і повне забезпечення особового складу необхідними предметами речового майна;
 2.  Проведення заходів щодо лазнево - прального обслуговування особового складу;
 3.  Здійснення середнього ремонту обмундирування і взуття;
 4.  Забезпечення заходів щодо ліквідації наслідків противником засобів масового ураження .

Речова служба військової частини у воєнний час організує:

 1.  підвезення речового майна підрозділам;
 2.  евакуацію всього непотрібного майна в тил;
 3.  поповнює запаси і підмінні фонди;
 4.  здійснює ремонт майна;
 5.  лазнево –пральне обслуговування особового складу.

 Забезпечення речовим майном проводиться за планами постачання, що розробляються відповідним органом речової служби і затверджуються заступником по тилу: У з'єднанні план постачання відпрацьовує начальник речової служби, а затверджує командир з'єднання. У планах постачання передбачається відпустка майна на забезпечення особового складу по списочній чисельності, нових формувань і маршових поповнень, створення встановлених запасів і обмінних фондів, а також на заповнення можливих бойових втрат і витрат речового майна.

Забезпечення військ в операціях (бойових діях) здійснюється за планами речового забезпечення, розробленим речовою службою у відповідних ланках.

Для сезонної зміни обмундирування на літній і зимовий періоди складаються окремі плани постачання.

Військовослужбовці забезпечуються речовим майном тією військовою частиною, у списках якої вони зараховані на речове забезпечення.

При відмобілізуванніі переході військ на забезпечення речовим майном з норм мирного на норми воєнного часу використовується речове майно непорушного запасу і все придатне до носіння майно поточного постачання та фонду зборів.

Лишнє речове майно здається за вказівкою довольчого органа, а відсутнє витребуется від нього.

Витребування речового майна військовими частинами,  з'єднаннями у воєнний час здійснюється по звітах-заявках, що представляються в терміни і по формах, установленим Табелем термінових повідомлень ТилуМО. У діючій армії звіти-заявки представляються щомісяця (до 3 числа), а в тилу щокварталу. Вони затверджуються командирами військових частин.

В умовах бойових дій потреба військ у речовому майні буде змінюватися щодня, а забезпечувати особовий склад прийдеться безупинно. Звіти-заявки військових частин у цей період будуть лише звітними документами. Заявочним документом буде служити зведення по тилу, у якій відбиваються: розміщення підрозділів служби; наявність і заявка на подачу запасів речового майна (найменування предметів, їхня кількість, одержувач, куди і  до якого часу подати); втрати запасів, а також показуються трофеї речової служби.

Позачергові заявки на відпустку речового майна можуть представлятися  тільки на забезпечення термінових організаційних заходів, не передбачених планом, заміну зараженого речового майна а також на поповнення бойових втрат і витрат речового майна.

Наступною особливістю речового забезпечення  військ у воєнний час є специфіка їхнього зарахування на речове забезпечення і черговість забезпечення.

Зарахування на забезпечення речовим майном прибулої військової частини  передбачається на підставі наказу командира з'єднання, до складу якого вона прибула, по пред'явленні речових атестатів.

При передислокації військові частини (підрозділу) перед вибуттям дозабезпечуються речовим майном, якого бракує по нормах постачання.

Окремі військовослужбовці, що прибули у військові частини з інших частин, зараховуються на речове забезпечення тільки на підставі атестата військовослужбовця на речове майно Ф-21.

Атестати перевіряються в речовій службі військової частини і передаються в підрозділи для звірення даних атестатів з фактичною наявністю і якісним станом речового майна у військовослужбовця, що прибув (військовослужбовців).

При відсутності у військовослужбовця атестата оформляється акт і одночасно від військової частини, з якої прибув військовослужбовець, запитується копія атестату . При виявленні розбіжностей по кількості чи якості речового майна командиром  військової частини призначається адміністративне розслідування.  Виходячи з обстановки, зарахування на речове забезпечення військової частини може здійснюватися без атестата, але з наступним його пред'явленням.

З огляду на особливість сучасних бойових дій, можливість відриву окремих військових частин і з'єднань від складів і баз забезпечення, необхідно передбачати задоволення їхніх потреб за рахунок найближчих речових складів. за розпорядженням того довольчого органа, у чиєму веденні знаходиться майно.

 На воєнний час установлена визначена черговість забезпечення речовим майном, при якій у першу чергу забезпечуються ракетні війська, потім з'єднання і частини, призначені для виконання найбільш важливих і термінових бойових задач, після них – інші бойові з'єднання і частини, а потім тилові частини й установи. У залежності від обставин , за  вказівкою заступника командуючого військами по тилу ця черговість забезпечення військ може бути змінена.

Відпуск речового майна у всіх випадках проводиться по нормах постачання, причому предмети речового майна видаються в готовому (пошитому) виді, по встановленій на воєнний час ростовці.

Майно  яке по різних причинах лишилось в надлишку, за вказівкою довольчого  органа використовується тільки на планове забезпечення.

Істотною особливістю забезпечення речовим майном у воєнний час є те, що в діючій армії не установлюются терміни носки речового майна, і воно знаходиться в експлуатації до повного зносу. Заміна речей проводиться після встановлення їхньої повної непридатності до подальшого носіння.

Непридатність предметів речового майна до подальшого носіння визначається комісією, призначеною наказом командира військової частини.

Усі замінені предмети речового майна підлягають здачі на речовий склад військової частини.

У тилу все речове майно, а також предмети особистого користування для генералів у діючій армії видаються по встановлених термінах носки.

Умови бойової обстановки вимагають забезпечення особового складу шоломами сталевими, захисною одягом і іншими предметами. Разом з тим, у воєнний час не видаються парадне обмундирування (крім генералів), деякі предмети повсякденного обмундирування офіцерам і робоче обмундирування солдатам і сержантам, спортивне майно й ін.

У воєнний час норми відпустки постільних предметів значно скорочуються і зберігаються для військовослужбовців, що проживають на казарменому положенні в тилу країни, а в діючій армії постільними предметами  забезпечуються тільки медичні частини й установи, льотний та  інженерно-технічний склад авіації, генерали й офіцери управлінь об'єднань.

Висновок: Речове забезпечення у воєнний час залежить від багатьох факторів, які обумовлюють роботу служби. Вплив цих факторів у значній мірі визначає напрямки роботи служби по речовому забезпеченню військ.

друге  навчальне питання

Схема та органи речового забезпечення, їх завдання та функції

Речова служба військової частини у воєнний час має однотипну організацію з речовою службою частини в мирний час. Це виключає необхідність глибокої організаційної  перебудови і забезпечує швидкий перехід з мирного на воєнний стан.

Речову службу частини очолює начальник речової служби, що підпорядкований заступнику командира частини по тилу, а по спеціальних питаннях виконує вказівки начальника речової служби АК.

Начальник речової служби відповідає: за повне і своєчасне забезпечення частини речовим майном, за зміст і збереження його в порядку, справності і готовності до видачі в підрозділи; за припасування обмундирування і взуття особовому складу; за ремонт речового майна і лазнево-пральне  обслуговування особового складу; за бойову готовність речової служби; за бойову і спеціальну підготовку підлеглого йому особового складу, його виховання і військову дисципліну.

Начальнику речової служби військової частини по службі підлеглі начальники складу, речової ремонтної майстерні і польової лазні, що організаційно входять до складу забезпечення. Крім того, через командирів підрозділів він керує роботою старшин підрозділів з питань речового забезпечення.

Організація речової служби бригади

Начальник речової служби АК

Речовий склад бригади призначений для прийому, збереження і видачі

речового майна підрозділам, офіцерам і прапорщикам бригади, а також для збереження майна виховної служби

Час розгортання складу 30-35 хв, згортання 20-30 хв.

Для переміщення речового складу потрібно один автомобіль типу ЗІЛ-131 із причепом, чи 2 автомобілі .

Речова ремонтна майстерня призначена для виконання середнього ремонту обмундирування і взуття.

Особовий склад майстерні механізованого полку; начальник майстерні (швець) -1; старший кравець –2; швець –2;

Норми виробітку майстрів витрат часу на середній ремонт (одниммайстром).

№з/п

Найменування предметів

Середній ремонт

Норми часу на одиницю

Норми виробітку за 10- год. робочий день (штук, пар)

Години

Хвилини

1

2

3

4

5

1

куртки бав. утепл.   

3

6

3.2

2

брюки бав. утепл.

3

6

3.2

3

куртки польові

1

12

8.3

4

брюки польові

1

12

8.3

5

взуття шкіряне

2

-

5.0

Обладнання та інвентар ремонтної майстерні бригади

№ з/п

Найменування комплекті

Кому положено

Кількість

1

К-т № 1 - кравецький

на кожного штатного кравця

1

2

К-т № 2 - швецький

на кожного штатного шевця

1

3

К-т № 4 - майстерні

на майстерню

1

4

К-т № 7 – госп. інвентар

на майстерню

1

Джерело: наказ зам МО-НТ ВР СРСР 1990 р. № 30. У речовій ремонтній майстерні міститься місячний запас ремонтних матеріалів.

Речова ремонтна майстерня як правило розміщається і переміщається з речовим  складом бригади. Для переміщення потрібно один автомобіль чи причіп.

Польова бригадна лазня призначена для гігієнічної помивки особового складу, дезінфекції і дезинсекції обмундирування і білизни.

 Особовий склад лазні – 7 чол,  із них:

начальник лазні -  санінструктор  – 1;

санінструктор - дезінфектор        – 2;

водій -  паропровідник                  – 2;

водій-електромеханік                  – 2.

Матеріальна частина лазні:

Дезінфекційно-душова установка ДДА-66 – 2 компл.

Автомобіль бортовий ЗІЛ-131                       2 шт.

Гумова цистерна для води РЦ-1200                4 шт.

Згідно з наказом зам. МО-НТ ВР СРСР від 3 квітня 1990 р. №30 польова лазня забезпечується одним наметом УСТ-56, одним наметом УСБ-56, двома наметами табірними.

Час розгортання лазні для роботи складає 1,5-2 години, згортання 1 година.

Пропускна здатність: при гігієнічній помивці влітку 56 чоловік за годину; при помывке з одночасною дезінфекцією обмундирування узимку 28 чіл/година, улітку – 40 чіл/година.

Висновок: Виконання завдань по речовому забезпеченню, які виникають у воєнний час організовано по визначеній схемі та у відповідному порядку силами і засобами, які передбачені у штаті військової частини для виконання завдань по речовому забезпеченню особового складу цієї частини

Третє  навчальне питання

Норми забезпечення, запаси та обмінні фонди речового майна

 Правом на безкоштовне забезпечення речовим майном по встановлених нормах постачання за рахунок Міністерства оборони у воєнний час користаються усі військовослужбовці з моменту зарахування їх у списки військової  частини чи установи.

Генерали й офіцери здобувають право на одержання речового майна по присвоєнні їм генеральського, офіцерського військового  звання при зарахуванні в  Збройні   Сили із запасу.

Прапорщики, призначені на посаду чи прапорщиків на посаді офіцерського складу, забезпечуються речовим майном по нормах постачання, установленим для офіцерів і прапорщиків, а призначені на посади сержантів і старшин – по нормах для солдатів і сержантів.

При присвоєнні офіцерам першого генеральського звання речове майно, отримане ними в колишнім званні, у забезпеченість не зараховується.

Парадне обмундирування у воєнний час видається тільки один раз при присвоєнні офіцерам першого генеральського чи звання при зарахуванні генералів у Збройні Сили з запасу.

Наступна видача речового майна генералам  на фронті й у тилу й офіцерам, прапорщикам у тилу проводиться після закінчення термінів носки раніше отриманих речей, а офіцерам, прапорщикам діючої армії - на заміну предметів, не придатних до подальшої носки, а також при сезонній зміні речей.

При вибутті офіцерів і прапорщиком з військових частин (установ) на речове майно, що знаходиться в їхньому користуванні, видається атестат . Інвентарні речі здаються на склад частини при звільненні цих осіб у  запас чи відставку.

Видача речового майна рядовому і сержантському складу на фронті проводиться на заміну речей, не придатних до носіння, а в тилу – тільки в міру фактичного зносу майна, але не раніше витікання встановленого терміну носки. Власний одяг призваних на військову службу після видачі їм військового обмундирування відправляється військовими частинами по адресах, зазначеним власником речей, за рахунок кошторису Міністерства оборони. Військовослужбовці, що знаходяться в мирний час на службі, забезпечуються речовим майном на загальних підставах із солдатами і сержантами.

Солдати і сержанти, що знаходяться на офіцерських посадах, не користаються правом на забезпечення речовим майном по нормі постачання офіцерів.

При переході з однієї частини в іншу солдати, і сержанти убувають з речами особистого користування, що знаходяться в цих військовослужбовців. Несправні речі  ремонтуються або заміняються придатними. На речі особистого користування видаються атестат з відміткою в супровідних документах.

При звільненні з військової служби в запас військовослужбовці забезпечуються речами, що знаходились в них у носці , по встановленій номенклатурі. При необхідності проводиться заміна предметів на придатні до носіння. Атестат на речове майно не видається. Усе видане майно переходить у власність того хто звільняється.

За бажанням військовослужбовці можуть здати обмундирування убори у військовий комісаріат чи  найближчу військову частину за місцем проживання.

Військовослужбовці, зараховані на навчання в різні навчальні заклади, забезпечуються речовим майном у період навчання на загальних підставах із усіма військовослужбовцями, що проходять службу в тилу. Солдати і сержанти, зараховані курсантами, забезпечуються бавовняним обмундируванням і взуттям першої категорії.

Норми постачання речовим майном у воєнний час офіцерів, прапорщиків, солдатів і сержантів визначені в наказі МОУ № 015 1999 р.

Евакуація поранених і хворих на медичні пункти батальйонів і полку здійснюються в тім обмундируванні, взутті і спорядженні, що знаходилося у військовослужбовців на полі бою.

Надалі, при евакуації поранених і хворих  з військових частин у медичні частини й установи, вони убувають у цьому ж обмундируванні,  а інвентарні речі, крім речових мішків, здаються на речові склади частин.

Спеціальна обробка, заміна негодного  речового майна поранених і хворих, що не піддається знезаражуванню, проводиться на етапах медичної евакуації засобами медичних установ.

Речове майно поранених і хворих солдатів і сержантів, що надійшли на лікування в лікувальну установу, перевіряється комісією, призначеної начальником лікувальної установи, і його надходження оформляється актом .

Власні речі поранених і хворих, а також предмети особистого користування офіцерського складу, прапорщиків здаються  на збереження по квитанції і повертаються їхнім власникам при виписці з лікувальної установи. Прийняті предмети обмундирування і взуття приводяться лікувальним установам у порядок: ремонтуються, перуться , дезінфікуються, підготовляються до видачі їх власникам при виписці з лікувальної установи.

Збереження цього майна організується і здійснюється лікувальною установою.

Майно, заражене радіоактивними, хімічними речовинами і бактеріальними засобами, піддаються дезактивації, дегазації і дезінфекції.

Речі, що не піддаються знезаражуванню, а також предмети, що вимагають капітального ремонту, передаються для  обробки та ремонту за указівкою довольчого органа.

Забезпечення речовим майном військовослужбовців, що виписують з лікувальних установ, проводиться , як правило, за рахунок майна, що вони здають при надходженні в лікувальну установу. Відсутні згідно норми постачання і потребуючі заміни предмети видаються за рахунок обмінного фонду лікувальної установи. У цьому випадку офіцерам і прапорщикам видаються предмети речового майна першої категорії, іншим військовослужбовцям речі бувші у вживанні, але придатні до носіння. Видається речовий атестат.

Предмети речового майна, офіцерів і прапорщиків при виписці з лікувальної установи залишаються в їхньому користуванні. Лишні , понад норми, речі в солдатів і сержантів вертаються на поповнення запасів лікувальних установ.

На речовому складі бригади містяться: запаси речового майна в розмірі кількох відсотків від облікової чисельності особового складу; комплект білизни на весь особовий склад (по сезоні); підмінний фонд обмундирування (50 курток і штанів і взуття (100 пар);; запаси мила, та ремонтних матеріалів.

У комплект запасів речового майна включаються: головний убір (по сезоні), - куртка і штани польові , - білизна натільна, - плащ-намет, черевики юхтові, рушник, онучі (по сезону), ремінь поясний (спорядження), ремінь брючний, речовий мішок. У зимовий час, крім того, куртка і штани польові  утеплені, білизна тепла, рукавички  теплі і валянки.

Маса комплекту: літнього 6,4 кг, зимового 14,2 кг.

У комплект білизни, що міститься на складі, входить: сорочка натільна, кальсони натільні, онучі літні, рушник. У зимовий час, крім того, сорочка тепла. Кальсони теплі, онучі зимові (замість літніх.)

завершальна частина

         Отже в лекції викладені порядок речового забезпечення військ на воєнний час, основні завдання та організаційна структура служби на воєнний час. Значення речового забезпечення військ необхідно розглядати в політичному, воєнному, економічному та соціальному аспектах.

          Забезпечення військовослужбовців у воєнний час проводиться згідно норм забезпечення, а для поповнення витрат і втрат майна в ході бойових дій у частині існують запаси речового майна, які постійно утримуються в частині у встановленій кількості в залежності від чисельності особового складу цієї частини.

У процесі всього навчання в академії вам передбачено дати великий круг знань по різним напрямкам речового забезпечення, але тільки ви самі можете визначити ту основну ланку у своїй підготовці від засвоєння якої залежить можливість стати висококваліфікованим організатором тилу.

Необхідний також і творчий підхід до вивчення питань  речового забезпечення.

Важливо критично усвідомлювати ті чи інші теоретичні положення, свій особистий досвід. Тим більше це необхідно тому, що перед речовою службою навіть в умовах мирного часу стоять проблеми, які чекають подальшого рішення і розвитку , а питання речового забезпечення у воєнний час потребують постійного вивчення та удосконалення.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                                     М.М.Покрасьон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32814. П.Я. Чаадаев – первый русский философ. Западники и славянофилы. «Русская идея» 15.9 KB
  Русская идея. Основная идея гносеологии Чаадаева объективная обусловленность сознания. Идея соборности является центральной в его учении и обозначал свободное объединение людей на основе любви к Богу и друг к другу. Русская идея и ее современное звучание.
32815. Русская религиозная философия 2-й половины 19-20 веков. «философия всеединства» В.Соловьева 14.74 KB
  философия всеединства В. Центральной идеей русской религиозной философии выступает идея всеединства которая стала основанием для формирования целого философского направления метафизики всеединства. философия всеединства оформилась в последней четверти ХIХ века Ее основоположником является В. Соловьев 1853 1900 который в своем философском труде Кризис западной философии против позитивистов наметил основную проблематику концепции всеединства.
32816. Философия русского космизма 14.01 KB
  Основные проблемы космизма: единство человека природы и космоса; место разума во Вселенной развитие космонавтики новая космическая этика и др. Философия общего дела представляет собой проект регуляции природы обращенный на преобразование мира. Регуляция природы мыслится им как принципиально новый сознательный этап развития мира и всего космоса. Проект регуляции природы для него есть только необходимое условие исполнения высшего нравственного долга победы над смертью.
32817. Материалистическая (революционно-демократическая) традиция русской философии 14.08 KB
  Ленина 1870 1924 гг. Ленин продолжает марксистскую традицию в философии развивает учение Маркса применительно к новому этапу научного и социальнополитического развития. Основной философский труд Ленина Материализм и эмпириокритицизм. Ленин дал глубокий анализ новых достижений естествознания с позиций диалектического материализма и изложил основные принципы диалектикоматериалистической теории познания.
32818. Философское значение творчества российских ученых-естествоиспытателей 13.47 KB
  Это позволяет ученому сделать заключение о том что под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера неизбежно должна перейти в новое состояние в ноосферу высший завершающий и закономерный этап в эволюции биосферы. Вернадский рассматривал переход биосферы в ноосферу как явление планетарного масштаба подчеркивая что на новом этапе эволюции человечество своей жизнью стало единым целым. В статье Несколько слов о ноосфере опубликованной в 1944 году во время разрушительной мировой войны ученый тем не менее утверждает:...
32819. Особенности формирования и характерные черты западноевропейской фил. 20 в 14.25 KB
  ХХ век в мировой истории характеризуется рядом особенностей: небывалый научнотехнический прогресс результаты которого значительно изменили облик мира и человека. В то же время развитие науки и техники породило множество проблем; стремительность масштабность и радикальность изменений происходящих в мире и в жизни общества; глобализация происходящих процессов: научнотехнические достижения становятся достоянием всего мира возникающие проблемы также носят глобальный характер; демократизация политической сферы; глубокий кризис в...
32820. Философия экзистенциализма 14.78 KB
  Философия экзистенциализма. Идеи экзистенциализма оказали большое влияние на литературу театр кино многие его представители люди искусства. Философия экзистенциализма носит индивидуалистический характер. Важнейшая категория экзистенциализма смерть.
32821. «Философия жизни», как одно из основных направлений западноевропейской философии 20 в 14.13 KB
  Одним из вариантов стала философия жизни. Все существующее представители этого направления рассматривали как проявление некой первоначальной реальности жизни недоступной ни чувственному ни рациональному познанию и постигаемой только интуитивно в результате непосредственных переживаний. Противопоставляя науке и разуму интуицию и инстинкт философия жизни представляет собой антисциентистское иррационалистическое направление.
32822. Философия неопозитивизма 16.04 KB
  Бурное развитие науки и техники формирование сциентизма как особого умонастроения стали причиной формирования ряда философских направлений в центре внимания которых проблема науки как феномена культуры а также вопросы методологии научного познания. Он выступил с идеей о неспособности философии ответить на вопросы поставленные развитием науки. Неопозитивизм уходя от решения коренных философских проблем сосредотачивается на частных логикометодологических исследованиях на анализе языка науки. Логический позитивизм спекулирует на реальных...