41066

Робота начальника речової служби при підготовці та в ході бойових дій

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Оснащення Збройних Сил новими видами зброї, бойовою технікою пред'являє підвищені вимоги до організації їхнього тилового забезпечення, у тому числі забезпечення речовим майном

Украинкский

2013-10-22

104 KB

5 чел.

19

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 9:

“Речове забезпечення військової частини у воєнний час”

Заняття № 2:

“Робота речової служби по забезпеченню бойових дій”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.  Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо  організації роботи начальника речової служби при підготовці та в ході бойових дій.

2. Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з речового забезпечення військової частини у воєнний час.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя.

         Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

          ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Робота начальника речової служби при підготовці та в ході бойових дій
 2.  Порядок розробки пропозицій начальника речової служби на організацію речового забезпечення бою

 

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 7.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття.

Вступ

Оснащення Збройних Сил новими видами зброї, бойовою технікою пред'являє підвищені вимоги до організації їхнього тилового забезпечення, у тому числі забезпечення речовим майном.

Сучасне забезпечення військ речовим майном безпосередньо впливає на стан бойової готовності частин і підрозділів і на хід бойових дій. Значення речового забезпечення значно зростає в умовах ведення бойових дій із застосуванням зброї масового ураження, коли буде потрібно забезпечити захист особового складу і зберегти запаси майна від ядерної, бактеріологічної і хімічної зброї, організувати заміну зараженого майна на особовому складі і прання білизни.   

На попередніх лекційних заняттях були вивчені питання витребування, одержання, збереження речового майна, організацію лазневого-прального обслуговування, дезинфекції речового майна в діючій армії.

На сьогоднішньому лекційному занятті необхідно вивчити організацію і порядок роботи начальника речової служби в/частини по забезпеченню бойових дій у різноманітних видах бою.

Відповідно до теми заняття вивчимо такі питання:

 1.  Робота начальника речової служби при підготовці та в ході бойових дій;
 2.  Порядок розробки пропозицій начальника речової служби на організацію речового забезпечення бою

І.  Навчальне питання

Робота начальника речової служби при підготовці

та в ході бойових дій.

Утримання, організація і методи роботи начальника речової служби при підготовці, у ході  бойових дій, визначається обстановкою, характером поставлених задач і встановлених термінів готовності служби.

В усіх випадках організація і методи роботи повинні забезпечити: тверде і безупинне керування службою; своєчасне прийняття рішень;

 •  повне і якісне здійснення заходів щодо планування й організації забезпечення підрозділів;
 •  узгоджену діяльність  посадових осіб служби;
 •  надання підлеглим більше часу для безпосереднього підготування до виконання задач;
 •  оперативне реагування на зміну обстановки;
 •  найбільш ефективне використання сил і засобів служби.

Робота начальника речової служби частини при підготовці до бою починається з одержання інформації про бойову задачу, указівок заступника командира частини по тилу і указівок вищестоящого начальника.

Послідовність роботи начальника речової служби:

 •  усвідомлення задачі;
 •  вивчення указівок від ДО по службі;
 •  визначення заходів, що необхідно виконати негайно;
 •  віддача попередніх розпоряджень;
 •  оцінка обстановки по службі;
 •  підготування пропозицій по речовому забезпеченню заступнику командира по тилу;
 •  доповідь пропозицій;
 •  одержання задач від заступника командира по тилу;
 •  розробка розрахунків;
 •  доведення задач до підлеглих;
 •  контроль виконання поставлених задач;
 •  доповідь про готовність служби.

При усвідомленні задач начальник речової служби аналізує:

 •  характер майбутнього бою, його напруженість;
 •  глибину і час виконання задачі противником і характер його дій;
 •  місце і роль бригади в бойовому порядку корпуса ;
 •  термін готовності служби до забезпечення бою;
 •  вказівки довольчого органа.

 З вказівок довольчого органа  начальник речової служби усвідомлює:

 •  місце і час розгортання підрозділів речової служби довольчого органа;
 •   кількість майна що відпускається в ході бою;
 •   порядок поповнення запасів в/частини /належність транспорту, коли, відкіля в якій кількості.

З'ясувавши задачу, начальник речової служби визначає заходи, які треба виконати негайно і віддає попередні розпорядження підпорядкованим, робить розрахунок часу.

Вихідними даними для проведення розрахунку часу служать:

Тактична і тилова обстановки, а також час, відведений  для підготування.  

 У розрахунок часу можуть бути включені такі заходи:

 •  доведення задачі до особового складу речової служби;   
 •  оцінка обстановки;
 •  проведення розрахунків;
 •  доповідь пропозицій;
 •  уточнення розрахунків;
 •  доведення задач до виконавців;
 •  організація взаємодії
 •  устаткування укриттів для особового складу і матеріальних засобів;
 •  контроль за виконанням відданих розпоряджень;
 •  доповідь про готовність служби.

При оцінці обстановки начальник речової служби вивчає стан підрозділів служби, їх укомплектованість особовим складом, інструментом, устаткуванням.

Аналізує їх можливості і готовність до роботи в умовах бойових дій.

Визначає:

- забезпеченість особового складу  речовим майном;

 •  наявність  запасів і підмінних фондів;
 •  якісний стан речового майна, потреба в ремонті і можливості  по його ремонту;
 •  обсяг підвозу і потреба в автотранспорті;
 •  уточнює час  останньої помивки особового складу, забезпеченість чистою білизною і миючими матеріалами, наявність джерел води;
 •  можливість використання місцевих запасів;
 •  ступінь імовірного впливу противника і заходи щодо захисту, оборони та охорони підрозділів служби;
 •  визначає основні задачі речової служби в майбутньому бою  та заходи, що необхідно виконати в першу чергу для підготування служби до роботи в умовах бою.

В умовах сучасного ведення бойових дій начальник речової служби зобов'язаний постійно мати дані про забезпеченість підрозділів речовим майном і своєчасно поповнювати запаси до встановлених норм. Витребування речового майна проводиться  на облікову чисельність особового складу. Чисельність особового складу підтверджується штабом частини. При перебуванні частини у вихідному районі, майно буде замовлятися, як правило, по додаткових заявках.

При цьому начальник речової служби установлює фактичну наявність майна в підрозділах і уточнює його втрати, тільки після цього подається   заявка. Виходячи з умов бойової обстановки, заявки можуть бути передані по радіо або телефоні, із наступним письмовим підтвердженням. Відповідальність за забезпечення частини матеріальними засобами несе вищестоящий довольчий орган. Отже, речове майно в частину підвозиться, як правило, транспортом армії. У виняткових випадках для підвозу може залучатися транспорт частини. Потреба автотранспорту обчислюється відповідно до норм навантаження тобто з урахуванням не тільки ваги, але і габаритів та норм навантаження. (Норми навантаження речового майна. Довідник, Воєніздат. М.: 1983 р.) Начальник речової служби розподіляє майно між підрозділами на підставі даних про їх забезпеченість і вказівок заступника командира по тилу. Підвіз речового майна в підрозділи проводиться транспортом частини, на підставі заявки на автотранспорт, що складається начальником речової служби.

При підготовці до бойових дій - усе непридатне майно та майно що  потребує капітального ремонту  здається підрозділами на склад. Вся робота з підготування майна здійснюється безпосередньо в підрозділах особовим складом. Прийняте на склад майно  списується підрозділу а майно що потребує капітального ремонту здається на склади довольчого органу.

Майно, що потребує середнього ремонту здається старшинами підрозділів у речову ремонтну майстерну. Черговість ремонту майна, установлюється начальником речової служби виходячи з конкретної обстановки. При неможливості забезпечити в термін середній ремонт взуття силами майстерні, розпорядженням командира виділяються шевці з підрозділів.

При підготовці до бойових дій може бути здійснена і гігієнічна помивка особового складу. Безпосередньо її організує і відповідає начальник речової служби частини. Помивка здійснюється з використанням польових засобів і у місцевих лазнях. Черговість і час помивки особового складу підрозділів планує штаб разом із начальником речової служби.

Одним із найважливіших заходів являється захист особового складу і запасів речового майна від впливу зброї масового ураження.

Захист від ЗМУ являє собою комплекс заходів, проведених із метою не припустити поразки об'єктів служби ядерною, хімічною і бактеріологічною зброєю, або максимально послабити результати її впливу. Захист особового складу, запасів забезпечується, насамперед, за рахунок інженерного обладнання району розміщення складу і майстерні, їх маскування. Охорона та оборона організується відповідно до загального плану оборони та охорони району розміщення тилу частини.

Знаходячись у вихідному районі, начальник речової служби виявляє й уточнює наявність підприємств, баз, складів, що можуть бути використані в інтересах частини і встановлює із ними зв'язок.

 До місцевих засобів відносяться готові вироби, ремонтні матеріали, устаткування, інструменти, а також лазнево-пральні підприємства і майстерні, наявні в районі розміщення частини, що можуть бути використані для виготовлення , ремонту і лазневого-прального обслуговування особового складу.

Заготівля речового майна на місці проводиться, як правило, через органи місцевої влади, з оплатою вартості предметів і послуг по встановлених цінах. Все заготовлене майно спрямовується на постачання відповідно до встановлених норм.

При переході частини в наступ в умовах безпосереднього зіткнення із противником начальник речової служби одержує інформацію про орієнтовні терміни початку бойових дій. У цей період особлива увага приділяється уточненню забезпеченості підрозділів речовим майном і приймаються всі заходи для їхнього забезпечення. Всі заходи щодо забезпечення особового складу майном і підготуванню до роботи служби в ході наступу проводяться до виходу на вихідний рубіж у вихідному районі. У вихідному районі підрозділи речової служби не розгортаються тому що повинні бути готові до висування в будь-який час. Особлива увага приділяється маскуванню й укриттю техніки і запасів майна.

Основною задачею, речової служби в ході наступу є заміна майна в результаті втрат та витрат. Дозабезпечення буде проводитись за рахунок установлених запасів. Поповнення витрачених запасів у ході дня здійснюється за рахунок запасів довольчого органа, а в окремих випадках із речового складу бригади матеріального забезпечення корпуса в залежності від тактико-тилової обстановки.

 При діях на місцевості, зараженої радіоактивними, отруйними, або бактеріальними засобами, визначаються:

 •  рівні радіації;
 •  ступінь зараженості речового майна, устаткування та інших об'єктів радіоактивними речовинами;
 •  тип, щільність і концентрація зараження отруйними речовинами.

Радіаційна і хімічна розвідка організується, шляхом виставлення спостерігачів.

При виявленні радіоактивного або хімічного зараження в районі розташування тилу частини, проводиться вибірковий  контроль ступеня зараженості автотранспорту, речового майна й інших матеріальних засобів. При виявленні зараженості речового майна понад припустимий рівень (50 мр/год) проводиться 100% обстеження речового майна. При цьому, як правило, речове майно підлягає заміні. У ході наступу здійснюється періодична зміна району розташування підрозділів служби частини, вона не повинна мішати виконанню задач по забезпеченню військ і проводиться приховано, у короткі терміни. Райони розміщення підрозділів служби повинні бути на безпечному віддаленні від місць можливих пожеж, пунктів затоплення, обвалів гірських порід або лісових завалів. Максимально повинні використовуватися захисні властивості місцевості. Захист майна від зараження отруйними і радіоактивними речовинами, а також ураження запальними засобами здійснюється ретельним укриттям його брезентом. В даний час для виготовлення наметів і бунтових брезентів використовується капронова тканина з вогнезахистною водоупорною пропиткою Т- 1М. Ця тканина має високу стійкість, не горить, легко дезактивуєтся, не менше 2-х годин захищає від проникнення капельнорідких ОР, не дешифрується в інфрачервоних променях і не промокає.

 Важливу роль у захисті речового майна грає і тара. Існуюча в даний час тара (тюки, ящики,) не цілком зберігають речове майно від зараження. У цьому відношенні важливу роль у захисті речового майна грають м'які тканинні контейнери, призначені для перевезення і збереження речового майна, виготовлені з тканини Т-1М на 25 комплектів речового майна. Але в ланці батальйон - бригада ці контейнери практично використовувати не можна в зв'язку з відсутністю відповідних засобів навантаження вантажопідйомністю понад 250 кг. Заміна зараженого майна та обробка його в ході наступу повинні здійснюватися без збитку для виконання бойової задачі. Тому в ході наступу в частині буде проводиться лише часткова обробка. Повна обробка зараженого обмундирування, взуття і спорядження буде проводитися, як правило, після виконання частиною подальшої задачі.

У ході наступу частиною організується збір на полі бою вітчизняного і захопленого в противника трофейного речового майна. Організація збору трофейного речового майна, використання його і своєчасна евакуація в тил є обов'язком заступника командира частини по тилу і начальника речової служби. Особливе значення в ході бойових дій має керування підрозділами речової служби. Воно повинно бути спрямоване на своєчасне одержання повідомлень від бойових підрозділів про забезпечення їх речовим майном, а також доставки його до місць розміщення підрозділів служби.

 Основними питаннями керування підрозділами служби є:

 •  забезпечення підвозу речового майна;
 •  своєчасне переміщення підрозділів служби;
 •  маневр запасами речового майна;
 •  ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ.

Начальник речової служби щодня складає донесення по службі і представляє його до встановленого часу заступнику командира частини по тилу. З тилового пункту управління частини повинен забезпечуватися надійний зв'язок із начальником речової служби довольчого органу і підрозділами речової служби. Для передачі розпоряджень і одержання інформації з речової служби використовуються тилові документи.

 При виході з бою і відході речове забезпечення буде здійснюватися в складній і швидко мінливій обстановці. Забезпечення прийдеться здійснювати під впливом противника і при обмежених можливостях підрозділів служби.

 Особливу увагу необхідно приділяти:

 •  забезпеченню речовим майном підрозділів, що прикривають вихід бригади з бою, а так само ар'єргардів і головних сил  військ що відходять;
 •   евакуації запасів речового майна, забезпечення евакуйованих поранених і хворих;
 •  визначення порядку і часу початку виводу підрозділів служби і вибір нових районів   розміщення;
 •  забезпечення надійного зв'язку.

При переході бригади до оборони на організацію речового забезпечення підрозділів впливають:

 •  умови переходу до оборони;
 •   масштаби застосування ракетно-ядерної зброї;
 •   бойова задача і побудова бойового порядку;
 •   місце частини в бойовому порядку;
 •   характер місцевості;
 •   встановлений порядок забезпечення частини.

Механізована бригада частіше усього переходить до оборони в ході наступу, в умовах безпосереднього зіткнення із противником. У цих умовах заходи щодо речового забезпечення підрозділів здійснюються у вкрай стислі строки і під безпосереднім впливом противника. При цьому можливості служби будуть обмежені: запаси майна можуть бути значно нижче норм, підрозділи служби можуть бути зайняті на виконанні задач, що виникнули в ході попередніх наступальних дій. При переході частини до оборони поза зіткненням із противником, заходи щодо речового забезпечення здійснюються в менше складній обстановці, служба буде мати час для здійснення заходів щодо забезпечення підрозділів необхідним майном, організацією його ремонту, лазневого-прального обслуговування, а так само для організації захисту, охорони й оборони.

Отже, у ході підготовки, ведення бойових дій частиною, речова служба буде виконувати складні задачі по забезпеченню особового складу, захисту запасів речового майна від усіх видів зброї, проводити заходи щодо ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ.

Дозабезпечення особового складу речова служба повинна здійснювати не тільки за рахунок возимих запасів і запасів корпуса але так само за рахунок знезараженого майна, використання зібраного в ході бою вітчизняного і трофейного майна. Успішне виконання задач покладених на речову службу, буде сприяти і своєчасному виконанню задач покладених на бойові підрозділи. Тому начальник речової служби повинний постійно знати стан справ у підрозділах служби і своєчасно давати пропозиції заступнику командира по тилу, по організації речового забезпечення в бойових діях.

Більш докладно про розробку пропозицій про стан речової служби ви вивчите в 2-му навчальному питанні.

ІІ. Навчальне питання

 Порядок розробки пропозицій про стан служби начальником служби

Вивчаючи 1 навчальне питання Ви ознайомилися з послідовністю роботи начальника речової служби по підготовці і забезпеченню бойових дій. Оцінивши обстановку, начальник речової служби готує пропозиції заступнику командира по тилу по організації речового забезпечення.

При підготуванні пропозицій складаються такі розрахунки:

 •  розрахунок потреби і заможності речовим майном;
 •  розрахунок на ремонт речового майна;
 •  розрахунок-графік помивки особового складу;
 •  розрахунок технічного забезпечення по службі;
 •  перелік  лишнього речового майна,  і порядок його використання.

Розрахунок потреби і забезпеченості речовим майном розробляється по основній номенклатурі  відповідно до  норм і встановлених запасів.

Нарахування потреби (гр. «Призначене») провадиться на облікову чисельність особового складу на момент складання розрахунку.

У забезпеченість (гр. «Є в наявності») зараховується усе речове майно, що знаходиться на особовому складі і на складі, крім непридатного і потребуючого капітального ремонту. Графа «Бракує» виводиться як різниця між потребою і наявністю.

У графі «Підвозиться» указується кількість речового майна, що підвозиться на підставі виписки з плану підвозу майна до початку або в ході бойових дій.

Розрахунок на ремонт речового майна складається з урахуванням залишку не відремонтованого майна і майна потребуючого ремонту. Можливості виконання ремонту розраховуються виходячи з чисельності кравців і шевців, і норм виробітки на ремонт окремих предметів обмундирування і взуття.

Графік помивки особового складу і заміни білизни відпрацьовується відповідно до рішення командира частини про черговість і терміни помивки підрозділів з урахуванням кількості що виділяються польових засобів помивки. При плануванні помивки особового складу, варто враховувати можливості використання і стаціонарних лазень у районі розміщення частини.

Крім цього начальник речової служби складає довідку-розрахунок про потребу дизельного палива і води для роботи польової лазні і помивки особового складу.

Середня витрата палива для казана РИ-ЗМ складає рідкого 29 кг/год , дров середньої вологості 80 кг/год, середня витрата води на помивку 1 чел. складає 30-35 л., при тривалості миття 12-15 хв.

Перелік лишнього і непотрібного речового майна і порядок його використання:

Даний перелік складається у випадку:

 •  якщо обмундирування і взуття у великій кількості потребували ремонту, і для заміни було отримано справне майно;
 •   сезонної зміни обмундирування і взуття.

Після проведення розрахунків, начальник речової служби доповідає заступнику командира частини по тилу пропозиції по організації речового забезпечення частини:

- стан підрозділів;

- забезпеченість частини речовим майном у т.  ч. по підрозділах;

-  кількість непридатного і потребуючого заміни майна;

 •  порядок поповнення запасів і підмінних фондів, потреба в автотранспорті;
 •  порядок дозабезпечення підрозділів речовим майном, терміни видачі майна зі складу бригади;
 •  потреба в ремонті речового майна і можливості виконання середнього ремонту силами майстерні;
 •  час планової помивки особового складу, підрозділів, забезпеченість білизною, милом, наявність джерел води або потреба у воді і паливі;
 •   можливість використання місцевих лазень;
 •  порядок забезпечення заміни непридатного і зараженого речового майна на особовому складі;
 •  розміщення речового складу і майстерні і порядок  їх переміщення;
 •  заходи щодо захисту, оборони й охорони.

Наприкінці  доповіді робиться загальний висновок про стан служби і висловлюється прохання по наданню допомоги з боку заступника командира по тилу, (якщо допомога необхідна).

Висновок: Начальник речової служби відповідає  за своєчасне і повне забезпечення особового складу частини речовим майном у різноманітних видах бойових дій, йому необхідно розробити і запропонувати пропозиції по речовому забезпеченню заступнику командира по тилу і прикласти усі зусилля для їхньої успішної реалізації.

завершальна частина

        На цьому занятті Ви ознайомились з загальними положеннями щодо  організації речового забезпечення особового складу військової частини у воєнний час. Завдяки правильній організації речового забезпечення особового складу військової частини досягається своєчасне та повне речове забезпечення о/с та створюються нормальні побутові умови для військовослужбовців. Цьому сприяють правильна експлуатація, своєчасне обслуговування об’єктів служби та правильна організація ЛПО о/с.

Усі ці заходи дозволяють значно покращувати боєздатність віськовослужбовців, побутові умови, що в кінці впливає на стан бойової готовності частини. 

Речова служба, начальник речової служби частини виконують складні і відповідальні завдання по забезпеченню особового складу підрозділів речовим майном у різноманітних видах бойових дій. Щоб успішно, своєчасно і якісно їх виконати, начальник речової служби повинен знати послідовність,  зміст своєї роботи і методику відпрацювання плануючих документів.

         З матеріалу лекції Ви зрозуміли, що процес речового забезпечення особового складу військової частини у воєнний час є клопітка і відповідальна справа, без якої не може існувати взагалі увесь процес забезпечення військ, тому на Вас, як майбутніх керівників служби, буде покладена досить відповідальна справа – створення нормальних побутових умов військовослужбовців, до якої треба готуватись уже зараз, під час навчання.

Викладач кафедри тилового забезпечення

         підполковник                            Покрасьон. М М.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11768. НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД 609.85 KB
  на тему НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД. Мета роботи: ознайомлення з задачами нелінійного програмування набуття навиків їх розвязку та аналізу графічним методом вивчення та оволодіння навичками адресації та роботи з формулами в таблицях в Еxcel вивчення т
11769. Розв’язання лінійних оптимізаційних задач за замовленням та при умовних вхідних даних 132.69 KB
  Звіт до лабораторної роботи № 6 Розвязання лінійних оптимізаційних задач за замовленням та при умовних вхідних даних. з курсу Математичні методи дослідження операцій Мета роботи: Вивчити методологію розвязання задач з призначенням критері
11770. Розв’язання транспортних задач лінійного програмування 87.87 KB
  Звіт до лабораторної роботи № 7 Розвязання транспортних задач лінійного програмування. з курсу Математичні методи дослідження операцій Мета роботи: Вивчити особливості розвязування транспортних задач за допомогою Solver. 1.1 Теоретичні відомості. П
11771. Розв’язання та аналіз задач булевого програмування за допомогою Excel 86.2 KB
  Звіт до лабораторної роботи № 9 Розвязання та аналіз задач булевого програмування за допомогою Excel з курсу Математичні методи дослідження операцій Мета роботи: Вивчити метод розвязання задач булевого програмування в Solver. Теоретичні відомості. Рішен...
11772. Розв’язання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розв’язків цілочисельної та неперервної задачі 76.8 KB
  Звіт до лабораторної роботи № 8 Розвязання цілочисельних задач ЛП за допомогою Excel. Графічне представлення та порівняння розвязків цілочисельної та неперервної задачі з курсу Математичні методи дослідження операцій Мета роботи: Вивчити особливості предст...
11773. Решение задачи целочисленного ЛП с помощью динамического программирования 481.5 KB
  Курсовая работа по дисциплине МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ на тему Решение задачи целочисленного ЛП с помощью динамического программирования АННОТАЦИЯ Курсовая работа содержит 40 страниц 8 формул 17 таблиц 10 литературных источников. В ...
11774. Розв’язання несумісних задач лінійної оптимізації в діалоговому режимі 199.06 KB
  Звіт до лабораторної роботи №4 на тему: Розвязання несумісних задач лінійної оптимізації в діалоговому режимі З курсу: Математичні методи дослідження операцій Мета: Знайти оптимальний розвязок розподілу ресурсів за умови первинної наявності несумісн
11775. Предмет та задачі дослідження операцій 165 KB
  Предмет та задачі дослідження операцій Предмет та історія виникнення дослідження операцій ДО. Основні поняття ДО та етапи операційного дослідження Пряма та обернена задачі ДО. Детерміновані задачі ДО. Проблема вибору розвязків в умовах невизначеності. ...
11776. Пошук оптимального розв’язку багатокритерійних лінійних задач 153.21 KB
  Звіт до лабораторної роботи №5 на тему: Пошук оптимального розвязку багатокритерійних лінійних задач З курсу: Математичні методи дослідження операцій Мета: Вивчити методологію розвязання багатокритерійних оптимізаційних задач на прикладі задачі розпо...