41068

Речове забезпечення військової частини у воєнний час

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Воєнна історія показує нам багато прикладів впливу незадовільного забезпечення речовим майном на хід бойових дій. Непродумана конструкція, погана якість та демаскуючий колір обмундирування неодноразово ставали причинами значних бойових втрат особового складу.

Украинкский

2013-10-22

84 KB

4 чел.

НАЦІОНАЛЬНА Академія ОБОРОНИ україни

Кафедра тилового забезпечення

Л Е К Ц І Я

з навчальної дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема  №9: “Речове забезпечення військової частини у воєнний час”

Заняття № 5: “Норми постачання, запаси, обмінні фонди та підмінні фонди речового майна”

Київ 2003

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ   

Кафедра тилового забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВО начальника кафедри ТлЗ

полковник                 В.В. Ткаченко

“____” _______________ 2003 р.

Викладач кафедри

підполковник Покрасьон М.М.

Л Е К Ц І Я

з навчальної дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема  №9: “Речове забезпечення військової частини у воєнний час”

Заняття № 5: “Норми постачання, запаси, обмінні фонди та підмінні фонди речового майна”

Навчальний час – 2 години.

Для студентів

Навчальна та виховна мета:

 1.  Ознайомити студентів з нормами постачання, запасами та обмінними фондами речового майна.
 2.  Показати важливість створення та утримання цих фондів у частині для підтримання бойової готовності частини.

 

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК № 3

“___” _________ 2003 року Протокол №____

Зміст

Вступ

 1.  Норми постачання, запаси, обмінні фонди та підмінні фонди речового майна.
 2.  Витребування, отримання, підвіз та зберігання речового майна.
 3.  Порядок використання трофейного та вітчизняного майна.

Завершальна частина

Література:

 1.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 2.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 3.  Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.
 4.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.
 5.  Учебник «Вещевое обеспечение оинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986.
 6.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу Збройних Сил України. 1994р.

Наочне приладдя та засоби навчання

 1.  Слайди по темі заняття

2.  Графопроектор «Лектор - 2000»

ВСТУП

Від своєчасного та повного забезпечення особового складу речовим майном багато в чому залежить збереження здоров’я та сил військовослужбовців та підтримання їх боєздатності. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей. Воєнна історія показує нам багато прикладів впливу незадовільного забезпечення речовим майном на хід бойових дій. Непродумана конструкція, погана якість та демаскуючий колір обмундирування неодноразово ставали причинами значних бойових втрат особового складу.

Існуюча в минулому столітті форма військовослужбовців була призначена в першу чергу для парадів і абсолютно непридатна до ведення бойових дій. Розрахунки фашистів на блискавичну війну та непродуманість питань забезпечення військ теплими речами були  причиною загибелі 300.000 військовослужбовців зимою 1941-1942 р.р. на радянсько-германському фронті.

Американське командування в часи 2 світової війни теж через незадовільне забезпечення військ теплими речами втратило замерзлими близько 60000 чоловік. Крім цих, у історії війн є ще немало фактів впливу незадовільного та несвоєчасного вирішення питань речового забезпечення на хід бойових дій, з яких ми бачимо наскільки важливі ці питання в процесі матеріального забезпечення військ.

На цьому занятті ми розглянемо наступні питання:

 1.  Норми постачання, запаси, обмінні фонди та підмінні фонди речового майна.
 2.  Витребування, отримання, підвіз та зберігання речового майна.
 3.  Порядок використання трофейного та вітчизняного майна.

1 навчальне питання

Норми постачання, запаси, обмінні фонди та підмінні фонди

речового майна

Правом на безкоштовне забезпечення речовим майном по встановлених нормах постачання за рахунок Міністерства оборони у воєнний час користаються усі військовослужбовці з моменту зарахування їх у списки військової  частини чи установи.

Генерали й офіцери здобувають право на одержання речового майна по присвоєнні їм генеральського, офіцерського військового  звання при зарахуванні в  Збройні   Сили із запасу.

Прапорщики, призначені на посаду чи прапорщиків на посаді офіцерського складу, забезпечуються речовим майном по нормах постачання, установленим для офіцерів і прапорщиків, а призначені на посади сержантів і старшин – по нормах для солдатів і сержантів.

При присвоєнні офіцерам першого генеральського звання речове майно, отримане ними в колишнім званні, у забезпеченість не зараховується.

Парадне обмундирування у воєнний час видається тільки один раз при присвоєнні офіцерам першого генеральського чи звання при зарахуванні генералів у Збройні Сили з запасу.

Наступна видача речового майна генералам  на фронті й у тилу й офіцерам, прапорщикам у тилу проводиться після закінчення термінів носки раніше отриманих речей, а офіцерам, прапорщикам діючої армії - на заміну предметів, не придатних до подальшої носки, а також при сезонній зміні речей.

При вибутті офіцерів і прапорщиком з військових частин (установ) на речове майно, що знаходиться в їхньому користуванні, видається атестат . Інвентарні речі здаються на склад частини при звільненні цих осіб у  запас чи відставку.

Видача речового майна рядовому і сержантському складу на фронті проводиться на заміну речей, не придатних до носіння, а в тилу – тільки в міру фактичного зносу майна, але не раніше витікання встановленого терміну носки. Власний одяг призваних на військову службу після видачі їм військового обмундирування відправляється військовими частинами по адресах, зазначеним власником речей, за рахунок кошторису Міністерства оборони. Військовослужбовці, що знаходяться в мирний час на службі, забезпечуються речовим майном на загальних підставах із солдатами і сержантами.

Солдати і сержанти, що знаходяться на офіцерських посадах, не користаються правом на забезпечення речовим майном по нормі постачання офіцерів.

При переході з однієї частини в іншу солдати, і сержанти убувають з речами особистого користування, що знаходяться в цих військовослужбовців. Несправні речі  ремонтуються або заміняються придатними. На речі особистого користування видаються атестат з відміткою в супровідних документах.

При звільненні з військової служби в запас військовослужбовці забезпечуються речами, що знаходились в них у носці , по встановленій номенклатурі. При необхідності проводиться заміна предметів на придатні до носіння. Атестат на речове майно не видається. Усе видане майно переходить у власність того хто звільняється.

За бажанням військовослужбовці можуть здати обмундирування убори у військовий комісаріат чи  найближчу військову частину за місцем проживання.

Військовослужбовці, зараховані на навчання в різні навчальні заклади, забезпечуються речовим майном у період навчання на загальних підставах із усіма військовослужбовцями, що проходять службу в тилу. Солдати і сержанти, зараховані курсантами, забезпечуються бавовняним обмундируванням і взуттям першої категорії.

Норми постачання речовим майном у воєнний час офіцерів, прапорщиків, солдатів і сержантів визначені в наказі МОУ № 015 1999 р.

Евакуація поранених і хворих на медичні пункти батальйонів і полку здійснюються в тім обмундируванні, взутті і спорядженні, що знаходилося у військовослужбовців на полі бою.

Надалі, при евакуації поранених і хворих  з військових частин у медичні частини й установи, вони убувають у цьому ж обмундируванні,  а інвентарні речі, крім речових мішків, здаються на речові склади частин.

Спеціальна обробка, заміна негодного  речового майна поранених і хворих, що не піддається знезаражуванню, проводиться на етапах медичної евакуації засобами медичних установ.

Речове майно поранених і хворих солдатів і сержантів, що надійшли на лікування в лікувальну установу, перевіряється комісією, призначеної начальником лікувальної установи, і його надходження оформляється актом .

Власні речі поранених і хворих, а також предмети особистого користування офіцерського складу, прапорщиків здаються  на збереження по квитанції і повертаються їхнім власникам при виписці з лікувальної установи. Прийняті предмети обмундирування і взуття приводяться лікувальним установам у порядок: ремонтуються, перуться , дезінфікуються, підготовляються до видачі їх власникам при виписці з лікувальної установи.

Збереження цього майна організується і здійснюється лікувальною установою.

Майно, заражене радіоактивними, хімічними речовинами і бактеріальними засобами, піддаються дезактивації, дегазації і дезінфекції.

Речі, що не піддаються знезаражуванню, а також предмети, що вимагають капітального ремонту, передаються для  обробки та ремонту за указівкою довольчого органа.

Забезпечення речовим майном військовослужбовців, що виписують з лікувальних установ, проводиться , як правило, за рахунок майна, що вони здають при надходженні в лікувальну установу. Відсутні згідно норми постачання і потребуючі заміни предмети видаються за рахунок обмінного фонду лікувальної установи. У цьому випадку офіцерам і прапорщикам видаються предмети речового майна першої категорії, іншим військовослужбовцям речі бувші у вживанні, але придатні до носіння. Видається речовий атестат.

Предмети речового майна, офіцерів і прапорщиків при виписці з лікувальної установи залишаються в їхньому користуванні. Лишні , понад норми, речі в солдатів і сержантів вертаються на поповнення запасів лікувальних установ.

На речовому складі бригади містяться: запаси речового майна в розмірі кількох відсотків від облікової чисельності особового складу; комплект білизни на весь особовий склад (по сезоні); підмінний фонд обмундирування (50 курток і штанів і взуття (100 пар);; запаси мила, та ремонтних матеріалів.

У комплект запасів речового майна включаються: головний убір (по сезоні), - куртка і штани польові , - білизна натільна, - плащ-намет, черевики юхтові, рушник, онучі (по сезону), ремінь поясний (спорядження), ремінь брючний, речовий мішок. У зимовий час, крім того, куртка і штани польові  утеплені, білизна тепла, рукавички  теплі і валянки.

Маса комплекту: літнього 6,4 кг, зимового 14,2 кг.

У комплект білизни, що міститься на складі, входить: сорочка натільна, кальсони натільні, онучі літні, рушник. У зимовий час, крім того, сорочка тепла. Кальсони теплі, онучі зимові (замість літніх.)

2 навчальне питання

Витребування, отримання, підвіз та зберігання речового майна

В умовах сучасного ведення бойових дій начальник речової служби зобов'язаний постійно мати дані про забезпеченість підрозділів речовим майном і своєчасно поповнювати запаси до встановлених норм. Витребування речового майна проводиться  на облікову чисельність особового складу. Чисельність особового складу підтверджується штабом частини. При перебуванні частини у вихідному районі, майно буде замовлятися, як правило, по додаткових заявках.

При цьому начальник речової служби установлює фактичну наявність майна в підрозділах і уточнює його втрати, тільки після цього подається   заявка. Виходячи з умов бойової обстановки, заявки можуть бути передані по радіо або телефоні, із наступним письмовим підтвердженням. Відповідальність за забезпечення частини матеріальними засобами несе вищестоящий довольчий орган. Отже, речове майно в частину підвозиться, як правило, транспортом армії. У виняткових випадках для підвозу може залучатися транспорт частини. Потреба автотранспорту обчислюється відповідно до норм навантаження тобто з урахуванням не тільки ваги, але і габаритів та норм навантаження. (Норми навантаження речового майна. Довідник, Воєніздат. М.: 1983 р.) Начальник речової служби розподіляє майно між підрозділами на підставі даних про їх забезпеченість і вказівок заступника командира по тилу. Підвіз речового майна в підрозділи проводиться транспортом частини, на підставі заявки на автотранспорт, що складається начальником речової служби.

При підготовці до бойових дій - усе непридатне майно та майно що  потребує капітального ремонту  здається підрозділами на склад. Вся робота з підготування майна здійснюється безпосередньо в підрозділах особовим складом. Прийняте на склад майно  списується підрозділу а майно що потребує капітального ремонту здається на склади довольчого органу.

Майно, що потребує середнього ремонту здається старшинами підрозділів у речову ремонтну майстерну. Черговість ремонту майна, установлюється начальником речової служби виходячи з конкретної обстановки. При неможливості забезпечити в термін середній ремонт взуття силами майстерні, розпорядженням командира виділяються шевці з підрозділів.

При підготовці до бойових дій може бути здійснена і гігієнічна помивка особового складу. Безпосередньо її організує і відповідає начальник речової служби частини. Помивка здійснюється з використанням польових засобів і у місцевих лазнях. Черговість і час помивки особового складу підрозділів планує штаб разом із начальником речової служби.

Одним із найважливіших заходів являється захист особового складу і запасів речового майна від впливу зброї масового ураження.

Захист від ЗМУ являє собою комплекс заходів, проведених із метою не припустити поразки об'єктів служби ядерною, хімічною і бактеріологічною зброєю, або максимально послабити результати її впливу. Захист особового складу, запасів забезпечується, насамперед, за рахунок інженерного обладнання району розміщення складу і майстерні, їх маскування. Охорона та оборона організується відповідно до загального плану оборони та охорони району розміщення тилу частини.

Знаходячись у вихідному районі, начальник речової служби виявляє й уточнює наявність підприємств, баз, складів, що можуть бути використані в інтересах частини і встановлює із ними зв'язок.

До місцевих засобів відносяться готові вироби, ремонтні матеріали, устаткування, інструменти, а також лазнево-пральні підприємства і майстерні, наявні в районі розміщення частини, що можуть бути використані для виготовлення , ремонту і лазневого-прального обслуговування особового складу.

Заготівля речового майна на місці проводиться, як правило, через органи місцевої влади, з оплатою вартості предметів і послуг по встановлених цінах. Все заготовлене майно спрямовується на постачання відповідно до встановлених норм.

При переході частини в наступ в умовах безпосереднього зіткнення із противником начальник речової служби одержує інформацію про орієнтовні терміни початку бойових дій. У цей період особлива увага приділяється уточненню забезпеченості підрозділів речовим майном і приймаються всі заходи для їхнього забезпечення. Всі заходи щодо забезпечення особового складу майном і підготуванню до роботи служби в ході наступу проводяться до виходу на вихідний рубіж у вихідному районі. У вихідному районі підрозділи речової служби не розгортаються тому що повинні бути готові до висування в будь-який час. Особлива увага приділяється маскуванню й укриттю техніки і запасів майна.

Основною задачею, речової служби в ході наступу є заміна майна в результаті втрат та витрат. Дозабезпечення буде проводитись за рахунок установлених запасів. Поповнення витрачених запасів у ході дня здійснюється за рахунок запасів довольчого органа, а в окремих випадках із речового складу бригади матеріального забезпечення корпуса в залежності від тактико-тилової обстановки.

 При діях на місцевості, зараженої радіоактивними, отруйними, або бактеріальними засобами, визначаються:

 •  рівні радіації;
 •  ступінь зараженості речового майна, устаткування та інших об'єктів радіоактивними речовинами;
 •  тип, щільність і концентрація зараження отруйними речовинами.

Радіаційна і хімічна розвідка організується, шляхом виставлення спостерігачів.

При виявленні радіоактивного або хімічного зараження в районі розташування тилу частини, проводиться вибірковий  контроль ступеня зараженості автотранспорту, речового майна й інших матеріальних засобів. При виявленні зараженості речового майна понад припустимий рівень (50 мр/год) проводиться 100% обстеження речового майна. При цьому, як правило, речове майно підлягає заміні. У ході наступу здійснюється періодична зміна району розташування підрозділів служби частини, вона не повинна мішати виконанню задач по забезпеченню військ і проводиться приховано, у короткі терміни. Райони розміщення підрозділів служби повинні бути на безпечному віддаленні від місць можливих пожеж, пунктів затоплення, обвалів гірських порід або лісових завалів. Максимально повинні використовуватися захисні властивості місцевості. Захист майна від зараження отруйними і радіоактивними речовинами, а також ураження запальними засобами здійснюється ретельним укриттям його брезентом. В даний час для виготовлення наметів і бунтових брезентів використовується капронова тканина з вогнезахистною водоупорною пропиткою Т- 1М. Ця тканина має високу стійкість, не горить, легко дезактивуєтся, не менше 2-х годин захищає від проникнення капельнорідких ОР, не дешифрується в інфрачервоних променях і не промокає.

 Важливу роль у захисті речового майна грає і тара. Існуюча в даний час тара (тюки, ящики,) не цілком зберігають речове майно від зараження. У цьому відношенні важливу роль у захисті речового майна грають м'які тканинні контейнери, призначені для перевезення і збереження речового майна, виготовлені з тканини Т-1М на 25 комплектів речового майна. Але в ланці батальйон - бригада ці контейнери практично використовувати не можна в зв'язку з відсутністю відповідних засобів навантаження вантажопідйомністю понад 250 кг. Заміна зараженого майна та обробка його в ході наступу повинні здійснюватися без збитку для виконання бойової задачі. Тому в ході наступу в частині буде проводиться лише часткова обробка. Повна обробка зараженого обмундирування, взуття і спорядження буде проводитися, як правило, після виконання частиною подальшої задачі.

У ході наступу частиною організується збір на полі бою вітчизняного і захопленого в противника трофейного речового майна. Організація збору трофейного речового майна, використання його і своєчасна евакуація в тил є обов'язком заступника командира частини по тилу і начальника речової служби. Особливе значення в ході бойових дій має керування підрозділами речової служби. Воно повинно бути спрямоване на своєчасне одержання повідомлень від бойових підрозділів про забезпечення їх речовим майном, а також доставки його до місць розміщення підрозділів служби.

 Основними питаннями керування підрозділами служби є:

 •  забезпечення підвозу речового майна;
 •  своєчасне переміщення підрозділів служби;
 •  маневр запасами речового майна;
 •  ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ.

Начальник речової служби щодня складає донесення по службі і представляє його до встановленого часу заступнику командира частини по тилу. З тилового пункту управління частини повинен забезпечуватися надійний зв'язок із начальником речової служби довольчого органу і підрозділами речової служби. Для передачі розпоряджень і одержання інформації з речової служби використовуються тилові документи.

 При виході з бою і відході речове забезпечення буде здійснюватися в складній і швидко мінливій обстановці. Забезпечення прийдеться здійснювати під впливом противника і при обмежених можливостях підрозділів служби.

 Особливу увагу необхідно приділяти:

 •  забезпеченню речовим майном підрозділів, що прикривають вихід бригади з бою, а так само ар'єргардів і головних сил  військ що відходять;
 •   евакуації запасів речового майна, забезпечення евакуйованих поранених і хворих;
 •  визначення порядку і часу початку виводу підрозділів служби і вибір нових районів   розміщення;
 •  забезпечення надійного зв'язку.

При переході бригади до оборони на організацію речового забезпечення підрозділів впливають:

 •  умови переходу до оборони;
 •   масштаби застосування ракетно-ядерної зброї;
 •   бойова задача і побудова бойового порядку;
 •   місце частини в бойовому порядку;
 •   характер місцевості;
 •   встановлений порядок забезпечення частини.

Механізована бригада частіше усього переходить до оборони в ході наступу, в умовах безпосереднього зіткнення із противником. У цих умовах заходи щодо речового забезпечення підрозділів здійснюються у вкрай стислі строки і під безпосереднім впливом противника. При цьому можливості служби будуть обмежені: запаси майна можуть бути значно нижче норм, підрозділи служби можуть бути зайняті на виконанні задач, що виникнули в ході попередніх наступальних дій. При переході частини до оборони поза зіткненням із противником, заходи щодо речового забезпечення здійснюються в менше складній обстановці, служба буде мати час для здійснення заходів щодо забезпечення підрозділів необхідним майном, організацією його ремонту, лазневого-прального обслуговування, а так само для організації захисту, охорони й оборони.

Отже, у ході підготовки, ведення бойових дій частиною, речова служба буде виконувати складні задачі по забезпеченню особового складу, захисту запасів речового майна від усіх видів зброї, проводити заходи щодо ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ.

Дозабезпечення особового складу речова служба повинна здійснювати не тільки за рахунок возимих запасів і запасів корпуса але так само за рахунок знезараженого майна, використання зібраного в ході бою вітчизняного і трофейного майна. Успішне виконання задач покладених на речову службу, буде сприяти і своєчасному виконанню задач покладених на бойові підрозділи. Тому начальник речової служби повинний постійно знати стан справ у підрозділах служби і своєчасно давати пропозиції заступнику командира по тилу, по організації речового забезпечення в бойових діях.

3 навчальне питання

Порядок використання трофейного та вітчизняного майна

До місцевих засобів відносяться вироби, сировина, ремонтні матеріали, обладнання, інструмент, а також підприємства, майстерні і робоча сила, що знаходяться в районах розташування військ, що можуть бути використані: для забезпечення особового складу; для виготовлення і ремонту предметів речового майна; для лазнево-прального обслуговування особового складу.

З місцевих засобів для нестатків служби військовою частиною можуть заготовлюватися в першу чергу ремонтні матеріали, інструмент, предмети господарського інвентарю, канцелярські вироби, мочалки й інші дрібні предмети, забезпечення якими покладається на речову службу. Можуть використовуватися місцеві взуттєві і швальні майстерні, лазні, пральні.

 Заготівля речового майна і використання місцевих підприємств виробляється, як правило, через органи місцевої влади, торгівлі, з оплатою вартості предметів і послуг за встановленими цінами. Усе заготовлене майно надходить на  планове забезпечення відповідно до встановлених норм.

Трофейним майном вважається майно, захоплене в супротивника в результаті бойових дій.

Розвідка і виявлення майна організовуються звичайно силами позаштатних трофейних команд і служб, які слідують за бойовими порядками частин і з'єднань, і трофейними частинами.

Організація збору трофейного речового майна, використання його, своєчасна евакуація в тил є обов'язками заступника командира по тилу і начальника речової служби.

Проведення робіт зі  збору , охороні й евакуації трофейного речового майна  залежить від його кількості, наявності у військах сил і засобів, а також від часу, відведеного для проведення цих робіт. При  наявності сил, засобів і достатнього часу для збору, сортування, обліку і підготовки трофейного майна до евакуації можуть організовуватися тимчасові збірні пункти.

Трофейне речове майно, не використовуване військами на місці, за розпорядженням довольчого органу повинне евакуюватися. Евакуація проводиться силами і засобами військових частин і з'єднань з використанням побіжного транспорту.

Безпосередньо військовими частинами, без дозволу старшого начальника, використовується тільки те трофейне майно, що захоплене ними в бої і яке негайно, після перевірки його на зараженість, може бути використане для  забезпечення невідкладних потреб військ, про що командири частин доповідають по команді. Трофейне майно враховується і витрачається в межах норм постачання.

З трофейного майна для планового забезпечення підрозділів частини можуть використовуватися деякі види взуття, натільна білизна, постільні приналежності, ремонтні матеріали, інструмент, устаткування, намети, миючі засоби й інше майно. Не дозволяється використовувати предмети  форменого військового одягу. Це майно надалі використовується для забезпечення військових і інших цілей.

Додатковим джерелом надходження речового майна у воєнний час буде також збір на полі бою вітчизняного речового майна. Досвід минулих війн показав, що в ході бойових дій війська залишали на полі бою значна кількість шоломів сталевих, речових мішків, плащ-наметів, фляг і інших предметів.

 Зібране на полі бою речове майно піддається перевірці на зараженість і здається на речовий склад. Прийняте майно  підлягає обліку і використовується на планове забезпечення частини. Якщо необхідно, воно піддається дезінфекції, пранню і ремонту.

На предмети речового майна вітчизняного виробництва, зібрані на полі бою і поступивші від поранених (хворих), на медичних пунктах оформляються акти (форма 11). Це майно здається на речовий склад частини. Акт складається в двох екземплярах і служить підставою для оприбуткування майна. Один його екземпляр відправляється вищестоящому начальнику речової служби.

Трофейне майно, зібране в районі бойових дій, прибуткується на підставі акту (форма 11), що складається в двох екземплярах, один із яких представляється вищестоящому начальнику речової служби.

Завершальна частина

Забезпечення військовослужбовців у воєнний час проводиться згідно норм забезпечення, а для поповнення витрат і втрат майна в ході бойових дій у частині існують запаси речового майна, які постійно утримуються в частині у встановленій кількості в залежності від чисельності особового складу цієї частини.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                       М.М.Покрасьон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

30257. Основные методы (школы) литературоведения. Формальный метод 26.5 KB
  Формальный метод Общество изучения поэтического языка научное объединение созданное в 1916 18 группой лингвистов Е. Печатный орган Сборники по теории поэтического языка в. были теория поэтического языка и стиха Поливанов Якубинский Брик; Эйхенбаум Мелодика русского лирического стиха 1922; Тынянов Проблема стихотворного языка 1924 2 изд.
30258. Цели и задачи теории литературы 45 KB
  Цели и задачи теории литературы Литературоведение – наука о литературе. Она охватывает различные области изучения литературы и на современном этапе научного развития делится на такие самостоятельные научные дисциплины: теория литературы изучает социальную природу специфику закономерности развития и общественную роль художественной литературы и устанавливает принципы рассмотрения и оценки литературного материала история литературы исследует процесс литературного развития и определяет место и значение в этом процессе различных литературных...
30259. Взаимосвязь теории литературы с другими науками 34.5 KB
  Взаимосвязь теории литературы с другими науками Современное Л.: теория литературы история литературы и литературная критика. Теория литературы исследует общие законы структуры и развития литературы. Предметом истории литературы является прошлое литературы как процесс или как один из моментов этого процесса.
30260. Первый этап формирования литературоведческой науки: от античности до средневековья 125 KB
  Исторический взгляд на поэтику стал возможен после того как сложилось понятие всемирной литературы ввел Гэте. развития человечества которым в свою очередь обусловлено единство развития литературы. Далее у Чернец идет про литературную критику теорию и историю литературы т. региональная и национальная специфика литературы.
30261. Второй этап формирования литературоведческой науки: средневековье, схоластический 28 KB
  Для схоластики характерно использование философского мето да. Од нако такая общая оценка средневековой схоластики была бы оши бочной. Общая оценка схоластики часто испытывала влияние критики со стороны гуманизма и Реформации. Появлению и развитию схоластики в первую очередь способствовали два фактора: обновление церкви которое среди прочего выражалось в реформе монашества движение Клюни а также усилившаяся к тому времени взаимосвязь между философским образованием и богословием.
30262. Филология как наука. Вспомогательные литературоведческие дисциплины 25 KB
  Аристотель был первым кто попытался их систематизировать в своей книге первый дал теорию жанров и теорию родов литературы эпос драма лирика. Современное литературоведение состоит из: теории литературы истории литературы литературной критики. Теория литературы изучает общие закономерности литературного процесса литературу как форму общественного сознания литературные произведения как единое целое специфику взаимоотношений автора произведения и читателя. Теория литературы взаимодействует с другими литературоведческими дисциплинами а...
30263. Понятие об уровнях текста 23.5 KB
  Первый верхний уровень идейнообразный. Второй уровень средний стилистический. Третий уровень нижний фонический звуковой. Нижний звуковой уровень мы воспринимаем слухом: чтобы уловить в стихотворении хореический ритм или аллитерацию на р нет даже надобности знать язык на котором оно написано это и так слышно.
30264. Языковой уровень текста. Лингвистический анализ художественного текста 26 KB
  Языковой уровень текста. Лингвистический анализ художественного текста Лингвистический анализ текста как искусство постижения многогранности слова и проникновения в духовный мир произведения Изучение литературы нельзя считать процессом направленным только на получение специфических знаний воспитание души и расширение читательского кругозора – это прежде всего проникновение в глубины и восхождение к высотам Языка – “одного из самых великих творений человечестваâ€. Лингвистический анализ художественного текста – это фундамент его...
30265. Образный уровень текста. Поэтическая лексика, её художественные функции 23 KB
  Поэтическая лексика её художественные функции Слова образность образный используются в стилистике в разных значениях. Образность в широком смысле этого слова как живость наглядность красочность изображения неотъемлемый признак всякого вида искусства форма осознания действительности с позиций какогото эстетического идеала образность речи частное ее проявление. Стилистика рассматривает образность речи как особую стилевую черту которая получает наиболее полное выражение в языке художественной литературы.