41122

учасні приклади біотехнологій в архітектурі.Об’єкти екологічного дизайну

Лекция

Архитектура, проектирование и строительство

Біосферна концепція розвитку екосистеми міста дизайнерські рішення як один з запобіжних факторів по зменшенню антропогенного навантаження на довкілля сучасні приклади проектування біопозитивних споруд В наш час багато Європейських організацій в тому числі і урядових структур погоджуються з тим що міста відіграють надзвичайно важливу роль в питаннях повязаних із зміною клімату. Усвідомлення цієї концепції відбулося через численні конференції та обговорення внаслідок чого деякі організацій виробили чітке прогресивне бачення того як...

Украинкский

2013-10-22

1.48 MB

0 чел.

10

Лекція 1.3. (1 год.). Сучасні приклади біотехнологій в архітектурі.. Об’єкти екологічного дизайну .  Конструктивно - будівельна  екологія, як прикладна наука. Практично –проектне завдання (1 год.)

-біосферна концепція розвитку екосистеми міста

-дизайнерські рішення ,як один з запобіжних факторів по зменшенню антропогенного навантаження на довкілля

-сучасні приклади проектування біопозитивних споруд

В наш час багато Європейських організацій, в тому числі і урядових структур, погоджуються з тим, що міста відіграють надзвичайно важливу роль в питаннях повязаних із зміною клімату. Усвідомлення цієї концепції відбулося через численні конференції та обговорення, внаслідок чого деякі організацій виробили чітке прогресивне бачення того, як саме міста можуть зменшити наслідки глобальної зміни клімату, через підвищення ефективності використання ресурсів на місцях. Однією з таких організацій є Інститут Міської Екосистеми, що знаходиться у Мадриді, Іспанія. На думку співробітників Інституту, у містах можна впровадити набагато більш ефективні зміни, особливо що стосується управління споживанням ресурсів, адже за останні кілька десятиріч міста переживали періоди бурхливого розвитку. В цей же час, нових досліджень стосовно підвищення ефективності функціонування моделі сучасного міста надзвичайно мало. Так, співробітники Інституту впевнені: за допомогою раціонального наукової думки та творчого підходу на місцях можна досягти суттєво відчутних результатів. В наступній частині статті, пропонуємо Вашій увазі коротке резюме інтервю з представником Інституту Екосистеми Міста.

Отож, яким є Ваше бачення сучасного Європейського міста?
Перш за все слід визнати, що міста є складиними системами, які в деяких аспектах є дуже неефективними, наприклад, що стосується управління споживанням ресурсів. За останні кілька десятиріч, досліджень в цій сфері було надзвичайно мало, і ми вважаємо, що в певному розумінні, це втрачений час. Проте, не слід забувати, що міста є не лише проблемою, а й її вирішенням. Тобто, за активної участі міста та його громадян, вагомого ефекту у підвищенні ефективності використання ресурсів можна досягти буквально вже за кілька років.

Яку роль в цьому процесі має відіграти Інститут Екосистеми Міста?
Насправді, ми дуже зацікавлені працювати в урбаністичному контексті, в контексті повсякденного життя міста, де здавалося б незначні пропозиції та ідеї, можуть принести багато користі в розвязанні питань транспорту та мобільності, управління відходами, очищення води, усвідомлення громадянами їх ролі у підвищенні ефективності використання енергії та захисту довкілля. Кожна з цих проблем має вирішення, і це вирішення є тісно повязаним з рішенням мешканців міста та їх представників. Таким чином, можна не лише підвищити ефективність функціонування існуючого міста, але й встановити новий стандарт, як шлях у безпечне майбутнє. Наша роль - активні дії на шляху до цього майбутнього.

Зрозуміло, а чи могли б Ви сказати кілька слів про сталий розвиток архітектури міста?
Насправді, сталий розвиток стосується всіх форм людської діяльності. Це концепція яка стосується не лише використання енергії та захисту довкілля, але й включає в себе ряд дуже важливих економічних та соціальних аспектів. Відтак, з точки зору сталого розвитку, сталої архітектури міста є недостатньо для досягнення задовільних показників сталого розвитку. На сьогоднішній день, чітко відомо, що великий відсоток проблем захисту довкілля, повязані із неконтрольованим ростом міських поселень. Втім, місто, як субєкт управлінської діяльності є саме тим рівнем, на якому ці проблеми необхідно вирішувати, на якому ці проблемі мають відповідні розвязки.

І все ж таки, яку роль відіграє архітектура у підвищенні ефективності використання енергії?
На даний час нам фактично відомо, що 45% всієї енергії, що виробляється людством на планеті, використовується для опалення, освітлення та вентиляції будівель. В цей же час, 40% всьго спожвання води відбувається у міських будівлях. Відтак, принципи сталого розвитку необхідно включати в архітектурну концепцію будівлі від самого початку. Відтепер, це питання аж ніяк вже не є другорядним. Відтепер, будівлі мають бути настільки ж сталими у своєму функціонуванні, наскільки вони є безпечинми та зручними. Серед архітектурних заходів, що сприяють значному підвищенню енергоефективності будівлі є як активні системи, серед яких впровадження нових технологій та матеріалів, так і пасивні, що стосуються критеріїв початкового архітектурного задуму самої будівлі і не потребують значних капіталовкладень, при цьому зменшуючи витрати на експлуатацію протягом всього періоду використання будівлі. Приклади таких архітектурних рішень можна знайти у традиційній архітектурі народів світу, але в останні десятиліття ми наче перестали звертати на це увагу. Як наслідок, сучасний фонд будівель наче існує сам по собі, не маючи концепції взаємодії із рештою міського середовища, не кажучи про середовище природне. Так, існує дуже тісний звязок між архітектурою будівель та якістю громадського (спільного міського) простору. Це стосується питання не енергетичної, а так званої соціальної сталості. Будівля вважається сталою тоді, коли вона є енергоефективною, а також вдало вписується у контекст громадського (спільного міського) простору на якому розміщена.

Тож, на думку Інституту Екосистеми Міста, яким має бути ідеальне міське поселення?
На нашу думку, це місто, громадяни якого свідомі та переймаються питаннями своєї відповідальності за захист довкіллі. Місто, у фунціонуванні якого беруть участь всі індивіди та організації, що населяють його. Місто, у якому громадяни відіграють активну роль у творенні громадського (спільного міського) простору. Місто, що є приємним як для дорослих так і для дітей. Місто, як каталізатор творчості та нових ідей серед відкритих груп професіоналів, що діляться один з одним досвідом та знаннями, утворюючи так звані інноваційні галузеві кластери.

Біоніка.

Загальні відомості про біоніку.

Біоніка (від грецької “віоп” – елемент життя) – наука, що виникла на стику таких наук як кібернетика, біофізика, біохімія, інженерна психологія, космічна психологія та інші.

Назва науки “біоніка” запропонована в 1960 році на симпозіумі в Дайтоні (США) для позначення нового наукового напрямку. Біоніка використовує знання біологічних процесів та досвід розв’язку архітектурно-технічних задач для вирішення різних проблем.

БІОНІКА – наука про використання в техніці та архітектурі знань про конструкції та форми, принципів та технологічних процесів живої природи.

Основу біоніки складають дослідження по моделюванню різних живих систем. Як вважають вчені біологічне моделювання значно складніше і відрізняється від моделювання в інших науках. Адже моделі біоніки – це динамічні структури. Їх створення вимагає спеціальних уточнюючих досліджень на живому матеріалі. За програмами розробленими в НДІ на ЕОМ, біологічні моделі одержують своє технічне втілення.

В нашій країні широко почалися біологічні дослідження з 1964р. Тоді систематично почали проводитись симпозіуми з проблем біоніки. Академік В.В.Парін дав таку характеристику біоніці: це цілеспрямоване намагання шукати та знаходити в живій природі “зразки” для створення технічних пристроїв.

Вивчення природи: рослин, тварин, особливо самої людини розкриває неперевершену досконалість природних форм.

Акад. Павло Капіца вважає, що природа є кращим “Інженером конструктором”, чим людина, і нам є чому в неї повчитися.

Існує багато прикладів з історії архітектури та техніки, коли в якості зразка були використані форми живої природи. Наприклад, стовбур дерева та стеблина рослини являють собою колону, що міцно посаджена у грунт з усіма властивими цій конструкції деформаціями та напруженням від вітрового навантаження. Природний закон вітрових навантажень впливає на форму крон дерев. Їх форма нагадує нам конус з вершиною вгорі. Її використовують при проектуванні башених споруд – це Ейфелева башта у Парижі, радіо башта В.Г.Шухова в Москві, димові труби заводів, ТЕЦ та ін.

Однією із складних проблем біоніки є проблема моделювання людського мозку. Так конструкцію рахункової машинки можна співставити із будовою людського мозку. Мозок людини захищений черепною коробкою (упаковка) від багатьох впливів і надійною рахунковою машиною. При цьому працює ця машина все життя. Якщо порівняти біологічний монтаж з технічним, то технічний аналог мозку при використанні сучасних напівпровідників мав би об’єм башти з основою 10x10м і висотою 100м. Цей пристрій споживав би 1млн. кіловат годин енергії, в той час як мозок людини витрачає декілька десятків (В.В.Парін).

Нервова система людини складається з кліток-нейронів. За даними вчених нейрофізиків головний мозок людини займає об’єм 1,5дм3 і містить 10-15млрд. нейронів. Це вважається вершиною еволюції (хоча це спірне питання). Особливе значення мають нейрони пам’яті, особливості яких використовують при пошуку різноманітних правил запам’ятовування. Сучасна техніка за таким параметром як надійність не може конкурувати з роботою мозку, серця та інших органів людини.

Біологічними перетворювачами інформації є органи відчуття людини очі, вуха, ніс, язик, шкіра, відчуття температури, болю, вібрації, рівноваги. З них найбільший інтерес мають очі. Наведіть приклади технічних аналогів ока. (фотоапарат – об’єктив замінює хрусталик, діафрагма – райдужну оболонку, а світло сприймальна плівка – сітківку ока). Доречі, в біоніці вже є модель ока на основі якої розроблені автомати для сортування листів на пошті. Також розроблено багато пристроїв, які з електронною швидкістю обробляють різноманітні візуальні документи.

Очі жаби, голуба інших птахів мають незвичну будову. Жаба добре реагує на предмети що літають (казка про царівну-жабу-струлу), які вона швидко розпізнає. На цій основі біло сконструйовано модель пристрою для обробки інформації з розвідувальних систем засобів зв’язку. Цей прилад можна використовувати для розпізнавання летючих ракет та скоротити час для балістичних розрахунків. Існують машини з магнітними дисками, що мають пам’ять на 500тис.слів. створено верстат, керувати яким можна голосом і ЕОМ яка друкує під диктовку.

На надводних і підводних кораблях використовується звукова локація завдяки системі “електронне вухо”; на деяких літаках встановлено спеціальні ЕОМ для синтезу мови за кодовими сигналами.

Комахи, черв’яки, медузи мають просту нервову систему. Мозок бджілки складається із 900 нейронів, а у оси – 200 нейронів. Але дивлячись на це у цих комах дуже складна поведінка. Франц. Ентомолог Жак Фабр описує як оси заготовляють корм для личинок. Завдання оси зберегти корм у свіжому вигляді. Їжею їм служить стрибунці, гусельні, сліпні та ін. Оса робить дуже розумно. Під час полювання вона спочатку паралізує жертву жалячи в нервовий центр, що пов’язаний з відчуттям. Коли комаха губить відчуття орієнтації оса не поспішаючи паралізує ще ряд центрів. При цьому вона не чіпає нервові центри обміну речовин. Тому, комаха довго зберігається у свіжому вигляді. Це знання визначається певними інстинктами, що передаються у спадщину.

Органи рівноваги медузи – слухові бульбашки – вони допомагають медузам визначати наближення шторму і ховатись у глибину. Вчені на цій основі створили прилад, що передбачає шторм за 12 годин до його початку. Це явище пов’язано із здібністю медузи сприймати ультразвуки (шум вітру, моря)з частотою нижче 20 герц. Людина своїм вухом не сприймає.

На основі дослідження органів нюху мухи сконструйовано прилад, що реагує на ядучі запахи слабкої концентрації на підводних човнах, рудниках космічних ракетах і т.п.

Локаційні здібності багатьох тварин дали велике поле діяльності для конструкторів та вчених. Так відомий амер. Вчений Д.Гриффін визначив мінімум потужності 10-16 Ватт та частоту випромінювання локатора – 90-45кГц, що їх сприймає летюча миша. За допомогою кіноз’ємки він показав рух миши, коли вона ловить комах. Траєкторія руху її – це оптимальна крива, а маневри і точність визначення цілі допомагають миші за 15хв. Зловити 175комах, тобто за 6сек.одну комаху. Інший вчений Л.Катрона встановив, що взуколокаційний апарат миші важить долю грама, а об’єм – долю куб.дм. а згадайте сучасні радіолокаційні пристрої: вони важать сотні - тисячи кг, а об’єм їх сотні куб.дм. Розрахунки показують, що система летючої миші в 100 разів переважає сучасну аналогічну техніку.

Гідролокаційний апарат дельфінів визначає дальність дії на відстані 3км. Точність визначається ними при відстані декілька десятків метрів всього в півградуса. Такий апарат може бути зразком для інженерів, що розроблять гідрокаційну техніку.

Особливо цікавить вчених швидкий рух китів та дельфінів. Швидкість касаток – 38-55 км/год, дельфіни – до 48 км/год, меч-риба – до 100 км/год. Це обумовлено формою тіла тварин, будовою шкіри, що вкрита особливим слизом уміння керувати шкірою, тілам, м’язами. Зараз вчені вивчають методи їх моделювання.

Не менш цікаве глісирування водяних тварин та їх рух за допомогою повітряної подушки. Летючі риби глісирують по поверхні води зі швидкістю 18 км/год, а у момент відриву від води U=60 км/год.

Південноамериканська качка-пароплав не вміє літати. А в Японії за цим принципом побудовано корабель із використанням підводних крил, 98% його маси знаходиться над водою, а 2% – у воді. Також японці створили корабель – копію кита, що дозволило на 25% збільшити швидкість при тій же вантажопід’ємності.

Інженери з Нижнього Новгорода створили снігоход вагою 1300кг і швидкість його 50 км/год. А рухається він як пінгвін.

Інженер А.Треблев вивчивши роботу крота розробив конструкцію підземлехода.

Інженер В.Турін розробив проект без колісного автомобіля, що рухається скачками, як кенгуру.

Орієнтація тварин в просторі являє саму складну загадку природи (риби на нерест, птахи на зимівлю). Так зелена морська черепашка відкладає яйця в південні частині Атлантичного океану, а черепашки, що вилупились упливають до південно-східного узбережжя Південної Америки. А потім вони вертаються знову туди проти течії на тіж острови для відкладення яєць. Вчені висунули ряд гіпотез щодо поведінки цих тварин: що вони орієнтуються по сонячному азимуту по зіркам за допомогою магнітного поля. Та інші нові гіпотези.

Як ми бачимо, вчені, інженери, художники, конструктори широко використовують науку біоніку для нових винаходів та відкриттів. Біоніка сприяє на тільки технічні думці, а й естетичній. Адже питання архітектоніки, пропорційності та гармонійності форм природи, сприяє створенню естетично повноцінних виробів.

Як ми бачимо, світ природи невичерпний на творчість. Завдання людини вибирати все корисне, доцільне, перенести його в своє життя, але так щоб не нашкодити ні собі, ні нащадкам, ні природі.

Історія винаходів не стоїть на місті, тому і для вас є велике поле діяльність в наступних напрямках та системах біонічних досліджень:

  1.  Дослідження принципів функціонування живих систем (адаптація, самоорганізація, само настрій, асоціативна пам’ять і т.п.) використання їх при створенні технічних об’єктів.
  2.  Створення мініатюрних датчиків акустичних, теплових, магнітних, світлових та інших.
  3.  Дослідження, спрямовані на розкриття принципів розпізнавання образів, орієнтації, та навігації живих організмів. Це важливо для розробки способів керування літаючими апаратами, що літають.
  4.  Розробка методів, засобів для забезпечення оптимальної взаємодії людини і машини та ін.

Таким чином, ми ознайомились із науковими дисциплінами, які дають нам широке поле діяльності по вдосконаленню оточуючого середовища.

Проробимо дослід, який показує одну із чудових закономірностей природи – опірність конструкції залежно від форми.

Листя деяких рослин змінює форму: одні згортаються в трубочку, другі утворюють химерні короби, ті закручуються в спіраль. Це дає їм можливість витримувати якнайбільше навантаження. Такий процес швидкого перетворення біоформи в техніку називається трансформацією.

Ось така трансформація підказала італійським архітекторам ідею залізобетонного автодорожнього мосту нової конструкції – напівзгорнутого трав’яного листка. Міцність, краса, легкість цьої споруди взята з природи.

Художник-конструктор працює разом з інженером, архітектором, технологом.

Уважно вивчає форму природних аналогів, їхні пропорції, розподіл мас, доцільність та раціональність зовнішньої будови (див.табл.). трансформація за допомогою формоутворюючих ліній природної форми в техніку, при збереженні образу аналога.

Ви бачите ці перетворення. А таке завдання сподобається і вам, що ви проробите на л.п. роботі.

Проробимо з вами маленький експеримент. Візьмемо аркуш паперу і покладемо його на дві підставки і під власною вагою він прогнувся.

А тепер складіть його ребрами впоперек прольоту. Такий аркуш не прогинається і може витримати вантаж в 100 разів більше, ніж ви самі.

А взяти бджолиний стільник. Він складається з безкінечної кількості шестикутних призм. Розміщуються вони паралельно рядами. Це ідеальна модель дуже місткої монолітної конструкції. Секрет її в найраціональнішій будові воскових чашечок. Така форма забезпечує в будівництві найменші витрати будівельного матеріалу (Елеватори зерносховища). 

-сучасні приклади проектування біопозитивних споруд

Harmonia 57 архитекторов Triptyque: дом-оазис в Бразилии

6.10.2008 by esqwe


Harmonia 57 © 2008, Triptyque, Brasil/France

На востоке Сан Пауло в Бразилии архитектурной компанией Triptyque из Франции построен уникальный дом. Уникален он тем, что способен дышать, изменяться и даже потеть почти так же, как живой организм. По форме здание мало чем отличается от других современных строений. Оно представляет собой две массивные башни, соединенные металлическими мостами. Но главное в нем - не форма, а окружение - весь дом усеян мелкими отверстиями, засаженными разнообразной растительностью.


Harmonia 57 © 2008, Triptyque, Brasil/France

Для того, чтобы растениям было комфортно в жарком бразильском климате, в дом встроена специальная ирригационная система, настроенная на регулярный автоматический полив. Вода течет через стену и постоянно проходит циклы очищения.

Также, как и в центре Помпиду в Париже, все трубы выведены наружу, только окрашены в неоново-зеленый цвет под стать бушующей вокруг флоре. Кроме того, на фасаде здания расположены раздвижные двери, позволяющие либо открывать окна, либо затенять их от солнца.


Harmonia 57 © 2008, Triptyque, Brasil/France

Таким образом, жильцы будут иметь возможность всегда оставаться в тени и прохладе при любом климате - да еще и смогут любоваться маленьким лесом, который им самим не надо поливать.


Harmonia 57 © 2008, Triptyque, Brasil/FranceЕще две идеи живого дома - Травяной дом моды Ann Demeulemeester от корейской Mass Studies и Настенные сады Жана Нувеля

экологическая мебель. Снова увлечение старыми вещами, переосмысленными и даже не всегда отреставрированными. Джейми Вард/Jamie Ward собирает старую мебель по всему Манчестеру. Он почти ничего не меняет в этих устаревших предметах, разве что создает из кусочков старой мебели новую, да так, чтобы подчеркнуть индивидуальность старого, видавшего виды дерева.

Ведь все новые сиденья и столешницы на одно лицо, а вот изборожденная стариной, трещинами и сколами мебель – неповторима. Как истории людей, так и мебельные истории хранятся из года в год, словно воспоминания о прошедших временах.

Ресторан Yellow Treehouse: пообедать в гнезде

22.11.2008 by Amaranta


Yellow Treehouse Restaurant © 2008/9, Yellow Treehouse, New Zealand

Жить на деревьях – любимая мечта детей, которые умеют по лазить деревьям. Впрочем, и тех, которые не умеют – тоже. Просто несбыточная. И моя тоже – вот почему я не смогла пройти мимо этого проекта и не могу удержаться, чтобы не рассказать вам. В этот ресторанчик на дереве можно подняться с удобством в недалеком будущем. The Yellow Treehouse Restaurant будет закончен к Рождеству, и вскоре рассчитывает принять первых посетителей из числа желающих пообедать на дереве.


Yellow Treehouse Restaurant project © 2008/9, Pacific Environments Architects, New Zealand


Yellow Treehouse Restaurant project © 2008/9, Pacific Environments Architects, New Zealand

Ведет строительство компания отчаянных новозеландцев из студии Pacific Environments Architects, которые именуют свою команду так же, как и свой проект – Yellow Treehouse. Они же полностью разработали дизайн проекта.

Ресторан висит в буквальном смысле слова на большой сосне на высоте 10 метров над землей. Он весь словно воздушный. Помещения будут построены из светлого дерева и стекла, и стены ресторана будут состоять как бы из воздуха и света.[contemporist.com]

Поющие горшки Kirikabu от JVC

18.11.2008 by Amaranta


Sound Garden concept Kirikabu © 2008, JVC, Japan

Вот такой необычный концепт представлен на Неделе дизайна в Токио. Настоящий музыкальный сад! Идея высокотехнологичности в сочетании с экологичностью доведена здесь до абсолюта. Колонки не нужно никуда прятать - наоборот, их стоит выставить на всеобщее обозрение, а также поливать и, возможно, подстригать растущую из стереосистемы зелень. Дизайнеры из компании JVC так и обозначили это свое детище - звуковой сад Kirikabu. Таких современных цветочных горшков еще ни у кого не было - они оснащены стереозвуком и встроенными усилителями. Остается только подключить колонки к питанию и полить свой поющий садик. [engadget.com]

восток, техноштуки, трава, экодизайн, эксперименты, японцы
No Comments » 198 Views

The Valley of Joan. От свалки к пейзажу

1.11.2008 by Amaranta


The Valley of Joan © 2008, Enric Batlle и Joan Roig, Batlle and Roig Architects, Spain

Испанские архитекторы из Batlle and Roig Architects — Энрике Бэтлл/Enric Batlle и Хуан Роиг/Joan Roig — выиграли сразу три призовых места на ежегодном архитектурном фестивале в Барселоне/World Architecture Festival Barcelona — за энергосбережение, борьбу с мусором и за вторичное использование отходов. Их проект The Valley of Joan представляет собой масштабный и очень эффектный проект по одновременной утилизации целой свалки. (more…)

мусор, экодизайн
No Comments » 257 Views

Mini House и Floating House - идея мини-домиков по-шведски

31.10.2008 by Amaranta


Mini House © 2008, Jonas Wagell, Sweden

Оказывается, идея небольших и оригинальных жилищ прямо-таки носится в воздухе. Возможно, некоторые дизайнеры любят миниатюру, сказочность и очарование которой впитано нами еще из детских сказок о пряничных домиках. А возможно, в центре внимания — экология, экономия ресурсов и энергии. Как бы там ни было, разрешите познакомить вас с творениями шведского дизайнера и архитектора Джонаса Вогеля/Jonas Wagell, который решил поэкспериментировать с малым пространством. (more…)

малое пространство, северный дизайн, экодизайн
2 Comments » 479 Views

Hill’s Clubhouse. Слияние с природой по-новозеландски

31.10.2008 by Amaranta


Hill’s Clubhouse © 2008, Andrew Patterson, New Zealand

Мир любит контрасты — это старая правда, не утратившая актуальности и по сей день. В эпоху максимальной урбанизации и распространенности высоких технологий людям как никогда хочется слиться с природой. Отсюда и популярность натуральных материалов, этнических мотивов в дизайне и архитектуре. Архитекторы идут еще дальше — стараются строить из местных материалов и так, чтобы строение казалось частью ландшафта, а не довлело над ним или бросалось в глаза. (more…)

натуральные материалы, трава, экодизайн
No Comments » 333 Views

Эко-идея японских дизайнеров - тростниковые тарелки

9.10.2008 by Amaranta


Wasara tableware © 2008, Wasara, Japan

Бумажные пакетики, стаканчики и пластиковые тарелки замусоривают обочины парковых аллей постоянно и надоедливо. Если уж некоторым лень донести мусор до урны, может быть, пора придумать что-то кардинально новое? Посуда Wasara родом из Японии. На ее создание дизайнеров из одноименной студии вдохновила старинная японская традиция держать посуду на весу во время еды. Все составляющие набора предназначены для одноразового использования, поэтому хорошо подойдут для пикника. (more…)

Пальмовый домик в пальмовой роще или немного теплых новостей

В наши края заглядывает зима, а в далекой жаркой Индии строят вот такие одно- и двухэтажные пальмовые дома. С открытыми интерьерами, полными воздуха и света.


Palmyra House © 2008, Studio Mumbai, India

Пальмировая пальма находит около восьмисот различных применений в хозяйстве, поэтому не зря считается самым важным деревом из произрастающих в Индии и Камбодже. Чтобы обратить внимание на экологический потенциал пальмировой пальмы, уроженец Индии Биджой Джайн/Bijoy Jain из студии Studio Mumbai, воплотил в жизнь проект Palmyra House.


Palmyra House © 2008, Studio Mumbai, India

Эти симпатичные домики построены исключительно из заготовленной здесь же пальмовой древесины и расположены на кокосовой плантации в Восточной Индии.


Palmyra House © 2008, Studio Mumbai, India

Основной упор сделан на то, чтобы внутренние помещения хорошо проветривались — это самое главное в тропическом климате. В открытом дворике, напоминающем о римском дворе-атриуме, есть бассейн.

И снова о лампочке: экологичная идея аргентинской студии Minimahuella

10.09.2008 by Amaranta


Maceta Potus © 2008, Minimahuella, Argentina

Простая лампочка со спиралью накаливания продолжает беспокоить умы дизайнеров. Обстановка как раз недавно писала о ней, упоминая разнообразные дизайнерские версии. Еще бы - материал это расходный, его приходится часто выбрасывать, а тема второй жизни старых ненужных вещей как никогда актуальна. А помимо модного нынче экологизма, наверняка волнует дизайнеров и неиспользованная стеклянная капсула. Красиво, стильно - а уходит на свалку. На этот раз лампочки превращают не в масляные светильники, а в мини-вазочки для зеленых растений. )

Плавучий город Vincent Callebaut. Экополис Lilypad

1.07.2008 by Amaranta


Floating Ecopolis Lilypad © 2008, Vincent Callebaut, Belgium

Возможно, некоторые помнят «Водный мир», фантастический фильм о просторах бесконечного океана, в которых плавают утлые рукотворные лоскутки суши. Экологи предупреждают и о реально грядущем изменении климата, в результате которого большие участки суши окажутся затопленными.


Floating Ecopolis Lilypad © 2008, Vincent Callebaut, Belgium

Бельгийский архитектор Винсент Каллеба/Vincent Callebaut предлагает свой проект плавающего экополиса «для беженцев от изменившегося климата». Автор надеется, что его проект обязательно найдет свое применение в реальности еще в этом столетии.


Floating Ecopolis Lilypad © 2008, Vincent Callebaut, Belgium

Этот город — амфибия, частично на суше, частично — в воде. Он может вместить пятьдесят тысяч жителей, а еще — дать приют разнообразной флоре и фауне вокруг своего «центрального бассейна», где собирается и очищается дождевая вода.


Floating Ecopolis Lilypad © 2008, Vincent Callebaut, Belgium

Город также обеспечен полностью развитой инфраструктурой, дорогами, садами, парками, рабочими местами, социальными учреждениями. Кроме того, он способен самостоятельно обеспечивать себя энергией, получая ее из всех возможных источников вокруг: солнечная, ветряная, водяная.


Floating Ecopolis Lilypad © 2008, Vincent Callebaut, Belgium

Биотоп города полностью самодостаточен и может воспроизводиться. В общем, добро пожаловать на Таинственный остров нового поколения!Подробно насмотреться на работы архитектора, узнать о нем и начитаться о проекте плавучего экополиса можно на сайте архитектора http://vincent.callebaut.org. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83789. Выездная налоговая проверка: порядок проведения, оформление результатов 42.96 KB
  Выездная налоговая проверка проводится на территории в помещении налогоплательщика но в том случае если налогоплательщик не может предоставить помещение для проведения выездной проверки она проводится по месту нахождения налогового органа. В случае если налогоплательщик физическое лицо препятствует проведению проверки пп. Выездная проверка налогоплательщика проводится в течение 2 месяцев Срок проведения выездной проверки может быть продлен до 4 или 6 месяцев в следующих случаях: налоговый орган получил информацию которая...
83790. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 40.06 KB
  Руководитель заместитель руководителя налогового органа извещает о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо в отношении которого проводилась эта проверка. Неявка лица в отношении которого проводилась налоговая проверка его представителя извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки не является препятствием для рассмотрения материалов налоговой проверки за исключением тех случаев когда участие этого лица будет признано руководителем заместителем руководителя...
83791. Производство по делу о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушений 43.36 KB
  При обнаружении фактов свидетельствующих о нарушениях законодательства о налогах и сборах ответственность за которые установлена НК РФ за исключением налоговых правонарушений дела о выявлении которых рассматриваются в порядке установленном статьей 101 НК должностным лицом налогового органа в течение 10 дней со дня выявления указанного нарушения должен быть составлен в установленной форме акт подписываемый этим должностным лицом и лицом совершившим такое нарушение. Если указанное лицо уклоняется от получения указанного акта...
83792. Налоговая тайна. Порядок получения информации, содержащей налоговую тайну 42.15 KB
  Порядок получения информации содержащей налоговую тайну. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом органами внутренних дел следственными органами органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике за исключением сведений: 1 являющихся общедоступными в том числе ставших таковыми с согласия их обладателя налогоплательщика; 2 об идентификационном номере налогоплательщика; 3 о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; 4...
83793. Взаимозависимые лица: общие положения 40.7 KB
  Взаимозависимыми для целей налогообложения являются: 1 организации в случае если одна организация прямо и или косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов; 2 физическое лицо и организация в случае если такое физическое лицо прямо и или косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов; На заметку Долей участия физического лица в организации признается совокупная доля участия этого физического лица и его родственников п. 3 организации в случае...
83794. Общие положения о ценах и налогообложении. Особенности признания цен рыночными для целей налогообложения 45.02 KB
  Для целей настоящего Кодекса цены применяемые в сделках сторонами которых являются лица не признаваемые взаимозависимыми а также доходы прибыль выручка получаемые лицами являющимися сторонами таких сделок признаются рыночными. При определении налоговой базы с учетом цены товара работы услуги примененной сторонами сделки для целей налогообложения далее в настоящем разделе цена примененная в сделке указанная цена признается рыночной если федеральным органом исполнительной власти уполномоченным по контролю и надзору в...
83796. Общие положения о методах, используемых при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица 41.35 KB
  Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения для целей налогообложения соответствия цен. Применение иных методов допускается в случае если применение метода сопоставимых рыночных цен невозможно либо если его применение не позволяет обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цен примененных в сделках рыночным ценам для целей налогообложения. При отсутствии общедоступной информации о ценах в сопоставимых сделках с идентичными однородными товарами работами услугами для целей определения полноты...
83797. Контролируемые сделки. Подготовка и представление документации в целях налогового контроля 41.33 KB
  Контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами. К сделкам между взаимозависимыми лицами приравниваются следующие сделки: 1 совокупность сделок по реализации перепродаже товаров выполнению работ оказанию услуг совершаемых с участием при посредничестве лиц не являющихся взаимозависимыми с учетом особенностей предусмотренных настоящим подпунктом. Сделка между взаимозависимыми лицами местом регистрации либо местом жительства либо местом налогового резидентства всех сторон и выгодоприобретателей по которой...