41135

Складові частини системи. Інтерфейс.

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Система Ліга-Закон складається з окремих інформаційних баз, які містять правові документи прийняті законодавчими установами України з моменту прийняття, а також документи, що діють до цього часу або які представляють історичну цінність.

Украинкский

2013-10-22

104 KB

18 чел.

Кіровоградський кооперативний коледж

економіки і права ім. М.П.Сая

Лекція №_2__

з предмету:                Комп‘ютерні правові системи

для спеціальності

5.060101 Правознавство

з теми   1.1. Інформаційно-пошукова система ЛІГА:ЗАКОН

Тема заняття №_2__________

  Складові частини системи Ліга-Закон, інтерфейс

Викладач:    Комісарук О.І.

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

комп’ютерних технологій

Протокол № ________

від „____” ______200_р.

групи

Дата

ПЛАН ЗАНЯТТЯ №___

Тема: Інформаційно пошукова система Лігі:Закон 7.х

Навчально-виховна мета заняття: Ознайомити студентів з загальними характеристиками та основними реквізитами пошукової системи Ліга-Закон.

Тип заняття:

Наочність:

Між предметні зв’язки:

лекція

таблиця інформаційно-пошукових правових систем

ЛІГА:ЗАКОН

Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь, навичок:

Студенти повинні:

Структура та зміст заняття:

Час

Діяльність викладача

Діяльність студентів

2 хв.

 1.  Організація групи
 •  підготовка аудиторії до заняття;
 •  перевірка наявності студентів

Відповіді чергових

73 хв.

II. Виклад лекційного матеріалу

План

1. Характеристика складових частин системи

2.Склад лецензійного пакету. Процес інстоляції інформаційно пошукова система Лігі:Закон 7.х

3.Захист системи

4.Інтерфейс системи. Основне та контекстне меню

Ведуть записи

3 хв.

III. Підведення підсумків уроку

 1.  Які основні бази є в системі?
 2.  Назвіть склад ліцензійного пакету ?
 3.  Захист системи ?
 4.  Що таке інтерфейс ?
 5.  Який інтерфейс системи ?

Відповіді студентів

2 хв.

IV. Домашнє завдання

1. Вивчити тему в конспекті.

2. Комп’ютерна правова система ЛІГА:ЗАКОН

Ведуть записи

Викладач:     Комісарук О.І.

Тема 2. Інформаційно-пошукова правова система Ліга:3акон 7.x

Тема лекції: Складові частини системи. Інтерфейс.

План

 1.  Характеристика складових частин системи.
 2.  Склад ліцензійного пакету. Процес інсталяції.
 3.  Захист системи.
 4.  Інтерфейс системи. Основне та контекстне меню.

1. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ. ІНТЕРФЕЙС

Система Ліга-Закон складається з окремих інформаційних баз, які містять правові документи прийняті законодавчими установами України з моменту прийняття, а також документи, що діють до цього часу або які представляють історичну цінність.

Крім цього система місить довідкову інформацію, яка відноситься практично до всіх аспектів ділового життя суспільства, а також моніторинг інформації що надходить за добу.

1. База даних „Загальне законодавство” містить ДОКУМЕНТИ, прийняті : - висшими органами державної влади України (Верховною Радою України – 1990р., Президентом України з 1991 р., Кабінетом Міністрів України з 1991 р.);

- міністерствами і іншими відомствами державної влади і зареєстровані в Мінюсті з 1993 р.;

- законодавчими і виконавчими органами СССР і УССР, які не втратили силу до сьогоднішнього часу.

2. База даних”Налоги в Украине” містить слідуючи документи:

- роз’яснення, листи, накази і інструкції Державної пологової адміністрації України;

- постанови, листи і телеграми Національного банка, МінФіна, інші документи фінансового права, які не реєструвалися в Мінюсті;

- документи фінансового права, прийняті висшими органами державної влади, а також прийняті міністерствами і відомствами і зареєстрованими в Мінюсті.

3. База даних „Кодекси” включає в себе всі дійсні кодекси України в контрольному стані.

4. База даних „Різне” містить документи про кадрові перестановки, нагородженнях, перейменуваннях, змінах кордонів населених пунктів і територіальних одиниць.

5. База даних „Міжнародні угоди” включає дісні в Україні міжнародні угоди, договори, конвенції та інші документи.

6. База даних „Митна справа” містить нормативні документи вищих органів державної влади, Державної митної служби України, інших органів влади по питанням митної справи.

7. База даних „Ліга-Столиця” включає нормативні документи, які регламентують правові і соціальні аспекти життя столиці України – м.Київа.

8. База даних „Ліга-Регіони” включає нормативні документи, які опріділяють правове поле життя і діяльності областей України.

9. База даних „Консультації +  Дайджест” включає обор ділової преси по питанням нологів, бух.обліку і підприємництва.

10. База даних „Законопроекти і коментарі” містить законопроекти з коментарями аналітиків.

11. База даних „Термінологічний словник” містить терміни і поняття, які зустрічаються в нормативно-правовиз актах, з можливістю вихода на зацікавлені користувача терміни безпосередньо з тексту документа.

12. База даних „Довідники” включає в себе державні класифікатори, плани рахунків, ставки зборів, тарифи, а також курси валют, індекси інфляції, ставки НБУ і т.д.

13. База даних „Типові договори і форми” містить систематизовані посилання на нормативні документи, якими затверджені типові установи, договори, форми, а також образци правових договорів і процесуальних документів в форматі Word.

14. База даних „Ліга-Фінанси” містить інформацію про кредитний, фінансовий і валютний ринок.

15. База даних „Моніторинг законодавства” містить анотації спеціалістів Центра „Ліга” до нових документів, які надходять в базу.

16. Унікальна служба „Бюро новин” надає користувачеві ділову інформацію в режимі реального часу.

Основне Меню

Основне Меню розташовано у верхній частині робочого вікна системи. При першому завантаженні воно складається з наступних пунктів — "Пошук", "Сервіс", "Оновлення" (тільки в "ЛІГАІПРАКТИК"), "Передплата", "Вікна", "Допомога".

У залежності від режимів роботи системи до пунктів Основного Меню можуть автоматично додаватися нові підпункти.

Якщо натиснути за допомогою мишки на один з пунктів Основного Меню, з'явиться його зміст.

Кожний підпункт Основного Меню робочого вікна є окремою командою, яку можна виконати, натиснувши ліву кнопку мишки. У свою чергу, підпункти меню можуть містити вкладені підпункти, які можна побачити, якщо підвести до відповідного підпункту Основного Меню робочого вікна курсор мишки.

Деякі підпункти мають доповнення до тексту. Наприклад, СІгІ+0, СІгІ+М, АІІ+Х. Це так звані "гарячі клавіші". Одночасне натискання такої комбінації клавіш (чи однієї клавіші) приводить до виконання відповідної команди пункту меню.

Головна Панель Інструментів

Головна Панель Інструментів розташована під Основним Меню і складається з набору кнопок з піктограмами, який залишається незмінним під час будь-якого режиму роботи із системою. Кожна кнопка виконує певну команду.

Деякі кнопки в Панелі Інструментів безбарвні. Натискання на них не викликає ніяких дій. Ці кнопки стають активними (кольоровими) тільки у певних режимах роботи.

Якщо Ви встановите курсор на зображенні однієї з піктограм і зафіксуєте його на 1-2 секунди, то зможете побачити спливаючу підказку і прочитати, яку команду виконує відповідна кнопка.

Функції кнопок:

Виклик запиту на пошук документів за контекстом

Виклик вікна з переліком закладок

Перехід між відкритими вікнами з текстами документів. Дозволяє переміщатися за переліком відкритих документів знизу нагору, активізуючи їх на Робочому Столі системи. Перелік відкритих документів з'являється на лівій панелі робочого вікна системи в Переліку Режимів Роботи

Перехід між відкритими вікнами з текстами документів. Дозволяє переміщатися за переліком відкритих документів згори вниз, активізуючи їх на Робочому Столі системи

Виклик довідника з описом роботи системи

Закінчення сеансу роботи з системою

Додаткова Панель Інструментів

Додаткова Панель Інструментів розташована праворуч від Головної Панелі Інструментів і відокремлена від неї вертикальною рискою, її відмінність від Головної Панелі Інструментів полягає в тому, що зображення кнопок на ній динамічно змінюються в залежності від змісту Робочого Столу системи.

Якщо на Робочому Столі відкритий "Запит на пошук", то на Додатковій Панелі зображені тільки дві кнопки:

Кнопка "Пошук" проводить пошук за сформованим запитом і видає перелік знайдених документів

Кнопка "Очистити" вилучає введені раніше значення у всіх полях запиту на пошук

Кнопка "Настройка" - створення, редагування, видалення настройок виду вікна запиту на пошук

Кнопка "Вибір запиту" - вибір настройки вікна запиту на пошук із переліку збережених

Ми будемо розглядати порядок використання кнопок на Додатковій Панелі Інструментів під час опису роботи кожного з режимів.

Ліва панель

При першому завантаженні системи Ліва панель містить три кнопки: Пошук, Портфелі і Події тижня, які дозволяють переключатися між:

 1.  Переліком Режимів Роботи:
 2.  Портфелями;
 3.  режимом "Події тижня".

Натискання на кнопку в правому верхньому кутку Лівої панелі призводить до зміни в лівому вікні: воно розділяється на три секції, і Ви можете працювати з деревоподібними структурами Переліку Режимів Роботи, Портфелями і режимом "Події тижня" водночас.

Секції Портфелів і "Події тижня" можна згорнути , розгорнути на всю панель , відновити , закрити - в цьому випадку деревоподібна структура секції відображається у вікні на Робочому Столі.

Перелік Режимів Роботи із системою

Перелік Режимів Роботи розташований в Лівій панелі (натиснуто кнопку Пошук) складається з назв команд і відповідних цим командам піктограм. Цей перелік створений для зручності користувача й істотно полегшує і прискорює процес пошуку й обробки інформації в системі.

Назва поточного режиму роботи підкреслюється і зображується синім кольором. Для зміни режиму роботи треба встановити курсор на потрібну назву і натиснути ліву кнопку мишки. Праворуч на Робочому Столі з'явиться вікно обраного Вами режиму.

Якщо натиснути клавішу "Еsс", то вікно активного режиму закриється і на Робочому Столі системи з'явиться вікно, що було активним до нього.

Робочий Стіл

Робочий Стіл системи - це основне вікно на екрані комп'ютера, на якому Ви будете задавати умови пошуку документів, переглядати й обробляти потрібну інформацію.

Розміри Робочого Столу можуть бути збільшені користувачем. Для цього необхідно підвести курсор мишки до лівої межі столу (при цьому курсор буде мати вигляд на різноспрямованої стрілочки) і, натиснувши ліву кнопку мишки, "потягнути" курсор вліво. Межі Робочого Столу розширяться вліво. Про інші властивості Робочого Столу та особливості його використання буде розказано в наступній главі.

Панель відкритих вікон

Панель відкритих вікон - вузька вертикальна смужка з кнопками справа від Робочого Столу. Кожній кнопці відповідає вікно, відкрите в процесі роботи з довідником. Піктограми на кнопках відповідають вмісту вікон - документу, списку, Путівнику, Довідникам і т.д. При наведенні курсору мишки на кнопку з'являється спливаюча підказка.

Таким чином, Ви маєте зручний інструмент для швидкого доступу до відкритих вікон довідника.

Щоб закрити Панель відкритих вікон, натисніть кнопку [х] у верхній частині панелі. Для включення/відключення панелі можна скористатися підпунктом "Панель відкритих вікон" у пункті Сервіс Основного Меню.

Настройка інтерфейсу довідкової системи здійснюється за допомогою пункту Основного Меню Сервіс і включає:

Коли на Робочому Столі відкрито вікно запиту на пошук, за допомогою спеціальних кнопок на Додатковій Панелі Інструментів можна здійснити настройку і вибір вікна запиту на пошук.

Кожний користувач може індивідуально здійснити настройку елементів системи.

Загальні настройки системи

У    підпункті    "Загальні    настройки"    пункту    Сервіс    Основного    Меню відкривається вікно, в в якому є дві закладки: "Сеанс" і "Каталоги". У вікні із закладкою "Сеанс" кожний користувач може:

Суть кожного пункту загальних настройок системи:
Максимальна кількість документів, доданих до Портфеля.
Використовується при збереженні в Портфель переліків документів. Якщо кількість документів переліку перевищує задану даною опцією кількість, наприклад 300,  то  система попередить  Вас  про  це  і  запропонує  помістити  в  портфель

скорочений перелік, що має тільки 300 документів. Кількість документів переліку, що зберігаються в портфелі, можна збільшити, однак при цьому слід пам'ятати, що великі переліки можуть довго зберігатися в портфель і з ними складніше працювати надалі.

Обмеження Довідника Значень у залежності від контексту. У довідковій системі існує ряд взаємозалежних пошукових реквізитів документів. Так, наприклад, якщо для реквізиту "Вид" задати значення "Закон", то видавцем цього виду документів можуть бути тільки Верховна Рада України, Верховна рада УРСР чи Верховна рада СРСР. Чи наприклад, якщо для реквізиту "Видавник" задати значення "Президент України", то видами видаваних їм документів можуть бути тільки Указ Президента або Розпорядження Президента Включення даної опції означає, що при виклику будь-якого Довідника Значень у запиті на пошук документа за реквізитами буде проводитися перевірка вже заданих значень інших пошукових реквізитів. У випадку, якщо вже задане значення хоча б одного з взаємозалежних реквізитів, у наступному викликуваному довіднику будуть міститися тільки ті значення, що сумісні зі значеннями пошукових реквізитів, заданих раніше.

Багаторядкові закладки у вікні запиту.

Дозволяють наводити повну назву закладок у вікні Запиту на пошук.

Використання малюнків як фону вікон.

Для слабких графічних карт можна вимкнутиити опцію "Використання малюнків як фону вікон". Усі вікна системи будуть зображуватися в стандартній палітрі. Зміна настройок відбудеться після перезапуску програми.

Показ підказок.

Цю опцію можуть відключити тільки досвідчені користувачі, яким не потрібні спливаючі підказки, що з'являються біля кнопок і деяких інших елементів системи, якщо навести на них курсор мишки і зафіксувати його на одну-дві секунди.

Попередження про вихід із програми.

Якщо Ви хочете прискорити вихід із програми й упевнені, що результати Вашої роботи Ви легко відновите в наступному сеансі роботи, то постійне попередження - перевірку про вихід із системи можна відключити.

Використовувати анімацію кнопки Пошук.

За допомогою цієї опції користувачам, що давно знайомі із довідковою системою, можна відключити анімацію кнопки Пошук, розташованої у вікні "Запит на пошук".

Автозапуск Акцентів номера.

Якщо Ви вже ознайомилися з коротким оглядом матеріалів, що поповнили довідник за минулий із дня виходу попереднього випуску період, то автозапуск вікна "Акценти номера" можна відключити.

Автозапуск ЛІГА:Меню.

За допомогою цієї опції користувачі, які давно знайомі з довідковою системою, можуть відключити автоматичне розкриття вікна ЛІГА:Меню при старті системи.

У вікні загальних настройок на закладці "Каталоги" користувач може змінити розташування службових каталогів довідника, встановленого на Вашому комп'ютері. Для цього скористайтеся кнопкою справа від поля введення, якою відкривається стандартне діалогове вікно \УІпсю\¥5 вибору шляху. Щоб відновити значення шляху до каталогу за умовчанням, скористайтеся кнопкою справа від поля введення.

Підтвердження встановлених користувачем загальних настройок - кнопка Підтвердити, відмова від зміни загальних настройок - кнопка Відмовитись.

Настройка шрифтів системи

У довідковій системі можна настроїти шрифти майже у всіх вікнах інтерфейсу. Для цього в Основному Меню системи необхідно вибрати пункт Сервіс, а потім - підпункт "Настройки шрифтів". Система відкриє вікно з переліком вікон і елементів системи.

У лівій частині вікна ("Список вікон") можна вибрати елемент системи, а потім у правій частині вікна ("Призначений шрифт") вибрати тип шрифту і настроїти розміри букв і стиль написання. У цьому ж вікні можна побачити приклад обраного шрифту. Щоб внести зміни в настройки, натисніть кнопку Змінити. Скасувати абсолютно всі нестандартні визначення шрифтів, раніше внесені користувачем, можна натиснувши кнопку Всі за умовчанням. Відмова від настройки шрифтів - кнопка Відмовитись.

Примітка. Для тексту документа у вікні на Робочому Столі ("Текст у вікні документа") рекомендується використовувати шрифт Тітез Ме\у Котап Суг 12 при розподільчій здатності екрана комп'ютера 800x600. У цьому випадку гарантується правильне відображення форм і таблиць, які є в документах. Шрифт Основного Меню і назв вікон настроюється у "Властивостях екрана" , на закладці "Оформлення".

9

Режим настройки гарячих клавіш

Користувачам, що мають великий досвід роботи з довідковою системою, буде зручно самостійно призначити "гарячі клавіші" для швидкого виклику часто використовуваних команд. Ви можете зробити це для всіх підпунктів Основного Меню робочого вікна. Виклик режиму настройки - пункт Основного Меню Сервіс, підпункт "Гарячі клавіші".

Для настройки "гарячої клавіші" виберіть потрібний Вам пункт меню і натисніть на ньому лівою кнопкою мишки. Назва цього пункту буде розміщена в полі "Тема меню". Для вибору "гарячої клавіші" натисніть кнопку . Перед Вами з'явиться перелік доступних для вибору "гарячих клавіш".

Установіть курсор на бажану комбінацію і натисніть кнопку Вибрати. Вибрана комбінація буде розміщена в полі "Гаряча клавіша" і автоматично з'явиться біля пункту меню. Таким чином, вибираючи по черзі пункти меню, Ви можете настроїти "гарячі клавіші" для кожної операції.

Система змінить призначення "гарячих клавіш" тільки після того, як Ви натиснете кнопку Вибрати. Якщо Ви виберете кнопку Відмовитись, то в призначеннях "гарячих клавіш" зміни не будуть зроблені.

Настройка робочого вікна системи

Крім загальних настройок системи, користувач може змінити зовнішній вигляд робочого вікна, відключивши Ліву панель та (або) Панель інструментів з Головною і Додатковою Панелями Інструментів, а також Панель відкритих вікон.

Ці зміни можна здійснити за допомогою підпунктів меню "Ліва панель", "Панель інструментів" і "Панель відкритих вікон" у пункті Сервіс Основного Меню системи. Підключення зазначених режимів відбувається за допомогою тих же пунктів меню.

У режимі з відключеними вікнами можна працювати за допомогою команд Основного Меню, у якому з'являються нові пункти (наприклад, "Документ", "Список документів") залежно від змісту Робочого Столу системи. У таких пунктах меню містяться всі команди Додаткової Панелі Інструментів і контекстного меню відповідно до змісту активного вікна на Робочому Столі. Для швидкого переходу

між відкритими вікнами рекомендуємо використовувати пункт Вікна Основного Меню.

Вигляд Лівої панелі можна змінити, користуючись кнопками на панелях-розмежувачах секцій "Портфелі" і "Події тижня".

Настройка і вибір вікна запиту на пошук

Кнопка, що розташована на Додатковій Панелі Інструментів, відкриває діалогове вікно настройок вікна запиту на пошук. (Його можна також викликати командою Настройка із контекстного меню, що викликається правою кнопкою мишки, коли на Робочому Столі розташоване вікно запиту на пошук). Настройка дозволяє змінити порядок розташування реквізитів і(або) зменшити їх кількість для загального запиту на пошук за реквізитами і запитів по окремих базах даних залежно від того, яка закладка режиму відкрита у вікні запиту.

Щоб додати нову настройку, натисніть кнопку [+] "Нова настройка" у верхній частині вікна і, при бажанні, відредагуйте назву настройки, що з'явилася в рядку. У лівому вікні розташований повний перелік реквізитів, які можна вибирати при створенні нової настройки. Кнопки керування, розташовані між віконцями зі списками реквізитів, заблоковані, поки не обрана одна з команд для роботи з настройками: створити нову, редагувати або вилучити. Обрані користувачем реквізити переміщуються в праве вікно, зникаючи в лівому і навпаки, за допомогою кнопок "Додати", "Вилучити". Кнопка "->" ("За умовчанням") переносить у праве вікно всі реквізити. Кнопки "Пересунути вище", "Пересунути нижче" призначені для зміни порядку розташування реквізитів у вікні запиту на пошук.

Щоб зберегти настройку, натисніть кнопку Зберегти. Створена Вами настройка стане активною і відобразиться у вікні запиту на пошук. Для виходу без збереження змін натисніть кнопку Відмова.

Щоб відредагувати раніше збережену настройку, виберіть її назву в списку, що випадає, у верхній частині діалогового вікна і далі виконуйте ті ж дії, що і при створенні нової настройки.

Щоб вилучити настройку, виберіть її назву в списку, що випадає, і натисніть кнопку [-] Вилучити настройку.

Історія відкриття вікон

Під час роботи із системою різні режими відкриваються на Робочому Столі у вікнах. В Історію відкриття вікон записується послідовність дій користувача в хронологічному порядку. Це дозволяє повернутися до потрібного режиму пошуку на багато кроків назад навіть у тому випадку, якщо раніше відкриті вікна були вже закриті.

Виклик режиму - підпункт "Історія" у пункті Пошук Основного Меню. На Робочому Столі відкривається вікно зі списком викликаних протягом сеансу роботи документів, переліків, запитів на пошук і класифікаторів (деревоподібних структур). Подвійне натискування мишкою на елементі в списку відкриває на Робочому Столі вікно, що відповідає обраному елементові.

2. Склад ліцензійного пакету.

Процес інсталяції інформаційно пошукова система Лігі:Закон 7.х

 

 •  CD-Disk з записаною програмою встановлення системи;
  •  Фірмова дискета з ключовим файлом 0000xxxx.usr, в якому знаходиться інформація та реєстраційний номер системи;
  •  Електронний ключ захисту від несанкціонованого доступу;
  •  Документація про роботу системи”Руководство пользователя”;
  •  Ліцензійна картка на інформаційні продукти що ви заказали.

Для встановлення системи терба встановити диск в CD-ROM, читати

інструкції по встановленню системи, відповідати на них і натискати кнопку „Далі”.

3.Захист системи

Система „Ліга-Закон” є сучасним навігатором по законодавчім базам нашої держави за допомогою ПК, а тому як і будь-якій сучасній програмі існує свій захист від несанкціонованого доступу. По перше в поставку пакета входить ключ(пароль) від несанкціонованого доступу.

Крім того бюро системи „Ліга-Закон” постійно стежить за реєстраційними ключами, які надаються кожному користувачеві, який офіційно придбав систему.

4.Інтерфейс системи. Основне та контекстне меню

Сучасний налагоджувальний багато мовний інтерфейс системи має слідуючи характеристики:

 •  багато віконний графічний інтерфейс;
  •  можливість простої діалогової настройки параметрів кожного вікна за бажанням користувача;
  •  використання встроєнних перекладачів в режимі фонового перекладу;
  •  настроювання друку документа;
  •  простий і зручний механізм експорту текстової інформації в редактор MS WORD.

Настройка мови інтерфейсу системи

Система дозволяє працювати в одному з трьох видів інтерфейсів: українському, російському чи англійському.

Це означає, що при роботі в системі всі повідомлення, режими, пункти меню, підписи у вікнах, Довідники Значень для пошуку за реквізитами і т.д. Ви будете бачити на обраній Вами мові. Контекстний пошук при роботі в кожному з трьох інтерфейсів можна здійснювати українською та російською мовами, тому що документи в довідковій системі зберігаються мовою оригіналу. Для більш повного пошуку ми рекомендуємо Вам використовувати дві мовні форми пошукових словосполучень одночасно.

Звичайно мова інтерфейсу встановлюється користувачем під час інсталяції системи. Для того щоб змінити його, необхідно викликати підпункт "Мова інтерфейсу" пункту Сервіс Основного Меню системи. У вікні, що відкрилося, необхідно вибрати за допомогою лівої кнопки мишки потрібну мову і натиснути на кнопку Вибрати (у випадку відмови від вибору - на кнопку Відмова).

Вікно закриється, і система видасть повідомлення: "Для вступу в дію змін слід перезапустити програму". Після перезапуску системи і мова інтерфейсу зміниться.