41157

Пошук інформації в системі

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Перегляд тексту документа.Друк тексту документа. Підведення підсумків уроку Яку роботу можна проводити з документами Що таке закладка Що таке інформаційна панель Що таке експорт документів Що таке структура документа Відповіді студентів 2 хв. Перегляд тексту документа.

Украинкский

2013-10-23

121.5 KB

0 чел.

Кіровоградський кооперативний коледж

економіки і права ім. М.П.Сая

Лекція №_4__

з предмету:                Комп‘ютерні правові системи

для спеціальності

5.060101 Правознавство

з теми   1.1. Інформаційно-пошукова система ЛІГА:ЗАКОН

Тема заняття №_4__________

                                       Пошук інформації в системі

Викладач:    Потєєв О.В.

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

комп’ютерних технологій

Протокол № ________

від „____” ______200_р.

Голова циклової комісії

_______Олексієнко К.Й.

групи

Дата

ПЛАН ЗАНЯТТЯ №___

Тема: Пошук інформації в системі 

Навчально-виховна мета заняття: Ознайомити студентів з загальними характеристиками та основними принципами пошуку інформації в системі Ліга-Закон.

Тип заняття:

Наочність:

Між предметні зв’язки:

лекція

таблиця інформаційно-пошукових правових систем

ЛІГА:ЗАКОН

Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь, навичок:

Студенти повинні:

Структура та зміст заняття:

Час

Діяльність викладача

Діяльність студентів

2 хв.

  1.  Організація групи
  •  підготовка аудиторії до заняття;
  •  перевірка наявності студентів

Відповіді чергових

73 хв.

II. Виклад лекційного матеріалу

План

1. Перегляд тексту документа.

2.Створення закладок посилань

3.Друк тексту документа. Експорт інформації

Ведуть записи

3 хв.

III. Підведення підсумків уроку

  1.  Яку роботу можна проводити з документами?
  2.  Що таке закладка ?
  3.  Що таке інформаційна панель  ?
  4.  Що таке експорт документів ?
  5.  Що таке структура документа ?

Відповіді студентів

2 хв.

IV. Домашнє завдання

1. Вивчити тему в конспекті.

2. Комп’ютерна правова система ЛІГА:ЗАКОН

Ведуть записи

Викладач:     О.В.Потєєв

Тема 2. Інформаційно-пошукова правова система Ліга:3акон 7.x

Тема лекції: Складові частини системи. Інтерфейс.

План

  1. Перегляд тексту документа.

2.Створення закладок посилань

3.Друк тексту документа. Експорт інформації

1.Перегляд тексту документа.

 РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

Форма подання тексту документа

Додаткова Панель Інструментів

Редакції документа

Відображення змін фрагментів документа

Можливості роботи з фрагментом тексту документа

Структура документа

Інформаційна картка документа

Контекстний пошук у документі

Пошук терміна з тексту документа

Закладки

Експорт у MS WORD (версія 97 і вище)

Збереження у файлі

Автоматичний переклад тексту російською мовою

Друк документа

Форма подання тексту документа

На початку кожного документа знаходиться так звана "шапка", у якій зазначені вид документа, його назва тощо. Якщо в документ вносилися зміни, то під шапкою знаходиться побудований у хронологічному порядку перелік документів, що його змінювали і доповнювали.

Для наочності перелік документів, які вносять зміни, і змінений текст зображуються зеленим кольором.

Під переліком документів, які вносять зміни, можуть розташовуватися різні коментарі. У них може йти мова про заміну одних словосполучень іншими, про терміни запровадження в дію змін, якщо вони відрізняються від стандартних, яких-небудь обмеженнях, що накладаються на дію документа змінами тощо. Натискування лівої кнопки мишки на таких ділянках відкриває текст документа, що обумовив ці коментарі.

Змінений текст документа зображується зеленим кольором. Курсор на таких ділянках приймає форму "вказівного перста". Натискування мишкою в будь-якому місці зміненого тексту викликає вікно з текстом того документа, що вніс цю зміну. Під кожним зміненим фрагментом тексту обов'язково вказується, який саме документ вносив цю конкретну зміну.

Посилання   на   інші   документи   зображуються   синім   кольором.   Це гіпертекстові посилання. В такому місці курсор перетворюється на "вказівний перст". Натискування мишкою на такій ділянці тексту відкриває вікно з текстом документа, який згадується.

Додаткова Панель Інструментів

На Додатковій Панелі Інструментів у режимі перегляду документа є такі кнопки

Виклик структури документа

Пошук цілого слова або його частини в тексті документа

Виклик переліку створених Вами закладок до цього документа

Друк документа або його виділеного фрагмента

Експорт виділеного фрагмента тексту в Word

Виклик вікна з інформацією про документ

Синхронний переклад тексту російською мовою

Показ наступного зміненого фрагмента документа в поточній редакції

Показ наступного зміненого фрагмента документа в поточній редакції

Якщо підвести курсор до будь-якої з кнопок Панелі Інструментів і затримати

його  протягом  однієї-двох  секунд,  Ви  зможете  прочитати  напис-підказку,  що

пояснює дію кожної кнопки.

Редакції документа

Якщо в документ вносилися зміни, то під заголовком робочого вікна розташовуються так звані "корінці-закладки редакцій документа на дату кожної внесеної зміни". Дата зробленої зміни зазначена на корінці.

Спочатку система відкриває контрольний стан документа на сучасний момент. Якщо текст документа відкривається не із переліку документів, а через гіпертекстове посилання, то може відкритися проміжня редакція документа. Про це буде нагадувати спеціальний анімований індикатор, розташований у лівому верхньому куті Робочого Столу системи. Перехід від однієї редакції документа до іншої здійснюється натискуванням мишки на потрібному корінці.

Якщо змін було стільки, що всі вони не вміщаються на екрані, то праворуч від останнього корінця будуть знаходитися стрілочки "Вправо" і "Вліво", що дозволяють переміщатися за повним набором редакцій документа. (Ви можете в цьому переконатися на прикладі Закону "Про підприємництво").

Відображення змін фрагментів документа

Змінений текст документа відображається світло-зеленим або блакитно-зеленим кольором. Світло-зеленим зображуються фрагменти, що були змінені в поточній редакції документа. Блакитно-зеленим зображуються фрагменти, змінені в попередніх редакціях.

Підведіть курсор до зміненого фрагмента тексту, натисніть праву кнопку мишки і виберіть у контекстному меню команду "Показати попередню редакцію". Вікно з текстом документа розділиться на два. У нижньому вікні Ви зможете побачити попередню редакцію обраного фрагмента. Якщо редакцій було декілька, то нижнє вікно буде мати "корінці-закладки" для кожної з них. З їхньою допомогою Ви зможете переміщуватися по редакціях конкретного фрагмента.

Для швидкого переходу від фрагмента до фрагмента, що були змінені в поточній редакції документа, можна скористатися командами "Наступний новий фрагмент" і "Попередній новий фрагмент" Додаткової Панелі Інструментів.

Можливості роботи з фрагментом тексту документа

Щоб виділити фрагмент тексту для подальшого використання, необхідно підвести курсор до початку потрібного фрагмента, натиснути на ліву кнопку мишки і переміщати курсор у необхідному напрямку, не відпускаючи лівої кнопки.

           Фрагмент тексту буде виділятися білими буквами на чорному фоні. Відзначивши потрібну ділянку тексту, відпустіть ліву кнопку. Для зняття виділення досить один раз натиснути мишкою в будь-якому місці тексту.

Спробуйте виділити будь-який фрагмент тексту і натисніть на праву кнопку мишки. При цьому в контекстному меню з'являться три нових пункти: "Зняти виділення", "Скопіювати в Clipboard Ctrl+С", "Занести фрагмент у Word Ctrl+W".

Структура документа

Багато законодавчих та нормативних документів мають досить великі обсяги - кілька десятків або сотень сторінок тексту. Переглядати їх шляхом простого перегортання за допомогою клавіш або смуги прокручування - стомлююче і непродуктивне заняття. У цьому випадку доцільно користуватися командою "Структура документа" на Додатковій Панелі Інструментів. Робочий Стіл системи поділяється по вертикалі на дві частини, зліва з'являється структура документа -деревоподібний перелік розділів.

Натиснувши двічі на назві елемента структури, можна відразу перейти до тексту потрібного розділу, додатка та ін. Якщо пункти структури виділені світло-зеленим кольором, то вони мають фрагменти, які були змінені в даній редакції документа. Перед назвою деяких розділів є символ "+" , це означає, що в розділі є підрозділи, глави. Щоб "відкрити" зміст елемента структури, потрібно натиснути мишкою на значку "+" . Після цього можна побачити вкладені елементи структури, а значок приймає вигляд "-" . "Згорнути" елемент структури можна натискуванням мишки на цьому символі.

Якщо Вас зацікавив певний розділ або стаття, підведіть курсор до рядка з його чи її назвою (курсор перетвориться на "вказівний перст") і натисніть на обраному рядку лівою кнопкою мишки. У правій частині вікна з'явиться текст необхідного(ої) Вам розділу (статті).

Таким чином, Ви можете швидко переміщуватися по тексту, вибираючи в будь-якій послідовності його розділи в структурі документа.

Для виходу з цього режиму натисніть ще раз на кнопці "Структура документа" у лівому верхньому кутку вікна зі структурою документа.

Інформаційна картка документа

Щоб переглянути докладну інформацію про документ, необхідно скористатися кнопкою на Додатковій Панелі Інструментів.

Для кожного документа в інформаційну картку виводяться: вид документа, видавець, назва, номер, дата прийняття.

Для документів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, виводяться дата і номер реєстрації.

Далі в інформаційній картці можна ознайомитися зі статусом документа, переліком ключових слів і тематичних напрямків, які стосуються даного документа, відомостями про його публікацію і про те, у яких базах даних системи міститься цей документ.

Інформаційну картку документа можна також викликати з переліку знайдених документів. Для цього досить у переліку встановити курсор на потрібному Вам документі, викликати контекстне меню по правій кнопці мишки і вибрати в ньому команду "Інформація про документ".

У режимі "Інформація про документ" можна переглянути список консультацій, які посилаются на цей документ (кнопка на Додатковій Панелі Інструментів) і перелік термінів, визначених у документі (кнопка ).

Друк інформації про документ забезпечує кнопка на Додатковій Панелі Інструментів. Настройка режимів друку інформації про документ аналогічна настройці режимів друку документів.

Швидко перейти з Інформаційної картки в текст самого документа можна по кнопці, закрити інформаційне вікно на Робочому Столі - по кнопці.

Контекстний пошук у документі

Ця функція викликається кнопкою , розташованою на Додатковій Панелі Інструментів режиму роботи з документом і визначається таким же діалоговим вікном як і при пошуку слів у назвах гілок тематичних класифікаторів.

У вікні, що відкрилося, Ви можете задати слово або його частину, відзначити необхідні опції (шукати ціле слово або його початок, чи потрібно враховувати регістр букв) і напрямок пошуку (вперед по тексту чи назад). Якщо опції не задані, буде проводитися пошук заданого слова без врахування регістра. По команді Шукати система покаже перше знайдене задане слово білими буквами на чорному фоні. Для продовження пошуку слід знову натиснути кнопку Шукати. Вихід з режиму - кнопка Відмова.

Після натискання кнопки Шукати система почне проводити пошук і при першому позитивному результаті зупиниться, відзначивши знайдений вираз маркером (білі букви на чорному фоні).

Якщо Ви захочете продовжити пошук далі, то слід ще раз натиснути кнопку Шукати.

Якщо Ви хочете закрити вікно "Пошук слова або його частини", то варто натиснути кнопку Закрити.

Для того, щоб продовжити роботу з текстом документа, Вам не обов'язково закривати додаткове пошукове вікно. Можна перемістити його на екрані в найбільш зручне місце. Для цього досить підвести курсор мишки до верхнього рядка з назвою вікна, натиснути ліву кнопку мишки і почати рухати курсор. Розташувавши вікно в зручному місці, відпустити ліву кнопку мишки. Перемістивши курсор на текст документа і натиснувши на ліву кнопку мишки, Ви потрапите у вікно роботи з документом.

Як тільки Ви перейдете в інший режим роботи із системою, вікно "Пошук слова або його частини" закриється автоматично.

Пошук терміна з тексту документа

У систему ЛІГА:ПРАКТИК вбудований термінологічний словник. Якщо при роботі з текстом документа Вам зустрівся незнайомий термін або Ви хочете довідатися, як визначається те чи інше поняття в нормативно-правових актах, то Ви можете скористатися командою "Знайти термін" із контекстного меню по правій кнопці мишки.

Виділіть потрібний Вам фрагмент тексту і виберіть команду "Знайти термін" з контекстного меню. Перед Вами з'явиться діалогове вікно завдання пошуку терміна з виділеним Вами фрагментом тексту в полі "Слова з назви терміна":

Відредагуйте при необхідності введені слова так, щоб залишилися тільки незмінні частини слів, і натисніть кнопку Шукати. Система видасть на Робочому Столі список посилань на нормативні документи, у яких визначається тлумачення шуканого терміна.

2. Створення закладок посилань

 Закладки

Коли Ви читаєте друкований текст, то на полях документа пишете якісь свої коментарі, питання, що виникають у Вас при читанні, чи просто відзначаєте необхідні місця, щоб надалі повернутися до них. Система дозволяє Вам зробити те ж саме і з електронними варіантами документів. Для цього використовуються різні типи закладок: закладка-примітка, закладка-коментар (NotaBene), закладка-питання, закладка-увага.

Закладки зображуються в документі ліворуч від тексту у вигляді символів ("галочка", знак питання тощо) у залежності від заданого типу.

Створення закладок

Увага!

Якщо Ви користувались закладками раніше і при інсталяції CD-довідника зробили конвертацію папок і закладок у новий формат, то всі закладки, створені Вами під час роботи з попередніми випусками, система зберегла в Портфель "Мої папки", розділ "Попередні закладки".

Якщо при інсталяції конвертація не проводилась, її можна виконати
в ручному режимі з допомогою утиліти
FoldPack.ехе, що зберігається на СD- диску. Докладна інструкція до утиліти міститься у файлі FoldPack.txt.

При   інсталяції   СD-довідника   вперше   система   створює   новий Портфель "Мої закладки", у якому можна створювати розділи і зберігати закладки. Слід відзначити, що закладки можна зберігати у будь-якому іншому Портфелі, який буде створений Вами в процесі роботи.

Для створення нової закладки типу закладка-примітка, закладка-коментар, закладка-питання, закладка-увага необхідно:

- встановити  курсор  на те  місце  в документі,  де  Ви  хочете  поставити закладку;

натиснути праву кнопку мишки;

у контекстному меню вибрати пункт "Створити закладку".
Перед Вами з'явиться вікно створення закладок:

У цьому вікні задайте назву закладки, Ваш коментар до неї (його можна не вводити), тип закладки, визначте місце знаходження закладки в Портфелях (тільки в системі ЛІГА:ПРАКТИК) і натисніть на кнопку Зберегти. Якщо Ви не хочете створювати в цьому місці закладку, то натисніть на кнопку Відмова.

Назва закладки визначається в момент її створення. Вона повинна бути унікальною. Ми рекомендуємо Вам давати закладкам такі назви, які б допомагали Вам у майбутньому легко орієнтуватися серед них.

Якщо виділити фрагмент тексту і дати команду "Створити закладку", то виділений текст з'явиться у вікнах вводу назви закладки і коментаря, його можна відредагувати. Для зміни кольору виділеного фрагмента скористайтеся кнопкою Колір маркування. У вікні, що відкрилося, можна вибрати колір виділення зі стандартної палітри кольорів (панель Basic colors), чи підібрати свій колір за допомогою курсору в лівій панелі. Свою палітру кольорів можна запам'ятати за допомогою команди Аdd to Custom Colors - обрані Вами кольори будуть вміщені в осередки Custom Colors ліворуч. Підтвердження вибору визначеного кольору відбувається по кнопці ОК, відмова - по кнопці Cancel. Для видалення з тексту кольорового маркування закладки натисніть кнопку Очистити колір.

Якщо підвести курсор мишки до закладки в тексті, він перетворюється на "вказівний перст". Коментар до закладки відображається у спливаючому вікні, якщо курсор зафіксувати на закладці протягом однієї-двох секунд. Контекстне меню, яке викликається правою кнопкою мишки на місці закладки, доповнюється командами: "Редагувати закладку", "Вилучити закладку", зміст яких зрозумілий з їх назв.

Якщо під час роботи з документом Ви створили багато закладок різних типів, то система надасть Вам можливість здійснювати пошук, редагування і видалення закладок у відкритому документі (кнопка на Додатковій Панелі Інструментів відкриває спеціальне вікно з переліком закладок).

В цьому вікні за правою кнопкою мишки визивається спеціальне контекстне меню для роботи з переліком закладок. Якщо в документі зустрічаються закладки декількох типів, то Ви можете поставити фільтр (відзначити потрібні типи закладок) і переглядати список закладок тільки визначеного Вами типу або декількох типів. Закладки можна сортувати за назвою або за типом, редагувати або видаляти.

Щоб знайти потрібну закладку, натисніть один раз лівою кнопкою мишки на її назві в переліку. Система відобразить документ так, що в першому рядку вікна Ви побачите обрану з переліку закладку.

Команда контекстного меню Редагувати дозволить змінити назву, тип закладки, відредагувати коментар, змінити місце знаходження в Портфелях (тільки для системи ЛІГ А: ПРАКТИК). Змінити колір виділеного фрагмента тексту (колір маркування) можливо лише в тому випадку, якщо Ви визначили його при створенні закладки.

Команда контекстного меню Вилучити видалить закладку з тексту.

Перелік усіх закладок, проставлених Вами в документах системи, можна переглянути, натиснувши мишкою на кнопку на Головній Панелі Інструментів. Прийоми роботи з цим списком аналогічні прийомам роботи з закладками в поточному документі, а команди контекстного меню продубльовані відповідними кнопками на Додатковій Панелі Інструментів. Для виклику тексту документу, в якому поставлена визначена закладка, необхідно двічі натиснути мишкою на її назві у вікні "Закладки".

Якщо Ви активно користуєтеся закладками в процесі роботи (десятки видалень і переміщень), то необхідно час від часу їх переіндексовувати Портфель, в якому вони містяться, для збереження стійкої структури. Пере індексація здійснюється за допомогою підпункту "Переіндексація Портфеля" контекстного меню, що викликається правою кнопкою мишки на назві Портфеля.

Ви також можете зберегти Портфель в архіві і відновлювати його при необхідності за допомогою відповідних команд контекстного меню.

 

3.Друк тексту документа. Експорт інформації

 

 Експорт у MS WORD (версія 97 і вище)

Якщо для створення своїх документів Ви використовуєте редактор MS WORD фірми Microsoft, то Ви можете легко експортувати фрагменти текстів з бази даних довідкової системи ЛІГА: ПРАКТИК у ці документи.

Щоб експортувати фрагмент тексту документа або весь документ у редактор Microsoft Word, необхідно виділити весь текст (пункт Основного Меню Документ, підпункт "Виділити весь документ Сtrl+А)") чи його фрагмент (за допомогою лівої кнопки мишки) і натиснути на кнопку .

Перед виконанням операції експорту система покаже вікно завдання параметрів, у якому можна відзначити опцію необхідності переносу малюнків і вибрати, що необхідно переносити - фрагмент або весь текст. Якщо редактор у Вас не запущений, після натискання кнопки Копіювати система сама запустить редактор Microsoft Word і помістить у нього текст. У випадку, якщо редактор запущений, система видасть питання: "Відкрити новий Word-документ?" Якщо Ваша відповідь негативна, текст із системи буде перенесений у те місце Вашого документа, де встановлений курсор введення.

Увага! Для успішної роботи з функцією експорту в Microsoft Word 97 необхідно інсталювати НТМL-конвертори для текстових файлів. Це можливо зробити тільки в ручному режимі настройок для інсталяції MS Office. Для редактора Word версій, відмінних від Word 97 і Word 2000, правильна робота функції експорту не гарантується.

Перенос тексту в редактори інших типів можливий через буфер обміну. Для цього необхідно зробити наступне:

- виділити необхідний фрагмент тексту або весь документ,

натиснути праву кнопку мишки і вибрати команду контекстного меню "Скопіювати в Clipboard Ctrl+С",

- перейти в текстовий редактор і вставити скопійований фрагмент (комбінація
клавіш
Ctrl+V).

Збереження у файлі

Текст документа або його виділений фрагмент можна зберегти у вигляді файлу на диску комп'ютера. Для цього необхідно скористатися підпунктом "Зберегти" контекстного меню системи. У вікні збереження необхідно вказати ім'я файлу і місце його розташування на диску, при необхідності відзначити опцію збереження малюнків.

Система може зберігати документ у звичайному текстовому файлі (Windows-кодування) чи у форматі НТМL. Документ у форматі НТМL можна редагувати за допомогою Microsoft Word 97 чи будь-якого іншого редактора, який "розуміє" цей формат.

Автоматичний переклад тексту документа на російську мову

Нова версія системи дозволяє здійснювати автоматичний переклад текстів документів з української мови (мова оригіналу) на російську мову у фоновому режимі.

Команда перекладу викликається по кнопці Додаткової Панелі Інструментів. Робочий Стіл системи ділиться на два вікна. У верхньому вікні розташовується текст мовою оригіналу, а в нижньому - російською мовою. Залежно від обсягу тексту його переклад може зайняти певний час. Процес перекладу тексту супроводжується індикатором виконання внизу Робочого Столу (заповнення блакитною лінією горизонтального прямокутника й індикація обсягу перекладеного тексту у відсотках до всього документа).

Два вікна Робочого Столу синхронізовані. Це означає, що при прокручуванні (перегляді) нижнього вікна з текстом перекладу одночасно прокручується верхнє вікно з текстом оригіналу. Якщо програма не може перекласти специфічне слово тексту, то в перекладі воно буде виділено червоним кольором. Для виходу з режиму перекладу і повернення до тексту мовою оригіналу необхідно ще раз натиснути мишкою на кнопці на Додатковій Панелі Інструментів.

Якщо оригінал документа російською мовою, то при спробі його перекласти система попередить користувача про недоцільність виконання такої дії.

Перекладений текст можна зберігати, друкувати і експортувати в редактор Microsoft Word подібно оригінальним документам. Для виконання цих операцій необхідно перевести курсор мишки у вікно з перекладеним текстом і натиснути її праву кнопку для виклику контекстного меню, у якому будуть доступні команди "Занести в Word Ctrl+W", "Друкувати Ctrl+S", "Зберегти Ctrl+Р", "Виділити все Ctrl+А".

Друк документа

Режим друку текстів документів багато в чому подібний до режимів друку переліків документів та інформаційної картки. Однак при друкуванні текстів документів користувач має також додаткову можливість здійснювати попередній перегляд тексту документа перед друком (закладка "Попередній перегляд" діалогового вікна друку).

Режим друку викликається за допомогою кнопки на Додатковій Панелі Інструментів. Перед користувачем відкривається діалогове вікно настройки друку. Це вікно має п'ять закладок ("Загальні", "Сторінки", "Шрифти", "Відступи", "Попередній перегляд") за назвою функцій друку, що вибираються. Закладки відкриваються натисканням на їхній назві лівою кнопкою мишки.

Закладка "Загальні" дозволяє:

встановлювати поточний принтер (якщо у Вас на комп'ютері проінстальовані драйвери для декількох принтерів, можна вибрати принтер зі списку, що випадає, у цьому вікні);

визначати, друкувати весь документ або виділений фрагмент;

встановлювати опції друку малюнків, підписів фрагментів;

- встановлювати діапазон номерів сторінок, що друкуються, починаючи з будь-якої сторінки;

- вибирати режим друку тільки парних чи тільки непарних сторінок (якщо цей
режим не встановлений, то сторінки друкуються підряд).

Кнопка Настройки принтера () дозволяє вибирати параметри встановленого у Вас принтера. Вікно настройки принтера виводиться операційною системою і його вид залежить від того, який принтер Ви використовуєте.

Закладка "Сторінки" дозволяє:

- визначати орієнтацію сторінок під час друку (книжкові чи альбомні);

- встановлювати  місце  нумерації  сторінок  -  зверху  чи  знизу  (якщо  не
встановлена опція друку нумерації, то номера сторінок не друкуються);

- виділяти всі (чи тільки останні) зміни на сторінках тексту, що друкуються,
курсивом. Якщо включена опція виділення тільки останніх змін, у друкованому
документі курсивом виділяються тільки ті зміни, що є новими для активної в
момент друку редакції цього документа;

- не вирівнювати текст, що друкується, по ширині.
Закладка
"Шрифти" дозволяє:

встановлювати назву і розмір шрифту основного тексту (його приклад
відображається у вікні);

встановлювати режим рівномірного тексту при друкуванні (його приклад
відображається у вікні);

встановлювати типи шрифтів за умовчанням.

Закладка "Відступи" дозволяє встановлювати відступи від країв листка (ліворуч, праворуч, зверху, знизу) у міліметрах.

У діалоговому вікні друку також постійно доступний режим підрахунку сторінок (кнопка ), а також команда друку переліку (кнопка ). Щоб закрити діалогове вікно настройки друку, необхідно натиснути кнопкою мишки на кнопці.

Режим попереднього перегляду тексту документа дозволяє послідовно переглядати ("перегортати") сторінки в зручному для перегляду масштабі.Щоб почати друкувати документ з режиму попереднього перегляду, необхідно натиснути мишкою на кнопку у лівому верхньому куті діалогового вікна. Вихід з режиму -кнопка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81771. Образ Маши Мироновой и смысл названия романа 32.62 KB
  И к Екатерине Маша обращается с прошением о помиловании о милости а не о просьбе соблюсти закон. Маша обращается к Екатерине как к матери Отечества мотив материнства и отцовства очень важен для Пушкина. Маша Миронова и Петр Гринев заслужили свое счастье т. Маша и Гринев преодолевая трудности все испытания которые выпали на их долю спасаются любовью.
81772. Тема героя и толпы в произведениях отечественной литературы 31.76 KB
  Горький Старуха Изергиль Герои притч старухи Изергиль Ларра и Данко являются по сути вариациями на одну и ту же тему: оба они герои байронического типа сильные личности противопоставленные толпе посредственностей. И толпа губит и положительного Данко и отрицательного Ларру. Геройромантик либо гибнет как Данко либо замыкается в своем страдании и одиночестве отвергнутый обществом против условностей которого протестовал как Ларра. Свобода Данко напротив это свобода взять на себя ответственность за коллектив свобода...
81773. Основные мотивы и образы лирики М.Ю.Лермонтова ( на примере 3 – 4 стихотворений). Чтение наизусть и разбор одного стихотворения 34.41 KB
  Мотив одиночества возникает у Л. в трактовку темы одиночества это прежде всего его абсолютный и глубоко личный характер связанный с неприятием лермонтовским героем мира коренных основ миропорядка. В этой благодарности за все чем я обманут в жизни был обнажается двойственная природа лермонтовского одиночества; враждебный человеку мир с отъединенностью от врагов и друзей и волевое гордое непримиренное Я поэта не желающее пойти на какойлибо компромисс с этим миром ни перед чем не останавливающееся в противостоянии ему...
81774. Сатирическое мастерство М. А. Булгакова 32.21 KB
  Удивительный талант Михаила Афанасьевича Булгакова позволяет ему следуя традициям писателейсатириков XIX века использовать этот художественный прием в своих произведениях Примером таких сатирических произведений могут служить повести Роковые яйца и Собачье сердце такой же прием использует автор и в своем романе Мастер и Маргарита . В основе повести Собачье сердце рискованный эксперимент. Отсюда ирония звучащая на страницах повести. Самым ярким представителем этой жизни на страницах повести является Швондер который норовит немедленно...
81775. Роль отцовского завета в судьбах героев произведений отечественной классики 19 века 33.3 KB
  Главный герой Петр Гринев отправляясь на службу получает наказ от отца: Прощай Петр. Петр Гринев являясь главным участником событий повествователеммемуаристом следует завету своего отца. Сын своего отца честного служаки времен Елизаветы который ушел в отставку чтобы не присягать Екатерине продолжает традиции своей семьи построенных на любви к ближним уважении к родителям любви к своей Родине и с честью выходит из всех испытаний. Главная героиня романа Маша Миронова дочь бедных дворян бесприданница олицетворение любви и...
81776. Художественные приемы создания образа Печорина в романе М. Лермонтова «Герой нашего времени» 47.87 KB
  Образ Печорина одно из главных открытий Лермонтова. Изображению и раскрытию образа Печорина как героя особой исторической эпохи и подчинена своеобразная композиционносюжетная структура романа. Одна представляет собою объективное повествование о Печорине извне в записках странствующего офицера Бэла Максим Максимыч Предисловие к Журналу Печорина другая субъективноисповедальное самораскрытие героя изнутри в его Журнале Тамань Княжна Мери Фаталист .
81777. Символизм как литературное направление. Анализ стихотворения одного из поэтов-символистов 47.33 KB
  Бальмонта Ю. В поэтических формулах Бальмонта Сологуба Гиппиус Мережковского отрицается истинность реального мира объявляемого лишь комплексом ощущений творцахудожника: . Бальмонта М. В 90х годах вышли сборники его стихотворений: Под северным небом 1894 В безбрежности 1895 Тишина 1897; в 900е годы в период творческого взлета Бальмонта Горящие здания 1900 Будем как солнце 1903 Только любовь 1903.
81778. Образ метели в произведениях отечественной литературы 32.93 KB
  Все ее действие развертывается на фоне разгулявшихся природных стихий: Ветер ветер На всем божьем свете Ветер хлесткий гуляет свищет и зол и рад Разыгралась чтойто вьюга ох пурга какая спасе Вьюга долгим смехом Заливается в снегах Очевидно что образы ветра метели романтичны и имеют символический смысл. Ветер ветер На ногах не стоит человек. Ветер ветер На всем Божьем свете. Во второй строфе напор стихии как бы смягчается ее действия становятся не гневны а почти нежны и появляются уменьшительноласкательные...
81779. Наука и философия. Статус научной философии 28.69 KB
  Многолетний спор философии и науки о том в чем больше нуждается общество в философии или науке и какова их действительная взаимосвязь породил множество точек зрения обилие возможных трактовок и интерпретаций этой проблемы. Остановимся на основных тезисах раскрывающих суть соотношения философии и науки: Специальные науки служат отдельным конкретным потребностям общества: технике экономике искусству врачевания искусству обучения законодательству и др. Частные науки ограничиваются отдельными частями мира. Философия задумывается о...