41181

Электрические цепи периодического синусоидального тока и напряжения

Лекция

Физика

Электрические цепи периодического синусоидального тока и напряжениячасть Как и на индуктивности на емкости активная мощность PС=0 а реактивная QС= UI = I2XС Если токи и напряжения на R L и С изобразить в виде векторов то можно видеть: R = 0 L = 90 С = 90 Наша задача рассчитать электрическую цепь т. определить токи в ветвях и напряжения между узлами и на элементах при действии периодических синусоидальных токов и напряжений. Используя тригонометрию можно видеть: ; где назвали полное сопротивление Если изобразить...

Русский

2013-10-23

154 KB

0 чел.

Лекция 7. Электрические цепи периодического синусоидального тока и напряжения(часть 2).

Емкость C

                             

 

  

  

,  bc – емкостная проводимость;

– емкостное сопротивление, размерность – Ом.

.

Получили две важных момента:

  •  емкостное сопротивление и проводимость

,  

  •  на идеальной емкости С угол сдвига фаз  , т.е. напряжение отстает от тока на угол 90.

Как и на индуктивности, на емкости активная мощность PС=0, а реактивная QС= UI = I2XС

Если токи и напряжения на R, L и С изобразить в виде векторов, то можно видеть:

R = 0

L = +90

С =  –90

Наша задача – рассчитать электрическую цепь, т.е. определить токи в ветвях и напряжения между узлами и на элементах, при действии периодических синусоидальных токов и напряжений.

Рассмотрим простейшую цепь – последовательное соединение элементов R, L, C.

Допустим, что , т.е. . Тогда по второму закону Кирхгофа:

 

где величину XLXC=X назвали реактивным сопротивлением.

(Видно, что  X имеет знак , в зависимости что больше XL или XC).

Используя тригонометрию, можно видеть:

;

,

где , назвали – полное сопротивление

Если изобразить расчет напряжения в цепи в виде векторов, то получим:

  

                  

– цепь имеет индуктивный характер.

– цепь имеет емкостной характер.

Разделив все напряжения на ток, можно получить треугольник сопротивлений.

                                

; .

Рассмотрим еще одну простую цепь – из параллельного соединения R, L, C.

      Допустим

,

.

По 1-му закону Кирхгофа:

где

– активная проводимость;

– индуктивная проводимость;

– емкостная проводимость;

– реактивная проводимость.

( b, как и Х имеет знак в зависимости, что больше bL или bC).

Если изобразить расчет тока в цепи в виде векторов, то получи:

       

Разделив токи на напряжения, получим треугольник проводимостей.

  ;   

Данный способ расчетов электрических цепей при периодических синусоидальных токах и напряжениях, когда приходится все время оперировать синусоидальными (косинусоидальными) функциями и понятиями полных сопротивлений и проводимостей и использовать при расчете векторные диаграммы по 1 и 2 законам Кирхгофа получил название графо-аналитического метода.

Большого применения, особенно при сложных цепях, этот метод не получил, ввиду большой сложности, особенно при ручном расчете.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.