41246

Проектування сівозмін і обробітку ґрунту в господарстві АТ “Прогрес” розташоване в північно-східному Лісостепу України в Сумському районі Сумської області

Курсовая

Лесное и сельское хозяйство

Одним із важливих факторів врожайності сільськогосподарських культур є родючість ґрунту. Тому знання агрохімічного складу ґрунту є дуже важливим у землеробстві. Вони дають змогу зробити висновки щодо забезпечення вирощуваних рослин поживними речовинами, вологою та про рівень кислотності ґрунту

Украинкский

2014-11-21

1023 KB

5 чел.

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра землеробства, ґрунтознавства 

та агрохімії

Курсова робота

по землеробству на тему:

“Проектування сівозмін і обробітку ґрунту в господарстві АТ “Прогрес” розташоване в північно-східному Лісостепу України в Сумському районі Сумської області”

  Виконав:

  студент групи 0102-1 ІІІ курсу

  агрономічного факультету

  Ткаченко Віталій Олексійович

 Перевірив: ____________________

______________________________

  

 Оцінка:________________________

 Захист: ________________________

Суми 2014


Зміст

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3

1.1 Структури земельних угідь сільськогосподарського формування 3

1.2 Характеристика ґрунтів 3

1.3 Характеристика кліматичних умов 4

1.4 Історія полів всіх типів сівозмін 7

1.5 Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських   культур 14

Розділ 2.   СІВОЗМІНИ 15

2.1 Розміщення посіяних площ культур по сівозмінам; 15

2.2 Схема сівозмін 16

2.3 Кормова оцінка сівозмін 17

2.4 Розміщення посівних площ сільськогосподарських культур на рік переходу до нових сівозмін 18

2.5 Ротаційна таблиця сівозмін 21

Розділ 3. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 24

3.1 План обробітку ґрунту в ІІ польовій сівозміні 24

3.2 Об’єм робіт по обробітку ґрунту і сівбі культур в сівозмінах 26

Розділ 4. ПОТРЕБА В НАСІННІ 27

Розділ 5. ПЛАН ХІМІЧНОЇ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ 28

Висновки 29


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Структури земельних угідь сільськогосподарського формування

Господарство АТ “Прогрес” розташоване в північно-східному Лісостепу України в Сумському районі Сумської області.

Земельний масив господарства компактний. Землекористування господарства показане в табл. 1.

Таблиця 1

Землекористування господарства на 1.01.2013 р.

Види угідь

Площа, га

Площа землекористування

4432,8

Сільськогосподарські угіддя

4315,3

Усього орних земель

4280,3

В тому числі:

в польовій сівозміні №1

1548,4

 

в польовій сівозміні №2

1461

 

в польовій сівозміні №3

1270,9

Площа ріллі у всіх сівозмінах

4280,3

Природні сінокоси і пасовища

15

Сади та ягідники

20

З таблиці видно, що земельний фонд господарства складає 4432,8 га. Рівень освоєності складає 97,3 %, а рівень розораності складає 99,1 %.

1.2 Характеристика ґрунтів

Одним із важливих факторів врожайності сільськогосподарських культур є родючість ґрунту. Тому знання агрохімічного складу ґрунту є дуже важливим у землеробстві. Вони дають змогу зробити висновки щодо забезпечення вирощуваних рослин поживними речовинами, вологою та про рівень кислотності ґрунту, що є важливим фактором життя рослин. Агрохімічна характеристика ґрунтів у польовій сівозміні №1 наведено в табл.9.

Із таблиці 9 видно, що лише на 3-му і 7-му полях забезпечені умови щодо оптимальної кислотності ґрунту. На останніх полях ця умова не витримана. Забезпеченість азотом дуже низька, лише на 4-му та 9-му полі досягнуто середнього рівня забезпеченості під висаджуванні культури. По забезпеченості фосфором спостерігається середній рівень, лише на 1-му полі рівень низький, а на 4-му і 9-му – підвищений і високий відповідно. За калієм високий рівень забезпеченості спостерігається на 4, 8 і 9-му полях, підвищений – на 5-му, і середній – на всіх інших. Виходячи з цього можна зробити висновок, що найменше рослини забезпечені азотом, краще – фосфором і найбільш забезпечена калієм.

Таблиця 9

Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни

№ поля

Повна назва 1-2 ґрунтів, які переважають на даному полі

Бал бонітету

Вміст гумусу, %

рН сольової витяжки

Нг

S

V, %

Середній вміст рухомих поживних речовин, мг/100г ґрунту

мг-екв на 100 г ґрунту

N

P2O5

K2O

1

Світло-сірий лісовий глибоко вилужений  легкосуглинковий

48

1,63

5,9

2,9

5,9

67,0

5,2

6,3

7,4

2

Сірий лісовий  глибоко вилужений легкосуглинковий

50

2,2

5,3

2,8

9,5

77,2

5,9

7,2

7,6

3

Чорнозем реградований суглинковий

60

3,8

6,0

2,0

29,0

93,5

5,8

7,9

7,0

4

Дерново підзолистий супіщаний

66

3,5

5,5

2,2

23,2

91,3

9,1

12,5

13,7

5

Чорнозем опідзолений слабозмитий

59

2,5

5,6

2,5

22,6

90,0

6,3

9,2

11,1

6

Темно-сірий опідзолений суглинковий

52

3,2

5,5

2,2

23,1

91,3

6,1

8,7

8,7

7

Сірий опідзолений легкосуглинковий

50

3,1

6,4

1,9

24,5

92,8

5,1

6,3

7,5

8

Чорнозем опідзолений супіщаний

57

1,3

5,3

2,2

21,3

90,6

5,6

9,2

12,3

9

Чорнозем глибокий малогумусний середньосуглинковий

64

3,4

5,9

1,8

32,0

94,7

9,2

16,1

15,2

1.3 Характеристика кліматичних умов;

Господарство знаходиться в другому агрокліматичному районі Сумської області, який характеризується помірним кліматом із теплим літом при значній кількості вологи, не дуже холодною зимою з відлигами.

Сума додатних температур за період, коли середньодобова температура буває вище 10С, складає 2500-2650. Гідротермічний коефіцієнт за період з температурою понад 5С дорівнює 1,1-1,2. Згідно багатолітніх даних Сумської метеорологічної станції середньорічна температура району дорівнює +6,3С. Хід середньомісячних температур наступний:

Таблиця 4

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Середньомісячна температура

-7,6

-7,1

-2,6

7,1

14,4

18,3

19,6

18,9

12,9

6,4

0

-4,5

Як бачимо найхолодніший місяць – січень, найтепліший – липень. Абсолютним мінімумом температури повітря є -36, абсолютним максимумом - +38. Останні весняні заморозки спостерігаються у третій декаді квітня, а в окремі роки на початку травня. Перші заморозки восени спостерігаються на початку жовтня. У низинних формах рельєфу заморозки більш частіші  і триваліші у зв’язку з накопиченням маси холодного повітря. Протяжність без морозного періоду складає біля 150-170 днів. Дати переходу середньодобової температури повітря через 0, +5, +10, +15 наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Перехід середньодобової температури

0

+5

+10

+15

25/ІІІ

15/ХІ

10/ІV

24/X

26/IV

29/IX

18/V

5/IX

За даними таблиці можна зробити висновок, що кількість днів із середньою температурою понад +5досягає 197, із температурою понад +15 - 110 днів.

Описаний вище хід весняних і осінніх температур, а також сума активних температур досить достатні для росту та розвитку основних сільськогосподарських культур.

Середньорічний розподіл опадів наступний:

Таблиця 6

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За рік

Кількість опадів, мм

35

29

32

30

49

60

69

61

38

36

47

41

527

Із таблиці бачимо, що найбільша кількість опадів випадає у літньо-осінній період.

Запаси продуктивної вологи у ґрунті (мм) наведені на прикладі озимих культур в таблиці 7.

Таблиця 7

Місяці

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

декада

шар

ґрунту в см

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

0-20

28

29

29

29

28

30

32

32

38

44

43

0-50

71

74

73

72

68

70

74

73

84

97

96

Із наведених даних можна зробити висновок, що запаси продуктивної вологи досить достатні для нормального росту та розвитку озимих культур, а збіг випадіння найбільшої кількості опадів (табл. 6) із максимальним ростом сільськогосподарських культур позитивно відбивається на їх розвитку.

Стиглість ґрунту настає звичайно після переходу температури повітря через +5 - 14/ІV.

Зима сніжна, характеризується нестійкою погодою. Поряд із низькими від’ємними температурами -25, -36 мають місце часті відлиги із температурами +4, +5. Часті відлиги зимою при глибокому промерзанні ґрунту іноді призводить до застою талих вод на слабкостічних ділянках рельєфу і утворення льодової кірки, що негативно  відбивається на перезимівлі озимих.

Висота сніжного покриву в середньому буває 22 см. Його розподіл на більшій частині території нерівномірно: сніг накопичується в балках, по рівчаках стоку. Схили балок, як правило, майже без сніжного покриву, а тому глибоко промерзають.

Максимальна глибина промерзання ґрунту на рівних ділянках досягає 135 см, мінімальна – 40 см, середня 88 см. Найнижча температура на глибині кущіння в окремі роки досягає –18, -19С, що нерідко приводить до загибелі озимих.

Тривалість періоду із стійким сніжним  покривом складає 100 днів. Танення снігу починається в середині березня і його тривалість складає 16-20 днів. Від танення ґрунту по всьому горизонту наступає через 13-20 днів після того, як зійде сніг. В цей період спостерігається найбільше зволоження ґрунту. Проте в окремі роки спостерігаються суховійні південно-східні вітри, які сильно висушують ґрунт і знижують врожай основних сільськогосподарських  культур, але повітряні засухи бувають рідко.

Середня відносна вологість повітря у весняно-літній період року не знижується нижче 49% и коливається від 49 до 67%, лише в окремі дні суховіїв (понад 15 м/с) знижується до 30% і нижче. Кількість таких днів за вегетаційний період буває не більше 7-8 днів.

Клімат є важливим фактором ґрунтоутворення. Із кліматом пов’язано забезпечення ґрунту енергією (теплом) і в значній мірі водою. Від величини річної кількості тепла та вологи. Особливостей їх добового та сезонного розподілу залежить розвиток ґрунтотворного процесу. Наявність морозного періоду обумовлює промерзання ґрунту та припинення біологічних і фізико-хімічних процесів. Рух повітряних мас впливає на газообмін ґрунту і захоплює мілкі частки ґрунту в якості пилу. Клімат впливає не тільки на ґрунт безпосередньо, але і опосередковано, діючи на біологічні процеси (розподіл вищих рослин, інтенсивність мікробіологічної діяльності).


1.4 Історія полів всіх типів сівозмін

Таблиця 8. Історія полів першої польової сівозміни

№ поля

Площа поля, га

Попередники

Забур’яненість

(в балах)

Проведені роботи після збирання попередників

Посіви озимих та багаторічних трав та їх стан

2011

2012

2013

Малорічні однодольні

Малорічні дводольні

Багаторічні однодольні

Багаторічні дводольні

строк

Перелік робіт

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

місяць

декада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

156,3

Ячмінь + баг.тр.

76,7

Багаторічні трави

76,7

Багаторічні трави

76,7

2

3

2

3

8

1

Лущення стерні

Озима пшениця

79,6

Озима пшениця

79,6

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

 

 

Цукрові буряки

68

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

 

 

 

 

 

 

Вика

11,6

2

3

3

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

2

156

Цукрові буряки

77,6

Кук. на зел. корм

77,7

Озима пшениця

78,3

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

Гречка

78,4

Ячмінь

78,3

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Задовільний

 

 

Ячмінь + баг.тр.

77,7

2

2

2

2

Добрий

3

162,7

Кук. на зел. корм

61,7

Озима пшениця

83,1

Цукрові буряки

64

2

3

2

3

9

3

Плоскорізний обробіток

 

 

Ячмінь

80

Овес

29,6

Озима пшениця

33

3

2

1

2

8

1

Лущення стерні

Чорний пар

21

Горох

30

8

3

Друге лущення

Озима пшениця

20

9

2

Оранка

 

 

Овес

30

2

3

3

3

7

3

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

 

 

 

 

Кук. на зел. корм

35,7

2

2

1

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущеня

8

1

Культивація

8

3

Оранка

4

152,9

Озима пшениця

116,9

Цукрові буряки

73,5

Гречка

80

2

2

2

2

7

3

Лущення стерні

Горох

36

Цукрові буряки

43,4

8

3

Друге лущення

Одн. + баг.тр.

36

9

2

Оранка

 

 

Кукурудза на силос

36,4

2

3

2

3

8

2

Лущення стерні

9

1

Друге лущення

9

3

Оранка

 

 

 

 

Багаторічні трави

36,5

3

2

1

2

Добрий

5

165

Цукрові буряки

87

Гречка

80

Озима пшениця

81

2

3

3

3

8

1

Лущення стерні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Озима пшениця

57,2

Кукурудза на силос

8

8

2

Оранка

Однорічні трави

20,8

Озима пшениця

57

8

3

Передпосівна культивація

Однорічні трави

20

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Ячмінь

39

2

2

1

3

7

2

Лущення стерні

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Чистий пар

45

2

2

2

2

4

1

Закриття вологи

Через кожні 2-3 тижні культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

6

163,9

Озима пшениця

82,8

Кукурудза на силос

52,8

Однорічні трави

42,8

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

Вика

81,1

Цукрові буряки

30

7

2

Друге лущеня

Горох

38,4

8

1

Культивація

Гречка

42,7

8

3

Оранка

 

 

Овес

40

2

3

3

3

7

3

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

 

 

 

 

Озима пшениця

81,1

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

 

 

 

 

 

 

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

7

154,6

Ячмінь

47,7

Озима пшениця

154,6

Однорічні трави

7

2

3

2

3

6

3

Лущення стерні

Однорічні трави

106,9

7

2

Друге лущеня

8

1

Культивація

8

3

Оранка

 

 

 

 

Цукрові буряки

79

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний  обробіток

 

 

 

 

 

 

Ячмінь

68,6

2

3

3

3

7

2

Лущення стерні

8

2

Друге лущення

9

2

Оранка

8

164,4

Ячмінь + баг.тр.

87,3

Багаторічні трави

87,3

Багаторічні трави

8

2

2

1

3

6

2

Лущення стерні

Ячмінь

77,1

Однорічні трави

37,1

7

2

Друге лущеня

Овес

40

8

1

Культивація

8

3

Оранка

 

 

Озима пшениця

154

2

2

2

2

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

 

 

 

 

Однорічні трави

2,4

2

3

2

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущеня

8

1

Культивація

8

3

Оранка

9

110,7

Озима пшениця

90

Ячмінь

88

Горох

35

3

2

1

2

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Кук. на силос

20,7

Кук. на силос

10,7

Вика

10

2

3

3

3

6

3

Лущення стерні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

 

 

Ячмінь + баг.тр.

12

Озима пшениця

47

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

 

 

 

 

Ку. на силос

16,7

2

2

2

2

8

1

Лущення стерні

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

 

 

 

 

Багаторічні трави

2

2

3

2

3

6

2

Лущення стерні

7

1

Оранка

7

3

Культивація

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

10

161,9

Озима пшениця

75,4

Цукрові буряки

75,4

Однорічні трави

72,9

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Однорічні трави

55,3

Озима пшениця

86,5

Гречка

5

2

3

3

3

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Горох

31,2

 

 

Кук. на зел. корм

14

2

2

1

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

 

 

 

 

Цукрові буряки

70

2

2

2

2

9

1

Плоскорізний обробіток

9

1

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

1548,4

1548,4

1548,4

1548,4

Таблиця 9. Історія полів другої польової сівозміни

 

 

 

 

 

 

№ поля

Площа поля, га

Попередники

Забур’яненість

(в балах)

Проведені роботи після збирання попередників

Посіви озимих та багаторічних трав та їх стан

2011

2012

2013

Малорічні однодольні

Малорічні дводольні

Багаторічні однодольні

Багаторічні дводольні

строк

Перелік робіт

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

місяць

декада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

151

Ячмінь

48

Озима пшениця

48

Цукрові буряки

48

2

3

2

3

9

3

Плоскорізний обробіток

 

 

Цукрові буряки

65

Ячмінь

103

Кукурудза на зерно

103

3

2

1

2

9

1

Лущення стерні

 

 

Кукурудза на зерно

38

 

 

 

 

9

3

Оранка

2

155

Кукурудза на зерно

60

Чорний пар

50

Озима пшениця

54

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

Ячмінь

65

Цукрові буряки

75

8

2

Оранка

Конюшина

30

Конюшина

30

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Ячмінь

63

2

2

2

2

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Горох

38

2

3

2

3

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

3

150

Озима пшениця

70

Кукурудза на зерно

40

Горох

150

3

2

1

2

7

2

Лущення стерні

Ячмінь

80

Цукрові буряки

110

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

 

 

 

 

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

4

131

Озима пшениця

68

Цукрові буряки

68

Ячмінь

131

2

2

1

3

Конюшина

Добрий

 

 

Овес

63

Кукурудза на зерно

63

 

 

5

137

Цукрові буряки

137

Ячмінь+конюшина

137

Конюшина

137

2

3

2

3

6

2

Лущення стерні

7

1

Оранка

7

3

Культивація

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

6

141

Кукурудза на силос

106

Горох

106

Озима пшениця

106

3

2

1

2

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

 

 

Кормові буряки

35

Ячмінь + конюшина

35

Однорічні трави

35

2

3

3

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

7

159

Горох

95

Озима пшениця

95

Озима пшениця

95

2

2

1

3

Конюшина

Добрий

 

 

Конюшина

64

Конюшина

64

Однорічні трави

64

2

2

2

2

6

3

Лущення стерні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

8

142

Конюшина

74

Конюшина

74

Озима пшениця

74

2

3

2

3

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

 

 

Однорічні трави

68

Озима пшениця

68

Однорічні трави

68

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

9

163

Ячмінь + конюшина

65

Конюшина

65

Озима пшениця

103

2

3

3

3

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

 

 

Озима пшениця

36

Озима пшениця

38

Кук. на силос

60

2

2

1

3

8

2

Лущення стерні

 

 

Гречка

24

Ячмінь

60

 

 

9

1

Друге лущення

 

 

Однорічні трави

38

 

 

 

 

9

3

Оранка

10

132

Горох

72

Озима пшениця

72

Цукрові буряки

72

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

 

 

Овес + конюшина

60

Конюшина

60

Конюшина

60

2

3

3

3

6

2

Лущення стерні

7

1

Друге лущення

7

3

Культивація

8

3

Оранка

1461

1461

1461

1461


Таблиця 10.
Історія полів третьої польової сівозміни

 

 

 

 

 

 

 

№ поля

Площа поля, га

Попередники

Забур’яненість

(в балах)

Проведені роботи після збирання попередників

Посіви озимих та багаторічних трав та їх стан

2011

2012

2013

Малорічні однодольні

Малорічні дводольні

Багаторічні однодольні

Багаторічні дводольні

строк

Перелік робіт

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

місяць

декада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

131,7

Овес

70,4

Кук. на зерно

70,4

Озима пшениця

131,7

2

3

2

3

8

1

Лущення стерні

 

 

Просо

61,3

Ячмінь

61,3

 

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

2

107,6

Кук. на зел. корм

70

Озима пшениця

107,6

Ячмінь

107,6

2

3

3

3

Конюшина

Добрий

 

 

Вико овес

37,6

 

 

 

 

3

180,4

Озима пшениця

90

Кук. на зерно

60

Кук. на силос

60

2

2

2

2

8

2

Дискування

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

Озиме жито

90,4

Цукровий буряк

60

Горох

60

2

3

2

3

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

 

 

 

Кук. на зел. корм

60,4

Вико овес

60,4

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

4

121,8

Ячмінь з під. б.т.

60

Конюшина

121,8

Кук на зерно

60

2

3

3

3

9

1

Лущення стерні

9

3

Оранка

 

 

Конюшина

61,8

 

 

Соняшник

61,8

2

2

1

3

9

3

Лущення стерні

10

1

Оранка

5

109,3

Озима пшениця

109,3

Горох

55,3

Картопля

55,3

2

2

2

2

9

2

Плоско різний обробіток

 

 

 

Озима пшениця

54

Кук. на зерно

54

2

3

2

3

9

1

Лущення стерні

9

3

Оранка

6

116,8

Горох

60

Озима пшениця

116,8

Цукровий буряк

60

3

2

1

2

9

1

Плоскорізний обробіток

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Вико овес

56,8

 

 

Кормовий буряк

56,8

2

3

3

3

9

1

Плоскорізний обробіток

 

 

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

7

126

Соняшник

60

Кук. на зел. корм

60

Озима пшениця

126

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

 

 

Кук. на зерно

66

Вико овес

66

 

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

8

126

Конюшина

126

Озима пшениця

126

Цукровий буряк

60

2

3

2

3

9

3

Плоскорізний обробіток

 

 

 

 

 

 

Кормовий буряк

66

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

9

138,3

Озима пшениця

138,3

Ячмінь з під.  б.т.

60

Конюшина

138,3

2

3

3

3

6

2

Лущення стерні

 

 

 

Конюшина

78,3

 

7

1

Оранка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

3

Культивація

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

10

113

Цукровий буряк

60

Овес

60

Озима пшениця

113

2

2

2

2

8

1

Лущення стерні

 

 

Кормовий буряк

53

Вико овес

53

 

 

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

1270,9

1270,9

1270,9

1270,9

3

2

1

2


1.5 Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур

Таблиця 11

Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур

 

2013

Урожайність, ц/га

Культра

Площа

%

І польова сівозміна

Озима пшениця

474,4

30,64

40

Цукрові буряки

281

18,15

300

Вика

21,6

1,39

25

Ячмінь

185,3

11,97

35

Овес

70

4,52

30

Кукурудза на зел. корм

49,7

3,21

130

Кукурудза на силос

53,1

3,43

250

Гречка

85

5,49

20

Багаторічні трави

123,2

7,96

100

Чистий пар

45

2,91

-

Однорічні трави

125,1

8,08

150

Горох

35

2,26

30

Всього

1548,4

ІІ польова сівозміна

Озима пшениця

432

29,57

40

Цукрові буряки

120

8,21

300

Ячмінь

194

13,28

35

Кукурудза на зерно

103

7,05

50

Кукурудза на силос

60

4,11

250

Горох

188

12,87

30

Однорічні трави

167

11,43

150

Конюшина

197

13,48

100

Всього

1461

ІІІ польова сівозміна

Озима пшениця

370,7

29,17

40

Ячмінь

107,6

8,47

35

Кукурудза на силос

60

4,72

250

Кукурудза на зерно

114

8,97

50

Горох

60

4,72

30

Вико-овес

60,4

4,75

150

Соняшник

61,8

4,86

20

Картопля

55,3

4,35

200

Цукровий буряк

120

9,44

300

Кормовий буряк

122,8

9,66

450

Конюшина

138,3

10,88

100

Всього

1270,9


Розділ 2.   СІВОЗМІНИ

2.1 Розміщення посіяних площ культур по сівозмінам;

Таблиця 12

Культури

Усього

Сівозміни

І польова

ІІ польова

ІІІ польова

га

полів

га

полів

га

полів

Озима пшениця

1277,1

474,4

3,1

432

3

370,7

3

Цукровий буряк

521

281

1,8

120

0,8

120

0,9

Кормовий буряк

122,8

122,8

1

Картопля

55,3

55,3

0,4

Ячмінь

486,9

185,3

1,2

194

1,3

107,6

0,8

Овес

70

70

0,5

 

Соняшник

61,8

61,8

0,4

Гречка

85

85

0,5

 

Горох

283

35

0,2

188

1,3

60

0,5

Кукурудза на зерно

217

103

0,7

114

0,9

Кукурудза на зел. корм

49,7

49,7

0,3

 

Кукурудза на силос

173,1

53,1

0,3

60

0,4

60

0,5

Багаторічні трави

123,2

123,2

0,8

 

Однорічні трави

292,1

125,1

0,8

167

1,1

 

Чистий пар

45

45

0,3

 

Вика

21,6

21,6

0,1

 

Конюшина

335,3

197

1,4

138,3

1,1

Вико-овес

60,4

60,4

0,5

Усього

1548,4

10

1461

10

1270,9

10


2.2 Схема сівозмін;

Таблиця 13

Схема І польової сівозміни

1

Соя

2

Озима пшениця

3

Цукровий буряк

4

Ячмінь з підсівом 0,5 багаторічних трав

5

Багаторічні трави

6

Озима пшениця

7

Цукровий буряк

8

Кукурудза на силос 0,3  Кукурудза на зел. корм 0,3  Чистий пар 0,3  вика 0,1

9

Озима пшениця

10

Овес 0,5  Гречка 0,5

Схема ІІІ польової сівозміни

1

Конюшина

2

Озима пшениця

3

Соняшник

4

Соя

5

Озима пшениця

6

Цукровий буряк

7

Соя

8

Озима пшениця

9

Кормові буряки

10

Ячмінь з підсівом конюшини


2.3 Кормова оцінка сівозмін;

Таблиця 14

Поля схеми сівозміни

Культури

Площа , га

Урожайність , ц/га

Валовий збір, ц

Кормових одиниць, ц

Перетравного протеїну, кг

з 1ц продукції

на весь урожай

з 1ц продукції

на весь урожай

Озима пшениця

зерно

432

40

17280

1,19

20563,2

12

207360

солома

432

48

20736

0,2

4147,2

0,5

10368

Ячмінь

 

 

 

 

 

 

 

зерно

194

35

6790

1,13

7672,7

8

54320

солома

194

42

8148

0,33

2688,84

1,3

10592,4

Горох

 

 

 

 

 

 

 

зерно

188

30

5640

1,17

6598,8

19,5

109980

солома

188

45

8460

0,3

2538

3,5

29610

Цукровий буряк

 

 

 

 

 

 

коренеплоди

120

300

36000

0,24

8640

1,9

68400

гичка

120

120

14400

0,16

2304

1,9

27360

Кукурудза на зерно

 

 

 

 

 

 

 

зерно

103

50

5150

1,32

6798

7,8

40170

солома

103

100

10300

0,38

3914

1,4

14420

Кукурудза на силос

60

250

15000

0,19

2850

1,4

21000

Конюшина

197

100

19700

0,24

4728

4,2

82740

Однорічні трави

167

150

25050

0,46

11523

6,5

162825

Всього

2498

 

 

 

84965,74

 

839145,4

На 1 га

 

 

 

 

34,01

 

335,93

 Кількість перетравного протеїну на 1 кормову 1 (в г)

9,88


2.4 Розміщення посівних площ сільськогосподарських культур на рік переходу до нових сівозмін;

Таблиця 15. І польова сівозміна

№ поля

Площа поля, га

Фактичне розміщення культур за 3 попередні роки

Рік переходу

2014

2011

2012

2013

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

1

156,3

Ячмінь + баг.тр.

76,7

Багаторічні трави

76,7

Багаторічні трави

76,7

Овес 0,5

 

 

Озима пшениця

79,6

Озима пшениця

79,6

Цукрові буряки

68

Гречка 0,5 10

 

 

 

 

 

 

Вика

11,6

2

156

Цукрові буряки

77,6

Кукурудза на зел. корм

77,7

Озима пшениця + баг.тр.

78,3

Багаторічні трави 5

 

 

Гречка

78,4

Ячмінь

78,3

Ячмінь + баг.тр.

77,7

3

162,7

Кукурудза на зел. корм

61,7

Озима пшениця

83,1

Цукрові буряки

64

Кук. на силос 0,3

 </