41327

Основные закономерности движения простых колебательных систем. Изучение вынужденных колебаний

Лабораторная работа

Физика

Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е. Теперь найдем добротность Q логарифмический декремент затухания  коэффициент затухания  коэффициент трения r частота резонанса Wрез: Итак подытожим результат: Е = 54 109  05 109 с1; К = 58  01 кгс1; W0 = Wрез= 622 с1; Q = 2074;  = 002;  = 02; r = 06.

Русский

2013-10-23

123 KB

0 чел.

Отчет по работе № 36

“Основные закономерности движения простых колебательных систем.

Изучение вынужденных колебаний”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Данные измерений:

При w = 62 Гц

B (мм.)

% (с-1)

W + % (с-1)

Разница W

К (кг*с-1)

Разница К

Е * 109 (кг*с-1/м)

Разница Е * 109

1

0,7

-1,50

61,1

1,0

5,6

0,2

5,2

0,2

2

0,8

-1,25

61,2

0,9

5,6

0,2

5,2

0,2

3

0,9

-1,00

61,4

0,7

5,7

0,1

5,3

0,1

4

1,1

-0,75

61,6

0,5

5,7

0,1

5,3

0,1

5

1,6

-0,50

61,7

0,4

5,7

0,1

5,3

0,1

6

2,6

-0,25

61,9

0,2

5,8

0

5,4

0

7

5,0

0,00

62,0

0,1

5,8

0

5,4

0

8

6,2

0,25

62,2

0,1

5,8

0

5,4

0

9

3,0

0,50

62,3

0,2

5,8

0

5,4

0

10

1,8

0,75

62,5

0,4

5,9

0,1

5,4

0

11

1,4

1,00

62,6

0,5

5,9

0,1

5,4

0

12

1,1

1,25

62,8

0,7

5,9

0,1

5,4

0

13

0,9

1,50

62,9

0,8

6,0

0,2

5,5

0,1

Среднее

62,08

0,5

5,8

0,1

5,4

0,1

где L - длина стержня; l - длина колеблющейся части стержня; b - толщина; d - ширина.

m = 9,57 9,6 г.

L = 19,4 см.; l = 13,12 см.; b = 0,13 см.; d = 0,45 см.

Колеблющаяся масса М = 0,23*(l/L)*m = 0,23*(13,12/19,4)*9,57 = 1,489 1,5 г.

Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е.

K = М * W02 (кг*с-1)

Е = (4 * k * l3) / (d * b3) = к * (4 * l3) / (d * b3) = k * 9,2 * 108 (кг*с-1/м)

График зависимости W(B). Максимальное значение W0 = 62,2 Гц.

При W0 Bрез = 6,2 мм. В = (1/1.41)*Врез = 0,71 * 6,2 = 4,4 мм.

При этом значении W1 = 62,0 Гц, W2 = 62,3 Гц.

Теперь найдем добротность Q, логарифмический декремент затухания , коэффициент затухания , коэффициент трения r, частота резонанса Wрез:

Итак, подытожим результат:

Е = (5,4 * 109  0,5 * 109) (с-1); К = (5,8 0,1) (кг*с-1); W0 = Wрез= 62,2 с-1; Q = 207,4;

= 0,02; = 0,2; r = 0,6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7940. Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920 рр.) 69.11 KB
  Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920рр.). В цей період поступ української культури відбувався в період гострого військово-політичного протистояння, національно-визвольних змагань, громадян...
7941. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави 26.1 KB
  ТЕМА: Особливості розвитку культури МЕТА: створити умови для: розуміння учнями всіх особливостей розвитку культури Галицько - Волинського князівства розвитку аналітичного та логічного мислення учнів на основі опрацювання істо...
7942. Освіта у XVIII - XIX ст. та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті 110.03 KB
  Освіта у XVIII - XIX ст.та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті Нижча освіта в Україні у кін.17 -поч. 18ст. була дуже поширеною, бо майже кожне село мало свою школу. Існува...
7943. Витоки Української культури 119 KB
  Тема Витоки Української культури. Мета: Розглянути первісну культуру народів, що заселяли території сучасної України розвивати в ліцеїстів вміння розрізняти аспекти культурології як наукового знання виховувати патріотизм та гордість за приналежніс...
7944. Поняття суспільство,суспільне, соціальне, соціум. Суспільство як самоорганізована система 53.5 KB
  Поняття суспільство,суспільне, соціальне, соціум. Суспільство як самоорганізована система У переважній більшості суспільствознавчої літератури (як у минулому, так і тепер) подається тлумачення, що поняття суспільство і соціум є тотожними та рівн...
7945. Поняття про природу. Природа як об’єкт знання та пізнання. 68 KB
  Етимологічно, тобто відповідно до первісного значення слова, поняття природа є похідним від слів при роді (тобто родовій общині, формі спільноти людей, повязаних між собою кровною спорідненістю), при родах, при породіллі (тобто при народженні, адже природа породжує людину). Але це поняття і в літературі, і в буденній мові вживається неоднозначно
7946. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини 46.5 KB
  Тема уроку: Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини. Мета уроку: З’ясувати роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини, сформувати природні, соціокультурні та дух...
7947. Сутність людини та сенс людського життя 22.85 KB
  Тема Сутність людини та сенс людського життя Мета: Проаналізувати та визначити основні поняття сутності людини та сенсу людського життя розвивати вміння критично аналізувати різні точки зору на певну проблему виховувати толерантне ставлення до пра...
7948. Ценообразование. Конспект лекций 526.5 KB
  В конспекте лекций изложены основные подходы к ценообразованию на современном этапе, рассмотрены вопросы государственного регулирования цен и ценовой политики предприятия. Содержание Введение...