41327

Основные закономерности движения простых колебательных систем. Изучение вынужденных колебаний

Лабораторная работа

Физика

Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е. Теперь найдем добротность Q логарифмический декремент затухания  коэффициент затухания  коэффициент трения r частота резонанса Wрез: Итак подытожим результат: Е = 54 109  05 109 с1; К = 58  01 кгс1; W0 = Wрез= 622 с1; Q = 2074;  = 002;  = 02; r = 06.

Русский

2013-10-23

123 KB

0 чел.

Отчет по работе № 36

“Основные закономерности движения простых колебательных систем.

Изучение вынужденных колебаний”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Данные измерений:

При w = 62 Гц

B (мм.)

% (с-1)

W + % (с-1)

Разница W

К (кг*с-1)

Разница К

Е * 109 (кг*с-1/м)

Разница Е * 109

1

0,7

-1,50

61,1

1,0

5,6

0,2

5,2

0,2

2

0,8

-1,25

61,2

0,9

5,6

0,2

5,2

0,2

3

0,9

-1,00

61,4

0,7

5,7

0,1

5,3

0,1

4

1,1

-0,75

61,6

0,5

5,7

0,1

5,3

0,1

5

1,6

-0,50

61,7

0,4

5,7

0,1

5,3

0,1

6

2,6

-0,25

61,9

0,2

5,8

0

5,4

0

7

5,0

0,00

62,0

0,1

5,8

0

5,4

0

8

6,2

0,25

62,2

0,1

5,8

0

5,4

0

9

3,0

0,50

62,3

0,2

5,8

0

5,4

0

10

1,8

0,75

62,5

0,4

5,9

0,1

5,4

0

11

1,4

1,00

62,6

0,5

5,9

0,1

5,4

0

12

1,1

1,25

62,8

0,7

5,9

0,1

5,4

0

13

0,9

1,50

62,9

0,8

6,0

0,2

5,5

0,1

Среднее

62,08

0,5

5,8

0,1

5,4

0,1

где L - длина стержня; l - длина колеблющейся части стержня; b - толщина; d - ширина.

m = 9,57 9,6 г.

L = 19,4 см.; l = 13,12 см.; b = 0,13 см.; d = 0,45 см.

Колеблющаяся масса М = 0,23*(l/L)*m = 0,23*(13,12/19,4)*9,57 = 1,489 1,5 г.

Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е.

K = М * W02 (кг*с-1)

Е = (4 * k * l3) / (d * b3) = к * (4 * l3) / (d * b3) = k * 9,2 * 108 (кг*с-1/м)

График зависимости W(B). Максимальное значение W0 = 62,2 Гц.

При W0 Bрез = 6,2 мм. В = (1/1.41)*Врез = 0,71 * 6,2 = 4,4 мм.

При этом значении W1 = 62,0 Гц, W2 = 62,3 Гц.

Теперь найдем добротность Q, логарифмический декремент затухания , коэффициент затухания , коэффициент трения r, частота резонанса Wрез:

Итак, подытожим результат:

Е = (5,4 * 109  0,5 * 109) (с-1); К = (5,8 0,1) (кг*с-1); W0 = Wрез= 62,2 с-1; Q = 207,4;

= 0,02; = 0,2; r = 0,6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17525. Реалізація аналого-цифрового перетворювача 537.99 KB
  Тема: Реалізація аналогоцифрового перетворювача. Мета: Ознайомлення з принципом роботи аналогоцифрових перетворювачів порозрядного зрівноваження. Завдання: Виміряти значення напруги на виході потенціометра з допомогою АЦП реалізованого на базі ЦАП згідно ва...
17526. Реалізація системи автоматичного регулювання 123.51 KB
  Тема: Реалізація системи автоматичного регулювання. Мета: Ознайомлення з роботою систем автоматичного регулювання зі зворотнім звязком. Завдання:Реалізувати систему регулювання вихідної напруги активного аналогового фільтра нижніх частот другого порядку з ча
17527. Робота з базами даних в Java з використанням OR/M Hibernate 76.5 KB
  Лабораторна робота №1 Тема: Робота з базами даних в Java з використанням OR/M Hibernate. Мета: Навчитись виконувати основні операції при роботі з базами даних в Java використовуючи OR/M Hibernate. Ознайомитись з середовищем програмування Eclipse. Хід роботи: Теоретичні відомості: O/RM ...
17528. Java Servlet та JSP 86 KB
  Лабораторна робота №2 Тема: Java Servlet та JSP. Мета: Навчитись створювати та виконувати Java Servlet та JSPсторінки всередині серверу Tomcat. Хід роботи: Теоретичні відомості: Сервлет Javaобєкт що працює всередині спеціальної програми сервлетконтейнера і застосовується
17529. Розробка Java-програм з Web-інтерфейсом, що працюють з базами даних, на основі фреймворка Spring та Java Persistence API (JPA) 305.5 KB
  Лабораторна робота №3 Тема: Розробка Javaпрограм з Webінтерфейсом що працюють з базами даних на основі фреймворка Spring та Java Persistence API JPA. Мета: Навчитись використовувати шаблон проектування MVC та фреймворк Spring при створенні Javaпрограм з Webінтерфейсом. Навчитись вико...
17530. Робота з базами даних в Java з використанням JDBC 51.5 KB
  Лабораторна робота №1 Тема: Робота з базами даних в Java з використанням JDBC. Мета: Навчитись виконувати основні операції при роботі з базами даних в Java використовуючи JDBC API. Теоретичні відомості Таблиці. В бібліотеці javax.swing є клас JTable який представляє таблицю. Для
17531. Робота зі збереженими процедурами баз даних 25 KB
  Лабораторна робота №3 Тема: Робота зі збереженими процедурами баз даних. Мета: Навчитись створювати та викликати збережені процедури. Завдання: Створити Firebirdбазу даних в якій є дві таблиці що знаходяться у відношенні одиндобагатьох masterdetail. Створити збережену...
17532. Базові поняття С++ 184.5 KB
  Лабораторна робота №1 Базові поняття Мета роботи вивчити правила синтаксису мови програмування С особливості використання різних типів даних операції потокового введення / виведення. Теоретичні положення 1.1 Правила синтаксису Множина символів ...
17533. Реалізація розгалужених обчислювальних процесів в С++ 109 KB
  Лабораторна робота №2 Реалізація розгалужених обчислювальних процесів. Мета роботи вивчити особливості використання: умовного оператора; стандартних математичних функцій. Умовний оператор Умовний оператор має наступний формат: ...