41327

Основные закономерности движения простых колебательных систем. Изучение вынужденных колебаний

Лабораторная работа

Физика

Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е. Теперь найдем добротность Q логарифмический декремент затухания  коэффициент затухания  коэффициент трения r частота резонанса Wрез: Итак подытожим результат: Е = 54 109  05 109 с1; К = 58  01 кгс1; W0 = Wрез= 622 с1; Q = 2074;  = 002;  = 02; r = 06.

Русский

2013-10-23

123 KB

0 чел.

Отчет по работе № 36

“Основные закономерности движения простых колебательных систем.

Изучение вынужденных колебаний”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Данные измерений:

При w = 62 Гц

B (мм.)

% (с-1)

W + % (с-1)

Разница W

К (кг*с-1)

Разница К

Е * 109 (кг*с-1/м)

Разница Е * 109

1

0,7

-1,50

61,1

1,0

5,6

0,2

5,2

0,2

2

0,8

-1,25

61,2

0,9

5,6

0,2

5,2

0,2

3

0,9

-1,00

61,4

0,7

5,7

0,1

5,3

0,1

4

1,1

-0,75

61,6

0,5

5,7

0,1

5,3

0,1

5

1,6

-0,50

61,7

0,4

5,7

0,1

5,3

0,1

6

2,6

-0,25

61,9

0,2

5,8

0

5,4

0

7

5,0

0,00

62,0

0,1

5,8

0

5,4

0

8

6,2

0,25

62,2

0,1

5,8

0

5,4

0

9

3,0

0,50

62,3

0,2

5,8

0

5,4

0

10

1,8

0,75

62,5

0,4

5,9

0,1

5,4

0

11

1,4

1,00

62,6

0,5

5,9

0,1

5,4

0

12

1,1

1,25

62,8

0,7

5,9

0,1

5,4

0

13

0,9

1,50

62,9

0,8

6,0

0,2

5,5

0,1

Среднее

62,08

0,5

5,8

0,1

5,4

0,1

где L - длина стержня; l - длина колеблющейся части стержня; b - толщина; d - ширина.

m = 9,57 9,6 г.

L = 19,4 см.; l = 13,12 см.; b = 0,13 см.; d = 0,45 см.

Колеблющаяся масса М = 0,23*(l/L)*m = 0,23*(13,12/19,4)*9,57 = 1,489 1,5 г.

Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е.

K = М * W02 (кг*с-1)

Е = (4 * k * l3) / (d * b3) = к * (4 * l3) / (d * b3) = k * 9,2 * 108 (кг*с-1/м)

График зависимости W(B). Максимальное значение W0 = 62,2 Гц.

При W0 Bрез = 6,2 мм. В = (1/1.41)*Врез = 0,71 * 6,2 = 4,4 мм.

При этом значении W1 = 62,0 Гц, W2 = 62,3 Гц.

Теперь найдем добротность Q, логарифмический декремент затухания , коэффициент затухания , коэффициент трения r, частота резонанса Wрез:

Итак, подытожим результат:

Е = (5,4 * 109  0,5 * 109) (с-1); К = (5,8 0,1) (кг*с-1); W0 = Wрез= 62,2 с-1; Q = 207,4;

= 0,02; = 0,2; r = 0,6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.
65701. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 205 KB
  Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах сучасних соціальноекономічних змін особливої ваги набувають процеси оптимізації та вдосконалення...
65702. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОДНІЄЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН) 157.5 KB
  У теперішній час формування інституту господарського товариства однієї особи у рамках національного законодавства України нерозривно повязане із розвитком та вдосконаленням його у світовій практиці враховуючи орієнтацію національної економіки на глобалізацію...
65703. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ 362.5 KB
  Фінансові системи країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу істотно відрізняються обраними режимами грошово-кредитної політики та рівнем монетизації, проте динаміка монетарних показників залишається як універсальним індикатором відхилень від рівноваги доходу і платіжного балансу...
65704. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств 443 KB
  Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства.
65705. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) 281.5 KB
  Необхідне подальше вивчення та практичне вдосконалення хірургічного лікування хворих з розривами АА, ускладненими ВМГ і ВШК, шляхом подальшого визначення показань і протипоказань, оптимальних строків, методів і обсягів оперативних втручань...
65706. Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції 139 KB
  Перспективним напрямком дослідження структурних змін нирок за умов АГ є використання експериментальних моделей зокрема щурів лінії СІСАГ спадково індукована стресом артеріальна гіпертензія. Тому використання вказаних щурів дає можливість прослідкувати поетапність...
65707. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі Криму: природа, стан, еволюція 160.5 KB
  Генезис та ескалація внутрішньорелігійних протиріч в ісламі який на теренах України переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного...
65708. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями 1.56 MB
  Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні локальних галузевих питань так і глобальних проблем що постали перед людством серед яких: забезпечення населення якісними продуктами харчування питною водою та сучасними джерелами енергії охорона...