41328

Измерение ускорения силы тяжести при помощи оборотного маятника Катера и механического секундомера

Лабораторная работа

Физика

Положение ножа Х см Время с Период с1 67 71 142 84 168 82 915 183 91 183 Примерное значение А  81 см. Проведем измерения при нескольких значениях Х лежащих вблизи А: Положение ножа Х см Период Т1 с1 Период Т2 с1 825 184 183 820 184 181 815 183 181 810 183 180 805 182 179 800 182 179 795 182 179 Установим и измерим расстояние а между подшипниками: а = 8546 42 = 8504 мм. Определим центр инерции: а1 = 225 88 = 137 см Измерение периода колебаний Т I положение маятника: N1 = 100; t1 = 181 c.; N3...

Русский

2013-10-23

33.5 KB

4 чел.

Отчет по работе № 41

“Измерение ускорения силы тяжести при помощи оборотного маятника Катера и механического секундомера”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Приборы: маятник Катера, секундомер (0,02 с.), штангенциркуль (0,1 мм.), призматическая подставка.

Для нахождения сопряженных осей, нужно установить подвижный нож в некоторые положения и на графике найти пересечение прямых Т(Х), где Т – период, Х – расстояние между ножами.

Сделаем следующие измерения: измерим периоды колебаний Т1 и Т2 около обеих осей при N = 50.

Положение ножа Х (см)

Время (с)

Период (с-1)

67

71

1,42

84

1,68

82

91,5

1,83

91

1,83

Примерное значение А 81 см.

Проведем измерения при нескольких значениях Х, лежащих вблизи А:

Положение ножа Х (см)

Период Т1-1)

Период Т2-1)

82,5

1,84

1,83

82,0

1,84

1,81

81,5

1,83

1,81

81,0

1,83

1,80

80,5

1,82

1,79

80,0

1,82

1,79

79,5

1,82

1,79

Установим и измерим расстояние а между подшипниками:

а = 854,6 – 4,2 = 850,4 мм.

Определим центр инерции:

а1 = 22,5 – 8,8 = 13,7 см

Измерение периода колебаний Т

I положение маятника:

N1 = 100; t1 = 181 c.; T1 = t1/N1 = 1,81 c-1

N2 = 200; t2 = 361,4 c.; T2 = t2/N2 = 1,807 c-1

t3 = 721,2 c.; N3 = t3/T2 = 399

T3 = t3/N3 = 1,8075 c-1

II положение маятника:

N1 = 100; t1 = 180 c.; T1 = t1/N1 = 1,80 c-1

N2 = 201; t2 = 361,4 c.; T2 = t2/N2 = 1,798 c-1

t3 = 721,0 c.; N3 = t3/T2 = 401

T3 = t3/N3 = 1,798 c-1

T1 = 1,808 c-1

T2 = 1,798 c-1

Ищем ускорения силы тяжести g:

Ищем ошибку ускорения силы тяжести g:

g = (10,0 0,4) м/с2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.
81699. Проблема субстанції в історії філософії 22.51 KB
  Надалі починають розглядати субстанцію як особливе визначення Бога схоластика що веде до дуалізму філософське вчення яке вважало що матеріальні і духовні субстанції рівноправні душі і тіла. Проблема субстанції була поставлена в працях Декарта. Субстанцію як Єдине він роз\'єднав на дві самостійні субстанції: природу і мислення.
81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.
81701. Основні категорії онтології сутність-явище простір-час причина-наслідок 25.81 KB
  Явище і сутність діалектично повязані між собою протилежності. Так міраж це явище що виникає внаслідок викривлення променів світла атмосферою. Разом із тим явище і сутність передбачають одне одного.