41329

Измерение токов и напряжений

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: сравнение две возможные схемы включения амперметра и вольтметра; определение сопротивления амперметра и вольтметра. Приборы: три реостата (30 Ом, 5А; 30 Ом, 5А; 100 Ом, 2А), амперметр (класс точности 0.2; цена деления 0,05 А), вольтметр (точность 0.2; цена деления 1.5 В), выключатель и два переключателя

Русский

2013-10-24

188.76 KB

0 чел.

Отчет по работе № 44

“Измерение токов и напряжений”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Цель работы: сравнение две возможные схемы включения амперметра и вольтметра; определение сопротивления амперметра и вольтметра.

Приборы: три реостата (30 Ом, 5А; 30 Ом, 5А; 100 Ом, 2А), амперметр (класс точности 0.2; цена деления 0,05 А), вольтметр (точность 0.2; цена деления 1.5 В), выключатель и два переключателя.

где А – амперметр; V – вольтметр; rА – внутреннее сопротивление амперметра; rV – внутреннее сопротивление вольтметра;  - ЭДС; К – ключ; R1 ,R2 ,R3 – реостаты 30, 30, 100 Ом соответственно.

V1 (В)

I1 (В)

V2 (В)

I2 (В)

(Ом)

(Ом)

1

103,5

1,6

105,0

1,5

65,6

0,015

0,0073

0,016

2

103,5

1,7

105,0

1,6

61,8

0,016

0,0073

0,015

3

103,5

1,8

105,0

1,7

58,4

0,017

0,0073

0,014

4

102,0

2,0

105,0

2,0

52,5

0,019

0,0074

0,013

5

102,0

2,3

103,5

2,2

45,0

0,022

0,0074

0,011

6

102,0

2,5

103,5

2,5

41,4

0,024

0,0074

0,010

7

102,0

2,9

103,5

2,9

35,7

0,028

0,0074

0,009

8

100,5

3,5

102,0

3,5

29,2

0,034

0,0075

0,007

9

99,0

4,0

100,5

4,0

25,1

0,040

0,0076

0,006

10

97,5

4,5

99,8

4,5

22,2

0,045

0,0077

0,005

11

79,5

4,5

82,5

4,5

18,4

0,055

0,0095

0,005

12

67,5

4,5

70,5

4,5

15,7

0,064

0,0111

0,005

13

43,5

4,5

46,5

4,5

10,4

0,096

0,0173

0,005

14

22,5

4,5

25,5

4,5

5,7

0,176

0,0334

0,005

15

1,5

4,5

3

4,5

0,7

1

0,5000

0,005

Rср = 32,5; ср = 0,011; ср = 0,009

Найдем V:

Градуировка шкалы – до 100 В; установка – до 150 В, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 150/100 = 1,5 В. Vотсч = 0,5 * 1,5 = 0,75 В

I находим аналогично и оно равно 0,5 * (5/100) = 0,025 А

угол  = 90

угол  = 270

или

rV (по прибору) = 2210 Ом

rА (по прибору) = 0,29 Ом

или

Вывод: рассмотрим первый график и точку пересечения прямой и кривой (при R = 25 Ом). После пересечения более выгодно использовать


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72065. ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ 200 KB
  Мета дисертаційного дослідження – виявити й описати комунікативні й лінгвальні особливості сучасного українського мовознавчого дискурсу, окресливши ідіостильову специфіку наукового текстотворення. Лінгвістичний вимір дослідження передбачає аналіз мовностилістичних засобів творення мовознавчого...
72066. ЯВИЩА ГЕНЕРАЦІЇ І ПЕРЕНОСУ В НЕІДЕАЛЬНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ І СТВОРЕННЯ НА ЇХ ОСНОВІ СЕНСОРІВ ЗОБРАЖЕНЬ НОВОГО ТИПУ 5.1 MB
  Застосування напівпровідникових елементів для створення різного роду датчиків електромагнітного випромінювання у тому числі сенсорів оптичного ультрафіолетового й рентгенівського зображення а також пристроїв для прямого перетворення сонячної енергії в електричну є однієї з найбільш перспективних областей...
72067. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГАРЯЧОГО ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ ПОПЕРЕДНІМ ОСАДЖУВАННЯМ ЗАГОТОВОК ПРОФІЛЬНИМИ ПЛИТАМИ 351 KB
  Підготовку заготовок у штампах кривошипних гарячоштампувальних пресів КГШП вважають малоефективною через особливості кінематики їх роботи сталості величини робочого ходу. Відомо що виробництво поковок пластин пластин із відростками на КГШП відзначається значними відходами металу через...
72068. РОЛЬ ПРО- ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ПРОГРЕСУВАННІ ПЕРЕБІГУ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ЛІКУВАННЯ 298 KB
  Згідно літературних даних має місце кореляція між ступенем компенсації цукрового діабету ЦД та розвитком ДРП. Суворий контроль рівня глікемії знижує ризик та частоту розвитку ДРП. Однак компенсація глікемічних порушень та ангіопротекторне лікування хворих ДРП не здатні зупинити...
72069. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 247.5 KB
  Забезпечення довгострокового економічного зростання регіонів України неможливе без формування й реалізації інноваційної політики їх розвитку. Державне регулювання інноваційного розвитку регіонів України передбачає розробку базової стратегії та підтримуючих стратегій зокрема інноваційної та інвестиційної.
72071. Специфика этапов расследования краж 355.5 KB
  Кражи чужого имущества являются самым распространенным деянием из всех преступлений известных уголовному кодексу РФ и уже в силу одного этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства.
72073. Дослідження існуючих моделей для прогнозування та аналізу кредитних ризиків 2.2 MB
  В умовах сучасної світової економічної кризи і конкуренції ефективне функціонування підприємств, фінансових установ, банків неможливе без всебічного аналізу їх внутрішньої і зовнішньої діяльності, маркетингового аналізу, прогнозування, тощо.