41331

Определение отношения e/m при помощи фокусировки электронного пучка в продольном магнитном поле

Лабораторная работа

Физика

Приборы: потенциометр 100 Ом 2А вольтметр градуировка 600 В вся шкала 1200 В класс точности 10 амперметр градуировка 150 А вся шкала 3 А класс точности 05. а Ищем Vград Класс точности = 10; Vград Vномин = 001; Vград = 1200 001 = 12 В Vград = 12 В б Ищем Vотсч Градуировка шкалы – до 600 В; установка – до 1200 В относительно всей шкалы. Общая формула: а Ищем Iград Класс точности = 05; Iград Iномин = 0005; Iград = 3 0005 = 0015 А Iград = 0015 А б Ищем Iотсч Градуировка шкалы – до 150 А; установка – до 3...

Русский

2013-10-23

219 KB

0 чел.

Отчет по работе № 50

“Определение отношения e/m при помощи фокусировки электронного пучка в       продольном магнитном поле”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Приборы: потенциометр (100 Ом, 2А), вольтметр (градуировка 600 В, вся шкала 1200 В, класс точности 1,0), амперметр (градуировка 150 А, вся шкала 3 А, класс точности 0,5).

Исследуемая схема:

Где А – амперметр; К – ключ; R – потенциометр; - источник тока; электронная трубка соленоид, помещенные в металлический кожух.

Рабочая формула:

где с = 3*1010 (см/сек) – скорость света; V – напряжение (В); l = 14,2 (см) – длина пути электрона; - число фокусов, помещающихся по длине l; к = 0,89 – поправочный коэффициент, учитывающий неоднородность поля на оси соленоида; I (А) – ток; N = = 3200 – общее число витков обмотки; L = 30 (см) – длина соленоида.

Полный вывод этой формулы можно найти в описании данной работы, а теперь сделаем некоторые упрощения этой формулы:

Измерения токов при движении ручки потенциометра, когда на экране электроннолучевой трубки фокусировалась точка, т.е. когда электроны бомбардировались в одну точку. Сначала при одном положении ключа, потом при другом.

V1 = 1100 В.

I11 (А)

I12 (А)

.е/m11 (кл/г)

.е/m12 (кл/г)

1

0,5

0,9

1,1*1020

0,4*1020

2

0,9

1,3

1,4*1020

0,7*1020

3

1,3

1,6

1,5*1020

1,0*1020

4

1,6

1,9

1,7*1020

1,2*1020

5

1,9

1,9*1020

6

2,5

1,6*1020

Среднее значение

1,6*1020

0,8*1020

.е/m1 = 1,2*1020 (кл/г)

V2 = 1000 В.

I21 (А)

I22 (А)

.е/m21 (кл/г)

.е/m22 (кл/г)

1

0,5

0,9

1,0*1020

0,3*1020

2

0,9

1,2

1,3*1020

0,7*1020

3

1,2

1,5

1,6*1020

1,0*1020

4

1,5

1,9

1,8*1020

1,1*1020

Среднее значение

1,4*1020

0,8*1020

.е/m22 = 1,1*1020 (кл/г)

При V3 = 900 В получилось по 4 фокуса в обоих случаях.

Найдем погрешности для некоторых приборов:

Найдем ошибку напряжения V. Общая формула:

.

а) Ищем Vград

Класс точности = 1,0; Vград/Vномин = 0,01; Vград = 1200 * 0,01 = 12 В

Vград = 12 В

б) Ищем Vотсч

Градуировка шкалы – до 600 В; установка – до 1200 В, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 1200/600 = 2. Vотсч = 0,5 * 2 = 1 В

Найдем ошибку напряжения I. Общая формула:

а) Ищем Iград

Класс точности = 0,5; Iград/Iномин = 0,005; Iград = 3 * 0,005 = 0,015 А

Iград = 0,015 А

б) Ищем Iотсч

Градуировка шкалы – до 150 А; установка – до 3 А, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 3/150 = 0,02. Iотсч = 0,5 * 0,02 = 0,01 А

е/mср = 1,2*1020 (кл/г)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4684. Філософія та релігія. Курс лекцій 882.5 KB
  Філософія та релігія Розкриває зміст світоглядної проблематики та специфіку філософського і релігійного підходів до неї, становлення та основні етапи розвитку філософії у зв’язку з розвитком релігії в країнах європейської культури, особливості ...
4685. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй 897.5 KB
  Тема І. Предмет філософії та її формування План Філософія та світогляд. Історичні типи світогляду. Структурні елементи системи філософського знання. Філософські ідеї Давнього Сходу. Філософія Давньої Греції. Питання...
4686. Місцеві фінанси 54 KB
  Місцеві фінанси Суть місцевих фінансів, їх роль в економічному і соціальному розвитку територій. Місцеві бюджети, їх зміст і роль. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Регіональні позабюджетні фонди. 1. Суть місцевих фінансів, їх роль у економі...
4687. Державні цільові фонди 54.5 KB
  Державні цільові фонди Необхідність державних цільових фондів та правові основи їх утворення. Пенсійний фонд України, його функції, формування та використання. Фонд соціального страхування України, його функції, формування та викор...
4688. Загальна фізика. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика 3.84 MB
  Вступ Фізика є основною наукою про природу. Вона вивчає найбільш загальні властивості і форми руху матерії. Одним із видів руху є механічний рух, під яким розуміють зміну положення тіла в просторі з часом. Механіка Галілея-Ньютона вивчає рух макроск...
4689. Физиология микроорганизмов. Химический состав микробов 530 KB
  Физиология микроорганизмов Микроорганизмам, как и всем живым существам, присущи процессы питания, дыхания, роста и размножения. Однако эти процессы у микробов характеризуются своеобразием и рядом особенностей. Микробы занимают особое место среди дру...
4690. Гюстав Флобер (1821-1880) 118.5 KB
  Гюстав Флобер (1821-1880) Біографія. Флобер народився в Руані (Нормандія) 12 грудня 1821 р. в родині лікаря. Дитинство майбутнього письменника минуло, як він сам згадував, поряд з кімнатою, де робились операції. Цей сумний досвід ...
4691. Соціальна психологія. Конспект лекцій 603 KB
  Лекція 1. Загальна характеристика соціальної психології як галузі психологічних знань 1.1 Предмет соціальної психології 1.2 Місце соціальної психології серед інших наук та структура соціальної психології 1.3 Історія розвитку соціальної психології 1....
4692. Социально психологическая генетика. Методы психогенетики и их разрешающая способность 247 KB
  Методы психогенетики и их разрешающая способность Популяционный метод. Примеры популяционных исследований психологических признаков. Генеалогический метод. Основная схема метода, построение родословных. Проблема проведения различий между генетически...