41331

Определение отношения e/m при помощи фокусировки электронного пучка в продольном магнитном поле

Лабораторная работа

Физика

Приборы: потенциометр 100 Ом 2А вольтметр градуировка 600 В вся шкала 1200 В класс точности 10 амперметр градуировка 150 А вся шкала 3 А класс точности 05. а Ищем Vград Класс точности = 10; Vград Vномин = 001; Vград = 1200 001 = 12 В Vград = 12 В б Ищем Vотсч Градуировка шкалы до 600 В; установка до 1200 В относительно всей шкалы. Общая формула: а Ищем Iград Класс точности = 05; Iград Iномин = 0005; Iград = 3 0005 = 0015 А Iград = 0015 А б Ищем Iотсч Градуировка шкалы до 150 А; установка до 3...

Русский

2013-10-23

219 KB

0 чел.

Отчет по работе № 50

“Определение отношения e/m при помощи фокусировки электронного пучка в       продольном магнитном поле”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Приборы: потенциометр (100 Ом, 2А), вольтметр (градуировка 600 В, вся шкала 1200 В, класс точности 1,0), амперметр (градуировка 150 А, вся шкала 3 А, класс точности 0,5).

Исследуемая схема:

Где А – амперметр; К – ключ; R – потенциометр; - источник тока; электронная трубка соленоид, помещенные в металлический кожух.

Рабочая формула:

где с = 3*1010 (см/сек) – скорость света; V – напряжение (В); l = 14,2 (см) – длина пути электрона; - число фокусов, помещающихся по длине l; к = 0,89 – поправочный коэффициент, учитывающий неоднородность поля на оси соленоида; I (А) – ток; N = = 3200 – общее число витков обмотки; L = 30 (см) – длина соленоида.

Полный вывод этой формулы можно найти в описании данной работы, а теперь сделаем некоторые упрощения этой формулы:

Измерения токов при движении ручки потенциометра, когда на экране электроннолучевой трубки фокусировалась точка, т.е. когда электроны бомбардировались в одну точку. Сначала при одном положении ключа, потом при другом.

V1 = 1100 В.

I11 (А)

I12 (А)

.е/m11 (кл/г)

.е/m12 (кл/г)

1

0,5

0,9

1,1*1020

0,4*1020

2

0,9

1,3

1,4*1020

0,7*1020

3

1,3

1,6

1,5*1020

1,0*1020

4

1,6

1,9

1,7*1020

1,2*1020

5

1,9

1,9*1020

6

2,5

1,6*1020

Среднее значение

1,6*1020

0,8*1020

.е/m1 = 1,2*1020 (кл/г)

V2 = 1000 В.

I21 (А)

I22 (А)

.е/m21 (кл/г)

.е/m22 (кл/г)

1

0,5

0,9

1,0*1020

0,3*1020

2

0,9

1,2

1,3*1020

0,7*1020

3

1,2

1,5

1,6*1020

1,0*1020

4

1,5

1,9

1,8*1020

1,1*1020

Среднее значение

1,4*1020

0,8*1020

.е/m22 = 1,1*1020 (кл/г)

При V3 = 900 В получилось по 4 фокуса в обоих случаях.

Найдем погрешности для некоторых приборов:

Найдем ошибку напряжения V. Общая формула:

.

а) Ищем Vград

Класс точности = 1,0; Vград/Vномин = 0,01; Vград = 1200 * 0,01 = 12 В

Vград = 12 В

б) Ищем Vотсч

Градуировка шкалы – до 600 В; установка – до 1200 В, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 1200/600 = 2. Vотсч = 0,5 * 2 = 1 В

Найдем ошибку напряжения I. Общая формула:

а) Ищем Iград

Класс точности = 0,5; Iград/Iномин = 0,005; Iград = 3 * 0,005 = 0,015 А

Iград = 0,015 А

б) Ищем Iотсч

Градуировка шкалы – до 150 А; установка – до 3 А, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 3/150 = 0,02. Iотсч = 0,5 * 0,02 = 0,01 А

е/mср = 1,2*1020 (кл/г)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84538. Серцевий цикл, його фази, їх фізіологічна роль. Показники насосної функції серця і методи їх дослідження 58.82 KB
  Показники насосної функції серця і методи їх дослідження. Його будова повністю пристосована для виконання функцій насоса: СЕРЦЕ насос ШЛУНОЧКИ ПЕРЕДСЕРДЯ КЛАПАНИ Резервуарна функція Забезпечення одностороннього току крові Насосна функція ХОК який є адекватним потребам організму Таким чином насосну функцію виконують перш за все шлуночки серця. Серце як насос працює циклічно мають місце ритмічне чергування систоли скорочення та діастоли розслаблення відділів серця. Чергування систоли та діастоли різних відділів серця можна...
84539. Характеристика періодів і фаз СЦ 47.19 KB
  Починається скорочення передсердя з мязевих пучків які охоплюють гирла вен; це попереджує рух крові по градієнту тиску із передсердя в вени так як клапани тут відсутні. і внаслідок цього в шлуночок надходить остання порція крові яка складає від 8 до 30 від всього обєму крові що надходить в шлуночок при його діастолі. Тому напруження міокарду шлуночка і тиск в ньому не змінюється не відбувається рух крові через порожнини серця; не змінюється положення клапанів. В стані спокою в шлуночку знаходиться близько 150 мл крові.
84540. Показники насосної функції серця і методи іх дослідження 42.01 KB
  Цей показник можна визначити за допомогою ехокардіографії тетраполярної реографії не інвазивні методи за допомогою методу розведення барвника внутрішньовенно вводять певні барвники і по динаміці зміни її концентрації в крові розраховують ХОК а також за допомогою методу Фіка він заснований на визначенні хвилинного поглинання кисню організмом людини і на визначенні артеріовенозної різниці вмісту кисню; для визначення а в різниці необхідно провести зондування правого передсердя для отримання змішаної венозної крові; далі розрахунок...
84541. Роль клапанів серця у гемодинаміці. Тони серця, механізми їх походження ФКГ, її аналіз 42.92 KB
  Клапани розташовані при вході та при виході обох шлуночків серця. Мітральний та трьохстулковий клапани перешкоджають зворотньому закиду крові регургітації крові в передсердя під час систоли шлуночків. Перший систолічний тон виникає на початку систоли шлуночків. Його формують такі компоненти: закриття стулок передсердношлуночкового клапану; це основний компонент першого тону дає осциляції найбільшої висоти виникає на межі фаз ізометричного та асинхронного скорочень; міокардіальний компонент повязаний із напруженням та вібрацією...
84542. Артеріальний пульс, його походження СФГ, її аналіз 43.09 KB
  При аналізі СФГ враховують перш за все стан стінок крупних артеріальних судин. Про це можна судити за конфігурацією СФГ вираженості окремих її хвиль. Розрахунок тривалості серцевого циклу проводять по полікардіограмі синхронно зареєстровані ЕКГ ФКГ СФГ.
84543. Регуляція діяльності серця. Міогенні та місцеві нервові механізми регуляції діяльності серця 40.8 KB
  Міогенні та місцеві нервові механізми регуляції діяльності серця. Баланс притоку та відтоку крові притік крові до серця по венозних судинах; відтік за рахунок активного вигнання крові шлуночками серця; 2. Рівний хвилинний обєм крові ХОК правого та лівого відділів серця; 3.
84544. Місцеві міогенні механізми регуляції серцевої діяльності 48.71 KB
  Залежність ССС від вихідної довжини КМЦ. Залежність ССС від опору вигнанню рівня артеріального тиску. Залежність ССС від ЧСС. Тому суть цього механізму можна викласти так: чим більше крові притікає до серця під час діастоли тим більша вихідна довжина КМЦ тим більша ССС СО.
84545. Характер і механізми впливів симпатичних нервів на діяльність серця. Роль симпатичних рефлексів в регуляції серцевої діяльності 44.58 KB
  Характер впливів симпатичної нервової системи на серце: позитивний інотропний вплив посилює силу серцевих скорочень; позитивний хронотропний вплив посилює ЧСС; позитивний дромотропний вплив посилює швидкість проведення збудження по елементам провідної системи серця особливо по передсердношлуночковому вузлу структурам провідної системи шлуночків; позитивний батмотропний вплив збільшення збудливості. Медіатор норадреналін взаємодіє переважно з βадренорецепторами оскільки αадренорецепторів тут майже немає при цьому...
84546. Характер і механізми впливів парасимпатичних нервів на діяльність серця. Роль парасимпатичних рефлексів в регуляції серцевої діяльності 44.78 KB
  Механізм впливів блукаючого нерва на серце повязаний із дією медіатора ацетилхоліну на мхолінорецептори КМЦ типових і атипових. В результаті підвищується проникність мембран КМЦ для йонів калію посилення виходу йонів із клітини за градієнтом концентрації що в свою чергу веде до: розвитку гіперполяризації мембран КМЦ; найбільше цей ефект виражений в клітинах з низьким вихідним рівнем мембранного потенціалу найбільше в вузлах АКМЦ: пазуховопередсердному та передсердношлуночковому де МПС = 60мВ; менше в КМЦ передсердь; найменше ...