41338

Регулировка токов и напряжений. Дополнение к лабораторной работе

Лабораторная работа

Физика

При сопоставлении графиков зависимостей можно сказать, что при малых токах лучше использовать потенциометр, а при больших – реостат.

Русский

2013-10-24

252.05 KB

3 чел.

Дополнения к отчету № 141 “регулировка токов и напряжений”

Студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Задание 1: изучение реостата.

Расчеты будут производиться относительно R = 50 Ом

Найдем ошибку напряжения V. Общая формула:

.

а) Ищем Vразбр

Рассмотрим таблицу измерений при R = 50 Ом

V1 (В)

Разница от среднего значения (В)

1

32,4

+0,08

2

32,4

+0,08

3

32,0

+0,48

4

32,8

-0,32

5

32,8

-0,32

Среднее значение (В)

32,48

0,26

Vразбр = 0,26 В

б) Ищем Vград

Класс точности = 0,5; Vград/Vномин = 0,005; Vград = 150 * 0,005 = 0,75 В

Vград = 0,75 В

в) Ищем Vотсч

Градуировка шкалы – до 150 В; установка – до 60 В, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 60/150 = 0,4. Vотсч = 0,5 * 0,4 = 0,2 В

V1 = 32,48 В

V = 32,48  0,82 В

Найдем ошибку напряжения I. Общая формула:

а) Ищем Iразбр

Рассмотрим таблицу измерений при R = 50 Ом

I (А)

Разница от среднего значения (А)

1

0,39

+0,002

2

0,39

+0,002

3

0,38

+0,012

4

0,40

-0,008

5

0,40

-0,008

Среднее значение (А)

0,392

0,007

Iразбр = 0,007 А

б) ) Ищем Iград

Класс точности = 0,5; Iград/Iномин = 0,005; Iград = 1 * 0,005 = 0,005 А

Iград = 0,005 А

в) Ищем Iотсч

Градуировка шкалы – до 100 А; установка – до 1 А, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 1/100 = 0,01. Iотсч = 0,5 * 0,01 = 0,005 А

I = 0,39  0,01 А

Найдем сопротивление нагрузки

.

Теперь ошибку сопротивления нагрузки

= 85,9  2,7 Ом

Найдем ошибку реостата R

R = 50  5 Ом

Выведем формулу для

при R = 50 Ом  = 32,5/50 = 0,65

формула для ошибки

= 0,65  0,02

V1 (В)

1

6,4

0,13

2

7,2

0,16

3

8,0

0,17

4

8,8

0,18

5

10,4

0,21

6

12,0

0,24

7

14,0

0,28

8

17,6

0,36

9

22,8

0,46

10

32,4

0,66

11

49,2

0,99

Задание 2: изучение потенциометра.

Для построения графиков V1 = f(r) и V = f(r)

V1 (В)

V (В)

V1I (В)

r (Ом)

R1 (Ом)

1

0

0

0

0

500

2

3,7

3,3

2,3

50

450

3

6,4

5,2

4,0

100

400

4

9,6

6,7

5,5

150

350

5

12,7

8,3

7,0

200

300

6

26,0

10,1

8,7

250

250

7

30,8

12,4

13,6

300

200

8

36,0

15,6

18,0

350

150

9

41,6

20,6

24,8

400

100

10

46,0

29,3

33,2

450

50

11

50,4

49,6

49,2

500

0

Построение графика (V)

V (В)

1

0

0,02

2

3,3

0,07

3

5,2

0,11

4

6,7

0,14

5

8,3

0,17

6

10,1

0,21

7

12,4

0,25

8

15,6

0,32

9

20,6

0,42

10

29,3

0,59

11

49,6

0,99

Вывод: при сопоставлении графиков зависимостей можно сказать, что при малых токах лучше использовать потенциометр, а при больших – реостат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4231. Знайомство з сервером бази даних Access та створення тестової бази даних 236.5 KB
  Знайомство з сервером бази даних Access та створення тестової бази даних Мета роботи: Вивчення основ побудови бази даних засобами середовища Access Завдання: Створити структуру бази даних, модифікувати її, ввести дані у таблицю. Перша таблиця бази д...
4232. Економічна теорія опорний конспект лекцій 858 KB
  В курсі лекцій висвітлюються загальні основи економічного життя суспільства розкриваються закономірності розвитку суспільного виробництва з’ясовується механізм дії ряду економічних законів та механізм використання їх людьми у процесі господар...
4233. Економіка будівельної сфери. Курс лекцій 446.5 KB
  Тема №1. Вступ. Предмет і завдання. Зміст і роль курсу Економіка будівництва План. 1. Поняття економіка. 2. Предмет і завдання курсу. 3. Зміст і роль курсу. Поняття економіка вперше ввів великий мислитель Стародавньої Греції Аристотель (384 – 3...
4234. Введение в экономику. Рыночная экономка и ее законы 64.19 KB
  Введение в экономику Слово экономика можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как род занятий (в переводе с греч. означает умение вести хозяйство) во-вторых, как науку. Все науки, известные человеку делятся на естественные, о...
4235. Капітал підприємства та його ефективне використання 564 KB
  Капітал підприємства та його ефективне використання. Виробництво як джерело підприємницького прибутку Виробництво та потреби Технологія виробництва та виробнича функція Ефективність виробництва Виробництво та потреби Виробництво...
4236. Економіка праці та соціально-трудові відносини 714.5 KB
  В умовах функціонування економіки України на ринкових засадах найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання і проблеми, які тут виникають, надзвичайно гострі і складні, оскільки зачіпають інтереси всього насе...
4237. Значение медицинской генетики для общей патологии человека. Классификация болезней человека (генетические аспекты) 759 KB
  Значение медицинской генетики для общей патологии человека. Классификация болезней человека (генетические аспекты) Прогресс в развитии медицины и общества приводит к относительному возрастанию доли генетически обусловленной патологии в заболеваемости...
4238. Механіка електропривода. Електропривод з двигунами постійного струму 5.13 MB
  Основи електропривода Привод – це система пристроїв призначених для перетворення різних видів енергії на механічну, що використовується для приведення в рух виконавчого органа робочої машини. В залежності від виду первинної енергії розрізняють ...
4239. Експлуатація та обслуговування машин 3.52 MB
  У посібнику наведені основні положення Типової системи з технічного обслуговування та ремонту метало- та деревообробного обладнання – основного нормативного документа зі зберігання, транспортування, монтажу, підготовки до використання та викори...