41338

Регулировка токов и напряжений. Дополнение к лабораторной работе

Лабораторная работа

Физика

При сопоставлении графиков зависимостей можно сказать, что при малых токах лучше использовать потенциометр, а при больших – реостат.

Русский

2013-10-24

252.05 KB

3 чел.

Дополнения к отчету № 141 “регулировка токов и напряжений”

Студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Задание 1: изучение реостата.

Расчеты будут производиться относительно R = 50 Ом

Найдем ошибку напряжения V. Общая формула:

.

а) Ищем Vразбр

Рассмотрим таблицу измерений при R = 50 Ом

V1 (В)

Разница от среднего значения (В)

1

32,4

+0,08

2

32,4

+0,08

3

32,0

+0,48

4

32,8

-0,32

5

32,8

-0,32

Среднее значение (В)

32,48

0,26

Vразбр = 0,26 В

б) Ищем Vград

Класс точности = 0,5; Vград/Vномин = 0,005; Vград = 150 * 0,005 = 0,75 В

Vград = 0,75 В

в) Ищем Vотсч

Градуировка шкалы – до 150 В; установка – до 60 В, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 60/150 = 0,4. Vотсч = 0,5 * 0,4 = 0,2 В

V1 = 32,48 В

V = 32,48  0,82 В

Найдем ошибку напряжения I. Общая формула:

а) Ищем Iразбр

Рассмотрим таблицу измерений при R = 50 Ом

I (А)

Разница от среднего значения (А)

1

0,39

+0,002

2

0,39

+0,002

3

0,38

+0,012

4

0,40

-0,008

5

0,40

-0,008

Среднее значение (А)

0,392

0,007

Iразбр = 0,007 А

б) ) Ищем Iград

Класс точности = 0,5; Iград/Iномин = 0,005; Iград = 1 * 0,005 = 0,005 А

Iград = 0,005 А

в) Ищем Iотсч

Градуировка шкалы – до 100 А; установка – до 1 А, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 1/100 = 0,01. Iотсч = 0,5 * 0,01 = 0,005 А

I = 0,39  0,01 А

Найдем сопротивление нагрузки

.

Теперь ошибку сопротивления нагрузки

= 85,9  2,7 Ом

Найдем ошибку реостата R

R = 50  5 Ом

Выведем формулу для

при R = 50 Ом  = 32,5/50 = 0,65

формула для ошибки

= 0,65  0,02

V1 (В)

1

6,4

0,13

2

7,2

0,16

3

8,0

0,17

4

8,8

0,18

5

10,4

0,21

6

12,0

0,24

7

14,0

0,28

8

17,6

0,36

9

22,8

0,46

10

32,4

0,66

11

49,2

0,99

Задание 2: изучение потенциометра.

Для построения графиков V1 = f(r) и V = f(r)

V1 (В)

V (В)

V1I (В)

r (Ом)

R1 (Ом)

1

0

0

0

0

500

2

3,7

3,3

2,3

50

450

3

6,4

5,2

4,0

100

400

4

9,6

6,7

5,5

150

350

5

12,7

8,3

7,0

200

300

6

26,0

10,1

8,7

250

250

7

30,8

12,4

13,6

300

200

8

36,0

15,6

18,0

350

150

9

41,6

20,6

24,8

400

100

10

46,0

29,3

33,2

450

50

11

50,4

49,6

49,2

500

0

Построение графика (V)

V (В)

1

0

0,02

2

3,3

0,07

3

5,2

0,11

4

6,7

0,14

5

8,3

0,17

6

10,1

0,21

7

12,4

0,25

8

15,6

0,32

9

20,6

0,42

10

29,3

0,59

11

49,6

0,99

Вывод: при сопоставлении графиков зависимостей можно сказать, что при малых токах лучше использовать потенциометр, а при больших – реостат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46408. Характеристика військового колективу 138.5 KB
  Хоча психічний склад колективу є соціально обумовленим, але він у багато чому визначається характером і умовами колективної діяльності, віковим і національним складом членів колективу. Тому при аналізі психічного складу колективів можливий і професійний, і віковий, і національний підходи...
46409. Доказательство и доказывание в гражданском процессе 118.5 KB
  Представители по гражданскому делу, или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора...
46410. Розмір речення та ідіостиль 36.21 KB
  Підготувала студентка 2го курсу ФІФ Група 2338 н Бреніч Наталія Розмір речення та ідіостиль Ця доповідь присвячена висвітленню теми Розмір речення та ідіостиль Поліни Ігорівни Климової. Обьектом статті є речення в свою чергу предметом є розмір речення та поняття іліостиль. Адмоні даючи детальну характеристику особливостям побудови речення в творах цього письменника наголошував на тому що у фразі Томаса Манна наявний процес пошуку істини це проявляється. Цією статтею робимо спробу дослідити недостатньо вивчений аспект ідіостиля...
46411. Аналіз умов та факторів виходу на зовнішній ринок українських літакобудівних підприємств 1.41 MB
  Цю стратегію переважно використовують невеликі авіакомпанії які мають невеликий парк літаків або взагалі орендують літаки. Але частка нових літаків в повітряному парку світу залишилась нижче рекордних показників зафіксованих в 1991 та 1999 роках. Прогноз оновлення парку літаків у світі Підтримка промисловості здійснюється урядами в різних формах: від істотної суттєвої частки долі у фінансуванні наукових досліджень до прямого субсидування виробництва і державного страхування експорту. На сьогоднішній день Boeing та irbus постачають на...
46412. Статус Рахункової Палати в Україні: українське законодавство, зарубіжний досвід та шляхи удосконалення 254 KB
  Нижче розглянуто основні віхи становлення Рахункової палати як органу фінансового контролю її завдання повноваження та проблеми діяльності на сучасному етапі зарубіжний досвід правового регулювання статусу аналогічних органів в окремих зарубіжних державах. На основі проведеного дослідження розроблено пропозиції щодо можливих шляхів удосконалення правового регулювання діяльності Рахункової палати в Україні. Денис КОВРИЖЕНКОексперт Лабораторії законодавчих ініціатив Основні етапи інституціоналізації Рахункової палати У 1992 році з ініціативи...
46413. Педагогічні особливості культури офіцера. Військово-педагогічні процеси 112 KB
  Сформувати у курсантів навички пошуку узагальнення критичного аналізу навча1льного матеріалу вміння висувати і захищати свої погляди з питань що розглядаються; Формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; Формувати світогляд курсантів спираючись на національні історичні та військовопатріотичні традиції загальнолюдські цінності; Сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості.