41353

Основные измерения с электронным осциллографом

Лабораторная работа

Физика

Отклонение измерено при положениях делителя: 1:1 1:5 1:10 Максимальное отклонение луча при котором сохраняется пропорциональность напряжения и отклонения равно 58 Построим график зависимости отклонения по оси X от напряжения: U B 056 114 2 44 58 156 08 284 616 Отклонение Допустимое отклонение луча равно 12 III. А Найти неизвестное напряжение Rx Данные измерений: Отклонение на R1 мм=16 Отклонение на Rx=24 U=19.2B R1=2000 Ом Вычисление результата: Rx=242000 16 =3000 Ом Б Вычислить реактивное сопротивление и емкость...

Русский

2013-10-23

5.86 MB

0 чел.

Рященцев С. В.

Соколов А.С.

группа , 1 курс

Лабораторная работа №130

"Основные измерения с электронным осциллографом".

Цель работы: Ознакомиться с устройством осциллографа и выполнить различные измерения с его помощью.

Приборы: Осциллограф, вольтметр, реостат, магазин сопротивлений, два конденсатора, два сопротивления, полупроводниковый диод, звуковой генератор, выключатель.

Ход работы: 

I. и II.  Проверка линейности усилителей осциллографа и их градуировка.

Построим график зависимости отклонения луча (от оси Y)от подаваемого напряжения:

U, В

3.9

.56

.63

.98

.85

Откл.луча

Отклонение измерено при положениях делителя: 1:1, 1:5, 1:10

Максимальное отклонение луча, при котором сохраняется пропорциональность напряжения и отклонения равно 58


Построим график зависимости отклонения по оси
X от напряжения:

U, B

0,56

,114

,2

,44

,58

,156

,08

,284

,616

Отклонение

Допустимое отклонение луча равно 12

III. Проверка внутреннего калибратора напряжений.

Используется та же схема.

Делитель: 1:1

Делитель R2: 1:500

Показания вольтметра

7

,9

,5

,8

,5

Отклоне

ние

26

Uвнешнее

0,02

,10

,01

,04

,08

Поправка

U

0,06

,06

,04

,06

,05

Калибр.

0,08

,16

,05

,1

,13

Средняя поправка U=0.05B

IV. Определение чувствительности трубки.

          

Данные измерений:

U

5,5

,1

,9

26.8

14,6

18.6

S, мм/В

1,04

1,03

1,01

0.81

0,83

.86

Откл.

6

21

Sсредняя=1,05В

Погрешность по разбросу S=0.5В

S=(1.050.5)mm/B

  1.  
    Изучение развертки.

 

Для изучения развертки выход горизонтального усилителя одного осцилографа подключается ко входу усилителя вертикального отклонения другого.

Развертка осцилографа не является вполне линейной.

VI.  Измерение токов и напряжений. 

А) Найти неизвестное напряжение Rx

Данные измерений:

Отклонение на R1, мм=16

Отклонение на Rx=24

U=19.2B

R1=2000 Ом

Вычисление результата:

Rx=24*2000/16

=3000 Ом

Б) Вычислить реактивное сопротивление и емкость неизвестного конденсатора Cx

Данные измерений:

Отклонение на R1 L=9мм

Отклонение на Сx, 51мм

U=19,2В

R1=2000 Ом

Находим реактивное сопротивление конденсатора:

Rc=51*2000/9=11333 Ом


VII.  Получение вольт-амперных характеристик. 

Э - элемент для получения вольт-амперной характеристики.

1. Сопротивление

. Катушка

2. Конденсатор

. Диод

IX.  Изучение сдвига фаз .

w=1000 Hz; c=5*10-6 F  

r=200 r=300 r=500

a=4  

y=3 ,3 ,5

f=48 ,4 ,3 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25216. Теорія і факт в науковому пізнанні 31.5 KB
  В сучасній епістемології можна виділити дві точки зору на співвідношення теорії та факту. Фактуалізм. В фактуалістському тлумаченні факти поглинають теорію. Це є лінгвістичний компонент факту.
25217. Кант і Гегель про джерело діалектичних суперечностей 30 KB
  Причина – поняття абсолютного нескінченного належить світу речей в собі теза застосовується до світу досвіду де наявне лише скінченне обумовлене та скінчене. В діалектиці Гегеля поняття антиномії було перетворене в поняття протирічча що синтетично вирішується. Гегель намагався показати що походження багатоманітного з єдиного може бути предм етом раціонального пізнання інтрументом якогоє логічне мислення основною формою поняття. Оскільки поняття з сомого початку є тотожністю протилежностей то саморозвитток поняття підкоряється...
25218. Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості 22.5 KB
  Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості Інтенціональність означає напруженість спрямованість. Інтенційність традиційно вважається характеристикою свідомості. Інтенційність підкреслює цілісність свідомості. Не буває свідомості самої по собі.
25219. Типологія знання. Особливості наукового пізнання 25 KB
  Особливості наукового пізнання. Знання – форма духовного засвоєння результатів пізнання процесу відображення дійсності що характеризується усвідомленням їх істинності. Рефлексія – відображення термін для позначення такої риси людського пізнання як дослідження самого пізнавального акту діяльності самопізнання що дає змогу розкрити специфіку духовного світу людини. пізнання наук.
25220. Поняття розсудку та розуму в філософії Канта 27.5 KB
  Поняття розсудку та розуму в філософії Канта Вчення про розсудок і розсум Кант викладає в €œКритиці чистого розуму € в частині €œтрансцендентальна логіка€. Проблема розсуду розглядається Кантом в розділі трансцендентальна аналітика а розуму – в трансцендентальній діалектиці. Хоча чуттєвість і мислення зовсім різні пізнавальні здібності проте знання може виникнути тільки завдяки поєднанню чуттєвості і розуму. Поняття розуму – трансцендентальні ідеї.
25221. САМОСВІДОМІСТЬ 37.5 KB
  Відокремлюючи сутності від даностей за допомогою мислення у східній традиції відстороняючись від миру Я у розумінні простраивает суб'єктивне відношення до предмета іншому й собі як рефлексирование переінтерпретацію й реорганізацію значеннєвих структур свого буття у східній традиції знімаючи суб'єктивне й інші прив'язки до зовнішнього миру а тим самим і самою можливістю Я . до явного але не через роботу із предметними втримуваннями неясними або навпаки самоочевидними що є проблема й завдання когнітивних практик стратегій...
25222. Самосвідомість в житті людини та суспільства 29.5 KB
  Самосвідомість в житті людини та суспільства Самосвідомість – це пізнання і оцінкам людини самої себе як мислячого і діяльнісного суб’кту. Самосвідомість – неві’ємна с торона свідомості виражає данність суб’єктивної реальності свідомості самому суб’єкту. Самосвідомість передбачає емоційноціннісне і діяльніснорегулятивне відношення до себе. Самосвідомість проходить ряд етапів у своєму розвитку: 1 домовленневий рівень – усвідомлення своєї фізичної самототожності меж свого тіла; 2 усвідомлення себе як суб’єкта дії ус відомлення своїх...
25223. Платон. «Парменід»: основні ідеї 22 KB
  Парменід: основні ідеї Головне питання твору: що є Єдине Це питання тісно пов’язане з розумінням Платона буття та світу ідей. Буття для Платона вічне незмінне недоступне чуттєвому сприйняттю і відкривається лише розумовому пізнанню. Буття множинне. Це можливе завдяки Єдинему яке за Платоном не співпадає з розумінням буття.
25224. Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії 29 KB
  Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії Категорії – форма узагальнення понять фундаментальні поняття що формують умови можливості досвідного знання і мають апріорний характер універсальні форми синтезу знання Аристотель – 10 категорій опис та визначення: субстанція кількість якість відношення місце час положення стан дія страждання схеми висловлювань про суще Метафізичні категорії – онтологічна характеристика буття Метафізика€ Арістотеля Стоїки – звуження вчення про категорії Аристотеля до вчення про роди...