41357

Изучение зеркального гальванометра

Лабораторная работа

Физика

Изучение зеркального гальванометра Изучение внутреннего сопротивления. r внутреннее сопротивление гальванометра. Если при изменении положения ключа l показания гальванометра не меняются значит через отрезок B ток не течёт  потенциалы в точках А и В равны этого можно достичь меняя сопротивление R  R = r. Определение средней чувствительности гальванометра.

Русский

2013-10-23

208.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №138.

« Изучение зеркального гальванометра »

  1.  Изучение внутреннего сопротивления.

R1эталонные сопротивления.

G – Гальванометр.

r – внутреннее сопротивление гальванометра.

R – переменное сопротивление.

Если при изменении положения ключа l показания гальванометра не меняются, значит через отрезок AB ток не течёт  потенциалы в точках А и В равны (этого можно достичь меняя сопротивление R) R = r.

Полученные данные: R1 = 1500 Ом; R = 532 Ом; l = 233 мм (отклонение луча света на линейке); = 210-4 В.

Таким образом r = 532 1 Ом.

  1.  Определение средней чувствительности гальванометра.

Формулы для расчёта:

Ei = /i; Ev = /v; Ci = 1/Ei; Cv = 1/Ev; i = /(R1 + R); V = iR

 Eiчувствительность к току.

 Ev – чувствительность к напряжению.

 Ciтоковая постоянная.

Cvпостоянная по напряжению.

 i – ток через гальванометр.

V – напряжение на гальванометре.

Полученные данные: = 210-4 B; R1 = 1500 Ом; R = 532 Ом;  = 2332 мм; /=0.01 Ом.

Вычисление измерений:

i = /(R1 + R) = 210-4 В/2032 Ом 10-7 В

V = 5.310-5 B

Ei = 2.33103 мм/A

Ei/Ei = 0.01  Ei = 0.02109 мм/А

Ei = 2.33 0.02 мм/А109

Ci = 4.29 0.04 А/мм10-8

Ev = 4.40 0.04 мм/В106

Cv = 2.27 0.02 В/мм10-7

  1.  Определение баллистической постоянной.

а) Использование эталона взаимоиндукции.

G – гальванометр.

T – эталон взаимодействия.

Рабочие формулы:

С`б = i/; Cб = C`б/R, где

C`б – баллистическая постоянная по магнитному току.

Cб – баллистическая постоянная по заряду.

 - сумма (Ra + Rг + r).

i – изменение тока во внешней цепи.

Подставив экспериментальные данные получаем:

 = 210-3; / = 0.04

C`б/ C`б = 0.04;

б) Использование конденсатора.

с – конденсатор (0.5 мкф).

l – ключ.

G – гальванометр.

Формулы для вычислений:

Cб = Q/ = C/

 Подставляем экспериментальные данные:

Cб = 3.610-7 кл

Cб/Cб = / = 0.03

= 0.05

Cб = 3.510-7 кл

Cб/Cб = 0.05

Данный результат отлучается от полученного в предыдущей части из-за быстрой разрядки конденсатора и большой чувствительностью гальванометра на внешние помехи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36109. ОСНОВИ МЕРЕЖНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.03 MB
  Загальні відомості про компютерні мережі. Виникнення компютерних мереж. Практично відразу після появи ЕОМ виникло питання про налагодження взаємодії комп'ютерів один з одним щоб більш ефективно обробляти інформацію використати програмні й апаратні ресурси. З'явилися й перші мережі у той час обєднавши тільки найбільші ЕОМ у великих комп'ютерних центрах.
36110. Організація діяльності (галузева). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 254.69 KB
  Концепція сучасної організаційної функції 5 ЗМ 1 Зміст організаційної функції в менеджменті 5 ЗМ 2 Цілі та стратегії господарської діяльності основа побудови організації 24 ЗМ 3 Проектування організаційної структури 55 М 2 Організація виробничих процесів на підприємствах 79 ЗМ 4 Організація основного виробництва 79 Перелік використаних джерел 97 ВСТУП В курсі Організація діяльності вивчаються конкретні економічні механізми принципи організації підприємницької діяльності функціонування виробничих...
36111. ПАХВ. Курс лекцій 1.54 MB
  Вивід і аналіз диференціального рівняння статики рідини Рівняння Ейлера. Вивід основного рівняння гідростатики. Випадки практичного використання основного рівняння гідростатики. Рівняння нерозривності та суцільність потоку.
36112. Конспект лекцій із педагогічної психології 1.74 MB
  Закономірності інтелектуального і особистісного розвитку дитини як субєкта навчальної діяльності організовуваної і керованої педагогом в різнихумоах освітнього процесу Зимняя І. Завдання Вивчення психологічних основ діяльності педагога. Вивчення фактів механізмів закономірностей розвиваючого навчання Визначення закономірностей умов критеріїв засвоєнь знанб формування операційного складу діяльності на основі процесц вирішення завдань Визначення психологічних основ діагностики рівня і якості засвоєння та співвідношення з освітніми...
36113. Планування діяльності підприємства. Планологія як наука про планування 1.33 MB
  Процес планування діяльності підприємств має багато складових: виробництво реалізація продукції її собівартість забезпеченість трудовими матеріальними і фінансовими ресурсами фінансові результати роботи фінансовий стан підприємства його інвестиційна діяльність. У практиці традиційного технікоекономічного планування на вітчизняних підприємствах такі пофакторні розрахунки завжди супроводжували розробку планів із підвищення продуктивності праці і зниження витрат на виробництво продукції. Враховуючи і те що підприємствам які працюють в...
36114. Бюджетна система України 363 KB
  Сутність призначення і роль бюджету держави. Роль бюджету у фінансовокредитному механізмі. Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП. Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою моделлю країни.
36115. Проект реконструкції булочного цеху ТзОВ «Хліб Трейд»(з використанням прискорених способів тісто приготування) 976.5 KB
  Темою дипломного проекту передбачено технічне переоснащення пекарні «ТзОВ Трейд» з установкою лінії виробництва хліба. На лінії № 1 виробляється хліб дніпровський, на лінії № 2 – батони канапкові. В результаті реконструкції тістомісильні машини Стандарт замінені на двошвидкісні тістомісильні машини Прима 160А, що покращить реологічні властивості тіста, прискорить дозрівання тіста і скоротить технологічний процес приготування виробів
36116. Конспект лекцій по Інформатиці 932.5 KB
  Для позначення програмних засобів під якими розуміється сукупність всіх програм використовуваних компютерами і область діяльності по їхньому створенню й застосуванню використається слово Software буквально мякі вироби що підкреслює рівнозначність самої машини й програмного забезпечення а також здатність програмного забезпечення модифікуватися пристосовуватися й розвиватися. Для позначення частини інформатики повязаної з розробкою алгоритмів і вивченням методів і прийомів їхньої побудови застосовують термін Braіnware англ. А...
36117. Технології. Курс лекцій 3.43 MB
  ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЛЕКЦІЯ 1. Основні ознаки проектної діяльності. Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця створення архітектурних споруд чи художніх творів це прояв творчості і водночас це проектування у певній галузі людської діяльності.