41368

Основные измерения с электронным осциллографом

Лабораторная работа

Физика

Задание 1: Проверка линейности усилителей осциллографа. U В Y см 6 035 7 05 8 06 10 08 12 085 14 095 18 12 22 15 Задание 2: Градуировка усилителей. U=18 В Задание 3: Проверка внутреннего калибратора напряжения. 17 11 01 18 115 011 20 12 012 21 125 013 23 135 016 Задание 4: Определение чувствительности трубки.

Русский

2013-10-23

75.5 KB

0 чел.

Отчёт по лабораторной работе № 130

«Основные измерения с электронным осциллографом»

Приборы и приспособления: осциллограф типа С1-5–1, вольтметр – 1, потенциометр проволочный (реостат) – 1,  магазин сопротивлений – 1, сопротивление (неизвестное) – 1, звуковой генератор – 1.

Цели работы: В данной работе ставится задача ознакомиться с устройством осциллографа и выполнить различные измерения с его помощью.

Задание 1: Проверка линейности усилителей осциллографа.

U В

Y см

6

0,35

7

0,5

8

0,6

10

0,8

12

0,85

14

0,95

18

1,2

22

1,5

Задание 2: Градуировка усилителей.

U=18 В

Задание 3: Проверка внутреннего калибратора напряжения.

U В

Y см

Калибр.

17

1,1

0,1

18

1,15

0,11

20

1,2

0,12

21

1,25

0,13

23

1,35

0,16

Задание 4: Определение чувствительности трубки.

U B

Y

23

1

20

0,9

17

0,75

14

0,65

11

0,5

Задание 6-7: Измерение токов и напряжений; Получение вольтамперных характеристик.

R=5000 Ом                  R=15000 Ом

Rx=5 кОм

Задание 11: Градуировка генератора развёртки

Част. пл.

Ген Hz

0

34

1

36

2

45

3

62

8

110


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4104. Історія України. Соціально-політичні аспекти) 536.5 KB
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культуро...
4105. Соціально політичні аспекти історії України 345 KB
  Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу Лекція І. Історичні аспекти виникнення і функціонування освітних систем, становлення вищої освіти в Україні 1. Виникненн...
4106. Етнополітичний контекст української історії 676.5 KB
  Модуль І. Етнополітичний контекст української історії Лекція І. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. План Предмет та завдання історії України, її наукова періодизація. Еволюція концепцій з...
4107. Історичний поступ української держави 559 KB
  Історичний поступ української держави. Лекція. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення. Слов’янська держава Русів. Козацько-гетьманська держава – Військо Запорозьке. Сл...
4108. Соціальні технології в адміністративному менеджменті 259.46 KB
  Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни«соціальні технологіїв адміністративному менеджменті. Вступ маємістити:реальні причинита актуальністьвиборусаме цієїадміністратив...
4109. Соціальний простір як обєкт технологізації 460.65 KB
  Соціальний простір як об’єкт технологізації. Соціальний простір можна розглядати як безпосереднє поле взаємодії суспільства і особистості, енергія якого йде від соціуму, породжується рівнем його зрілості, спрямоване до особистості...
4110. Симетричні криптосистеми та криптоалгоритми 118.5 KB
  До нашого часу, криптографія займалася виключно забезпеченням конфіденційності повідомлень (тобто шифруванням) — перетворенням повідомлень із зрозумілої форми в незрозумілу і зворотнє відновлення на стороні одержувача, роблячи його неможливим для прочитання для того.
4111. Создание формул в Excel 83 KB
  Создание формул в Excel При вводе значений (не формул), которые начинаются с минуса или знака равенства, перед ними нужно поставить одинарную кавычку (апостроф) Чтобы значения типа 2/2 не превращались в даты, формат ячейки нужно установить текстовый...
4112. Секреты Excel. Использование функции 113.74 KB
  Секреты Excel. Использование функции Если Основное богатство табличного процессора Microsoft Excel составляют функции. С их помощью можно решить практически любую задачу, важно только верно их использовать и знать, что именно они умеют делать. Пре...