41369

Определение плотности тела правильной формы

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: ознакомление с простейшими измерительными инструментами (штангенциркулем, микрометром, техническими весами, аналитическими весами) и отработка техники вычисления погрешностей, ведения записей, составления отчета.

Русский

2013-10-24

70.62 KB

0 чел.

Отчет по работе № 0

“Определение плотности тела правильной формы”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Цель работы: ознакомление с простейшими измерительными инструментами (штангенциркулем, микрометром, техническими весами, аналитическими весами) и отработка техники вычисления погрешностей, ведения записей, составления отчета.

Приборы: штангенциркуль (точность 0,01 см), микрометр (точность 0,001 см), технические и аналитические весы (точность 0,0005 г.), наборы разновесов, прилагающиеся к каждым весам.

Исследуемая деталь:

где h – высота детали; d1 – диаметр окружности детали; d2 – диаметр отверстия в детали (центры окружностей в одной точке).

Вывод рабочей формулы:

,

где  - плотность детали; V – объем детали; m – масса детали; V1 – объем детали, включая отверстие; V2 – объем отверстия.

Получена следующая рабочая формула для определения плотности детали:

.

Формула погрешности определения плотности:

.

 Данные измерения:

1) измерение h

№ измерения

Измеренное значение (см)

Погрешность отсчета (см)

Погрешность градуировки (см)

Отклонение от ср. значения (см)

1

0,71

0,005

0,01

+0,006

2

0,72

-0,004

3

0,72

-0,004

4

0,71

+0,006

5

0,72

-0,004

Ср. знач. (см)

0,716

0,0048

h = (0,716  0,012) см.

Контрольный замер h по микрометру: 0,709 см.

2) Измерение d1

№ измерения

Измеренное значение (см)

Погрешность отсчета (см)

Погрешность градуировки (см)

Отклонение от ср. значения (см)

1

5,24

0,005

0,01

+0,004

2

5,25

-0,006

3

5,24

+0,004

4

5,24

+0,004

5

5,25

-0,006

Ср. знач. (см)

5,244

0,0048

d1 = (5,244  0,012) см.

3) Измерение d2

№ измерения

Измеренное значение (см)

Погрешность отсчета (см)

Погрешность градуировки (см)

Отклонение от ср. значения (см)

1

2,60

0,005

0,01

0

2

2,61

-0,01

3

2,60

0

4

2,60

0

5

2,59

+0,01

Ср. знач. (см)

2,600

0,002

d2 = (2,600  0,012) см

4) Измерение массы тела:

 а) весы ВЛТ

m = 50г + 20г + 10г + 5г + 2г + 2г + 0,2г + 0,2г + 0,02г + 0,02г = 89,440 г

Оценка ошибки m на этих весах:

 б) весы аналитические

m = 50г + 20г + 10г + 5г + 2г + 2г + 0,510г - 0,0035г = 89,5065 г

За погрешность m на этих весах примем: m=0,0005 г

Вычисление результатов

Вычисление погрешности

.

Относительная погрешность (в %):

.

Окончательный результат: = (7,67  0,13) г/см3

Вывод: в соответствии с таблицей данных о плотности твердых веществ, можно сказать, что исследуемая деталь сделана из железа (стали), плотность которого равна 7,8 г/см3. Штангенциркуль вносил в измерения наибольшие ошибки, поскольку его точность 0,01см., а у микрометра 0,001 см. Для получения результата был взят штангенциркуль. Наиболее точным прибором для измерения массы можно считать аналитические весы, поскольку их точность 0,0005 г. У технических весов точность 0,0025 г. (см. расчеты).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54326. Особливості використання кейс-методу при викладанні інженерної графік 704.5 KB
  Наявність головної умови використання кейс-методу при викладанні будь–якої дисципліни – наявність протиріч, на основі яких формуються і формулюються проблемні ситуації, задачі, практичні завдання для обговорення та знаходження оптимального розвязання учнями або студентами.
54327. Методичні рекомендації щодо формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів початкових класів на уроках української мови в російськомовних класах 367.5 KB
  Діти що приходять у 1 клас особливо російськомовні мають обмежений словниковий запас для спілкування українською мовою. Наприклад: ТВАРИНИ Ведмідь медведь Лисиця лисица Вовк волк Заєць заяц Білка белка Їжак ежик Мавпа обезьяна Пташка птичка Жаба лягушка Ящірка ящерица Бобер бобёр Кажан летучая мышь Паралельно з цією карткою діти працюють з карткою з малюнками на якій намальовані ті предмети які були записані в картці словами. Скажіть діти кого із названих членів сім'ї ви вдома називаєте не так Пропоную з...
54328. Метод проектів як основа творчого розвитку особистості 170.5 KB
  Практична теоретична пізнавальна значимість передбачуваних результатів наприклад доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону фактори що впливають на цей стан тенденції що просліджуються в розвитку даної проблеми; спільний з партнером по проекту випуск газети альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях план заходів і т. Структурування змістовної частини проекту із указівкою поетапних результатів. Але незалежно від типу проекту всі вони в означеній мірі неповторні та унікальні;...
54329. Групування, формули, адресація, імена комірок, авто заповнення в Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 429 KB
  Мета: Навчитися обєднувати дані за природними групами, користуватися документом, в якому є групування, створювати в комірках формули для обчислення нових даних, копіювати дані та формули, призначати імена коміркам, користуватися автозаповненням.
54330. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 239.5 KB
  Це з одного боку сукупність прийомів операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності. Саме тому на уроках інформатики корисно вводити елементи проектної діяльності. Провідні принципи такої діяльності: Основні вимоги до проекту Необхідно наявність соціально значущої задачі проблеми дослідної інформаційної практичної.
54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.
54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.