41369

Определение плотности тела правильной формы

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: ознакомление с простейшими измерительными инструментами (штангенциркулем, микрометром, техническими весами, аналитическими весами) и отработка техники вычисления погрешностей, ведения записей, составления отчета.

Русский

2013-10-24

70.62 KB

0 чел.

Отчет по работе № 0

“Определение плотности тела правильной формы”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Цель работы: ознакомление с простейшими измерительными инструментами (штангенциркулем, микрометром, техническими весами, аналитическими весами) и отработка техники вычисления погрешностей, ведения записей, составления отчета.

Приборы: штангенциркуль (точность 0,01 см), микрометр (точность 0,001 см), технические и аналитические весы (точность 0,0005 г.), наборы разновесов, прилагающиеся к каждым весам.

Исследуемая деталь:

где h – высота детали; d1 – диаметр окружности детали; d2 – диаметр отверстия в детали (центры окружностей в одной точке).

Вывод рабочей формулы:

,

где  - плотность детали; V – объем детали; m – масса детали; V1 – объем детали, включая отверстие; V2 – объем отверстия.

Получена следующая рабочая формула для определения плотности детали:

.

Формула погрешности определения плотности:

.

 Данные измерения:

1) измерение h

№ измерения

Измеренное значение (см)

Погрешность отсчета (см)

Погрешность градуировки (см)

Отклонение от ср. значения (см)

1

0,71

0,005

0,01

+0,006

2

0,72

-0,004

3

0,72

-0,004

4

0,71

+0,006

5

0,72

-0,004

Ср. знач. (см)

0,716

0,0048

h = (0,716  0,012) см.

Контрольный замер h по микрометру: 0,709 см.

2) Измерение d1

№ измерения

Измеренное значение (см)

Погрешность отсчета (см)

Погрешность градуировки (см)

Отклонение от ср. значения (см)

1

5,24

0,005

0,01

+0,004

2

5,25

-0,006

3

5,24

+0,004

4

5,24

+0,004

5

5,25

-0,006

Ср. знач. (см)

5,244

0,0048

d1 = (5,244  0,012) см.

3) Измерение d2

№ измерения

Измеренное значение (см)

Погрешность отсчета (см)

Погрешность градуировки (см)

Отклонение от ср. значения (см)

1

2,60

0,005

0,01

0

2

2,61

-0,01

3

2,60

0

4

2,60

0

5

2,59

+0,01

Ср. знач. (см)

2,600

0,002

d2 = (2,600  0,012) см

4) Измерение массы тела:

 а) весы ВЛТ

m = 50г + 20г + 10г + 5г + 2г + 2г + 0,2г + 0,2г + 0,02г + 0,02г = 89,440 г

Оценка ошибки m на этих весах:

 б) весы аналитические

m = 50г + 20г + 10г + 5г + 2г + 2г + 0,510г - 0,0035г = 89,5065 г

За погрешность m на этих весах примем: m=0,0005 г

Вычисление результатов

Вычисление погрешности

.

Относительная погрешность (в %):

.

Окончательный результат: = (7,67  0,13) г/см3

Вывод: в соответствии с таблицей данных о плотности твердых веществ, можно сказать, что исследуемая деталь сделана из железа (стали), плотность которого равна 7,8 г/см3. Штангенциркуль вносил в измерения наибольшие ошибки, поскольку его точность 0,01см., а у микрометра 0,001 см. Для получения результата был взят штангенциркуль. Наиболее точным прибором для измерения массы можно считать аналитические весы, поскольку их точность 0,0005 г. У технических весов точность 0,0025 г. (см. расчеты).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22948. МАСИВИ. БАГАТОВИМІРНІ МАСИВИ 131.5 KB
  middle] void merge int min int middle int max {int i j m1m2; i=m1=min; m2=middle1; while m1 =middle m2 =max if a[m1] a[m2] b[i]= a[m1]; else b[i]= a[m2]; while m1 =middle b[i]= a[m1]; while m2 =max b[i]= a[m2]; for i=min; i =max; i a[i]=b[i]; } швидке упорядкованому за зростанням масиву a[] довжини n=2 за допомогую масиву b[] void...
22949. СБС-ПРОГРАМИ ТА РЕКУРЕНТНІ ПОСЛІДОВНОСТІ 599 KB
  Індуктивні визначення Структурні блок схеми та СБСпрограми. СБС програми це інтерпретовані структурні блоксхеми. Рекурентні функції і тільки вони обчислюється СБСпрограмами.
22950. Облік розрахунків з дебіторами 79 KB
  Види дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок, повернення товарів і податку на додану вартість. Методика розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів до одержання.
22951. Мова Сі 240.5 KB
  Дамо індуктивне визначення термів. Розрізнюють три види типізованих термів: префіксні інфіксні та постфіксні. Існує ще один вид термів – змішані коли в індуктивному переході одночасно використовується два або і всі три різновиди термів. На практиці з метою спрощення запису термів приймаються ті чи інші угоди.
22952. Облік грошових коштів 113 KB
  Облік і контроль касових операцій і грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках. Облік короткострокових фінансових інвестицій.
22953. Школи Китайські 34.5 KB
  Ми почнемо з того що філософія як форма духовної діяльності має історичність. Філософія це ідейний діалог мислителів різних епох. Антична філософія 2. Середньовічна філософія.
22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.
22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.