41371

Исследование генератора электрического тока

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: сравнение две возможные схемы включения амперметра и вольтметра; определение сопротивления амперметра и вольтметра. Приборы: три реостата (30 Ом, 5А; 30 Ом, 5А; 100 Ом, 2А), амперметр (класс точности 1,0; цена деления 0,01 А), вольтметр (точность 1,0; цена деления 0,2 В), выключатель и два переключателя.

Русский

2013-10-24

182.71 KB

3 чел.

Отчет по работе № 8

“Исследование генератора электрического тока”

студента 12 группы I курса

Василькова Сергея Дмитриевича.

Цель работы: сравнение две возможные схемы включения амперметра и вольтметра; определение сопротивления амперметра и вольтметра.

Приборы: три реостата (30 Ом, 5А; 30 Ом, 5А; 100 Ом, 2А), амперметр (класс точности 1,0; цена деления 0,01 А), вольтметр (точность 1,0; цена деления 0,2 В), выключатель и два переключателя.

Задание 1: изучение работы генератора в зависимости от нагрузки.

где А – амперметр; V – вольтметр;  - ЭДС; К – ключ; R1 ,R2 ,R3 – реостаты 250 ,30, 500 Ом соответственно; r – внутреннее сопротивление источника тока.

Показания приборов:

I (А)

U (В)

R=R1+R2(Ом)

W=VI

W0=I

=I(R+r)

= W/ W0

1

0,025

9,2

368.0

0,23

0,24

9,6

0,96

2

0,030

9,1

303,4

0,28

0,29

9,5

0,97

3

0,040

9,0

225,0

0,36

0,39

9,6

0,94

4

0,055

8,6

156,4

0,48

0,52

9,4

0,93

5

0,090

7,8

86,7

0,71

0,81

9,0

0,88

6

0,220

6,4

29,1

1,41

2,07

9,4

0,68

7

0,270

6,2

23,0

1,68

2,68

9,9

0,63

8

0,310

5,8

18,7

1,80

3,10

10,0

0,58

9

0,330

5,6

17,0

1,85

3,33

10,1

0,56

10

0,370

5,2

14,1

1,93

3,78

10,2

0,51

11

0,390

4,7

12,1

1,84

3,90

10,0

0,47

12

0,430

4,4

10,3

1,90

4,43

10,3

0,43

13

0,480

3,5

7,3

1,68

4,80

10,0

0,35

14

0,530

2,6

4,9

1,38

5,20

9,8

0,27

15

0,600

1,6

2,7

0,96

5,82

9,7

0,17

16

0,680

0,4

0,6

0,28

6,53

9,6

0,04

Среднее

0,303

5,7

80,0

1,18

3,0

9,8

0,59

Дополнительные измерения №10

I (А)

U (В)

Разница от среднего значения (А)

Разница от среднего значения (В)

1

0,380

6,40

-0,006

-0,08

2

0,370

6,30

+0,004

+0,02

3

0,370

6,30

+0,004

+0,02

4

0,380

6,40

-0,006

-0,08

5

0,370

6,20

+0,004

+0,12

Среднее значение

0,374

6,32

0,005

0,07

Найдем ошибку напряжения V. Общая формула:

.

а) Vразбр = 0,07 В

б) Ищем Vград

Класс точности = 1,0; Vград/Vномин = 0,01; Vград = 15 * 0,01 = 0,15 В

в) Ищем Vотсч

Градуировка шкалы – до 75 В; установка – до 15 В, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 15/75 = 0,2. Vотсч = 0,5 * 0,2 = 0,1 В

Найдем ошибку напряжения I. Общая формула:

а) Iразбр = 0,005 А

б) ) Ищем Iград

Класс точности = 1,0; Iград/Iномин = 0,01; Iград = 0,75 * 0,01 = 0,008 А

в) Ищем Iотсч

Градуировка шкалы – до 75 А; установка – до 0,75 А, относительно всей шкалы. Тогда одно деление равно 0,75/75 = 0,01. Iотсч = 0,5 * 0,01 = 0,005 А

Теперь ошибку сопротивления нагрузки r

формула для ошибки

Задание 2: прямое измерение выходного сопротивления генератора (проверка теоремы Тевена).

где А – амперметр; V – вольтметр;  - ЭДС; К – ключ; R1 ,R2 – реостаты 250 ,30 Ом соответственно; r – внутреннее сопротивление источника тока.

Теорема Тевена: если в активном двухполюснике с выходным сопротивлением r и э.д.с. станут равны нулю, то входное сопротивление полученного пассивного двухполюсника также станет равно r.

I = 0,64А

V = 9,6 В

r = V/I = 9,6/0,64 = 15 Ом

предыдущее измерение: r = 13,5 Ом. Сопротивления в обоих случаях примерно одинаковы, значит теорема Тевена верна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36965. Створення Windows Forms додатків на мові програмування C# 35 KB
  Створити Windows Forms додаток для вирішення відповідної задачі для чого: Розробити необхідну структуру вхідних віхідних даних та діалогових вікон додатку в яких розмістити необхідні елементи керування. Розробити додаток Облік успішності студентів для оперативного обліку успішності студентів в сесію деканом заступниками декана і співробітниками деканату. Розробити додаток Особисті справи студентів для отримання відомостей про студентів співробітниками деканату профкому і відділу кадрів. Розробити додаток Філіали банків .
36966. Дослідження базових схем підсілюваньніх каскадів на біполярніх транзисторах 284 KB
  Re емітерний опір Rl R2 резистори дільника що задає режим каскаду по постійному струму. Особливістю класичної схеми каскаду з СБ рис. Залежно від струму колектора транзистора і величини падіння напруги на електродах транзистора усилительного каскаду а також від амплітуди вхідного сигналу розрізняють наступні режими підсилення: режим А; режим В; режим С; режим D і проміжні режими наприклад АВ. Підсилювальний каскад по схемі з СЕ Для підсилювального каскаду класу А розрахунок статичного режиму полягає у виборі такого колекторного...
36968. Захист мережевого сервісу (засобами ОС Windows 2003 Server, OC Linux) 259.5 KB
  Типове ім'я принципіалу виглядає так root dmin@GRINDER.COM що означає ім'я primry nme root характеристику instnce який належить сектору GRINDER.conf [libdefults] defult_relm = GRINDER.COM kdc і dmin сервер для GRINDER.
36969. Дослідження процесу програмування взаємодій за допомогою засобів С++ або С# 14.5 KB
  Система забезпечує сканування кожної книги і обчислює загальну вартість покупки. Система дозволяє клієнту розрахуватися готівкою або кредитною картою. Після підтвердження оплати система контролю покупок друкує чек та зберігає дані про зроблені покупки. При цьому система веде облік повернених покупок.
36970. ЗРІВНОВАЖУВАННЯ ОБЕРТОВИХ МАС 357.36 KB
  Зміст роботи: провести балансування вала із закріпленими на ньому кількома незрівноваженими дисками розміщенням в його опорних перерізах противаг масу і розташування яких визначити з умови статичної та динамічної рівноваги обертових мас у векторній формі.1 а із закріпленими на його валу масами m1 і m2 положення яких задано координатами iri αi. Схема балансування незрівноваженого ротора Припустимо що маси незрівноважені тобто головний вектор і головний момент сил інерції системи не дорівнюють нулю.
36971. Організація VPN-мереж 295 KB
  Відкрийте службу Маршрутизація і віддалений доступ і зайдіть у властивості сервера. Зайдіть на вкладку IP виберіть назву внутрішнього адаптера і створіть статичний пул адрес відмінний від внутрішнього який буде присвоюватися VPNклієнтам. У вкладці Журнал событий виставіть параметр вести журнал всех событий Конфігурація портів Зайдіть у властивості Порты . В результаті у вас зявиться таке вікно: Конфігуруємо NT Зайдіть у IPмаршрутизация NTпреобразование сетевых адресов .
36972. Анализ данных с помощью функций табличного процессора 208.5 KB
  Ход работы: Постановка задачи: С помощью табличного процессора Microsoft Excel выполнить следующие операции: Создать по приведённому образцу таблицу Реки Украины. На рабочем листе 1 воспользовавшись заготовкой и отформатировав по приведённому на листе образцу создайте таблицу Реки Украины. Переименуйте данный лист в Реки Украины. Необходимо диаграмме присвоить соответствующее имя использовать маркеры долей в расположить лист с диаграммой сразу за листом Реки Украины.