41374

Трансляция сетевых адресов NAT

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Сначала мы собрали типологию сети представленную на рис. 1 IP адреса сетевых интерфейсов После этого мы настроили OSPF маршрутизацию рис. Рис.

Русский

2013-10-23

170.52 KB

8 чел.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Комплексная защита информации»

Специальность 090104 «Комплексная защита объектов информатизации»

Лабораторная работа №5

Трансляция сетевых адресов NAT

Выполнил: студент РЗ-419

Гиря Дмитрий Николаевич

Проверил: Щерба Евгений

Викторович

Омск – 2013

Рис.1 Типология сети для данной лабораторной работы

В данной работе мы производили знакомство с различными видами трансляции сетевых адресов NAT и их настройках на маршрутизаторах Cisco.

Сначала мы собрали типологию сети, представленную на рис.1. После этого мы назначили всем интерфейсам маршрутизаторов адреса в соответствие с табл. 1.

Интерфейс\устройство

L1

G1

G2

Ethernet0

10.10.1.2

255.255.255.0

10.10.1.1

255.255.255.0

Serial0

175.10.1.1

255.255.255.0

175.10.1.2

255.255.255.0

Табл. 1 IP адреса сетевых интерфейсов

После этого, мы настроили OSPF маршрутизацию (рис.2) .

 

Рис.2 OSPF маршрутизация на маршрутизаторе L1

После мы настроили telnet-подключение на G2, проверили достижимость всех устройств и возможность telnet подключения из L1 к G2(рис.3).

Рис.3 telnet-подключение из L1 к G2

После мы настроили статическую трансляцию NAT внутреннего локального адреса маршрутизатора L1 во внутренний глобальный адрес интерфейса Serial0 маршрутизатора G1. Проверили трансляцию, создав telnet подключение из L1 к G2 и отправил ICMP запрос на маршрутизатор L1. На рис.4 предоставлена таблица трансляций.

Рис.4 Таблица трансляции для статической трансляции NAT

Затем мы настроили динамическую трансляцию NAT внутреннего локального адреса маршрутизатора L1, используя область адресов в диапазоне 175.10.1.50 - 175.10.1.100. Проверили трансляцию, создав telnet подключение из L1 к G2 и отправил ICMP запрос на маршрутизатор L1. На рис.5 предоставлена таблица трансляций.

Рис.5 Таблица трансляции для динамической трансляции NAT

Затем мы настроили перегрузку NAT (PAT) внутреннего локального адреса маршрутизатора L1 во внутренний глобальный адрес интерфейса Serial0 маршрутизатора G1. Проверили трансляцию, создав telnet подключение из L1 к G2, вывели список пользователей на G2. Проверили конфигурацию маршрутизатора G1 и вывели таблицу трансляций. На рис.6 предоставлена таблица трансляций, а на рис.7 представлен список пользователей на маршрутизаторе G2.

Рис.6 Таблица трансляции для трансляции PAT

Рис.7 Список пользователей на маршрутизаторе G2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.
65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; зясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.
65590. Розроблення основ технологій формування карбонітридних та карбооксидних термодифузійних покриттів на титанових сплавах 4.27 MB
  Проте деякі особливості притаманні титану обмежують його застосування в якості конструкційного матеріалу. Тому експлуатація в умовах складних навантажень та впливу агресивних середовищ яка висуває підвищені вимоги до фізикохімічних властивостей робочих поверхонь вимагає додаткової обробки титану.
65591. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ОТОЧЕННІ 265.5 KB
  У звязку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному оточенні. Щерба мовлення дітей та їх цілеспрямованого навчання у процесі розвитку мовленнєвих здібностей А. Щерба окремих сторін мовлення дитини та комплексного розвитку...
65592. ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ОСМОТИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ ДО ГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ 2.9 MB
  Актуальною проблемою кріобіології є розробка нових методів зберігання еритроцитів в умовах низьких температур а також поліпшення показників збереження клітин при використанні існуючих методик зберігання. Щоб оцінити внесок висококонцентрованих розчинів солей...
65593. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ РЕЗИСТЕНТНІЙ СКРОНЕВІЙ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЇХ ДИНАМІКА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 951.5 KB
  Високі показники захворюваності на епілепсію переважно за рахунок її симптоматичних форм етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії значна питома вага психічних розладів істотна частка резистентних форм інвалідизація і соціальна дезадаптація хворих тривала і дорога терапія...
65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...