41375

Виртуальные локальные сети VLAN

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

3 показан ping подсети 20 и подсети 30.4 показана недоступность компьютера из подсети 20 к подсети 30.4 Ping из подсети 20 в подсеть 30 Далее мы изменили типологию №1 на типологию №2 которая изображена на рис. Для этого мы разбили исходную сеть на две подсети.

Русский

2013-10-23

209.62 KB

30 чел.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Комплексная защита информации»

Специальность 090104 «Комплексная защита объектов информатизации»

Лабораторная работа №6

Виртуальные локальные сети VLAN

Выполнил: студент РЗ-419

Гиря Дмитрий Николаевич

Проверил: Щерба Евгений

Викторович

Омск – 2013

В данной работе мы познакомились с технологией виртуальных локальных сетей VLAN и настройкой статических VLAN на маршрутизаторах Cisco.

Рис.1 Типология №1

Сначала мы собрали типологию, представленную на рис. 1. Назначили компьютерам адреса. Все компьютеры входят в одну подсеть. Маршруты по умолчанию на компьютерах не устанавливали.

Затем мы организовали в сети две VLAN. Компьютеры 20_1 и 20_2 поместили во VLAN с номером 10, а компьютеры 30_1 и 30_2 – во VLAN с номером 20. На рис. 2, рис. 3 показан ping подсети 20 и подсети 30. На рис.4 показана недоступность компьютера из подсети 20 к подсети 30.

Рис.2 Ping внутри сети 20

Рис.3 Ping внутри сети 30

Рис.4 Ping из подсети 20 в подсеть 30

Далее мы изменили типологию №1 на типологию №2, которая изображена на рис.5

Рис.5 Типология №2

В этой типологии маршрутизатор подключен к двум интерфейсам коммутаторов. Мы объединили виртуальные сети с помощью маршрутизатора. Для этого мы разбили исходную сеть на две подсети. Мы ввели на коммутаторах интерфейсы, подсоединенные к маршрутизатору в виртуальные сети. На рис. 6 предоставлена доступность компьютера из подсети 20 к компьютеру из подсети 30.

Рис.6 Ping из подсети 20 в подсеть 30

Далее мы изменили типологию №2 на типологию №3, изображенную на рис. 7.

Рис.7 Типология №3

На маршрутизаторе разбили интерфейс fa0/0 на два подынтерфейса fa0/0.20 и fa0/0.30. Определили на них инкапсуляцию isl и поместили их в виртуальные сети 10 и 20 соответственно. На рисунке 8 показано разбиение интерфейса fa0/0 на два подынтерфейса fa0/0.20 и fa0/0.30 на рисунке 9 показана достижимость устройства из подсети 20 к устройству из подсети 30.

Рис.8 команда show     на маршрутизаторе.

Рис.9 Ping из подсети 20 в подсеть 30


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.
83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава субєкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Субєкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Субєктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення субєктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення субєктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.
83458. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 37.25 KB
  Міжнародна міжурядова організація може бути визначена як формальна структура створена в рамках міжнародного договору укладеного між державамичленами організації яка має конкретну ціль що проявляється у спільному інтересі державчленів. В деяких випадках членами міжнародних організацій крім держав можуть бути також інші міжнародні організації та певні автономні утворення. На відміну від міжнародних організацій членами яких виключно або головним чином є держави і які зазвичай іменуються міжнародними міжурядовими організаціями...
83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...