41375

Виртуальные локальные сети VLAN

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

3 показан ping подсети 20 и подсети 30.4 показана недоступность компьютера из подсети 20 к подсети 30.4 Ping из подсети 20 в подсеть 30 Далее мы изменили типологию №1 на типологию №2 которая изображена на рис. Для этого мы разбили исходную сеть на две подсети.

Русский

2013-10-23

209.62 KB

30 чел.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Комплексная защита информации»

Специальность 090104 «Комплексная защита объектов информатизации»

Лабораторная работа №6

Виртуальные локальные сети VLAN

Выполнил: студент РЗ-419

Гиря Дмитрий Николаевич

Проверил: Щерба Евгений

Викторович

Омск – 2013

В данной работе мы познакомились с технологией виртуальных локальных сетей VLAN и настройкой статических VLAN на маршрутизаторах Cisco.

Рис.1 Типология №1

Сначала мы собрали типологию, представленную на рис. 1. Назначили компьютерам адреса. Все компьютеры входят в одну подсеть. Маршруты по умолчанию на компьютерах не устанавливали.

Затем мы организовали в сети две VLAN. Компьютеры 20_1 и 20_2 поместили во VLAN с номером 10, а компьютеры 30_1 и 30_2 – во VLAN с номером 20. На рис. 2, рис. 3 показан ping подсети 20 и подсети 30. На рис.4 показана недоступность компьютера из подсети 20 к подсети 30.

Рис.2 Ping внутри сети 20

Рис.3 Ping внутри сети 30

Рис.4 Ping из подсети 20 в подсеть 30

Далее мы изменили типологию №1 на типологию №2, которая изображена на рис.5

Рис.5 Типология №2

В этой типологии маршрутизатор подключен к двум интерфейсам коммутаторов. Мы объединили виртуальные сети с помощью маршрутизатора. Для этого мы разбили исходную сеть на две подсети. Мы ввели на коммутаторах интерфейсы, подсоединенные к маршрутизатору в виртуальные сети. На рис. 6 предоставлена доступность компьютера из подсети 20 к компьютеру из подсети 30.

Рис.6 Ping из подсети 20 в подсеть 30

Далее мы изменили типологию №2 на типологию №3, изображенную на рис. 7.

Рис.7 Типология №3

На маршрутизаторе разбили интерфейс fa0/0 на два подынтерфейса fa0/0.20 и fa0/0.30. Определили на них инкапсуляцию isl и поместили их в виртуальные сети 10 и 20 соответственно. На рисунке 8 показано разбиение интерфейса fa0/0 на два подынтерфейса fa0/0.20 и fa0/0.30 на рисунке 9 показана достижимость устройства из подсети 20 к устройству из подсети 30.

Рис.8 команда show     на маршрутизаторе.

Рис.9 Ping из подсети 20 в подсеть 30


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65644. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 361 KB
  Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...
65645. ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦА ШРЕКЕРА: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ СТИЛЮ 174.5 KB
  Творчість видатного австрійського композитора диригента педагога Франца Шрекера 1878-1934 є однією з малодосліджених сторінок у вітчизняному музикознавстві. І хоча ці найяскравіші твори Шрекера впродовж 10х років ХХ століття здобули успіх майже на всіх провідних оперних сценах Західної Європи...
65646. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 199.5 KB
  Постійне збільшення обсягу знань до якого необхідно вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому навчальному закладі ВНЗ підвищення вимог до його професійної і спеціальної підготовки не може не викликати гостру потребу всебічного та глибокого дослідження системи формування в студентів...
65647. Державне управління системою охорони здоров’я на регіональному рівні 469.5 KB
  Горького завідувач кафедри організації вищої освіти управління охороною здоров’я і епідеміології ФІПО; доктор наук з державного управління доцент Карамишев Дмитро Васильович Національний фармацевтичний університет завідувач кафедри менеджменту і адміністрування...
65648. Мова творів В. Пелевіна в психолінгвістичному і лінгвокультурному аспектах 189.5 KB
  Останніми роками в русистиці спостерігається тенденція до досліджень художнього тексту методами не лише лінгвістичних а й соціальних культурологія психологія соціологія наук. Інтерес мовознавців до художнього тексту легко пояснити враховуючи антропоцентричну спрямованість гуманітарних розробок...
65649. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ З КОМБІНОВАНИМИ КОНТРАКТУРАМИ КОЛІННОГО СУГЛОБА 152 KB
  За відсутності їх вчасного та адекватного лікування майже у 9095 хворих на гемофілію розвиваються комбіновані ураження опорно-рухового апарату ОРА що супроводжується тяжкою інвалідизацією та погіршенням якості життя збільшує економічні витрати суспільства на лікувальні реабілітаційні та соціальні заходи Суховій М.
65650. ТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 2.72 MB
  Огляд робіт присвячених дослідженню процесів розвитку професійних або професійно обумовлених захворювань показує що до теперішнього часу в достатній мірі сформовані основні наукові уявлення про фактори ризику які обумовлені шкідливими умовами...
65651. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 194.5 KB
  Все вищезазначене стало підґрунтям для дослідження особливостей імунної реактивності та портальної гемодинаміки при різних варіантах ураження печінки у хворих на ІМ. Це дозволить, на наш погляд, з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості...
65652. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу 244.5 KB
  З розвитком економіки ускладнюється розуміння змісту капіталу і системи управління ним. Питання управління різноманітними видами капіталу підприємства розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: М. Проте в основному автори досліджують окремо фінансову фізичну...