41381

Базы данных SQLXML XML: Extensible Mrkup Lnguge

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

XHTML – словарь XML. XMLдокумент. XML: правильно построенный документ – соответствует синтаксическим правилам XML.

Русский

2013-10-23

47.5 KB

1 чел.

Лекция 15

Базы данных

SQLXML

  1.  XML: Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки. W3C. Подмножество SGML. XHTML – словарь XML. HTML (описан SGML). XML-документ. Стандарт.
  2.  XML: правильно построенный документ – соответствует  синтаксическим правилам XML.
  3.  XML: валидный документ – соответствует семантическим правилам. Семантические правила описываются с помощью специальных схем.  Программы XML-валидаторы. Программы XML-парсеры.
  4.  XML: поддерживает UNICODE, не зависит от платформы, XLT-преобразование встроенный в браузеры и web-серверы.
  5.  XML: поддерживает Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. 

  1.  FOR XML

  1.  OPENXML


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23202. Філософське мислення та його специфіка 30 KB
  Філософське мислення та його специфіка. Філософський стиль мислення з’являється тодіколи людина починає масштабно мислити і шукати оптимальний варіант свого життя. Філософський тип мислення є не тільки любов’ю до мудрості. рівнях: звичайний буденнийпочуття; теоретичниймислення; практичнийна осн.
23207. Діалектика та метафізика як філософські методи 38.5 KB
  Діалектика метод філософського дослідження при якому речі явища розглядаються гнучко критично послідовно з врахуванням їх внутрішніх протиріч змін розвитку причин і наслідків єдності і боротьби протилежностей. Метафізика метод протилежний діалекціку при якому об'єкти розглядаються: відособлено як самі по собі а не з точки зору їх взаємозв'язаної ; статично ігнорується факт постійних змінсамору хурозвитку; однозначно ведеться пошук абсолютної істини не приділяється уваги протиріччямне усвідомлюється їх єдність....
23208. Основні функції філософії 37.5 KB
  Основні функції філософії: У межах цілісної структури філософії основні функції філософії взаємопов'язані і взаємно детермінують одна одну. Розглянемо спочатку взаємний зв 'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Але ще в античній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Суттєвою функцією філософії є пізнавальна.