41382

Базы данных Транзакции. Транзакция: одна или несколько команд SQL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Транзакция: блокировка в транзакциях dedlock Транзакция: уровни изоляции NSI SQL92 читатели писатели RED UNCOMMITED неподтвержденное грязное чтение. Читатель не может изменить незафиксированные строки ожидает; RED COMMITED подтвержденное чтение. Читатель не может прочитать неподтвержденные данные ожидает писатель может изменить и удалить уже прочитанные читателем данные; REPETBLE RED повторяемое чтение. RED UNCOMMITED RED COMMITED RERETBLE RED Если в 12.

Русский

2013-10-23

236.5 KB

20 чел.

Лекция 14

Базы данных

Транзакции

 1.  Транзакция: одна или несколько команд SQL, которые либо успешно выполняются как единое целое, либо отменяются как единое целое.
 2.  Транзакция: логическая единица работы, обеспечивающая переход базы данных из одного согласованного (непротиворечивого) состояния в другое согласованное состояние.  
 3.  ACID: требование к транзакционной системе

Atomicity (Атомарность)   транзакция либо завершается полностью и  успешно, либо полностью не выполняется (аварийно завершается);

Consistency(Согласованность) – транзакция (успешно или аварийно завершенная) всегда оставляет базу данных в согласованном состоянии;

Isolation(Изолированность) -  до  фиксации изменения видит только сеанс, выполнивший эти изменения; есть различные уровни изолированности;

Durability (Устойчивость, долговечность) - после фиксации транзакцию нельзя отменить.

 1.  Транзакция: пример, банк-банкомат.

 1.  Транзакция: TCL: BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION,  ROLLBACK TRANSACTION.

 1.  SAVE TRANSACTION

 1.  Вложенные транзакции,@@TRANCOUNT

 1.  Распределенные транзакции: BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION.
 2.  Транзакция: блокировка в транзакциях, deadlock   
 3.  Транзакция: уровни изоляции (ANSI SQL-92), читатели писатели

 1.  READ UNCOMMITED (неподтвержденное (грязное) чтение). Читатель может прочитать незафиксированные строки. Читатель не может изменить незафиксированные строки (ожидает);
 2.  READ COMMITED (подтвержденное чтение). Читатель не может прочитать неподтвержденные данные (ожидает), писатель может изменить и удалить уже прочитанные читателем данные;
 3.  REPETABLE READ (повторяемое чтение). В начале транзакции и в конце транзакции результат одного и того же запроса читателя будет одинаков; писатели могут вводить данные, что приводит к появлению фантомных записей;  
 4.  SERIALIZABLE (сериализуемость). Высший уровень изоляции. Данные не могут не прочитаны ни изменены до окончания транзакции.

SNAPSHOT (снимок). Читатель считывает версию данных на момент начала транзакции писателя.

 1.  READ UNCOMMITED

 

 1.  READ COMMITED

 1.  REREATABLE READ (Если в 12.2 сделать REREATABLE READ эффект такой же  как и в 12)

 1.  REREATABLE READ (DEADLOCK)

 1.  SERIALIZABLE

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62811. Загальне поняття про дієслово. Звязок дієслова з іменником у реченні 33.84 KB
  Мета: формування в учнів поняття про дієслово на основі істотних ознак питання значення роль у реченні; вчити розпізнавати дієслова за питаннями; розвивати усне і писемне мовлення; виховувати повагу до людей праці.
62813. Путешествие в страну математики 22.14 KB
  Цель: Развивать познавательные способности детей, расширять кругозор. Воспитывать любовь к математике. Оборудование: жетончики, жетончики с улыбочками, презентация.
62815. Технологія створення банку ідей і пропозицій 20.14 KB
  Мета: засвоєння знань про сутність творчості зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних обєктів проектування. Повідомлення теми мети завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку...
62816. Що можна робити з інформацією. Робота з графічним редактором Paint 56.44 KB
  Мета уроку: закріпити поняття інформація, з’ясувати, якою буває інформація; ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; навчити використовувати палітру кольорів, панель інструментів програми Раіnt, встановлювати основний колір та колір фону,
62817. Багатогранний образ жінки-матері в Шевченкових поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” 27.26 KB
  Розвивальна: розвивати аналітико-синтетичне мислення і мовленнєву культуру учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до жінки, матері; почуття доброти, милосердя, совісті. Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції картин Касіяна до творів...
62818. Проза 1960-1990рр. XX ст. Історична романістика (Ю. Мушкетик, П. Загребельний, В. Шевчук). «Химерна проза» ( В. Шевчук). Еміграційна література (В. Барка, «Жовтий князь») 25.95 KB
  Це були роки великих збурень і духовних пошуків спричинених лібералізацією що вилилось у нестримне оновлення мистецтва авангардизм у літературі живописі скульптМолоде покоління письменників почало орієнтуватися не на сучасних їм класиків соціалістичного реалізму...
62819. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків 16.93 KB
  Чи можемо ми дізнатися скільки тканини було у двох сувоях разом Якою дією Чи зможемо дізнатися скільки всього було тканини в майстерні Як про це дізнатися Скільки метрів тканини витрачали на одну занавіску...