41382

Базы данных Транзакции. Транзакция: одна или несколько команд SQL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Транзакция: блокировка в транзакциях dedlock Транзакция: уровни изоляции NSI SQL92 читатели писатели RED UNCOMMITED неподтвержденное грязное чтение. Читатель не может изменить незафиксированные строки ожидает; RED COMMITED подтвержденное чтение. Читатель не может прочитать неподтвержденные данные ожидает писатель может изменить и удалить уже прочитанные читателем данные; REPETBLE RED повторяемое чтение. RED UNCOMMITED RED COMMITED RERETBLE RED Если в 12.

Русский

2013-10-23

236.5 KB

19 чел.

Лекция 14

Базы данных

Транзакции

 1.  Транзакция: одна или несколько команд SQL, которые либо успешно выполняются как единое целое, либо отменяются как единое целое.
 2.  Транзакция: логическая единица работы, обеспечивающая переход базы данных из одного согласованного (непротиворечивого) состояния в другое согласованное состояние.  
 3.  ACID: требование к транзакционной системе

Atomicity (Атомарность)   транзакция либо завершается полностью и  успешно, либо полностью не выполняется (аварийно завершается);

Consistency(Согласованность) – транзакция (успешно или аварийно завершенная) всегда оставляет базу данных в согласованном состоянии;

Isolation(Изолированность) -  до  фиксации изменения видит только сеанс, выполнивший эти изменения; есть различные уровни изолированности;

Durability (Устойчивость, долговечность) - после фиксации транзакцию нельзя отменить.

 1.  Транзакция: пример, банк-банкомат.

 1.  Транзакция: TCL: BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION,  ROLLBACK TRANSACTION.

 1.  SAVE TRANSACTION

 1.  Вложенные транзакции,@@TRANCOUNT

 1.  Распределенные транзакции: BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION.
 2.  Транзакция: блокировка в транзакциях, deadlock   
 3.  Транзакция: уровни изоляции (ANSI SQL-92), читатели писатели

 1.  READ UNCOMMITED (неподтвержденное (грязное) чтение). Читатель может прочитать незафиксированные строки. Читатель не может изменить незафиксированные строки (ожидает);
 2.  READ COMMITED (подтвержденное чтение). Читатель не может прочитать неподтвержденные данные (ожидает), писатель может изменить и удалить уже прочитанные читателем данные;
 3.  REPETABLE READ (повторяемое чтение). В начале транзакции и в конце транзакции результат одного и того же запроса читателя будет одинаков; писатели могут вводить данные, что приводит к появлению фантомных записей;  
 4.  SERIALIZABLE (сериализуемость). Высший уровень изоляции. Данные не могут не прочитаны ни изменены до окончания транзакции.

SNAPSHOT (снимок). Читатель считывает версию данных на момент начала транзакции писателя.

 1.  READ UNCOMMITED

 

 1.  READ COMMITED

 1.  REREATABLE READ (Если в 12.2 сделать REREATABLE READ эффект такой же  как и в 12)

 1.  REREATABLE READ (DEADLOCK)

 1.  SERIALIZABLE

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80602. Об’єми геометричних тіл. Вимірювання об’єму прямокутного паралелепіпеда і піраміди 46.5 KB
  Мета: Вивести формулу обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда. На конкретному прикладі показати відношення об’ємів прямокутного паралелепіпеда і піраміди. Розвивати логічне мислення, уміння застосовувати набуті знання на практиці.
80603. Домашні обереги 45.5 KB
  Розвивати увагу звязне мовлення; виховувати любов і шану до українських традицій до батьків до хліба. Обладнання: святково прибраний клас вишиті рушники хліб і сіль пиріжки вислови про хліб ноутбук. Але слово виспіване мамаю в колисковій повертає до рідного дому якого не можна зрадити як не можна зрадити...
80604. Добавление в случае нескольких слагаемых 80 KB
  Цель: ознакомить учащихся с разными способами вычисления значений выражений в случае нескольких слагаемых; формировать навыки устного счёта; закрепить умение письменного сложения многозначных чисел; совершенствовать умение решать составные задачи; развивать внимание, логическое мышление...
80605. Ми разом. We are Together 41 KB
  I am glad to see you, too! Thank you, sit down. The topic of our lesson is We are Together. Today we are going to remember and repeat everything we know and I’ll represent you English ABC. Тема нашого уроку «Ми разом».
80606. Закрепление вычислительных приёмов сложения и вычитания чисел в пределах 1000. Составление формулы здоровья 53 KB
  Цель: закрепить изученные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел в пределах 1000 умение решать составные задачи простые и составные уравнения; развивать логическое мышление внимание; заботиться и оберегать своё здоровье.
80607. Поняття про числівник як частину мови 42.5 KB
  Консультанти знайомлять учнів з темами підготовленими вдома група: Кількісні числівники. група: Порядкові числівники. група: Прості і складні числівники. З якою частиною мови ми познайомилися Що означає числівник На які питання відповідає Які бувають числівники...
80608. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично) 58 KB
  Мета: Ключові компетентності: формувати компетентність вміння вчитися організовувати своє робоче місце орієнтуватися в часі та берегти його доводити роботу до кінця; соціальну компетентність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими.
80609. Порівняння числа та значення числового виразу. Складання задач за малюнками. Рівності 45 KB
  Обладнання: картки-підказки завдання від діда Цифроїда картка до ігор Цифри поховались Віночок Склади картинку бджілки маски Зайчика й Лисички. Лиска ця розумна дуже Додає все віднімає Знає лінії множини І задачі всі рішає Коли зробим всі завдання Частування поверне.віддає великий конверт вчителю...
80610. Слова, які звучать і пишуться однаково 39.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з омонімами (без уживання терміну); вчити вдумливо сприймати мовлене і записане слово; розвивати інтерес до мови, до лексичних знань слів. Хід уроку Організація класу Перевірка домашнього завдання. Яке слово, що має багато значень є в вірші Що за коса?