41387

Базы данных TSQL триггеры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Триггер: DMLтриггеры DDLтриггеры. DMLтриггеры: создаются для таблицы или представления. DMLтриггеры: реагируют на события INSERT DELETE UPDTE.

Русский

2013-10-23

100 KB

8 чел.

Лекция 12

Базы данных

T-SQL (триггеры)

 1.  Расширим состав таблиц базы данных

 1.  Триггер: специальный вид хранимых процедур, выполняющихся при некоторых событиях базы данных.
 2.  Триггер: назначение и применение.
 3.  Триггер: DML-триггеры, DDL-триггеры. 
 4.  DML-триггеры: создаются для таблицы или представления.
 5.  DML-триггеры: реагируют на события INSERT, DELETE, UPDATE.
 6.  DML-триггеры: для одной таблицы или представления может быть несколько триггеров. Частично (первый и последний) порядок триггеров может быть установлен ч помощью процедуры sp_settriggerorder (не работает для INSTEAD OF).  
 7.  DML-триггеры: AFTER-триггеры, INSTEAD OF-триггеры.
 8.  AFTER-триггеры: триггеры уровня оператора (выполняются по одному разу для каждого оператора), выполняются после наступления события.  
 9.  INSTEAD OF-триггеры: триггеры уровня оператора (выполняются по одному разу для каждого оператора), выполняются вместо операции (сама операция не выполняется). INSTEAD OF-триггеры не могут вызываться рекурсивно (если в триггере сработает операция, снова вызвавшая работу триггера). Если образуется рекурсия вызовов триггеров, то будет сделана попытка выполнить оператор.  
 10.  DDL-триггеры: AFTER-триггеры: CREATE, ALTER, DROP...., LOGON (при подключении).
 11.  Ограничения: во всех триггерах запрещено ряд команд: CREATE, DROP, ALTER TABLE/DATABASE и ...
 12.  Пример DML:

 

 1.  AFTER DELETE

 1.  AFTER UPDATE

 1.  sp_settriggerorder

 1.  AFTER UPDATE, DELETE, UPDATE

 

 1.  Вложенные триггеры.

 1.  RAISEERROR, SP_ADDMESSAGE

 1.  RAISEERROR, TRY/CATCH

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7291. Відносини власності в економічному житті суспільства 130.96 KB
  Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства Власність як економічна та юридична категорія. Її сутність, форми місце в економічній cистемі. Права власності. Еволюція форм власності. Сучасні форми приватної власності. Суспільна власні...
7292. Докази і доказування у кримінальному процесі 88.49 KB
  Докази і доказування у кримінальному процесі ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування. 2. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування. 3. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 4...
7293. Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення 57 KB
  Тема: Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення. План: Мета і зміст рятувальних і невідкладних робот (РНР) Перша медична допомога Карантин і обсервація. Мета і з...
7294. Міжнародно-правове регулювання праці 75.5 KB
  Міжнародно-правове регулювання праці. План 1.Поняття та розвиток міжнародно-правового регулювання праці. 2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти праці. 3. Міжнародна організація праці та її нормотворча діяльність. 4. Європейські...
7295. Эмоции и психические состояния личности 113.5 KB
  Эмоции и психические состояния личности Вопросы для обсуждения: Общее понятий об эмоциях и чувствах. Характеристика основных форм переживаний человека. Классификация эмоций и чувств Понятие и значение психологических защит в адаптации че...
7296. Відносини власності. Тенденції розвитку відносин власності в Україні 540.5 KB
  Відносини власності План лекції Власність як економічна категорія. Структура власності, її типи, види і форми. Власність на засоби виробництва. Тенденції розвитку відносин власності в Україні. На самостійне опрацювання...
7297. Психологічні особливості підліткового віку 104 KB
  Психологічні особливості підліткового віку Загальна характеристика ситуації та особливостей розвитку підлітків Стосунки з однолітками та дорослими Розвиток пізнавальних процесів Формування особистості підлітка ЗАГАЛЬНА ХАРАК...
7298. Основи правового регулювання працевлаштування і зайнятості населення 141 KB
  Основи правового регулювання працевлаштування і зайнятості населення. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України Вирішення соціальних та економічних проблем, які в сучасних умовах стоять перед Україною, з...
7299. Ділова зустріч. Умови ефективної ділової зустрічі 68 KB
  Тема: Ділова зустріч План Характеристика ділової зустрічі. Протокол ділової зустрічі. Умови ефективної ділової зустрічі. Щоб ефективно провести ділову зустріч, до неї потрібно серйозно підготуватись, продумавши все до дрібниць. Про...