41387

Базы данных TSQL триггеры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Триггер: DMLтриггеры DDLтриггеры. DMLтриггеры: создаются для таблицы или представления. DMLтриггеры: реагируют на события INSERT DELETE UPDTE.

Русский

2013-10-23

100 KB

8 чел.

Лекция 12

Базы данных

T-SQL (триггеры)

 1.  Расширим состав таблиц базы данных

 1.  Триггер: специальный вид хранимых процедур, выполняющихся при некоторых событиях базы данных.
 2.  Триггер: назначение и применение.
 3.  Триггер: DML-триггеры, DDL-триггеры. 
 4.  DML-триггеры: создаются для таблицы или представления.
 5.  DML-триггеры: реагируют на события INSERT, DELETE, UPDATE.
 6.  DML-триггеры: для одной таблицы или представления может быть несколько триггеров. Частично (первый и последний) порядок триггеров может быть установлен ч помощью процедуры sp_settriggerorder (не работает для INSTEAD OF).  
 7.  DML-триггеры: AFTER-триггеры, INSTEAD OF-триггеры.
 8.  AFTER-триггеры: триггеры уровня оператора (выполняются по одному разу для каждого оператора), выполняются после наступления события.  
 9.  INSTEAD OF-триггеры: триггеры уровня оператора (выполняются по одному разу для каждого оператора), выполняются вместо операции (сама операция не выполняется). INSTEAD OF-триггеры не могут вызываться рекурсивно (если в триггере сработает операция, снова вызвавшая работу триггера). Если образуется рекурсия вызовов триггеров, то будет сделана попытка выполнить оператор.  
 10.  DDL-триггеры: AFTER-триггеры: CREATE, ALTER, DROP...., LOGON (при подключении).
 11.  Ограничения: во всех триггерах запрещено ряд команд: CREATE, DROP, ALTER TABLE/DATABASE и ...
 12.  Пример DML:

 

 1.  AFTER DELETE

 1.  AFTER UPDATE

 1.  sp_settriggerorder

 1.  AFTER UPDATE, DELETE, UPDATE

 

 1.  Вложенные триггеры.

 1.  RAISEERROR, SP_ADDMESSAGE

 1.  RAISEERROR, TRY/CATCH

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59571. Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі 44 KB
  З огляду на значне зростання обсягу навчального матеріалу доречнішим стає компаративний аналіз художніх творів. Якими ж шляхами йде шкільна компаративістика Поперше це порівняння творів зарубіжних письменників які належать до однієї або різних літературних епох.
59572. Корупція в давньоримській республіці 35.5 KB
  Порівняйте поведінку Цицерона й Віра коли вони займали важливі посади в Римській республіці. Одна група займається пошуком у документах фактів коли Цицерон обвинувачує Віра. Інша група намагається виявити причини такої поведінки Віра.
59573. Система доходів бюджету 496 KB
  В умовах ринкових трансформацій проблеми формування достатнього обсягу доходів бюджету і забезпечення ефективного їх використання набувають особливої гостроти. Недоліки законодавчої бази, домінування традиційних
59574. Міграційні процеси в Україні 46 KB
  Основні поняття: міграція еміграція імміграція сальдо міграції сезонна міграція маятникова міграція економічносоціальна міграція політична релігійна екологічна міграція біженці. Що таке міграція Які причини міграції.
59577. Г. С. Сковороди в навчально-виховному процесі в дитячих дошкільних закладах та середній школі 71.5 KB
  У більшості байок наприклад є життєдайна ідея вони спрямовані на формування вірного життєрозуміння тут протиставлені різні якості властивості людини що призводять до певних життєвих обставин упливають на долю дини вцілому.
59579. Нашого цвіту — по всьому світу 52 KB
  Хто такі емігранти За яких причин вони можуть опинитися за кордоном 2. Українська діаспора умовно поділяється на східну у Росії проживає 43 млн українців у Казахстані 900 тис. у Молдові 600 тис. у Бєларусі 300 тис.