41388

Базы данных. Архитектура базы данных Microsoft SQL Server

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Системные базы данных mster: информация системного уровня: параметры настройки о других базах данных о файлах базы данных учетные записи и др. msdb: для планирования работы заданий; model: шаблон базы данных; tempdb:временные объекты таблицы процедуры курсоры. База данных содержит файлы трех типов: первичные файлы данных: это один файл метаинформация расположение других файлов имя .

Русский

2013-10-23

519.5 KB

4 чел.

Лекция 16

Базы данных

Архитектура базы данных  Microsoft SQL Server

 1.  Базы данных: системные, пользовательские.

 

 1.  Системные базы данных
 •  master: информация системного уровня: параметры настройки, о других базах данных (о файлах базы данных), учетные записи и др.  
 •  msdb: для планирования работы заданий;
 •  model: шаблон базы данных;
 •  tempdb:временные объекты (таблицы, процедуры, курсоры).

 1.  База данных содержит файлы трех типов:
  •  первичные файлы данных: это один файл, метаинформация, расположение других файлов, имя *.MDF;
  •  вторичные файлы данных: ни одного или несколько файлов, данные, имя *.NDF;
  •  файлы журналов: один или несколько файлов, информация для восстановления базы данных, имя *.LDF;

 1.  Структура файла базы данных: страница 8K, 1MB = 128 страниц, 4MB = 512 страниц

 1.  Типы страницы:  данные, индексы, текст/изображение, карты распределения экстентов, свободное место на страницах, карта распределения индекса, схема массовых изменений, схема разностных изменений.
 2.  Экстенты: 8  непрерывных страниц; однородные, смешанные.  

 1.  Создание базы данных

 1.  Назначение файловой группы по умолчанию. До установки по умолчанию считается файловая группа PRIMARY 

 1.  Создать таблицу в файловой группе

 1.  Установка параметров базы данных

 1.  Аутентификация:

    -  Windows-аутентификация;

    -  аутентификация SQL-сервера;

    -  смешанная аутентификация.

 1.  Имена входа (учетные записи):

    - имя входа SQL Server;

    - имя входа Windows;

    - сертифицированное имя входа;

    - имена входа для симметричного ключа.  

 1.  Роли: стандартные и пользовательские, уровня сервера и уровня базы данных.
 2.  Создание имени входа: имя входа SQL Server, аутентификация SQL Server    

 1.  ALTER DISABLE/ENABLE    

 1.  CREATE USER

 1.  Назначить роль

Создание баз данных (уровень сервера)

 1.  Схема: подмножество объектов базы данных, рассматриваемых как единое целое в смысле прав и владения.
 2.  Схема: для каждого пользователя определяется своя схема по умолчанию.
 3.  Схема: каждый объект (кроме объектов безопасности)  относится к какой–то схеме.
 4.  Схема: полное имя объекта базы данных имя_схемы.имя_объекта.    
 5.  Схема: объектами базы данных владеет схема, а не пользователь (начиная с 2005).
 6.  Схема: с одной и той же схемой могут работать несколько пользователей.
 7.  Схема: один пользователь может работать с несколькими схемами.
 8.  Схема: пользователь может создать свою схему.

 1.  Синонимы (2005): объект базы данных, представляющий собой псевдоним для других объектов.

 1.  оо
 2.  о

PAGE  13


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34893. Поняття людських потреб 28 KB
  Матеріальні потреби це бажання споживачів отримати товари та послуги що приносять їм задоволення. Індивідуальні потреби людини споживчі товари і послуги: а первинні задовольняють життєво необхідні потреби людини фізіологічні об'єкт потреб: предмети першої необхідності; б вторинні задовольняють естетичні та культурні потреби кіно театр спорт книги тощо об'єкти потреб: предмети розкоші. Суспільні потреби потреби урядових установих і громадських організацій фірм що...
34894. Методи економічноі теоріі 32 KB
  Факти описова або емпірична теорія займається збором фактів що відносяться до визначеної проблеми в економіці і співставляє гіпотезу з фактами для підтвердження цієї теорії. Індуктивний метод дослідження це виведення економічних принципів тобто створення теорії на основі добору накопичення систематизації й аналізу конкретних фактів господарського життя. Процес пізнання йде від часткового до загального від фактів до теорії. Дедуктивний метод створення економічної теорії з подальшим...
34895. Ресурси і фактори виробництва 27 KB
  Але задовольнити усі свої потреби одна люди самостійно не може тобто процес виробництва здійснюється не ізольованії: А суб'єктами господарювання а в системі суспільного поділу праці. Процес виробництва носить суспільний характер і в економічі теорії розглядається з двох сторін: 1. ВИРОБНИЦТВО і ресурси фактори виробництва результати функціонуючі...
34896. Процес виробництва,типи відтворення 26.5 KB
  Але задовольнити усі свої потреби одна люди самостійно не може тобто процес виробництва здійснюється не ізольованії: А суб'єктами господарювання а в системі суспільного поділу праці. Процес виробництва носить суспільний характер і в економічі теорії розглядається з двох сторін: 1. Результатом виробництва є підсумок людської діяльності тобто і иорення суспільного багатства .
34897. Кругообіг продуктів (товари і послуги) та доходів 230 KB
  Поділ праці сукупність всіх існуючих операцій і видів трудової 1 діяльності. Основним результатом поділу спеціалізації праці є: а використання регіональних особливостей у рамках країни; б використання міжнародних вигод поділу праці. При виникненні розподілу праці люди стали обмінюватися результатами своєї праці.
34898. Правила власності, типи власності 435.5 KB
  Право володіння тобто право виняткового фізичного контролю на благами. Право використання тобто право застосування корисни1 властивостей блага для себе. Право управління тобто право вирішувати хто і як буд забезпечувати використання благ. Право на прибуток тобто право мати результати від використань благ.
34899. Види підприємств, недоліки і переваги 24.5 KB
  Підприємництво це організація корисної продуктивної діяльної спрямованої на виробництво товарів і надання послуг з метою одержав прибутку. Індивідуальне підприємництво це одноосібнее володії ресурсами і результатами праці тобто самостійне ведення справ і організа бізнесу у своїх інтересах. Колективне підприємництво партнерство це така форма і'ШИІчації бізнесу коли всі господарські операції по володінню і керуванню ■ і іигмством здійснюють дві або більше фізичні і або юридичні особи. Корпоративне...
34900. Основні організацыйно планові форми підприємств 23 KB
  Товариство з обмеженою відповідальністю це така форма організаці підприємства при котрій статутний фонд капітал утворюється за рахунок внесків засновників що несуть обмежену відповідальність по забовязан ях фірми в межах своїх часток. Товариство з додатковою відповідальністю це таке товариств статутний фонд якого формується за рахунок внесків його учасників. Товариство з повною відповідальністю це таке товариство учасники якого вносять пайовий внесок у формування статутного фоі підприємства...
34901. Сутність економічної організації виробництва 25.5 KB
  Сутність економічної організації виробництва У процесі виробництва завжди виникають декілька питань: що як і виробляти. Виробництво коли доцільне максимальні результати забезпечуються мінімальними витратами І мі їй можливо найбільше задоволення потреб при використанні наявних Ч р Ііким чином економічна ефективність характеризує зв'язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів що застосовуються в процесі Цн ніш і кількістю якогось продукту яка одержана в...