41389

Базы данных. Копирование и восстановление баз данных MS SQL Server

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Потери данных возможны по следующим причинам: неисправность аппаратного обеспечения; ошибки в системном программном обеспечении; ошибки в пользовательском программном обеспечении; ошибки системного администратора; некорректная работа пользователей DROP LTER UPDTE DELETE; аварийные ситуации пожар наводнение и пр. Администратор должен разработать стратегию восстановления данных. В основе любой стратегии восстановления данных лежит создание резервных копий базы данных.

Русский

2013-10-23

204.5 KB

20 чел.

Лекция 20

Базы данных

Копирование и восстановление баз данных MS SQL Server

 1.  Предотвращение потери данных – одна из самых важных задач стоящих перед администратором базы данных.
 2.  Потери данных возможны по следующим причинам:
 •  неисправность аппаратного обеспечения;
 •  ошибки в  системном программном обеспечении;
 •  ошибки в  пользовательском программном обеспечении;
 •  ошибки системного администратора;
 •  некорректная работа пользователей (DROP, ALTER, UPDATE, DELETE);
 •  аварийные ситуации (пожар, наводнение и пр.);
 •  вандализм, хакерские атаки, вирусы.

 

 1.  Администратор должен разработать стратегию восстановления данных. Стратегия должна быть: 1) спланирована; 2) протестирована.
 2.  В основе любой стратегии восстановления данных лежит создание резервных копий базы данных.

Полное резервное копирование базы данных (ПРКБД)

 

 1.  ПРКБД: самый простой и надежный способ сохранения данных; обычно делается периодически (например, каждую ночь).   
 2.  ПРКБД: в результате полная копия базы данных; из полной копии восстанавливаются все файлы, данные, метаданные; данные в непротиворечивом состоянии.
 3.  ПРКБД: при копировании база данных находится в обычном рабочем режиме, пользователи могут выполнять транзакции, те транзакции, которые успели зафиксироваться будут отражены в копии, другие -  подлежат откату.

 

 1.  Необходимо уведомить MS SQL Server какая модель восстановления данных будет использоваться.

 1.  Модель восстановления SIPMLE

 

 1.  Устройства для резервного копирования: диск, стример и пр (должен видеть сервер).

 1.  Выполнение полного резервного копирования:

Разностное резервное копирование

 1.  Недостатки полного резервного копирования: восстанавливается только состояние БД соответствующее копии,     часто не сделаешь (долго), мешает клиентам.
 2.  РРКБД: разностное резервное копирование – копирование только изменений прошедших с момента последней копии; чаще всего РРКБД сочетается с ПРКБД.
 3.  Выполнение разностного резервного копирование

Резервное копирование журнала тарнзакций

 1.  РКЖТБД: резервное копирование журнала транзакций; необходима, как минимум одно ПРКБД; РКЖТБД может сочетаться с РРКБД.

 1.  Упреждающее журналирование

 1.  Требует модели восстановления FULL (полная)

 1.  Выполнение резервного копирование журнала транзакций.

Восстановление базы данных

 1.  Получить информацию о резервном копировании

 1.  Восстановление при стратегии SIMPLE

 

 1.  Применение разностной копии

 1.  Восстановление при стратегии FULL

With replace

 1.  Копирование/восстановление системных баз данных.
 2.  Копирование по расписанию с помощью Agent SQL Server.
 3.   
 4.  k
 5.  k
 6.  

PAGE  5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69172. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 36.5 KB
  Інформаційна технологія ІТ це сукупність методів і процедур які реалізують функції збирання передавання оброблення зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційноуправлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів.
69173. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 119 KB
  Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази ІБ. Склад і зміст ІБ визначаються з одного боку вимогами теми і самою суттю управління а з іншого вимогами автоматизованої обробки даних на ЕОМ.
69174. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами 157.5 KB
  Методологічні оснобливості фінансової діяльності та їх вплив на організацію системи автоматизованого оброблення інформації. Це в свою чергу впливає на структуру і вимоги до інформаційної системи яка повинна бути досить розгалуженою та розподіленою.
69175. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ 179.5 KB
  У системі Міністерства фінансів України найвищою формою організації обробки інформації пов’язаної із формуванням та виконанням Державного бюджету з допомогою обчислювальної техніки 3 4го поколінь стала автоматизована система фінансових розрахунків АСФР.
69176. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 287 KB
  Державна податкова адміністрація ДПА посідає особливе місце в народногосподарському комплексі України оскільки від ефективності її роботи значною мірою залежить наповнення бюджету країни. Структурно ДПА є складним розподіленим багатопрофільним комплексом який...
69177. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ - АІС «ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА» 109 KB
  Система Держказначейства України До функцій Головного управління Державного бюджету можна віднести наступні: організація здійснення та контроль за виконанням Державного бюджету України управління прибутками та видатками цього бюджету на рахунках казначейства...
69178. АВТОМАТИЗІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СТРАХОВІЙ СФЕРІ 82 KB
  Страхування сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду призначеного для відшкодування можливих втрат нанесених суб’єктам господарювання або збитків...
69179. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ 1.58 MB
  Організація фінансово-економічного аналізу його інформаційна база. Суть зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансовоекономічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві яка передбачає певну етапність...
69180. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ 130 KB
  Вона обслуговується програмнотехнічним комплексом АРМ1 що виконує такі основні функції: 1 пересилання міжрегіональних електронних документів засобами електронної пошти Національного банку України; 2 перевірку правильності формування електронних документів...