41395

Базы данных. Индексы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Индекс: всегда связан с таблицейс подмножеством столбцов таблицы. Индекс: предназначен для ускорения поиска строк в таблице по индексируемым столбцам Индекс: Microsoft SQL Server бывают кластерные некластерные просто индексы. Некластерный индекс: физически находится отдельно от таблицы список значений индексируемого столбца столбцов в определенном порядке с указателем на строку в таблице; список как правило бинарное дерево поиска.

Русский

2013-10-23

126 KB

5 чел.

Лекция 13

Базы данных

Индексы

 1.  Расширим состав таблиц базы данных

 1.  Индекс: объект базы данных (CREATE, DROP).
 2.  Индекс: всегда связан с таблицей(с подмножеством столбцов таблицы).
 3.  Индекс: предназначен для ускорения поиска строк  в таблице по индексируемым столбцам
 4.  Индекс:  Microsoft SQL Server бывают кластерные, некластерные (просто индексы).
 5.  Некластерный индекс: физически находится отдельно от таблицы, список значений индексируемого столбца (столбцов в определенном порядке) с указателем на строку в таблице; список, как правило, бинарное дерево  поиска.
 6.  Некластерный индекс: может быть несколько для  одной таблицы.      
 7.  Кластерный индекс: физически совпадает с таблицей, таблица физически перестраивается в  порядке индекса.     
 8.  Кластерный индекс: может только один для одной таблицы
 9.  Индекс: кластерный индекс следует создавать раньше некластерных, т.к. при создании кластерный индекс перестраивает таблицу.
 10.  Индекс: бывают UNIQ (запрещается повторение значений индексного выражения), не UNIQ.    
 11.  Индекс: для первичных ключей и для UNIQ-столбцов автоматически создается индекс.  
 12.  Индекс: можно посмотреть в SMS.

 1.  CONSTRAINT PRIMARY NONCLUSTERED

 1.  

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.
55347. Зелений клас 192 KB
  Вирішили зробити проект тому що форма проектування дійсно дає змогу консолідувати зусилля усіх сторін і субєктів навчальновиховного процесу розширює рамки творчої діяльності. Тематичний напрямок проекту.
55348. Біла ромашка - символ чистого дихання 41 KB
  Мета проекту: формування у шкільної молоді моральних цінностей та життєвих навиків, які сприяють вихованню потреби практично впливати на подолання негативних поведінкових проявів...
55349. МОЄ СЕРЦЕ ВІДКРИТЕ ДЛЯ ДОБРА 304.5 KB
  Мета проекту: привернути увагу учнів Манвелівської школи, батьків, вчителів до проблем соціально-незахищених категорій населення сіл Манвелівка, Нововасильківка, Красне, Зоря, Іванівка та поліпшення умов їх життя;
55350. Край, у якому ти живеш. Старожитня Кам’янка 5.42 MB
  Мета: збагачувати знання учнів про рідний край, а також активний словниковий запас учнів; пробудити інтерес до вивчення історії Кам’янки; розширити знання про історичне минуле рідного краю;...