41395

Базы данных. Индексы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Индекс: всегда связан с таблицейс подмножеством столбцов таблицы. Индекс: предназначен для ускорения поиска строк в таблице по индексируемым столбцам Индекс: Microsoft SQL Server бывают кластерные некластерные просто индексы. Некластерный индекс: физически находится отдельно от таблицы список значений индексируемого столбца столбцов в определенном порядке с указателем на строку в таблице; список как правило бинарное дерево поиска.

Русский

2013-10-23

126 KB

5 чел.

Лекция 13

Базы данных

Индексы

 1.  Расширим состав таблиц базы данных

 1.  Индекс: объект базы данных (CREATE, DROP).
 2.  Индекс: всегда связан с таблицей(с подмножеством столбцов таблицы).
 3.  Индекс: предназначен для ускорения поиска строк  в таблице по индексируемым столбцам
 4.  Индекс:  Microsoft SQL Server бывают кластерные, некластерные (просто индексы).
 5.  Некластерный индекс: физически находится отдельно от таблицы, список значений индексируемого столбца (столбцов в определенном порядке) с указателем на строку в таблице; список, как правило, бинарное дерево  поиска.
 6.  Некластерный индекс: может быть несколько для  одной таблицы.      
 7.  Кластерный индекс: физически совпадает с таблицей, таблица физически перестраивается в  порядке индекса.     
 8.  Кластерный индекс: может только один для одной таблицы
 9.  Индекс: кластерный индекс следует создавать раньше некластерных, т.к. при создании кластерный индекс перестраивает таблицу.
 10.  Индекс: бывают UNIQ (запрещается повторение значений индексного выражения), не UNIQ.    
 11.  Индекс: для первичных ключей и для UNIQ-столбцов автоматически создается индекс.  
 12.  Индекс: можно посмотреть в SMS.

 1.  CONSTRAINT PRIMARY NONCLUSTERED

 1.  

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52978. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ. ДОБУВАННЯ 456.5 KB
  Зміст лекційного матеріалу на тему Карбонові кислоти. Завдання різного рівня складності по темі: Карбонові кислоти. Попередні забезпечуючі Хімія Особливості будови карбонових кислот на прикладі молекули оцтової кислоти та її фізикохімічні властивості. Пояснити роль молочної кислоти у виробництві молочнокислих продуктів.
52979. Вода – життя основа 41 KB
  Мета: підвищити рівень інформативності і розширити знання учасників про значення роль і вплив води на людей та все живе на землі; детальніше ознайомити з фізичними властивостями води; формувати життєво важливі переконання виховувати любов до природи. Розвиток людської цивілізації потребує все більше і більше кількості прісної води. Властивості води в основному вивчені але ще дуже багато таємниць води не розкриті. На сьогоднішньому занятті ми з вами ознайомимося з фізичними і ще мало вивченими властивостями води більш докладніше...
52981. ФИЗИЧЕСКАЯ ИГРА «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 72.5 KB
  Ребята! Сегодня мы снова встречаемся в этом зале с вами на игре «Счастливый случай». В игре принимают участие команда 11-А класса (название) и команда 11-Б класса (название). Прошу команды занять свои места. ( Команды под музыку занимают свои места в зале).
52982. Круглий стіл «Фізика за чайним столом» 106.5 KB
  Вчитель: Ми з вами часто стикаємося з багатьма звичними речами але знаємо про них мало а деколи навіть не можемо відповісти на найпростіші запитання про фізичні явища які з цими предметами повязані. Але учні також один одному можуть ставити питання які їх цікавлять Вчитель: Перед вами на столі стоять блискучі самовари. 1 Вчитель: А чому у самовара ручки деревяні або пластмасові Учень: Дерево або пластмаса поганий провідник тепла порівняно з металом. Вчитель: Ви помітили що підставивши чашки або склянки до носика самовара вони...
52984. Внеклассное мероприятие по физике «Лирическая физика» 64.5 KB
  1 конкурс Разминка Разминка физическая Кто открыл явление инерции Из чего состоят молекулы Прибор для измерения массы тела Основная единица измерения силы В каком городе жил Архимед Состояние вещества если молекулы расположены в строгом порядке Научные предположения о чем либо Основная единица количества теплоты Плотность чистой воды Какую физическую величину измеряют мензуркой Как называют изменение формы или размеров тела Как называется процесс превращения пара в жидкость Основная единица...
52985. Взаємодія тіл 1.18 MB
  Запропоновані тестові завдання можуть бути використані як для поточної перевірки знань учнів, так і для тематичних атестацій. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії.