41417

Бухгалтерский учет затрат на строительство объектов

Реферат

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Порядок учета затрат на строительство объекта зависит от способа производства объекта – хозяйственного или подрядного. При использовании подрядного и хозяйственного способа производства строительные и монтажные работы отражаются у застройщика на счете 08

Русский

2014-03-31

17.84 KB

1 чел.

  1.  Бухгалтерский учет затрат на строительство объектов.
  2.  Учёт уставного и добавочного капитала.

1. Порядок учета затрат на строительство объекта зависит от способа производства объекта – хозяйственного или подрядного. При использовании подрядного и хозяйственного способа производства строительные и монтажные работы отражаются у застройщика на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", на котором отражаются фактически произведенные затраты застройщика (заказчика).

Учет затрат на производство строительных работ в строительных организациях согласно Типовым методическим рекомендациям осуществляется по следующим статьям расхода: "Материалы", "Накладные расходы", "Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов, "Расходы на оплату труда рабочих".

Если оборудование для строительства приобретено заказчиком, то учет приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию производит заказчик (застройщик).

Первичный учет движения оборудования ведется в установленном для учета материально-производственных запасов порядке, но используя акты о приемке оборудования и другие первичные документы, которые были предназначены для учета оборудования.

В случае строительстве объекта подрядным способом заказчик по акту передачи оборудования передает оборудование для монтажа строительной организации.

2.Уставный капитал — величина капитала, зарегистрированная в уставе общества.

Добавочный капитал — стоимость имущества, внесенного учредителями (акционерами) сверх зарегистрированного уставного капитала, а также начисления, образующиеся в результате дооценки имущества в результате переоценки, безвозмездно полученное имущество.

1) Уставной – 80 счет. Формируется за счет взносов одного предпринимателя или нескольких учредителей (складочный капитал)ДТ 10, 04, 01, 51 КТ 75;ДТ 75 КТ 80

Возвращение учредителю его части: ДТ 80 КТ 75;ДТ 75 КТ 10, 04, 01, 51

Уставной капитал изменяется только если изменяется законодательство, или выходит/приходит новый учредитель¸ или меняется вид деятельности. Уставной капитал оговаривается в учетной политике (сумма и как создан). Источники увеличения уставного капитала:- за счет резервного капитала ДТ 82 КТ 80,- за счет чистой прибыли ДТ 84 КТ 80,- за счет добавочного капитала ДТ 83 КТ 80

2) Добавочный капитал формируется за счет - переоценки основных средств.

Увеличение стоимости: ДТ 01 КТ 83;ДТ 83 КТ 02Снижение стоимости: ДТ 83 КТ 01;ДТ 02 КТ 83

- курсовых разниц. Используется только на основные средства. Чтобы использовать в других случаях, его переводят на чистую прибыль: ДТ 83 КТ 84.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76010. Письмо великої букви И. Написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчення букв 40.5 KB
  Вірш Осінь І. Як помандрує по гаях З чарівним пензлем у руках Все розмалює на путі Берези стануть золоті І ми її уклінно просим: Заходь у гості славна осінь Заходить ДівчинкаОсінь. Осінь. Добрий день в добрий час Рада рада бачить Вас Я Осінь золота.
76011. Повторення вивчених букв. Розвиток зв’язного мовлення 93.5 KB
  Назвіть букви що позначають голосні звуки. Скільки їх в українській мові Озвучте звуками букви що залишилися. Чи всі букви які є у цьому слові ви вивчили Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності А для чого нам потрібно вивчати букви...
76012. Музика мого народу. Жартівливі і жартівливо-танцювальні пісні. Троїсті музики 88 KB
  Мета: Визначити поняття «Жартівлива і жартівливо-танцювальна пісня». Визначити поняття «Троїсті музики». Познайомити учнів з жартівливими піснями, виявити їх взаємини з музичною творчістю народу. Прийти до висновку, що народна музична творчість – є віддзеркалення життя народу, душа народу.
76013. Брейн-ринг «Відгадай елемент» 68.5 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про хімічні елементи зацікавити учнів фактами з історії їх відкриття та внеском вчениххіміків у цей процес; виховувати зацікавленість учнів предметом історією науки. Обладнання: мультимедійна дошка презентація гри таймер періодична таблиця хімічних елементів.
76016. Що за диво ці казки! The Magic World of Fairy Tales 966.5 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Казка»; розвивати уміння застосовувати набуті знання сприяти морально-етичному вихованню школярів, виховувати інтерес до вивчення літератури.