41649

Наблюдение роста кристаллов из раствора

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Нагреть раствор. Перелить раствор в стакан. Привязать к карандашу нить чтобы она опустилась в раствор.

Русский

2013-10-24

339.58 KB

57 чел.

Лабораторная работа №2

Тема: Наблюдение роста кристаллов из раствора.

Цель работы: Научиться создавать кристаллы, пронаблюдать за ростом кристалла.

Оборудование: стакан, вода, кастрюля, карандаш, нить, соль или сахар.

Ход работы:

  1.  Взять 2 части воды и 1 часть соли.
  2.  Нагреть раствор.
  3.  Перелить раствор в стакан.
  4.  Привязать к карандашу нить, чтобы она опустилась в раствор.
  5.  Положить карандаш сверху стакана.
  6.  Оставить стакан на несколько дней.
  7.  Посмотреть, что образовалось на нити.
  8.  Сделать вывод.

Отчет о выполнении работы

1 )Взять две части воды и одну часть соли или сахара. 2)Нагреть раствор.

3)Перелить раствор в стакан.

4)Привязать к карандашу нить, чтобы она опустилась в раствор.

5у)Положить карандаш сверху стакана.


  1.  0ставить стакан на несколько дней.
  2.  Посмотреть ,что образовалось на нити

8)Сделать вывод.

Вывод: я научилась создавать кристаллы и наблюдать за ростом кристалла.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний звязок це такий звязок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний звязок це такий звязок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розвязання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...
69333. Стійкість лінійних безперервних САК 319.5 KB
  Поняття види і загальна умова стійкості Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння Алгебраїчні критерії стійкості САК Частотні критерії стійкості САК Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості Синтез САК виходячи з умов стійкості...
69334. Якість лінійних неперервних САК та методи її оцінки 97 KB
  Стійкість системи є необхідною але недостатньою умовою робото спроможністю САК. Точність системи в перехідних процесах оцінюють за допомогою прямих та непрямих показників. Непрямі показники визначають за розташуванням коренів характеристичного рівняння або за частотними характеристиками системи.
69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...
69336. Предмет і зміст ТАК 31.5 KB
  Під керуванням називають будьяку дію яка вносить бажані зміни в процес цілеспрямована дія і ґрунтується на використанні початкової і робочої інформації. Ампер виконуючи класифікацію існуючих і можливих у подальшому наукових напрямків розвитку запропонував...
69337. Загальні відомості про системи автоматичного керування 672 KB
  Система автоматичного керування сукупність обєкта керування та зєднаних та зєднаних певним чином елементів взаємодією яких забезпечується розвязання поставленого завдання керування обєктом. Критерій управління це мета керування звичайно вона виражається математично.