41680

Режимы течения

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Изменение уровня воды в баке м h 003 002 003 003 2. Температура воды С Т 23 23 23 23 4. Кинематический коэффициент вязкости воды см с v = 17. Объем воды поступившей в бак за время t см3 W = Bh 0000252 0000168 0000252 0000168 6.

Русский

2013-10-24

43.45 KB

1 чел.

Изм.

Лист

 докум.

Подпись

Дата

стр

3

ЛР 240113   10  01  00  ТО

                    Лабораторная работа 1

Тема:   Режимы течения

Цель работы: Освоение расчетного метода определения  режима течения

                               Ход работы

 Рисунок   1 - Схема лабораторного  устройства

  Где   1, 2- баки; 3 - перегородка; 4, 5 - опытные каналы; 6 - щель; 7 - решетка;          

 8 – уровнемерная шкала

№ п/п

Наименование величин

  обозначения,  

       формулы

№ опыта

1

2

3

4

1.

Изменение уровня воды в баке, м

h

0,03

0,02

0,03

0,03

2.

Время  наблюдения   за  уровнем, с

t

13

0,8

16

0,6

3.

Температура воды, ° С

Т

23

23

23

23

4.

5.

Кинематический коэффициент вязкости воды, см /с

v = 17.9/(1000 + +34Т + 0.22T2 )

0,00000094291

0,00000094291

0,00000094291

0,00000094291

5.

Объем воды, поступившей в бак за время t, см3

W = ABh

0,000252

0,000168

0,000252

0,000168

6.

Объемный расход воды,  м3

V = W/t

0,000019

0,00021

0,00001575

0,00028

7. 8.

Средняя  скорость течения  в канале,  м/с

w = Q/ S

0,076

0,84

0,063

1,12

8.

Число Рейнольдса

Re =   d/ v

1128,42

12472,028

935,39

16629,4

9.

Название режима течения

Re (< >) ReK= 2300

Ламинар-ный

Турбулент-  

    ный

Ламинар-ный

Турбулент-

     ный

 Таблица  1 -  Результаты экспериментов и вичислений

Изм.

Лист

 докум.

Подпись

Дата

стр

4

ЛР 240113   10  01  00  ТО

 1)

   Ламинарный

2)

 Турбулентный

3)

 Ламинарный

4)

Турбулентный

Вывод: проделав данную лабораторную работу мы освоили расчетный

метод определения режимы течения. Установили, что существует три

вида режима течения.

1.Ламинарный, при котором Re < 2300

Изм.

Лист

 докум.

Подпись

Дата

стр

5

ЛР 240113   10  01  00  ТО

2.Преходный, при котором 2300>Re>10000

3.Турбулентный, при котором Re<10000

С помощью лабораторного устройства мы нашли изменение уровня воды в баке, время наблюдения за уровнем,  температуру воды. Исходя из этих данных мы нашли среднюю скорость течения в канале, диаметр и кинематический коэффициент вязкости воды с помощью которых мы рассчитали «критерии Рейнольдса» по формуле:

В первом и третьем опыте получился  ламинарный режим; во втором и черветром опыте получился турбулентный режим.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36960. Графічне представлення розподілів за допомогою функції «Гистограмма» 51.5 KB
  Загальні відомості Функція Гистограмма із пакету Анализ данных використовується для обчислення вибіркових і інтегральних частот попадання даних у вказані інтервали значень. Використання функції Гистограмма припускає існування трьох масивів: Входной интервал елементи таблиці де розміщені дані вибірки Интервал карманов елементи таблиці що вказують як вибираються інтервали згуртовування частот вибірки Выходной интервал це елементи таблиці куди буде виведений розподіл згрупованих частот. Завдання: Створити вибірку ціни у...
36961. Аналіз наукової, теоретичної та методичної літератури 62 KB
  Поглибити знання з Основ наукових досліджень щодо класифікації використання джерел наукової інформації.Виробити вміння аналізувати джерела наукової інформації та розвивати наукове мислення.Класифікація джерел наукової інформації. Опрацювати одне з джерел наукової інформації на вибір студента за планом: 1.
36962. Операційна система Microsoft Windows. Робота з файлами, вікнами. Програма Провідник 5.4 MB
  Мета: Сформувати практичні вміння та навички роботи з інтерфейсом та файлами операційної системи Microsoft Windows. Вміти: вмикати та вимикати комп’ютер з встановленою ОС Windows; управляти роботою ПК за допомогою маніпулятора мишка та клавіатури; викликати та використовувати пункти головного меню; працювати з відкритими вікнами та управляти відображенням їх вмісту; розпізнавати зовнішні пристрої під’єднані до комп’ютера; розрізняти об’єкти папка файл ярлик; знаходити потрібні файли за певними критеріями; використовувати...
36963. Робота з базою знань «План-карта шляхів» 40 KB
  COM командою lod ‘edit Сформувати файл програми для роботи з базою знань defun можливо стан карта mpcn 'lmbd правило if eql стан cr правило list правило nil карта defun вглибину поточнийплан ppend можливо cdr cr поточнийплан план1...
36964. Комп’ютера, як мультимедійний центр 183.74 KB
  Теоретичні відомості Програма Windows Movie Mker призначена для створення слайдівфільмів і відеокліпів на основі записаного вихідного матеріалу. Відкриття програми Windows Movie Mker Пуск Все программы Windows Movie Mker. або Пуск Все программыСтандартныеWindows Movie Mker. Програми Windows Movie Mker дозволяє записувати на комп'ютер зображення і звук з таких пристроїв як відеокамера цифрова чи аналогова відеокасета звичайна антена сигнал кабельного чи супутникового телебачення.
36965. Створення Windows Forms додатків на мові програмування C# 35 KB
  Створити Windows Forms додаток для вирішення відповідної задачі для чого: Розробити необхідну структуру вхідних віхідних даних та діалогових вікон додатку в яких розмістити необхідні елементи керування. Розробити додаток Облік успішності студентів для оперативного обліку успішності студентів в сесію деканом заступниками декана і співробітниками деканату. Розробити додаток Особисті справи студентів для отримання відомостей про студентів співробітниками деканату профкому і відділу кадрів. Розробити додаток Філіали банків .
36966. Дослідження базових схем підсілюваньніх каскадів на біполярніх транзисторах 284 KB
  Re емітерний опір Rl R2 резистори дільника що задає режим каскаду по постійному струму. Особливістю класичної схеми каскаду з СБ рис. Залежно від струму колектора транзистора і величини падіння напруги на електродах транзистора усилительного каскаду а також від амплітуди вхідного сигналу розрізняють наступні режими підсилення: режим А; режим В; режим С; режим D і проміжні режими наприклад АВ. Підсилювальний каскад по схемі з СЕ Для підсилювального каскаду класу А розрахунок статичного режиму полягає у виборі такого колекторного...
36968. Захист мережевого сервісу (засобами ОС Windows 2003 Server, OC Linux) 259.5 KB
  Типове ім'я принципіалу виглядає так root dmin@GRINDER.COM що означає ім'я primry nme root характеристику instnce який належить сектору GRINDER.conf [libdefults] defult_relm = GRINDER.COM kdc і dmin сервер для GRINDER.