41693

Создание структур базы данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вывод: ознакомилась с основными понятиями базы данных; научилась создавать двумерные таблицы в режиме Конструктор; освоила основные приёмы заполнение, редактирование таблицы баз данных.

Русский

2013-10-24

74.18 KB

1 чел.

Лабораторная работа№1

Создание структур базы данных

Цель работы: познакомится с основными понятиями базы данных;

научится создавать двумерные таблицы в режиме Конструктор;

освоить основные приёмы заполнение, редактирование таблицы баз данных.

Выполнила студентка группы 102-ПО

Барыкина В.А

Проверила: Кашталинская И.А.

Дата: 15.10.2012

Ход работы

Таблица 1 Заказы

Заказы

Код заказа

Товар

Код товара

Цена

Количество

Скидки

10248

Зайка-лапочка

1

100,00р.

12

10,00%

10248

Котёнок-колобок

2

150,00р.

23

15,00%

10249

Мышона

3

100,00р.

3

10,00%

10249

Зайка радужный

4

200,00р.

2

10,00%

10250

Мишка радужный

5

150,00р.

14

10,00%

10251

Заинька-паинька

6

290,00р.

21

0,00%

10252

Лисичка

7

300,00р.

32

20,00%

10252

Зайчёна

8

100,00р.

19

20,00%

10253

Котёнок с сердцем

9

230,00р.

2

0,00%

10253

Орангутанг Жорик

10

300,00р.

5

0,00%

Таблица 2 Товары

Товары

Код товара

Наименование

Поставщик

Наличие на складе

1

Зайка-лапочка

СМОЛТОЙС

20

2

Котёнок-колобок

Умная игрушка

25

3

Мышона

СМОЛТОЙС

20

4

Зайка радужный

Умная игрушка

10

5

Мишка радужный

СМОЛТОЙС

20

6

Заинька-паинька

СМОЛТОЙС

30

7

Лисичка

Умная игрушка

40

8

Зайчёна

Умная игрушка

40

9

Котёнок с сердцем

СМОЛТОЙС

10

10

Орангутанг Жорик

СМОЛТОЙС

10

Таблица 3 Клиенты

Клиенты

Код заказа

Клиент

Дата розмещения

Дата исполнения

Оплата

10248

Аракелян

23.02.2012

26.02.2012

500,00р.

10248

Батюков

24.10.2012

27.10.2012

2 300,00р.

10249

Иванов

24.12.2012

27.12.2012

3 000,00р.

10249

Косенкова

28.10.2012

31.10.2012

300,00р.

10250

Нестеров

26.12.2012

29.12.2012

4 500,00р.

10251

Никифаров

24.10.2012

27.10.2012

4 500,00р.

10252

Петров

14.11.2012

17.11.2012

5 000,00р.

10252

Пономоренко

20.11.2012

23.11.2012

1 400,00р.

10253

Серов

04.11.2012

07.11.2012

6 000,00р.

10253

Хохлов

12.09.2012

15.09.2012

2 300,00р.

Физическая структура БД

Торговая фирма Игрушка

Клиенты

Товары

Заказы

Рисунок 1 Структурная схема БД

Таблица 4 Состав полей БД

Р

Рисунок 2 Схема связи таблиц БД


Вывод: ознакомилась с основными понятиями базы данных;

научилась создавать двумерные таблицы в режиме Конструктор;

освоила основные приёмы заполнение, редактирование таблицы баз данных.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20481. Детальний розгляд критичних етапів життєвого циклу. Принципи структурного аналізу 34 KB
  Принципи структурного аналізу. Всі методології структурного аналізу базуються на ряді загальних принципів частина з яких регламентує організацію робіт на початкових етапах ЖЦ а частина використовується при виробленні рекомендацій щодо організації робіт. В якості двох базових принципів використовуються наступні: принцип розділяй і володарюй і принцип ієрархічного упорядкування. Перший є принципом вирішення важких проблем шляхом розбиття їх на безліч менших незалежних завдань легких для розуміння і вирішення.
20482. Совокупное предложение и кривая 94 KB
  Совокупное предложение базируется на производственных возможностях национальной экономики. Оно является функцией экономики от доступных на текущий момент факторов производства, технологии и уровня цен. В процессе анализа совокупного предложения важно различать совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.
20483. Діаграми “сутність-зв’язок”. Основні означення та терміни. Нотація Чена 55.5 KB
  Модель сутністьзв'язок ERмодель англ. Entityrelationship model або entityrelationship diagram модель даних яка дозволяє описувати концептуальні схеми за допомогою узагальнених конструкцій блоків. ERмодель це метамодель даних тобто засіб опису моделей даних. ERмодель зручна при проектуванні інформаційних систем баз даних архітектур комп'ютерних застосунків та інших систем моделей.
20484. Діаграми атрибутів. Категоризація сутностей 38 KB
  Діаграми випадків використання описують взаємозв’язки і залежності між групою випадків використання і акторами що беруть участь у процесі. Важливо зауважити що діаграми випадків використання не призначено для показу компонування вони не можуть описати внутрішню структуру системи. Діаграми випадків використання призначено для полегшення обміну інформацією між майбутніми користувачами системи і замовником вони особливо корисні для визначення переліку можливостей які повинна мати система. За діаграмами випадків використання можна...
20485. Діаграми потоків даних. Основні означення та символи 29 KB
  Діаграма потоків даних англ. Data Flow Diagram графічне представлення потоків даних в інформаційній системі. Діаграма потоків даних також може використовуватись для представлення обробки даних структурна розробка.
20486. Закони булевої алгебри 28 KB
  Кон’юнкцією висловлень А і В називаємо висловлення А^В буде істинним тоді і тільки тоді коли обидва висловлення істинні. Диз’юнкцією – висловлень А і В називаються висловлення АvВ в якій буде істина тоді і лише тоді коли істинне хоча б одне із висловлень. Імплікацією висловлень А і В називається таке висловлення АВ яке буде хибне тоді і лише тоді коли А істинне В – хибне. Заперечення висловлення А називається складне висловлення А яке буде істинне тоді і лише тоді коли А – хибне і хибним тоді коли а – істинне.
20487. Запити, типи запитів, обчислення в запитах 32 KB
  Запити дозволяють обраховувати підсумкові значення і виводити їх у компактному форматі а також виконувати обчислення над групами записів. Запити можна створювати самостійно і за допомогою майстра. Майстри запитів автоматично виконують основні дії залежно від відповідей користувача на поставлені питання.
20488. Засоби структурного аналізу та їх взаємовідносини 36 KB
  принципова схема технологічного процесу на складі; транспортнотехнологічна схема переробки вантажів на складі; технологічна карта роботи складу; технологічний графік роботи складу; опис стандартних процедур складського процесу; мережеві моделі складських процесів а також ряд інших засобів моделювання процесів; технологічні планування складів; карти організації праці окремих категорій працівників складу. Правильно організований технологічний процес роботи складу повинен забезпечувати: чітке і своєчасне проведення кількісного...
20489. Зведення системи лінійних рівнянь до зручного для ітерацій вигляду 78 KB
  Ітераційними називають такі методи які дають змогу знайти наближений розв'язок системи із заздалегідь указаною точністю шляхом виконання скінченої кількості арифметичних операцій хоч самі обчислення можуть проводитись і без округлень а коефіцієнти і вільні члени системи бути точними числами. Точний розв'язок системи за допомогою ітераційних методів можна знайти тільки теоретично як границю збіжного нескінченного процесу. Розв'язуючи системи рівнянь ітераційними методами крім похибок округлення треба враховувати також похибку методу....