41698

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции с числами в позиционных системах счисления

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции с числами в позиционных системах счисления. Цели работы: Освоение алгоритма перевода чисел из произвольной системы счисления в десятичную систему счисления.

Русский

2013-10-24

48.78 KB

14 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

ЧАСТЬ I

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции с числами

в позиционных системах счисления.

Цели работы:

  1.  Освоение алгоритма перевода чисел из произвольной системы счисления в десятичную систему счисления.
  2.  Получение практических навыков перехода из одной системы счисления в другую с использованием  стандартной программы Windows « Калькулятор».
  3.  Получение практических навыков при выполнение простейших арифметических операций в двоичной и восьмеричной системе счисления с проверкой (использовать « Калькулятор»).
  4.  

ЗАДАНИЕ 1

Изучите теоретический материал, который находится в   файле.

Системы счисления. (1)

Системы счисления (2)

Преобразование чисел из одной системы счисления в другую.

Презентация: Перевод чисел.

Проверьте себя с помощью транслятора. Перевод чисел. Системы счисления.

ЗАДАНИЕ 2

Подготовьте  данные для перевода чисел из одной позиционной системы счисления в другую и для выполнения арифметических операции с числами в позиционных системах счисления по образцу и заполните таблицу 1 для Ваших данных.  Для этого воспользуйтесь информацией о том, что каждая буква АЛФАВИТА имеет свое цифровое значение. (а-1, б-2, в-3, г-4, д-5, е-6, ё-7…я-33-  смотри рис.1).  

РУССКИЙ АЛФАВИТ

Рисунок 1

Таблица 1

фамилия

имя

отчество

 

Ф

 

И

 

О

 

М

 

М

 

Т

 

И

 

Я

 

Ч

 

Л

 

 

Е

 

И

 

 

 

 

С

 

Я

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

О

ВСЕГО

ЗАДАНИЕ 3

Переведите полученные три числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную.

  1. для перевода в двоичную систему счисления воспользуйтесь общим алгоритмом перевода чисел (смотри теорию, презентацию «Перевод чисел»);
  2. при переводе в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления используйте  стандартную программу Windows «Калькулятор».

 

Сделайте проверку переводом этих чисел в десятичную систему счисления.

Занесите  результаты в таблицу 2.

                                                                                         Таблица 2

ФИО

Основание системы счисления

10

2

8

16

Фамилия

Имя

Отчество

ЗАДАНИЕ 4

Выполните арифметические операции в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системе счисления  с использованием стандартной программы Windows  «Калькулятор». Сделайте проверку. Занесите результаты в таблицу 3.

Таблица 3

№ п/п

Действия

Результат

Проверка

1- двоичная

Сложение

Фам2  + Имя2

2-восьмерич.

Сложение

Фам8  + Имя8

3-шестнадц.

Сложение

Фам16 + Имя16

4-

Двоичная

Умножение

Отч2  * 22

5-

Восьмеричн

Умножение

Отч8 * 28

6-

Шестнадц.

Умножение

Отч16 * 216

Отчет по работы должен содержать файл с выполненными заданиями и с выводом по работе.

Образец выполнения ЧАСТИ I


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64373. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ОБПЕЧЕНИХ В ГОСТРІЙ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 219 KB
  Результати лікування пацієнтів з поширеними та критичними опіками за площею ураження шкіри на сьогодні не можуть бути визнані задовільними. Незважаючи на певний прогрес в лікуванні такого контингенту травмованих завдяки обґрунтуванню та широкому застосуванню в останні роки раннього...
64374. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГІДРОФОБІЗОВАНИМ ПРОШАРКОМ У ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ ІІ ТИПУ 915 KB
  Відомо що при влаштуванні буронабивних паль в просадочних ґрунтах ІІ типу для зниження негативного тертя що діє у просадочному шарі та підвищення несучої здатності рекомендується застосовувати антифрикційні покриття поліетиленові плівки пластик бітумні матеріали.
64375. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі 158 KB
  Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні впродовж останнього десятиліття, призвели до суттєвої реструктуризації багатьох галузей, зникнення одних напрямів і виникнення інших.
64376. ПАТОГЕНЕЗ НАБРЯКУ-НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ 511.5 KB
  У зазначений термін до патологічного процесу залучаються всі системи життєзабезпечення організму розвивається набрякнабухання мозку вторинне ушкодження центральної нервової системи ЦНС причинами якого є ішемія гіпоксія і токсемія...
64377. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ 770 KB
  Метою роботи є обгрунтування теоретико-методологічних основ суспільногеографічних на прикладі ретроспективноекістичних досліджень історикогеографічного регіону аналіз утворення поселень і формування поселенської мережі...
64378. СОРБЦІЙНО ЗДАТНІ МЕТАЛОВМІСНІ ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 291.5 KB
  Перспективними для використання в згаданих галузях є гідрогельні металонаповнені матеріали на основі кополімерів полівінілпіролідону ПВП з метакрилатами оскільки відзначаються широким спектром фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей.
64379. Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію 153 KB
  Достатньо частою формою поразки органів дихання у дітей є пневмонії Самсыгина Г. Але згідно до експертної оцінки вважають що захворюваність на гостру пневмонію складає від 4 до 20 випадків на 1000 дітей у віці від 1 місяця до 15 років...
64380. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА У БОРОТЬБІ З «ВОРОГАМИ НАРОДУ» В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 179 KB
  Подруге потребує комплексної реконструкції і сам процес становлення спеціальних репресивних органів у структурі НКВС що займалися виявленням ворогів народу а також типологізація каральновиправних установ в яких вони відбували покарання.
64381. МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РОБОЧИХ РІДИН ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ В КВАЗІПОСТІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 14.51 MB
  На частку рідинних енергетичних систем повітряних суден ПС припадає до 50. Це в першу чергу пов’язано з використанням палив олив і спеціальних рідин які не в повній мірі відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 172162004 який визначає ступінь конструктивної...