417

Установка приложения на персональный компьютер на примере Matlab

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для того, чтобы установить Matlab на компьютер, запускаем установочный файл пакета Matlab. Автоматически запустится мастер установки данного продукта.

Русский

2013-01-06

687.38 KB

21 чел.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Институт управления рисками и безопасностью жизнедеятельности в АПК

ОТЧЕТ

Студента :                   Амандосова Кайрата Каергалеевича____________        

Лабораторная работа №1

Отчет выполнен на кафедре:

Техносферной безопасности

По дисциплине:

Системный анализ и моделирование процессов в техносфере

Проверил: преподаватель                                                       О.А. Никонорова

Оренбург, 2012 г.

Для того, чтобы установить Matlab на компьютер, запускаем установочный файл пакета Matlab. Автоматически запустится мастер установки данного продукта..

После запуска некоторое время будут распаковываться нужные для установки файлы и в итоге открылось следующее окно:

В этом окне выбрали пункт «Install manually without using the Internet» (выборочная установка без использования Интернет), нажимаем кнопку «Next>». Откроется окно лицензионного соглашения:

В этом окне соглашаемся с условиями лицензии, выбрав пункт «Yes», нажмите кнопку «Next>». Откроется окно ввода инсталляционного ключа (файл с ключом находиться в папке «crack»):

В этом окне выберите пункт «I have the File Installation Key for my license» и скопировали  этот ключ из полученного файла в поле, расположенное под этим пунктом. Нажимаем кнопку «Next>». Откроется окно выбора установки: либо по умолчанию (Typical), либо настраиваемая (Custom):

В этом окне лучше выбрали пункт Typical, нажмаем кнопку «Next>». Откроется окно выбора папки для установки:

В этом окне задайте полный путь до этого файла с лицензией, включая и название самого файла. Нажмите кнопку «Next>». Откроется окно процесса установки продукта:

После завершения процесса установки откроется окно:

Нажимаем кнопку «Finish» для закрытия этого окна и завершения установки данного продукта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57701. Welcome to Great Britain 85 KB
  Good morning, dear children! I am glad to see you! I hope everyone is feeling fit. I think you will agree that the topic we are going to speak on is really worth discussing. Because we can’t imagine our life without many of things, and one of them is travelling.
57702. Подорож до Країни чудес 4.92 MB
  Children, today we are going to travel to the Wonderland with a little girl Alice. I will tell you a story about her adventures and we’ll help her to come back home. You have Story books in front of you. There are some exercises in them for our lesson.
57703. Усиление Московского государства в XVв. Иван ІІІ 2.09 MB
  ЦЕЛЬ: рассмотреть процесс усиления Московского царства, основные направления политики Ивана ІІІ, которые привели к укреплению власти Московского государства и объединению под его властью остальных земель Северо-восточной Руси...
57704. Китай. Економіко – географічна характеристика 70 KB
  Мета уроку: формувати в учнів систему знань про особливості населення, економічної політики, галузей міжнародної спеціалізації Китаю; Розвивати та вдосконалювати навички учнів оцінювати географічне положення і природно–ресурсний потенціал країни;
57705. Складання тексту-міркування 91 KB
  Мета: удосконалювати навички та вміння правильно будувати текст-міркування; вчити розкривати абстрактно загальні поняття; розвивати звязне мовлення увагу память мислення уміння логічно й послідовно викладати думки на папері...
57706. Від минулого до сьогодення. Історія створення книги 180 KB
  Мета: ознайомити п’ятикласників з історією виникнення книги та розвитком книгодрукування в Україні; популяризувати книгу носія інформації; виховувати повагу до історії народу його внеску в розвиток української культури.
57707. Книга: подорож у часі 122 KB
  Мета: дидактична: ознайомити учнів з історією створення книги з найдавніших часів; розвивальна: показати учням значення книги в розвитку світового суспільства; розвивати інтелектуальну активність учнів; розвивати культуру мислення уяву...
57708. Культура Галицько – Волинської держави 77.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів з досягненнями культури Галицько – Волинської держави; визначити її особливості; з ясувати які держави мали вплив на розвиток Галицько – Волинської держави; працювати над вмінням виділяти головне працювати в групі...
57709. Клас Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності 157.5 KB
  Розширити та поглибити знання учнів про членистоногих познайомити з різноманітністю комах особливостями їх зовнішньої та внутрішньої будови пристосуванням їх до умов навколишнього середовища.