41702

Построение паспорта прочности породы. Определение сцепления и угла внутреннего трения

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Произвести краткую статическую обработку результатов испытаний; Построить паспорт прочности горной породы в координатах σ τ; По паспорту прочности определить сцепление и угол внутреннего трения породы. Результаты испытаний представляют собой ряд равноточных измерений поэтому их обработку ведем в следующей последовательности: Определяем среднее значение σр σсж результатов испытаний: ...

Русский

2013-10-24

43.68 KB

145 чел.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Кафедра разработки нефтяных и газовых месторождений

Лабораторная работа № 1

по предмету «Механика горных пород» на тему: «Построение паспорта прочности породы. Определение сцепления и угла внутреннего трения»

Работу выполнил:

ст. гр. РНГМв-12-1

Жданов А.В.

Работу принял:

Доцент, кандидат технических наук

Ашихмин С.Г.

Пермь, 2012

Исходные данные:

Вариант – 19

Серия результатов лабораторных испытаний образцов породы по определению предела прочности на одноосное сжатие (σсж) и одноосное растяжение (σр). Предполагается, что были испытаны образцы одного литотипа пород, отобранные из одного места, в одно и тоже время. Испытания проводились по стандартной методике на одном и том же оборудовании. Таким образом, результаты испытаний можно считать равноточными.

σр, Мпа

σсж, Мпа

4,58

21,11

4,65

29,7

4,31

28,78

5,91

29,25

5,58

29,63

4,49

29,72

5,14

24,33

4,64

26,78

5,51

23,83

4,77

21,03

Требуется:

  1.  Произвести краткую статическую обработку результатов испытаний;
  2.  Построить паспорт прочности горной породы в координатах σ – τ;
  3.  По паспорту прочности определить сцепление и угол внутреннего трения породы.

  1.  Производим краткую статическую обработку результатов испытаний.

  1.  Результаты испытаний представляют собой ряд равноточных измерений, поэтому их обработку  ведем в следующей последовательности:
  2.  Определяем среднее значение (σр, σсж ) результатов испытаний:

- Вычисляем среднее значение предела прочности на растяжение:

σр =  = == 4,96 Мпа;

- Вычисляем среднее значение предела прочности на сжатие:

σсж =  = == 26,42 Мпа;

  1.  Вычисляем среднюю квадратическую погрешность (СКП) одного измерения по формуле Бесселя:

mσр= =  + +=  = 0,542;

mσсж= =  + += 3,559 ;

  1.  Вычисляем коэффициент вариации:

р = 100% =  100%== 10,9%;

сж = 100% =  100%=  13,5%;

  1.  Строим паспорт прочности горной породы в координатах σ – τ.

Круги напряжения Мора строим в координатах σ – τ, при этом σсж откладываем вправо по оси нормальных напряжений (оси абсцисс), а σр – влево. Паспорт прочности строим двумя способами: по прямолинейной огибающей и по параболической огибающей:

А = σсж + 2·σр - 2 = 26,42 + 2·4,96 - 2 = 11,39;

В = А·σр = 11,39·4,96 = 56,49;

где σсж,σр – предел прочности породы на одноосное сжатие и одноосное растяжение.

Запишем уравнение огибающей кругов Мора:

При σn = - 4,96 МПа→ τ =  = = 0 МПа;

При σn = 0 МПа→ τ =  = = 7,52 МПа;

При σn = 5 МПа→ τ =  = = 10,65 МПа;

При σn = 10 МПа→ τ =  = = 13,05 МПа;

При σn = 15 МПа→ τ =  = = 15,08 МПа;

При σn = 20 МПа→ τ =  = = 16,86 МПа;

При σn = 25 МПа→ τ =  = = 18,47 МПа;

При σn = 30 МПа→ τ =  = = 19,96 МПа.

где σn – текущее напряжение.

Паспорт прочности горной породы.

  1.  По паспорту прочности определяем сцепление и угол внутреннего трения породы.

Величину сцепления и угол внутреннего трения определяем по параболической огибающей. Величину сцепления определяем по величине отрезка, отсекаемого огибающей на оси ординат. Угол внутреннего трения определяем по углу наклона касательной к огибающей в точке σn = 0.

С = 7,52 МПа;

φ = 470.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі обєму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення обєму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...
65631. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 297 KB
  Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур яке відшкодовуючи понесені збитки дозволяє стабілізувати виробництво забезпечити фінансову стійкість господарств а відтак і сталість...
65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.