41715

Ввод-вывод. Ветвления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Разработать алгоритм и написать программу на языке С++ для выполнения задания согласно номера бригады. Программа должна обеспечивать обмен с оператором, выдавая необходимые сообщения и позволяя вводить исходные данные и просмотреть результат выполнения программы.

Русский

2013-10-24

168.52 KB

3 чел.

 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ

СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Лабораторная работа №2

Ввод-вывод. Ветвления.

Роботу выполнили:

Студенты группы АЕ-124

Поворознюк Алексей

Розмерица Татьян

Цель работы:  Разработать алгоритм и написать программу на языке С++ для выполнения задания согласно номера бригады. Программа должна обеспечивать обмен с оператором, выдавая необходимые сообщения и позволяя вводить исходные данные и просмотреть результат выполнения программы.

Задание:    Найти значение функции по формуле :

Ход работы:

  1.  Подключаем библиотеку #Include<iostream> .
  2.  Объявляем требуемые нам переменные: а, b, у. (int a,b,y;)
  3.  Затем устанавливаем присваивание значений переменным а и b с помощью ввода с клавиатуры пользователем. (cin>>a; cin>>b;)
  4.  После ввода значений переменных мы делаем проверку в которой указываем что, если а>b то присвоить значению y значение b. if(a>b) {y=b;}

Если условие не выполнилось, выполнить содержимое else, где мы делаем ещё одну проверку , Если а==b то присвоить значению y следующие 2*b-3*a. В противном случае, а именно где  а<b , так как если предыдущие условие не выполнились и (а) не равно и не больше (b) то очевидно что (а) будет меньше b. В этом случае присвоить значению (y) следующие  a+b. (y=a+b).

 

else

{

 if (a==b)

{

 y=2*b-3*a;

}

 else 

{

  y=a+b;

 }

}

  1.  Вывести на экран значение переменной (y).  ( cout<<"Answer y="<<y<<"\n";).
  2.  Задаём ожидание до прекращения работы программы нажатием клавиши.(  system("pause"); )
  3.  Возвращаем функции число в качестве 0 . return 0;
  4.  Завершаем работу программы.

Код программы:

#include<iostream>

using namespace std;

int main ()   {

double a,b,y;

cout<<"Enter a=";

cin>>a;

cout<<"\n";

cout<<"Enter b=";

cin>>b;

cout<<"\n";

if (a>b) {

y=b;

}

else

{

if (a==b)

{

y=2*b-3*a;

}

else

{

y=a+b;

}

}

cout<<"Answer y="<<y<<"\n";

system("pause");

return 0;   }

Выводы: Мы разработали алгоритм и создали программу на языке С++ для выполнения задания согласно номера бригады. Программа вычисляет значение функции по формуле:

В качестве проверки и примера работы программы мы ввели произвольные значения переменным а и b.

Видим что , далее жмём клавишу Enter и видим следующее:

Программа по заданной формуле, выполнила вычисления и вывела на экран результат. В данном случае при a<b , y=a+b. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38332. Морське право 368 KB
  Вони не встановлювали правовий режим морських просторів оскільки ще не склалися інститути відкритого моря внутрішніх і територіальних вод. Саме в цей період починає формуватися принцип свободи відкритого моря що остаточно сформувався до кінця XVII сторіччя: Його становлення прямо пов'язане з гострою боротьбою між феодальними державами Іспанією і Португалією і державами у котрих активно розвивався капіталістичний засіб виробництва Англією Францією а потім Голландією що виступили за свободу морів. У цей час були початі перші спроби...
38333. Міжнародне право 362.5 KB
  Версії виникнення міжнародного права. Уже в той час союзницькі зв’язки племен не зводилися лише до турботи про зовнішній захист а містили й безліч інших норм поведінки які закріплюючись із плином часу призвели до появи права у формі звичаю. Також існує дві концепції походження міжнародного права: 1 Позитивістське тлумачення походження міжнародного права Природно – правова концепція була першою спробою пояснення походження і сутності міжнародного права. В її розвитку можна виділити послідовні етапи: від пояснення походження міжнародного...
38334. Международное сегментирование 28.06 KB
  Критерии сегментации мирового рынка. Целевой сегмент мирового рынка. Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рас смотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации. Рыночная сегментация представляет собой с одной стороны метод для нахождения частей рынка и определения объектов на которые направлена международная маркетинговая деятельность предприятий.
38335. Міжнародне торгівельне право 293.5 KB
  ТНК як суб’єкт міжнародного торговельного права: поняття види міжнародноправова регламентація діяльності.Характеристика діяльність регіональних економічних комісій ЕКОСОР в сфері міжнародного торговельного права.Об’єкти міжнародного торговельного права: види поняття особливості нормативноправового регулювання. Об’єкти МТП – будьяка продукція послуги роботиправа інтелектуальної власності призначені для продажу або оплачуваної передачі.
38336. Міжнародне приватне право 244.5 KB
  Поняття суб’єкт об’єкт та джерела міжнародного приватного права. Субєкти МПрП це учасникицивільних правовідносин ускладнених іноземним елементом: 1 фізичні особи громадяни особи без громадянства апатриди; іноземні громадяни особи які мають подвійне громадянство біпатриди; 2 юридичні особи державні організації приватні фірми підприємства науководослідні та інші організації; 3 держави; 4 нації і народи які борються за свободу і незалежність і створення власної державності в особі своїх керівних органів до них...
38337. Критерии социальной стратификации, ее виды 14.93 KB
  В социологии выделяют три базовых вида социальной стратификации современного общества - экономическую, политическую и социально-профессиональную.
38338. Міжнародне публічне прво 309.5 KB
  Воно включає в себе такі компоненти як володіння природними ресурсами та їх експлуатація виробництво та розподіл товарів міжнародні угоди господарського чи фінансовог характеру кредити та фінанси та ін. Для маркировки невеливих товарів розроблений стандарт штрихкоду EN8 у тілі повідомлення якого кодується тільки 8 цифр замість 13. Показником лібералізму є свобода звичаєва категорія руху товарів послуг та капіталів економічні свободи. Особливістю розвитку світового експорту сировинних товарів є також нижчі темпи зростання торгівлі...
38340. Менеджмент. Сутність менеджменту 1.29 MB
  Планування в організації. В українському законодавстві організації які мають статус юридичної особи називають підприємствами товариствами асоціаціями об’єднаннями тощо. За способом і метою утворення організації поділяють на формальні та неформальні. За кількістю цілей виділяють прості організації мають одну ціль і складні організації ставлять перед собою комплекс взаємопов’язаних цілей яких в економіці переважна більшість.