41719

АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВЕНЬЕВ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Определить влияние коэффициентов входящих в описание каждого звена на характеристики ЧХ. Использование пакета MtLb Построение частотных характеристик звеньев с помощью программы MtLb Построение частотных характеристик в программе MtLb 7.0 1 выполняется аналогично построению временных характеристик в той же программе.

Русский

2013-10-24

52.99 KB

25 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВЕНЬЕВ

Цель работы: анализ частотных характеристик звеньев и их зависимости от параметров коэффициентов звеньев с использованием автоматизированных средств моделирования на ПК – MATLAB.

Задание на лабораторную  работы:

  1.  Определить передаточную функцию по заданному уравнению звена. Вариант выбрать в соответствии с номером по журналу ( таблица 2, Приложение А).
  2.  С помощью пакета MatLab построить ЧХ (ЛАЧХ, ЛФЧХ, АЧХ, ФЧХ, АФЧХ) звена.
  3.  Определить влияние коэффициентов, входящих в описание каждого звена, на характеристики ЧХ.
  4.  Сделать выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.
  5.  Подготовить отчет.

Использование пакета MatLab

Построение  частотных характеристик звеньев с помощью программы MatLab

Построение частотных характеристик в программе MatLab 7.0 1 выполняется аналогично построению временных характеристик в той же программе. Построение ЧХ производятся с помощью следующих команд:

bode (название системы); grid on (сетка) - ЛАЧХ И ЛФЧХ (АЧХ и  ФЧХ);

nyquist (название системы); - АФЧХ;

После построения графиков  ЛАЧХ их можно преобразовать в АЧХ для этого нужно:

кликнуть правой клавишей мыши по любому из графиков; в появившемся окне  выбрать  Properties и нажать  клавишу  Enter. Появится окно Property Editor: Bode Diagram (рисунок 1).В данном окне выбрать вкладку Units и в поле using выбрать linear scale, затем нажать Close. В других полях данного окна можно изменять единицы измерения осей координат (например, частоту можно задавать как в рад/с, так и в Гц).

Рисунок 1 – Параметры графиков ((Property Editor: Bode Diagram)

Содержание отчета

  1.  Название и цель работы.
  2.  Уравнение и передаточная функция звена.
  3.  Графики всех частотных характеристик данного звена (ЛАЧХ, ЛФЧХ, АЧХ, ФЧХ, АФЧХ).
  4.  Выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы

Таблица 2

Номер варианта

Уравнение звена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Продолжение таблицы 1

18

19

20


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66398. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ 232.5 KB
  У зв'язку з цим актуальним компонентом нашої роботи став пошук препаратів здатних нормалізувати структуру надниркових залоз щурів які перенесли вплив толуолу. Встановити особливості будови надниркових залоз статевозрілих щурівсамців...
66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розвязувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.
66401. КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА ТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА 157 KB
  Якщо йдеться про порівняння художніх світів англійця Блейка вільного митця й принципового нонконформіста та російського аристократа-царедворця Тютчева який намагався щиро сповідувати офіційну ідеологічну доктрину царату більше того порівняння письменників...
66402. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США 163 KB
  Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будьякої держави зокрема України.
66403. Система самостійної роботи студентів-заочників філологічних факультетів педагогічних університетів 181 KB
  Упровадження інноваційних педагогічних технологій вимагає змін у підходах до організації навчального процесу вищої школи які передусім стосуються самостійної роботи студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.
66404. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів 1.71 MB
  Однак відомостей щодо її складу біологічної дії у науковій літературі практично немає що робить актуальним комплексне дослідження бодяги та розробку засобів місцевої дії на її основі для специфічного догляду та корекції патологічних станів шкіри.
66405. КЛЕЮЧІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ СУХИХ ЗОЛОВМІСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ З ДОБАВКАМИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ МОДИФІКАТОРІВ 2.25 MB
  Тонкошарова технологія нанесення клеючих розчинів і необхідність надання їм комплексу поліпшених будівельно-технічних властивостей обумовили їхнє модифікування добавками найбільш поширеними з яких є водоутримуючі та добавки редиспергованих полімерів.
66406. САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 1.99 MB
  Одним із найбільш актуальних та таких що швидко розвиваються методів лікування остеоартрозу є ендопротезування ЕП суглобів застосування якого призводить до запобігання стійкої втрати та більш повного відновлення працездатності хворих підвищення якості їх життя...