41724

Частотные характеристики типовых звеньев систем автоматического управления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Построение частных характеристик типовых звеньев средствами математического пакета MATLAB и изучение зависимости этих характеристик от параметров входящих в состав передаточной функции.Построить следующие частотные характеристики: ЛАЧХ; ФЧХ; АФЧХ. Увеличив значение T в 10 раз определить как изменятся частотные характеристики. Задание 1 Используя пакет MTLB получим частотные характеристики.

Русский

2013-10-24

1.47 MB

10 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Брестский государственный технический университет»

Кафедра «ЭВМиС»

Лабораторная работа №2

Частотные характеристики типовых звеньев систем автоматического управления

Выполнили:

студенты группы Э-42

Тынкович М.В.

Проверил:

Лапич С. В.

Брест 2012

Вариант  1

Цель работы: Построение частных характеристик типовых звеньев средствами математического пакета MATLAB и изучение зависимости этих характеристик от параметров входящих в состав передаточной функции.

Задание: Для каждого из типовых звеньев заданных передаточными функциями:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

K = 20  T = 0,5 T1 = 2   = 0,4

Построить следующие частотные характеристики:

  1.  ЛАЧХ;
  2.  ФЧХ;
  3.  АФЧХ.

По построенным характеристикам определить значение частоты соответствующее усилению звена в 10 раз;

Считая, что на вход каждого из звеньев подается сигнал x(t) = 2sin(t) записать аналитическое выражение для сигнала на выходе звена y(t).

Увеличив значение T в 10 раз, определить, как изменятся частотные характеристики.

Задание 1

Используя пакет MATLAB, получим частотные характеристики.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Задание 2

По построенным характеристикам определить значение частоты соответствующее усилению звена в 10 раз.

1. . Нет такой ω, при которой W = 10 раз

2. ;    p → jω; ; ;

3. ; ; ;

4. ; ;  ;  ; ;  

5. ;   ;

;  

6. ;        ;

;    ;    ;   ;

 ;   ;   

7. ;       

;     

;   ;   ;

 ;

;

 

8. ;   

 

 

 

 

 


Задание 3

Считая, что на вход каждого из звеньев подается сигнал x(t) = 2sin(t) записать аналитическое выражение для сигнала на выходе звена y(t).

W(p)

x(t)

y(t)

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 


Задание 4

Увеличив значение T в 10 раз, определить, как изменятся частотные характеристики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4690. Гюстав Флобер (1821-1880) 118.5 KB
  Гюстав Флобер (1821-1880) Біографія. Флобер народився в Руані (Нормандія) 12 грудня 1821 р. в родині лікаря. Дитинство майбутнього письменника минуло, як він сам згадував, поряд з кімнатою, де робились операції. Цей сумний досвід ...
4691. Соціальна психологія. Конспект лекцій 603 KB
  Лекція 1. Загальна характеристика соціальної психології як галузі психологічних знань 1.1 Предмет соціальної психології 1.2 Місце соціальної психології серед інших наук та структура соціальної психології 1.3 Історія розвитку соціальної психології 1....
4692. Социально психологическая генетика. Методы психогенетики и их разрешающая способность 247 KB
  Методы психогенетики и их разрешающая способность Популяционный метод. Примеры популяционных исследований психологических признаков. Генеалогический метод. Основная схема метода, построение родословных. Проблема проведения различий между генетически...
4693. Медицинская генетика. Учебник 174 KB
  Введение Клиническая генетика одна из фундаментальных наук в современной медицине, без знания которой любой врач, независимо от его специальности, не может обойтись. Знание генетики напрямую связано со здоровьем не только нас самих, но и здоровьем н...
4694. Полевая практика по популяционной генетике 6.47 MB
  Изучение закономерностей модификационной изменчивости. Изучение мутационной изменчивости. Цитоплазматическое наследование. Закон гомологических рядов. Центры происхождения растений. Изучение изменчивости седых пятен у клевера. Изучение...
4695. Скарби України. Сценарій уроку 62 KB
  Скарби України. Сформувати уявлення про національну культуру українського народу, познайомити з архітектурними пам’ятками нашої країнирозвивати допитливість виховувати інтерес до історії і культури рідного краю викликати бажання вивчати...
4696. Программная реализация алгоритмов циклической структуры 55.35 KB
  Программная реализация алгоритмов циклической структуры Цель работы -Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С. -Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функци...
4697. Економічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональній вимір 137.5 KB
  Людська цивілізація переживає складні часи на переломі віків і на початку третього тисячоліття. З одного боку, спостерігаються бурхливі темпи наукового і технічного прогресу, а з іншого виявляються тенденції до економічної стагнації і навіть с...
4698. Концепція управління за цілями та її застосування в діяльності ФСП НТУУ КПІ 203.5 KB
  Актуальність даної роботи зумовлена рядом причин: управління за цілями є розповсюджена концепція підходу до управління і широко застосовується в багатьох галузях менеджменту не дивлячись на популярність концепції, існує чимало пом...