41724

Частотные характеристики типовых звеньев систем автоматического управления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Построение частных характеристик типовых звеньев средствами математического пакета MATLAB и изучение зависимости этих характеристик от параметров входящих в состав передаточной функции.Построить следующие частотные характеристики: ЛАЧХ; ФЧХ; АФЧХ. Увеличив значение T в 10 раз определить как изменятся частотные характеристики. Задание 1 Используя пакет MTLB получим частотные характеристики.

Русский

2013-10-24

1.47 MB

10 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Брестский государственный технический университет»

Кафедра «ЭВМиС»

Лабораторная работа №2

Частотные характеристики типовых звеньев систем автоматического управления

Выполнили:

студенты группы Э-42

Тынкович М.В.

Проверил:

Лапич С. В.

Брест 2012

Вариант  1

Цель работы: Построение частных характеристик типовых звеньев средствами математического пакета MATLAB и изучение зависимости этих характеристик от параметров входящих в состав передаточной функции.

Задание: Для каждого из типовых звеньев заданных передаточными функциями:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

K = 20  T = 0,5 T1 = 2   = 0,4

Построить следующие частотные характеристики:

  1.  ЛАЧХ;
  2.  ФЧХ;
  3.  АФЧХ.

По построенным характеристикам определить значение частоты соответствующее усилению звена в 10 раз;

Считая, что на вход каждого из звеньев подается сигнал x(t) = 2sin(t) записать аналитическое выражение для сигнала на выходе звена y(t).

Увеличив значение T в 10 раз, определить, как изменятся частотные характеристики.

Задание 1

Используя пакет MATLAB, получим частотные характеристики.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Задание 2

По построенным характеристикам определить значение частоты соответствующее усилению звена в 10 раз.

1. . Нет такой ω, при которой W = 10 раз

2. ;    p → jω; ; ;

3. ; ; ;

4. ; ;  ;  ; ;  

5. ;   ;

;  

6. ;        ;

;    ;    ;   ;

 ;   ;   

7. ;       

;     

;   ;   ;

 ;

;

 

8. ;   

 

 

 

 

 


Задание 3

Считая, что на вход каждого из звеньев подается сигнал x(t) = 2sin(t) записать аналитическое выражение для сигнала на выходе звена y(t).

W(p)

x(t)

y(t)

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 


Задание 4

Увеличив значение T в 10 раз, определить, как изменятся частотные характеристики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63240. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї 30.65 KB
  Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.
63241. Урок узагальнення з теми «Греція в V—IV ст. до нашої ери 21.86 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати характерні риси тиранічного й демократичного правлінь політичного устрою Афін доби Перикла; найзначніших політичних та культурних діячів Греції...
63242. Криза грецької державності і піднесення Македонії 23.04 KB
  Мета: розглянути причини занепаду Греції й піднесення Македонії; дати уявлення про Македонію як велику військову державу; удосконалити навички роботи з підручником установлення причиннонаслідкових звязків.
63243. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії 24.48 KB
  Мета: розглянути основні етапи східного походу Олександра Македонського та утворення найбільшої монархії давнини; надати учням можливість оцінити історичну особистість.
63244. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. є. Елліністична культура 23.02 KB
  Мета: розкрити суть еллінізму; дати коротку характеристику елліністичних держав; визначити основні причини розквіту культури і науки часів еллінізму розглянути їхні основні досягнення.
63245. Урок узагальнення з теми «Еллінізм» 19.64 KB
  Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: називати час політичної роздробленості Греції існування імперії Александра Македонського та елліністичних держав дати правління Філіппа II та Александра Македонського історичних діячів...
63247. Природні умови Італії та виникнення Риму 25.85 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнень Риму; показувати на карті Апеннінський півострів місто Рим; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: патриції плебеї сенат; пояснювати причини ліквідації царської влади і встановлення республіки...
63248. Римська республіка V — середини III ст. до нашої ери 34.95 KB
  Мета: розглянути боротьбу плебеїв і патриціїв у Римі визначити вплив її результатів на перетворення Риму на одну з найсильніших держав Західного Середземноморя; дати уявлення про особливості організації влади та суспільного устрою часів Римської республіки.