41730

Создание статического и динамического изображения

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ход работы Создал канал уровень который пропорционален уровню продукта в емкости рисунок 2.1 а Создал генератор синусоидального сигнала и произвёл его привязку к созданному каналу рисунок 2. а б Рисунок 2.1 Процесс создания канала Уровень и генратора Синусоида Создал экран с расположением на нем тренда строящего зависимость уровня...

Русский

2013-10-24

550.85 KB

14 чел.

ЛР

Лабораторная работа №2

Создание статического и динамического изображения

Цель работы: познакомиться со стандартными объектами, предназначенными для создания статических и динамических изображений.

Задание:

  1.  Создать новый проект. В данном проекте создать генератор, привязанный к каналу, значение которого определяется уровнем продукта в емкости;
  2.  Создать экран, расположить на нем тренд, строящий зависимость уровня продукта во времени.
  3.  Создать статическое изображение емкости в разрезе, насоса, трех труб, по одной трубе продукт поступает в емкость, по другой- вытекает из нее. Вторая труба соединена с третьей через насос.

4. Создать динамический объект, имитирующий заполнение емкости, используя графический файл.

Ход работы

  1.  Создал канал (уровень), который пропорционален уровню продукта в емкости (рисунок 2.1, а)
  2.  Создал генератор синусоидального сигнала и произвёл его привязку к созданному каналу (рисунок 2.1, б).

                                    а)                                                            б)

Рисунок 2.1 – Процесс создания канала «Уровень» и генратора «Синусоида»

  1.  Создал экран с расположением на нем тренда, строящего зависимость уровня продукта во времени (рисунок 2.2).
  2.  Создал статическое изображение емкости в разрезе, насоса и трёх труб (рисунок 2.3).

Рисунок 2.2 – Тренд канала  «Уровень»

Рисунок 2.3 – Статическое изображение емкости, насоса и труб

  1.   Создал динамический объект, имитирующий заполнение емкости, используя графический файл «water» (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Динамический объект имитирующий заполнение ёмкости

Выводы: Во время выполнения данной лабораторной работы, познакомился со стандартными объектами, предназначенными для создания статических и динамических изображений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69308. Основи технології віртуальної пам’яті 75.5 KB
  Віртуальна пам’ять — це технологія, в якій вводиться рівень додаткових перетворень між адресами пам’яті, використовуваних процесом, і адресами фізичної пам’яті комп’ютера. Такі перетворення мають забезпечувати захист пам’яті та відсутність прив’язання процесу до адрес фізичної пам’яті.
69309. Сегментація пам’яті. Сторінкова організація пам’яті 101 KB
  У кожного сегмента є ім’я і довжина (для зручності реалізації поряд з іменами використовують номери). Логічна адреса складається з номера сегмента і зсуву всередині сегмента; з такими адресами працює прикладна програма. Компілятори часто створюють окремі сегменти для різних даних програми
69310. Поняття файла і файлової системи 34 KB
  Логічний визначає відображення файлової системи призначене для прикладних програм і користувачів фізичний особливості розташування структур даних системи на диску й алгоритми які використовують під час доступу до інформації.
69311. Організація інформації у файловій системі 61.5 KB
  У сучасних ОС файли у файловій системі не прийнято зберігати одним невпорядкованим списком (зазначимо, що можливі винятки, наприклад, для вбудованих систем). Десятки гігабайтів даних, що зберігаються зараз на дисках, вимагають упорядкування, файли, в яких перебувають ці дані...
69312. Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь 146 KB
  Методи розвязування систем нелінійних рівнянь Нехай маємо деяку систему нелінійних рівнянь 6.54 де Для розвязку нелінійної системи 6. Якщо при k→∞ xik→αi i = 12n то кажуть що метод сходиться до деякого розвязку.
69313. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь 85 KB
  Описана процедура повторюється n раз, поки не будуть виключені всі корені. Однак часто поліноми мають комплексно–спряжені корені. У цьому випадку початкове значення вибирається також комплексно–спряженим zk = xk + jyk і після визначення пари таких коренів виключається...
69314. Однокрокові методи розв’язування диференційних рівнянь 802.5 KB
  Методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь у залежності від числа використовуваних у формулі (8.8) попередніх значень функції чи її похідної підрозділяються на однокрокові (коли використовується інформація тільки про одну попередню точку)...
69315. БАГАТОКРОКОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 555 KB
  В главі 8 було розглянуто однокрокові алгоритми обчислення наближеного розв’язку в точці tn + 1 з використанням інформації про розв’язувану задачу тільки на відрізку (tn,tn + 1) завдовжки в один крок. Логічно припустити, що можна підвищити точність методу...
69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.