41731

Складання програми сортування обєктів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Складання програми сортування обєктів Мета роботи: Складання програми сортування обєктів за кольором. Завдання на лабораторну роботу: Скласти програму сортування кольорових обєктів з використанням датчика кольору для визначення кольору обєктів та двох тактильних датчиків для калібрування робота. Програма мусить виконувати наступні функції: Керування сервоприводом для подавання обєктів на виявлення кольору обєкту. Керування механізмом що містить відділення для обєктів сортування за допомогою сервопривода.

Украинкский

2013-10-25

64.74 KB

3 чел.

Лабораторна робота 2.

Складання програми сортування об’єктів

Мета роботи:  Складання програми сортування об’єктів за кольором.

Завдання на лабораторну роботу: Скласти програму сортування кольорових об’єктів з використанням датчика кольору для визначення кольору об’єктів та двох тактильних датчиків для калібрування робота. Програма мусить виконувати наступні функції:

  1.  Керування сервоприводом для подавання об’єктів на виявлення кольору об’єкту.
  2.  Визначення кольору об’єкту за допомогою датчика кольору.
  3.  Керування механізмом, що містить відділення для об’єктів сортування за допомогою сервопривода.
  4.  Використання тактильних датчиків для калібрування системи сортування об’єктів.

Зміст роботи:   Використовуючи вже знайомі блоки функцій скласти програму для робота, яка б виконувала сортування об’єктів за кольором. Програма мусить мати 4 блоки SWITCH. В кожному з блоків мають бути набори функцій, що дозволятимуть керувати сервоприводом, знімати показники з сенсорів для калібрування пристрою.

   

Рис. 1. Зовнішній вигляд робота для сортування об’єктів

Контрольні питання:

  1.  Що таке NXC? Які його переваги?
  2.  Що таке сервопривід? Які його властивості та налаштування в LEGO MINDSTORMS NXT 2.0?
  3.  Що таке датчик кольору? З якими кольорами він працює?
  4.  Які нові блоки використовувалися в лабораторній роботі? Як їх застосовували?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41620. Решение задачи Дирихле для уравнения Пуассона методом Чебышева 103.07 KB
  Разностную задачу 5 будем решать явным итерационным методом с чебышевским набором параметров который выражается следующей формулой: 10 где заданное число итераций . 11 Результаты: В вычислениях использовался следующий алгоритм: Задаём количество итераций полагаем тогда шаг сетки =01. Полученный ответ с точностью до...
41621. Генерация таблицы переходов и функций возбуждения тригеров 141.5 KB
  В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрёл навыки анализа графовых структур и автоматизации процедуры построения таблицы переходов. Мной был разработан класс для генерации таблицы переходов.
41622. Решение первой начальной краевой задачи для уравнения теплопроводности по схеме Кранка-Николсона 102.29 KB
  Задача: Используя метод простых итераций метод Чебышева и метод наискорейшего спуска найти по схеме КранкаНиколсона приближенное решение задачи: 1 2...
41623. Дослідження структури поля в металевих хвилеводах і резонаторах 179.46 KB
  Київ 2010 Мета роботи дослідити розподіл електромагнітного поля в призматичних та циліндричних хвилеводах та резонаторах методом електричного зонду. Структура поля досліджується за допомогою електричного зонду з детекторною голівкою.
41624. Робота з операторами INSERT, UPDATE, DELETE 47.12 KB
  VLUES із списком з декількох значень підтримується у версії MySQL 3. Синтаксис виразу col_nme=expression підтримується у версії MySQL 3. У MySQL завжди передбачено значення за умовчанням для кожного поля. Ця вимога нав'язана MySQL щоб забезпечити можливість роботи як з таблицями які підтримують транзакції так і з таблицями що не підтримують їх.
41625. Створення резервної копії та відновлення даних з неї 218.34 KB
  Вибрати базу даних. У вікні Загрузка файла вибрати Сохранить та вказати місце на диску для збереження дампу бази даних. Відновлення бази даних за допомогою програми phpMydmin Щоб виконати відновлення бази даних потрібно: Вилучити існуючу базу даних.
41628. Синтез моделей тіла людини за дії допустимих напруг дотику 616.17 KB
  Львів 2013 Мета роботи: розрахувати параметри моделі тіла людини за дії на неї довготривалих допустимих напруг. Загальні відомості про синтез моделей тіла людини Тіло людини як елемент електричного кола складається з декількох шарів з різними електричними характеристиками. За інших рівних умов напруженість електричного поля в тілі тим менша чим вища його електрична проникність що характеризує здатність тіла до поляризації.