41732

Исследование затянутых болтов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Метрические резьбы делятся на крупную и пять мелких. Крепежные резьбы выполняются однозаходными треугольного профиля. По направлению винтовой линии резьбы делятся на правые и левые. Крепежные резьбы должны обладать большой прочностью на сдвиг поэтому их профиль принят треугольным.

Русский

2013-10-25

362.76 KB

0 чел.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский государственный аграрный

технический университет

                                                  Кафедра механика материалов и деталей машин

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Детали машин»

На тему: Исследование затянутых болтов.

Выполнил: студент группы 36мпт

                                 Журо В.С.

                                                                          Руководитель: Гайдукевич Д.М.

МИНСК 2013

Цель: изучить напряженное состояние стержня болта при затяжке гайки, определить коэффициент трения в резьбе.

Теоретическое обоснование: самым распространенным видом соединений в машиностроении являются резьбовые соединения. Резьбовые соединения относятся к разъемным соединениям. Под резьбовыми соединениями понимают соединения с помощью болтов, винтов и шпилек.

По принципу и характеру воспринимаемых болтами нагрузок они подразделяются: на  статически, динамически нагруженные и с комбинированной нагрузкой. Резьбовые соединения могут выполняться одним болтом или группой болтов, болты ставятся с зазором или без него.

Метрические резьбы делятся на крупную и пять мелких. Крепежные резьбы выполняются однозаходными, треугольного профиля. По направлению винтовой линии резьбы делятся на правые и левые. И те и другие нарезаются на цилиндрических или конических поверхностях. Крепежные резьбы должны обладать большой прочностью на сдвиг, поэтому их профиль принят треугольным.

Абсолютное удлинение стержня длинной при действии растягивающей силы , площади поперечного сечения и модуле продольной упругости определяется формулой: , если обозначить , где податливость болта, равная его удлинению под действием единичной нагрузки.

Нормальные напряжения в стержне болта с внутренним диаметром равны: , угол закручивания: , касательные напряжения в стержне:

Описание установки: Состоит: из корпуса 6, в стойках которого располагается испытуемый болт 1. Удлинение стержня болта возникающее после поворота гайки, фиксируется индикатором 2, а угол закручивания при помощи штифта 4 фиксируется индикатором 3. Для увеличения жесткости стоек они соединены уголками 7.

Длина болта:

Диаметр винта:

Расстояние:

b

 

Угол закручивания винта для углов 1, 2, 3 поворота гайки:

Угол поворота

, мм

bm, mm

, рад

, мм/Н

Fa, Н

Gp, мПа

Ip,мм

Tf, Нмм

1

2

3

Угол поворота

Wp,мм3

, мПа

Gэкв, мПа

, рад

, Н

1

2

3

Контрольные вопросы:

  1.  по назначению: крепежные и резьбы для винтовых механизмов; по форме профиля: треугольные, прямоугольные, трапецеидальную, круглую; по направлению винтовой линии: правая и левая; по числу заходов однозаходная, двухзаходная и т.д..
  2.  
  3.  
  4.  
  5.   где . Наибольшие касательные напряжения в стержне: где


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65529. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 168.5 KB
  Одним із таких чинників що несприятливо впливають на здоровя людей є забруднення атмосферного повітря спричинене викидами від стаціонарних і пересувних джерел а також у результаті транскордонного перенесення повітряних мас.
65530. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОМАШИННИХ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 331.5 KB
  Зокрема це стосується випадку захисного вимкненні електромережі технологічної дільниці шахти в разі наявності небезпечного струму витоку на землю. Збільшення рівнів та інтервалів існування електрорушійної сили ЕРС вибігу двигунів через збільшення потужності останніх та ємності...
65531. СИСТЕМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПУШУВАЧІВ ҐРУНТУ 411.5 KB
  Розробка комплексу нових знарядь можлива при системному підході тобто при розгляді обробітку ґрунту як доповнення до природних ґрунтоутворюючих процесів на основі більш повного урахування механічних фізичних і біологічних властивостей ґрунту.
65532. Створення адаптивних засобів обліку і аналізу якості електроенергії 391 KB
  Обсяг спожитої електричної енергії фіксується електролічильниками а її якість контролюється приладами для вимірювання показників якості. Подана робота присвячена питанням розробки адаптивних засобів обліку електроенергії вимірювання показників її якості та відтворення...
65533. МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ 721 KB
  Сучасне процесне управління підприємствами і організаціями включає в себе управління гнучкими бізнеспроцесами орієнтованими на користувача і мінливими під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.
65534. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 322 KB
  Хоч протягом усього пeрiоду ринкових рeформ в eкономiчнiй лiтeртурi бгто увги придiлялося проблeмм розвитку в Укрїнi млого бiзнeсу лe його стн всe щe злишється нeздовiльним. Проблeм полягє нвiть нe в кiлькiсних прмeтрх функцiонувння цiєї сфeри якi поступово полiпшуються нсмпeрeд у структурi вiтчизняного...
65535. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами 1.05 MB
  При створенні нових інформаційних технологій ІТ сучасні компютери та різні спеціалізовані математичні моделі слугують фундаментом побудови нових методів перетворення інформації для складних систем управління ССУ.
65536. РЕФРАКЦІЙНА КЕРАТОПЛАСТИКА АМЕТРОПІЙ (ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ) 389.5 KB
  Тенденції світової офтальмохірургії за останні роки переконливо свідчать про бурхливий розвиток керато-рефракційної хірургії заснованої на моделюванні передньої поверхні рогівки шляхом пошарового її зрізання методом кератомільозу.
65537. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТУПЕНЯ ЗДРІБНЕННЯ РУДИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ФЛОТАЦІЙНОГО ТА МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ 272.5 KB
  Завданням автоматизації здрібнення перед флотаційним або магнітним збагаченням є розкриття руд зі змінними фізикомеханічними властивостями тобто здрібнення їх до такої оптимальної крупності при якій частки корисного мінералу дезінтегруються з порожньою породою...