41736

Работа с таблицами в MS ACCESS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вставка удаление и переименование полей таблицы. Для этого необходимо воспользоваться созданными в лабораторной работе 1 таблицами и выполнить в режиме Таблицы следующее: Вставить новое поле в таблицу. Режим таблицы вставить поле; Переименовать имя этого поля таблицы. Режим таблицы переименовать поле; Скрыть столбец таблицы.

Русский

2013-10-25

114 KB

8 чел.

Лабораторная работа №2

Работа с таблицами в MS ACCESS

Цель работы: знакомства с различными операциями, проводимыми в таблице MS ACCESS.

Выполнила студентка группы 102-ПО

Барыкина В.А

Проверила: Кашталинская И.А.

Дата: 17.10.2012

Ход  работы

1.Вставка, удаление и переименование полей таблицы.

Для этого необходимо воспользоваться созданными в лабораторной работе 1 таблицами и выполнить в режиме Таблицы следующее:

 1. Вставить новое поле в таблицу.

Режим таблицы – вставить поле;

 1. Переименовать имя этого поля таблицы.

Режим таблицы - переименовать поле;

 1. Скрыть столбец таблицы.

Правой кнопкой мыши на заголовке столбца – скрыть столбец;

 1. Перетащить один из столбцов в другое место.

Выделяем столбец – зажимаем левую кнопку мыши – перетаскиваем в нужное место;

 1. Удалить  вставленное в таблицу поле.

Выделяем поле – нажимаем правую кнопку мыши – удалить поле.

Затем выполнить операции с записями:

 1. Добавление записи.

Выделяем место вставки записи – нажимаем правую кнопку мыши – создать запись;

 1. Изменение записи.

Выделяем место в записи для редактирования – редактируем запись;

 1. Удаление записи.

Выделяем запись для удаления  – нажимаем правую кнопку мыши – удалить запись;

2.Изменение внешнего вида таблицы.

2.1.Используя панель инструментов  Формат, изучить работу кнопки Переход к полю, после чего изменить вид таблицы, а именно:

 1. размер надписей           - 12;
 2. стиль                                 - полужирный;
 3. заливка фона                - зелёный;
 4. цвет текста                - красный;
 5. цвет линий/границы    - оранжевый.

  Рисунок 1 Изменение вида таблицы

2.2. Выполнить сортировку данных в таблице по указанию преподавателя.

Рисунок 2 Сортировка данных

2.3. В одном из полей осуществить поиск данных по образцу и заменить искомое значение.

          Рисунок 3 Поиск данных

2.4. Используя обычный фильтр, создать результирующий набор.

Рисунок 5 Созданный запрос

Рисунок 4 Создание фильтра

Вывод: ознакомилась с различными операциями, проводимыми в таблице MS ACCESS.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54534. НАРОДНА КУЛЬТУРА І СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ 99.5 KB
  Її завдання виховувати людину гармонійною щоб вона була достойним представником Роду. Структура програми враховує завдання через ознайомлення з народною культурою допомогти учневі визначитись у виборі моральних орієнтирів життєвого шляху в загальнолюдському плані у формуванні усвідомленості та смисловій наповненості існування в усвідомленні своєї потрібності в цьому світі себе як ланки в ланцюгу поколінь ти не один ти частка РОДУ ти його продовження від тебе залежить МАЙБУТНЄ. Практичні завдання: Складання схеми родоводу....
54535. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. задачі на дві і три дії 52.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з правилами множення чисел 0 і 1, а також на ці числа; розвивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; дослідити святкування “Зустріч весни ” донести скарби традицій, звичаїв та обрядів старшого покоління до дитячих сердець; спонукати до пошуків культурної спадщини духовного життя свого краю; виховувати пізнавальну активність учнів, любов до рідного краю.
54536. Роль народознавства в системі навчально-виховного процесу 119.5 KB
  В умовах сучасності, коли матеріальні питання стають у житті людини приоритетними, духовність втрачає свою актуальність. Але виховання дитини не повинно бути бездуховним. Виховуючи чуйну, добру, відповідальну, чесну людину, яка буде гідним громадянином своєї країни, кожен педагог обирає свій шлях, найефективнішу методику із великої кількості існуючих.
54537. Народознавство на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі 66.5 KB
  Мета: поглибити узагальнити й систематизувати знання учнів про складнопідрядні речення з підрядними обставинними; удосконалювати пунктуаційні навички уміння робити аналіз тексту синтаксичний та морфологічний розбір речення будувати складнопідрядні речення повторити правопис великої букви; розвивати культуру усного й письмового мовлення школярів мислення творчі навички...
54539. Роль насильства в історії 118 KB
  Мета уроку: сформувати в учнів цілісне розуміння суті різних форм насильства у історії; допомогти їм усвідомити наслідки війн та революцій в історії суспільства; розкрити роль насильства в історії та сформувати негативне ставлення до його застосування в наш час; визначити трагічні наслідки насильницького втручання в історію нашого народу; показати співвідношення революцій і реформ розкрити соціальні механізми реформування суспільства; допомогти учням усвідомити що лише шляхом цілеспрямованого здійснення соціальних реформ а не через...
54540. Сущность марксистского направления развития экономической теории 18.88 KB
  Важнейшей исторической предпосылкой формирования марксистского мировоззрения явилось то обстоятельство, что капитализм, одержавший победу над феодализмом в передовых странах Западной Европы, уже показал к тому времени не только свое экономическое преимущество над предшествующим способом производства
54541. Содержание экономической концепции маржинализма 18 KB
  Маржинализм, как новое экономическое учение, сформировался в 30-х годах XIX в. В научной литературе переоценку устоявшихся почти за двухсотлетнюю историю ценностей классической политэкономии характеризуют как «маржинальную революцию»
54542. Экономический либерализм и направления его исследований 17.37 KB
  Формирования в развитых странах мира основ рыночных экономических отношений повлекло за собой государственное вмешательство в экономическую деятельность, которое являлось основной преградой в приумножении национального богатства и в достижении согласованности во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов как на внутреннем